Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для дозованого подавання технологічних розчинів у підземне обладнання газових свердловин, що містить з'єднаний з лініями відбирання газу та нагнітання технологічних рідин резервуар високого тиску з покажчиком рівня та запірною і запобіжною арматурою, який відрізняється тим, що розташований на автомобільній платформі і додатково містить змонтовані на рамі ємність для технічного розчинника та мірну ємність, які з'єднані між собою та з резервуаром високого тиску, при цьому встановлено декілька резервуарів високого тиску різного об'єму з відповідними обв'язками та запірною і запобіжною арматурою.

Текст

Реферат: Пристрій для дозованого подавання технологічних розчинів у підземне обладнання газових свердловин містить з'єднаний з лініями відбирання газу та нагнітання технологічних рідин резервуар високого тиску з покажчиком рівня та запірною і запобіжною арматурою. Пристрій розташований на автомобільній платформі і містить змонтовані на рамі ємність для технічного розчинника та мірну ємність, які з'єднані між собою та з резервуаром високого тиску, при цьому встановлено декілька резервуарів високого тиску різного об'єму з відповідними обв'язками та запірною і запобіжною арматурою. UA 98311 U (12) UA 98311 U UA 98311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до засобів для виготовлення і дозованого подавання у підземне обладнання газових свердловин технологічних розчинів і може бути використана при проведенні робіт з поточного ремонту підземного обладнання газових свердловин та робіт з інтенсифікації притоку газу на вибій газових свердловин. Відомі пересувні насосні установки УНБ 1-400×40 для нагнітання неагресивних рідин при промивно-протискувальних технологічних роботах, які проводяться на газових свердловинах (Світлицький В.М., Синюк Б.Б., Троцький В.П. Техніка та технологія підземного ремонту свердловин. - X.: Прапор, 2007). Нагнітання рідин здійснюється за допомогою триплунжерного горизонтального насоса односторонньої дії 14Т1, що змонтований на шасі автомобілю КрАЗ250. Рідини готуються у мірному баку та, через насос, шляхом відбирання з бака та нагнітання в свердловину, подаються в її підземне обладнання. Для проведення технологічних операцій необхідна наступна техніка: насосна установка УНБ 1-400×40, автоцистерна для перевезення (доставки) технічної води та, в разі необхідності, автомобіль для підвезення хімічних реагентів. Використання подібних установок для проведення дозованого нагнітання технологічних рідин у підземне обладнання газових свердловин обмежується тим, що складно проводити гарантоване нагнітання певного об'єму технологічного розчину із задовільною точністю. Крім того, такий спосіб нагнітання рідин у свердловини потребує на використання додаткової техніки (АЦНГ та вантажівка). Відоме використання стаціонарних насосів-дозаторів для подавання технологічних рідинінгібіторів корозії та гідратоутворення (Гужов А.И. Сбор, транспорт и хранение природных газов - М.: Недра, 1978). Суть полягає в тому, що від установки підготовки газу до устя свердловини прокладено окремий інгібіторопровід, який приєднаний до насоса-дозатора. Однак, це потребує на облаштування та обслуговування окремих інгібіторопроводів до кожної із свердловин, що в умовах зниження дебетів на виснажених газоконденсатних родовищах економічно недоцільно. Найбільш близьким аналогом є пристрій для дозування реагенту в викидну лінію (патент РФ 6 № 2132931, МПК Е21В37/06, Е21В43/00, публ. 10.07.1999), що містить контейнер високого тиску (резервуар) для реагенту (технологічної рідини) з покажчиком рівня та запірною і запобіжною арматурою. Контейнер зв'язаний з затрубним простором свердловини газопроводом лінії відбирання газу. Дозована подача технологічної рідини здійснюється витісненням її з контейнера газом затрубного простору у лінію нагнітання технологічної рідини. Лінія відбирання газу та лінія нагнітання реагенту з'єднані байпасною лінією з встановленим на ній регулятором тиску газу. Тиск газу у затрубному просторі підтримується регулятором тиску газу. Такий пристрій має спрощену конструкцію, зменшує енергетичні витрати, але має обмежені можливості використання, є стаціонарною і не призначена для використання як пересувної установки. Крім того, пристрій призначений для використання у нафтової промисловості при видобуванні нафти. Таким чином, існуючі на цей час аналоги мають певні недоліки: необхідність додаткового обладнання та техніки для транспортування і нагнітання технологічних рідин, обмежена кількість обслуговування свердловин в зв'язку із необхідністю додаткового обладнання та техніки, неможливість гарантовано дозувати кількість рідини, що нагнітається у свердловину. Все це робить проведення операцій з нагнітання технологічних рідин у підземне обладнання свердловин технічно та економічно не досконалим. Задачею корисної моделі є удосконалення обладнання для нагнітання технологічних рідин у підземне обладнання газових свердловин з метою зменшення необхідних витрат та обладнання необхідних для проведення однієї свердловинооперації, підвищення якості проведення операцій через забезпечення гарантованої кількості рідини нагнітання і досягання за рахунок цього більшої ефективності промивок свердловин, закачок інгібіторів корозії, гідрато- та солеутворення, а також розчинів поверхнево активних речовин (ПАР). Поставлена задача вирішується за рахунок того, що відомий пристрій, який містить резервуар високого тиску з покажчиком рівня, що з'єднаний з лінією відбирання газу з свердловини та лінією нагнітання технологічної рідини, а також запірну і запобіжну арматуру трубопроводів обв'язки резервуара, лінії відбирання та нагнітання технологічних рідин, згідно з запропонованим технічним рішенням, розміщений на автомобільній платформі і додатково містить змонтовані на рамі ємність для технічного розчинника та мірну ємність з відповідним таруванням, які з'єднані між собою та з резервуарами високого тиску різного об'єму для акумуляції високонапірного газу і приймання та нагнітання технологічних рідин у підземне обладнання свердловин. Резервуари мають відповідні обв'язки з запірною і запобіжною арматурою. 