Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Очисний пристрій, що містить двигун, на валу якого закріплені диск із закріпленим на ньому захисним елементом і пристрій для видалення очищеної рідини, який відрізняється тим, що під диском на валу двигуна встановлений відбійник з секторними вікнами, на нижній поверхні якого по периферії секторів закріплений відбивач, виконаний у вигляді порожнистого усіченого конуса, при цьому радіус відбійника вибраний відповідно до умови R = (1,25-1,30) r, радіус секторних вікон відбійника рівний r1 = (0,35-0,40) r, а кут утворюючої порожнистого усіченого конуса знаходиться в межах a = (40-50)°, де r - радіус диска.

Текст

Реферат: UA 98358 U UA 98358 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв для очищення рідких середовищ від негабаритів. Вона може бути використана на підприємствах різних галузей промисловості, де необхідно очищати контрольовані рідкі середовища від негабаритів перед завантаженням у вимірювальні системи і малооб'ємні технологічні об'єкти для виключення засмічення їх проточних трактів. Відомий очисний пристрій, що складається з патрубка, що підводить, приймальної місткості, відвідного патрубка і очисного органу, що обертається, виконаного у вигляді плоского диска і порожнистого циліндра, що виконує роль захисного елементу [1]. Недоліками цього очисного пристрою є складність вибору оптимальних швидкостей обертання диска, оскільки при малих швидкостях з щілини, виконаної у вигляді кута, не викидаються негабарити сумірні з шириною щілини і негабарити складної форми, а при підвищенні швидкості різко зменшується продуктивність очисного пристрою - швидкість проходження рідини через щілину. Найбільш близьким аналогом є очисний пристрій, який містить живлячий патрубок, приймальну місткість, відвідний патрубок, через який очищена рідина видаляється з очисного пристрою, і очисний орган, що обертається, виконаний у вигляді диска і порожнистого циліндра, а також жорстко закріпленого до нижньої поверхні диска патрубка, виконаного у вигляді еліпса, що виконує роль захисного елементу [1]. Цей пристрій забезпечує очищення рідких середовищ від чужорідних включень без використання сит і забезпечує видалення негабаритів подовженої форми, застряглих в щілині. Недоліками цього очисного пристрою(вибраного як аналог) є недостатня ефективність видалення з рідкого середовища негабаритів клиноподібної форми, ширина яких сумірна з шириною щілини. Вказане явище відбувається внаслідок того, що еліпсний патрубок при обертанні захищає кільцеву щілину тільки в зонах його найбільшого наближення до щілини, розташованих на більшій осі еліпса. Ці зони займають близько 25-30 % периметра щілини, внаслідок чого 0,70-0,75 % периметра щілини залишається незахищеною, що призводить до проходження через щілину певної частини клиноподібних негабаритів. В основу корисної моделі поставлена задача розробки очисного пристрою, що виключає недоліки аналога, який забезпечує захист кільцевої щілини очисного пристрою по усьому її периметру. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що відомий очисний пристрій, містить живлячий патрубок, приймальну місткість, відвідний патрубок і очисний орган, що обертається, виконаний у вигляді диска, закріпленого на валу двигуна, а також жорстко закріпленого до нижньої поверхні диска патрубка, виконаного у вигляді еліпса, згідно з корисною моделлю під диском на валу двигуна встановлений відбійник з секторними вікнами, на нижній поверхні якого по периферії секторів закріплений відбивач, виконаний у вигляді порожнистого усіченого конуса, при цьому радіус відбійника вибраний відповідно до умови R = (1,25-1,30)r, радіус секторних вікон відбійника рівний r 1 = (0,35-0,40) r, а кут утворюючої порожнистого усіченого конуса знаходиться в межах α = (40-50)°. Схема пропонованого очисного пристрою представлена на фіг. 1, на фіг. 2 показаний вид по АА, на якому штриховими лініями виділені кільцевий борт і відбивач, виконаний у вигляді усіченого конуса, на фіг. 3 показані потоки руху рідини і клиноподібного негабариту, що наближається до щілини. Очисний пристрій містить двигун 1, на валу якого 2 закріплені диск 3, відбійник 4, виконаний у вигляді диска з секторними вікнами, із закріпленим на нижній його поверхні відбивачем 5, виконаним у вигляді порожнистого усіченого конуса, приймальну місткість 6, встановлену в об'єкті 9 за допомогою кронштейнів 7, у верхній частині якої закріплений в горизонтальному положенні кільцевий борт 8, а в нижній частині - розвантажувальний патрубок 10, за допомогою якого з приймальної місткості видаляється (і спрямовується у вимірювальну систему) очищене від негабаритів рідке середовище. Робота очисного пристрою здійснюється таким чином. У об'єкт 9 безперервно поступає (на фіг. 1 не показано) рідке середовище, рівень якого Н підтримується в об'єкті постійним. Рідке середовище з присутніми в ньому негабаритами рухається у напрямі до верхньої і нижньої щілинам, ширина яких відповідно рівна L і ℓ і вибирається з урахуванням критичних розмірів негабаритів. Клиноподібні негабарити, які можуть застрявати в щілини і сумірні з шириною щілини, перш ніж потрапити в неї (см фіг. 3), спочатку стикаються з відбійником 4, який має радіус R більший в (1,25-1,30) рази радіусу r диска 3 і кільцевого борту 8. Внаслідок цього зона Δr кільцевого диска обертається з більшою окружною швидкістю в порівнянні з диском 3, а на клиноподібний негабарит діє велика відцентрова сила F, яка скидає негабарит, запобігаючи його руху до щілини. Цьому сприяють і шари рідини, які стикаються з відбійником 4, що обертається, і рухаються в напрямі від його центру. Сумарна дія перерахованих сил 1 UA 98358 U 5 10 перешкоджає попаданню клиноподібних негабаритів в щілину - усуває їх закріплення у верхній і нижній щілинах. Очищена від негабаритів рідина (що пройшла через щілини) потрапляє на зовнішню і внутрішню поверхню відбивача 5, виконаного у вигляді порожнистого усіченого конуса, з утворюючою, нахиленою під кутом α = (40-50)° до основи, яка направляє її в приймальну ємність 6. З приймальної місткості рідина спрямовується у вимірювальну систему через розвантажувальний патрубок 10. Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1305130, кл.С02Р 1/52; B01D 21/08, 1987, Бюл. № 15. 2. Авторське свідоцтво СРСР № 1503851, кл. B01D 21/26, 1989, Бюл. № 32. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Очисний пристрій, що містить двигун, на валу якого закріплені диск із закріпленим на ньому захисним елементом і пристрій для видалення очищеної рідини, який відрізняється тим, що під диском на валу двигуна встановлений відбійник з секторними вікнами, на нижній поверхні якого по периферії секторів закріплений відбивач, виконаний у вигляді порожнистого усіченого конуса, при цьому радіус відбійника вибраний відповідно до умови R = (1,25-1,30) r, радіус секторних вікон відбійника рівний r 1 = (0,35-0,40) r, а кут утворюючої порожнистого усіченого конуса знаходиться в межах  = (40-50)°, де r - радіус диска. 2 UA 98358 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dubovets Oleksii Mykolaiovych

Автори російською

Дубовец Алексей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B01D 21/26

Мітки: пристрій, очисний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98358-ochisnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Очисний пристрій</a>

Подібні патенти