Прилад для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації

Номер патенту: 98310

Опубліковано: 27.04.2015

Автор: Головко Валерій Костянтинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прилад для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який включає вертикальну стійку-шкалу; штангу; башмак; рівень, який відрізняється тим, що стійка-шкала встановлена на башмаку з можливістю обертання у башмаку, причому на башмаку встановлений магніт, а також фіксатор обертання стійки-шкали, а на другому кінці стійки-шкали встановлений індикатор довжини консолі, на якому встановлена консоль-шкала, причому індикатор довжини консолі має фіксатор довжини консолі, при цьому на другому кінці консолі-школи встановлений щуп.

Текст

Реферат: UA 98310 U UA 98310 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій належить до техніки вимірювання поверхні різних матеріалів і може бути застосований для вимірювання параметрів рейкової колії залізничного транспорту. Для забезпечення безперебійності руху поїздів, планування робіт попереджувального характеру з поточного утримання колії, а також робіт з ремонту колії, стан колії та споруд систематично контролюється. Контроль здійснюється візуальним оглядом колії і споруд та перевірками їх спеціальною колієвимірювальною апаратурою. Терміни та порядок контролю за станом колії на перегонах і станціях встановлено Інструкцією з поточного утримання залізничної колії Відомі автоматизовані засоби контролю параметрів рейкової колії на базі вагонів - лабораторій / Под ред. С.В. Архангельского, В.Б. Каменского і В.П. Конакова. - Самара: Самарський науковий центр РАН, 2002. - 236 с.), що забезпечують вимір нормативних геометричних параметрів рейкової колії залізничної колії. При всіх перевагах зазначених пристроїв вони дорогі, складні, потребують екіпажу високої кваліфікації зі спеціальною підготовкою, займають перегін залізничної колії на час роботи і не призначені для роботи на стрілочних переводах і пересічних. Відомий, шаблон ЦУП-ЗД, який включає балку, нерухомий і рухомий кронштейни, вимірювачі зі шкалою показника поверхових дефектів; ручку; рівень, пружину, яка розміщена у балці та інше. Цей шаблон має ще додаткові пристрої для вимірювання на стрілочних переводах: відстані між робочими гранями осердя хрестовини і контррейки, відстані між робочими гранями контррейки і вусовика, а також ординат перевідних кривих. Шаблон складається з сталевої балки, що має упори. Усередині балки знаходиться пружина, під дією якої упор притискається до рейки. Покажчик шкали, пов'язаний з упором, на шкалі з поділами вказує ширину колії. Рівень підвищення встановлений зверху на балці шаблона. Один кінець оправи рівня має шарнір, інший кінець рівня може бути піднятий або опущений обертанням лімба, вісь якого має гвинтову нарізку. Нульовий розподіл на лімбі рівня встановлюється проти покажчика і бульбашка рівня знаходиться у середньому положенні в тому випадку, коли рейкові нитки розташовані в одному рівні. Якщо одна рейкова нитка вище або нижче іншої, то при приведенні бульбашки рівня в середнє положення розподіл на лімбі проти покажчика покаже різницю в рівні рейкових ниток у міліметрах. Але цим приладом не можна отримати достовірне показання вимірювання пошкоджень рейки колії, тому що конструкція приладу не дозволяє зробити прив'язку до проектного(еталонного) профілю. Відомі також металеві визирки Теребіліна: очна; подвійна та розсувна. Для перевірки плавності рейкових ниток у плані, профілі і при роботах по поставі колії широко використовуються спеціальні оптичні прилади. Комплект приладу складається з зорової труби на стійці, вимірювальної рейки, робочої рейки. Зорова труба являє собою телескопічну оптичну систему з внутрішньою фокусуванням. Фокусування на предмет проводиться обертанням кільця кремальєри. Зорова труба має: корпус; стійку гвинт; штангу; башмак; затискний гвинт; маховичок; круглий рівень; горизонтальний гвинт та інше. В площині об'єктива поміщена сітка ниток з горизонтальним, вертикальним і двома короткими далекомірними штрихами. Горизонтальний штрих служить для відліку по вертикальній шкалі, а вертикальний - для відліку по горизонтальній шкалі рейки. Широко відома вимірювальна рейка, яка має вертикальну шкалу, а при необхідності до неї прикріплюється марка з горизонтальною шкалою. Шкали пофарбовані у білий і жовтий кольори. Вертикальна осьова лінія на шкалі служить для наводки вертикального штриха сітки ниток труби при рихтування колії. Робоча рейка має таку ж конструкцію, як і вимірювальна, тільки замість шкали на штанзі навішені дві марки з ромбами: верхня служить для наведення труби приладу при підйомі колії, нижня - при рихтуванню. Діагоналі ромбів є умовними нульовими лініями Широко відомий прилад для вимірювання з вертикальною шкалою та вимірювання з вертикальною і горизонтальною шкалами. Прилад має вертикальну шкалу; штангу; башмак; рівень, горизонтальну шкалу (див. Контроль состояния пути. Тихомиров В.