1 UA 98311 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Транспортування, підготовка, дозування технологічних рідин проводиться обладнанням, розташованим на одній автомобільній платформі. Для пояснення суті запропонованого технічного рішення на кресленні зображено загальний вигляд пристрою для дозованого подавання технологічних розчинів у підземне обладнання газових свердловин. Пристрій складається: з базової рами 1, мірної ємності 2 з відповідним таруванням, ємності 3 для технічного розчинника, засувок 4 відбирання складових для приготування технологічної рідини, зворотного клапана 5, на лінії подавання технологічної рідини з відсічними засувками 6, резервуарів високого тиску 7, засувок 8 відбирання газу високого тиску, манометра 9 перед засувкою 10 на лінії 11 скидання тиску газу з резервуарів високого тиску та лінії 12 відбирання газу, лінії 13 нагнітання технологічної рідини в підземне обладнання свердловини 14, технологічних різьб 15 для приєднання ліній 12 та 13 до фонтанної арматури свердловини, зворотного клапана 16 із з'єднувальною різьбою для приєднання компресора для попереднього заповнення високонапірним газом (повітрям) резервуарів високого тиску, засувок 17 для передавлювання технологічної рідини в свердловину 14, запобіжних клапанів 18, зворотного клапана 19 на лінії 13 нагнітання технологічної рідини в підземне обладнання свердловини 14. Пристрій працює таким чином: Технологічний розчинник (вода, метанол, розчин інгібітору або ПАР) з ємності 3 подається в мірну ємність 2 для вимірювання. Потім ємність 3 відсікається засувкою 4, а розчинник з мірної ємності 2 надходить через зворотний клапан 5 та відсічні засувки 6 до резервуарів високого тиску 7. Залежно від характеру свердловинооперації, до розчинника через мірну ємність 2 можуть додаватись окремі складові розчину, наприклад ПАР, інгібітор корозії, деемульгатор. Після цього для заповнення резервуарів високого тиску 7 рідиною закриваються засувки 6, а для заповнення резервуарів високого тиску 7 високонапірним газом відкриваються засувки 8. Через лінію 12 та засувку 10 високонапірний газ подається в резервуари високого тиску 7, при цьому його можна брати із шлейфу свердловини або з іншої свердловини, яка підключена до тієї ж установки підготовки газу, а також із одного з резервуарів високого тиску 7 (може заздалегідь заповнюватися високонапірним газом свердловини чи повітрям компресора через зворотний клапан 16). Під дією надлишкового тиску технологічна рідина через зворотний клапан 19 та лінію 13 надходить у підземне обладнання свердловини 14. Залежно від свердловинооперації можливе підключення ліній 12 та 13 як відповідно з кресленням, так і навпаки: лінія 13 - до трубного простору свердловини, а лінія 12 - до затрубного простору. У разі необхідності можливе скидання тиску газу у затрубному чи трубному просторі перед проведенням нагнітання шляхом відкривання відповідних свічних засувок на амбар свердловини. Перевагами запропонованого пристрою є те, що під час проведення свердловинооперацій (промивок, закачок ПАР, інгібіторів корозії, гідрато- або солеутворення) є можливість гарантованого подавання у підземне обладнання свердловини точної кількості технологічної рідини, що особливо важливо при проведенні робіт на свердловинах з аномально низьким тиском або при проведенні профілактичних робіт по запобіганню утворенню сольових, водяних або глинистих пробок в свердловинах. Використання такого пристрою дозволяє запобігати явищам поглинання рідини у свердловинах з аномально низьким тиском, подачі на вибій свердловин надлишкової кількості рідини, яку потім буде складно вилучити. Крім того, чіткий контроль кількості рідини під час проведення нагнітання дозволить проводити аналіз ефективності проведених операцій, здійснювати оптимальний вибір їх інтенсивності та кількості рідини для одного закачування, організовувати профілактичні роботи у необхідному об'ємі, при цьому, кількість техніки необхідної для проведення робіт мінімальна. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Пристрій для дозованого подавання технологічних розчинів у підземне обладнання газових свердловин, що містить з'єднаний з лініями відбирання газу та нагнітання технологічних рідин резервуар високого тиску з покажчиком рівня та запірною і запобіжною арматурою, який відрізняється тим, що розташований на автомобільній платформі і додатково містить змонтовані на рамі ємність для технічного розчинника та мірну ємність, які з'єднані між собою та з резервуаром високого тиску, при цьому встановлено декілька резервуарів високого тиску різного об'єму з відповідними обв'язками та запірною і запобіжною арматурою. 2 UA 98311 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Fesenko Yurii Leonidovych, Kryvulia Serhii Viktorovych, Shendryk Oleksii Mykhailovych, Diomin Andrii Viktorovych, Gnitko Andrii Volodymyrovych, Milashenko Petro Andriiovych, Shalenko Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Фесенко Юрий Леонидович, Кривуля Сергей Викторович, Шендрик Алексей Михайлович, Демин Андрей Викторович, Гнитко Андрей Владимирович, Милашенко Петр Андреевич, Шаленко Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/00, E21B 37/06

Мітки: пристрій, технологічних, свердловин, підземне, подавання, обладнання, дозованого, розчинів, газових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98311-pristrijj-dlya-dozovanogo-podavannya-tekhnologichnikh-rozchiniv-u-pidzemne-obladnannya-gazovikh-sverdlovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для дозованого подавання технологічних розчинів у підземне обладнання газових свердловин</a>

Подібні патенти