Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ліній електропередач, що містить траверсу, до якої приварена труба прямокутного перерізу, штировий ізолятор з гаком, виконаним з прямокутним перерізом, та з круговою різьбою наприкінці гака, який відрізняється тим, що введено елемент для імпульсного струшування, який закріплений на траверсі фіксуючою гайкою, виконаний у вигляді сферичної вібруючої мембрани з осьовим отвором, розміщеним між гайкою й траверсою, і звернений до траверси увігнутою стороною.

Текст

Реферат: UA 98314 U UA 98314 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електротехніки, зокрема до пристроїв виявлення та боротьби з ожеледдю на проводах повітряних ліній електропередач, які знаходяться під постійною дією зовнішніх факторів, що призводять до додаткових механічних навантажень на елементи повітряних ліній та до їх руйнування. Відомий пристрій для скидання відкладень з проводів ліній електропередачі в прольотах з анкерним кріпленням дротів [Авторське свідоцтво СРСР № 252438, МПК Н02G7/16, 1967], що складається з двох важелів 1-го роду, двох ідентичних плечей, з'єднаних між собою пружиною, двох інших плечей з зубцями, що входять в зачеплення із зубчастою рейкою, храповий механізм і встановлений на важелях зубчастий сектор. Недоліком даного пристрою є гранична складність конструкції, обмежені функціональні можливості і області застосування, низька ефективність скидання відкладень і експлуатаційна надійність. Найбільш близьким аналогом, до запропонованої корисної моделі за сукупністю ознак, є відомий пристрій скидання ожеледяних відкладень з проводів ліній електропередачі [Патент RU Российской Федерации № 2504880 МПК Н02G7/16, Опубл. 2014 Бюл. № 2], що включає елемент для імпульсного струшування проводу, який діє від ваги відкладень і вбудований в механічний ланцюг підвіски проводу до ізолятора, що включає гак, вільно вставлений різьбовою стороною в наскрізний отвір в опорі і зафіксований гайкою. Недоліком даного пристрою є неможливість автоматичного струшування ожеледяних відкладень при досяганні їх ваги більше зазначеного значення, також цей пристрій можна встановлювати тільки на кінцеві опори, а створення наскрізного отвору в опорі з часом призводить до руйнування опори. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у створенні пристрою для автоматичного скидання ожеледяних відкладень з ліній електропередач (ЛЕП) шляхом спрощення конструкції, який можливо встановлювати не тільки на кінцеві, а ще й на проміжні опори, а також уникнути руйнування опор. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ліній електропередач, що містить траверсу, до якої приварена труба прямокутного перерізу, штировий ізолятор з гаком, виконаним з прямокутним перерізом, та з круговою різьбою наприкінці гака, згідно з корисною моделлю, введено елемент для імпульсного струшування проводів, який закріплений на траверсі фіксуючою гайкою, виконаний у вигляді сферичної вібруючої мембрани з осьовим отвором, розміщеним між гайкою й траверсою, і звернений до траверси увігнутою стороною. Встановлення штирового ізолятора з елементом для імпульсного струшування на траверсу, який виконаний у вигляді сферичної вібруючої мембрани з отвором, дозволить запобігти руйнуванню опор, поширити використання пристрою для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП. Для встановлення пристрою для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП на проміжних опорах треба встановлювати по два ізолятори на одну фазу, вони обслуговуватимуть проводи, що йдуть в різні сторони. Виконання труби і гака прямокутного перерізу усуне крутіння ізолятора в трубі, але в місці різьби переріз гака повинен бути круглим. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 зображено вигляд збоку пристрою; на фіг. 2 - вигляд зверху. Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП містить провід 1, ожеледяні відкладення 2, штировий ізолятор 3, гак 4, на якому кріпиться ізолятор, траверсу 5, до якої приварена труба 6 прямокутного перерізу, елемент 7 для імпульсного струшування проводів, який закріплений фіксуючою гайкою 8 на різьбі гака 9, при цьому елемент 7 виконаний у вигляді сферичної вібруючої мембрани з осьовим отвором 10, розміщеним між гайкою 8 і траверсою 5, і звернений до неї своєю увігнутою стороною. Пристрій працює наступним чином: Спочатку провід 1 просто закріплюється на ізоляторі 3, і механічний ланцюг, що складається з елементів 3, 4, 7, 8, 9, збирається за недеформованою мембраною 7. Далі, загортанням гайки 8 здійснюється деформація мембрани 7 на початкове, монотонне її положення, в результаті чого здійснюється номінальне значення натягу проводів 1, обумовлене для лінії електропередачі за необхідної стріли провисання за допомогою монтажних таблиць, після чого гайка 8 фіксується. При наростанні ваги ожеледяних відкладень 2 на проводі 1 збільшується його натяг і, відповідно, тиск ліворуч з опуклої сторони на мембрану 7, супроводжується збільшенням монотонної деформації останньої. При досягненні ваги відкладень 2 максимально 1 UA 98314 U 5 10 15 20 допустимих значень, що визначається гранично з релейним збільшенням прогину. Такий удар призводить до імпульсного струшуванню проводу 1 і, відповідно, до повного або часткового скиду ожеледяних відкладень 2 з проводу 1. Навантаження на мембрану 7 при цьому різко зменшується і вона також ударом повертається у вихідний опуклий стан. При цьому пристрій знову готовий до роботи при повторному появі відкладень 2 на проводах 1. У разі виникнення відкладень 2 і вітрових збурень, тобто, небезпечних коливальних режимів проводів, який при ударі мембрани 7 забезпечує практично миттєвий зрив коливального режиму. Підбір конструктивно-технологічних параметрів мембрани 7 досить простий, так як кордони монотонного положення характеристики і зусилля удару не критичне, тобто, їх величини можуть бути вибрані досить приблизно. Для надійного скидання ожеледяних відкладень з ЛЕП треба встановити по два пристрої на одну фазу, пристрої з'єднуються за допомогою проводу, який трохи провисає, але не торкається траверси. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з ліній електропередач, що містить траверсу, до якої приварена труба прямокутного перерізу, штировий ізолятор з гаком, виконаним з прямокутним перерізом, та з круговою різьбою наприкінці гака, який відрізняється тим, що введено елемент для імпульсного струшування, який закріплений на траверсі фіксуючою гайкою, виконаний у вигляді сферичної вібруючої мембрани з осьовим отвором, розміщеним між гайкою й траверсою, і звернений до траверси увігнутою стороною. 2 UA 98314 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalenko Liubov Rafailivna, Kovalenko Oleksandr Ivanovych

Автори російською

Коваленко Любовь Рафаиловна, Коваленко Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: H02G 7/16

Мітки: пристрій, відкладень, ожеледяних, скидання, леп

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98314-pristrijj-dlya-skidannya-ozheledyanikh-vidkladen-z-lep.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для скидання ожеледяних відкладень з леп</a>

Подібні патенти