И. Москва, 1969, параграф 10) Але цим приладом не можна отримати достовірне показання вимірювання пошкоджень рейки колії, тому що конструкція приладу не дозволяє зробити прив'язку до проектного (еталонного) профілю рейки. Це технічне рішення вибрано як прототип. В основу корисної моделі поставлена задача запропонувати такий прилад, яким можна оперативно отримати достовірне показання вимірювання параметрів пошкоджень рейки колії та забезпечити безпеку і безперебійність руху поїздів. Ця задача вирішується тим, що у відомому приладі для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який включає вертикальну стійку - шкалу; штангу; башмак; рівень, стійка 1 UA 98310 U 5 10 15 20 25 30 35 40 шкала встановлена на башмаку з можливістю обертання у башмаку, причому на башмаку встановлений магніт, а також фіксатор обертання стійки-шкали. На другому кінці стійки-шкали встановлений індикатор довжини консолі, у якому встановлена консоль-шкала, причому індикатор довжини консолі має фіксатор довжини консолі. На другому кінці консолі-школи встановлений щуп. Конструкція приладу пояснюється кресленням. На кресленні вказані такі позиції: 1 вертикальна стійка-шкала, 2 - консоль-шкала; 3 - пластина опорна; 4 - вузол для обертання стійки 1; 5 - магнітний пристрій; 6 - цифровий індикатор висоти; 7 - цифровий індикатор довжини консолі 2; 8 - щуп, встановлений нерухомо на консолі 2; 9 - фіксатор висоти консолі 2; 10 фіксатор довжини консолі 2, 11 - шкала лінійна; 12 - показник шкали 11; 13 - фіксатор обертання стійки 1; 14 - штифт установочний; 15 - рейка. На кресленні також показано місця, де провадять заміри параметрів пошкоджень рейки 15. Прилад встановлюють на підошву рейки 15 за допомогою магнітного пристрою 5, однаково для вимірювання всіх параметрів зносу, рейки 15. Перед цим необхідно:- очистити підошву рейки 15 від бруду, зафіксувати стійку-шкалу 1 і консоль-шкалу 2 у будь-якому зручному положенні, яке не заважає його встановленню. Тримаючи прилад за стійку-шкалу 1, необхідно підвести до бокової сторони підошви рейки 15 у положення одночасного торкання до неї двох штифтів установочних 14, при цьому необхідно забезпечити щільне прилягання пластини опорної 3 до площини підошви рейки 15; утримуючи його в такому стані ввімкнути магнітний пристрій 5. У цьому положенні прилад вважається встановленим. Для перестановки чи зняття приладу необхідно виконати наступне: - зафіксувати консоль-шкалу 1 у положенні, яке не заважає цьому; тримаючи за стійку 1 вимкнути магнітний пристрій 5. Вимірювання всіх параметрів проводяться за однієї умови - забезпечення торкання щупа 8 (розташований на консолі-шкалі) у заданій точці зношеної поверхні рейки 15, за рахунок вільного руху консолішкали 2 у тримірному вимірі. Фіксація цього положення щупа 8 зайва, так як конструкция приладу находиться у статичному стану. Після чого результати вимірів беруть з відповідних цифрових індикаторів і лінійної шкали 11. При положенні покажчика шкали лінійної 11 на рисці "0" знімають результати відповідної кількості параметрів (без перестановки приладу), які знаходяться в площині поперечного перерізу. А в положенні покажчика шкали лінійної на рисці відмінній від "0" забезпечується вимірювання параметрів, де прилад у перпендикулярному положенні встановити неможливо. Для рейок 15 - це місця скріплень, для вістряка - прилягання його до подушки. При цьому результати вимірювань параметрів поперечних перерізів можуть бути отримані у тій їх кількості, що знаходиться в межах сектору повороту консолі-шкали 1. В загальному випадку, при потребі, є можливість порівняння отриманих значень параметрів динаміка зносу, або визначення характеру (епюра) його профілю. Підсумкові обчислення - це знаходження значення зносу, шляхом визначення різниці між номінальною і фактично виміряною величиною параметру. Проміжні (приведені) обчислення - це знаходження значення параметру, що обчислюється за допомогою відповідних формул для подальшого проведення підсумкових обчислень. Обчислення проводяться за допомогою звичайного калькулятору, безпосередньо на місці і цей процес від початку (включно з проміжними) триває не більше 1,5 хвилин для отримання значення одного параметру. Зняв необхідну кількість результатів вимірювання, їх обробку проводять у будь-яких зручних умовах. Пропонованим приладом можна оперативно отримати достовірне показання вимірювання параметрів пошкоджень рейки колії та забезпечити безпеку і безперебійність руху поїздів. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Прилад для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації, який включає вертикальну стійку-шкалу; штангу; башмак; рівень, який відрізняється тим, що стійка-шкала встановлена на башмаку з можливістю обертання у башмаку, причому на башмаку встановлений магніт, а також фіксатор обертання стійки-шкали, а на другому кінці стійки-шкали встановлений індикатор довжини консолі, на якому встановлена консоль-шкала, причому індикатор довжини консолі має фіксатор довжини консолі, при цьому на другому кінці консолі-школи встановлений щуп. 2 UA 98310 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E01B 35/00, B61K 9/08

Мітки: дефектів, рейкової, колії, експлуатації, вимірювання, прилад

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-98310-prilad-dlya-vimiryuvannya-defektiv-rejjkovo-koli-pri-ekspluataci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прилад для вимірювання дефектів рейкової колії при її експлуатації</a>

Подібні патенти