Шламовий амбар для відходів нафтогазових свердловин

Номер патенту: 97681

Опубліковано: 25.03.2015

Автор: Тимофєєва Катерина Анатоліївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шламовий амбар для відходів нафтогазових свердловин, який складається з котловану, протифільтраційного екрану стінок котловану виготовленого за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту, який відрізняється тим, що протифільтраційний екран дна котловану споруджений нанесенням рівномірного шару ґрунтоцементу розчинонасосом.

Текст

Реферат: UA 97681 U UA 97681 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до нафтогазовидобувної галузі, а саме до будівництва шламових амбарів. Для попередження попадання в ґрунт, поверхневі й підземні води токсичних відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин обов'язковим запобіжним заходом вважається будівництво в межах ділянки буріння земляних шламових амбарів, у які збирають токсичні відходи [1]. Розміри амбарів визначаються проектом і повинні відповідати обсягам відходів буріння свердловини. Для мінімізації негативного впливу шламових амбарів на довкілля, передусім підземні водоносні горизонти, важливим є вибір методів гідроізоляції амбару. Для гідроізоляції дна й стінок шламового амбару використовують відомі протифільтраційні екрани: ущільнені глини, бетонування, геомембрани, композиційні матеріали на основі синтетичної тканини, модифікованої з обох сторін полімерно-бітумним в'яжучим із високими термопластичними та гідроізоляційними властивостями, але вони є недовговічними, бо при постійному контакті з хімічними речовинами, що знаходяться в бурових відходах, вони руйнуються, що призводить до забруднення підземних вод та ґрунту [2]. Найближчим аналогом корисної моделі є патент на корисну модель UA 71256 "Шламовий амбар для токсичних відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин" [3], де гідроізоляція шламового амбару виконується із ґрунтоцементу за допомогою технології виготовлення ґрунтоцементних елементів за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту. Бурозмішувальний метод виготовлення ґрунтоцементу полягає у тому, що за допомогою спеціального обладнання виконують розпушування ґрунту безпосередньо у масиві без його виймання. Одночасно у розпушений ґрунт нагнітається цементна суспензія, виконується перемішування й ущільнення ґрунтоцементної суміші. Внаслідок цього у ґрунті утворюється циліндричний ґрунтоцементний елемент діаметром 0,3-0,8 м і довжиною до 30 м [4, 5]. Задачею корисної моделі є розробка конструктивних рішень створення простого, ефективного та економічного способу будівництва шламових амбарів з протифільтраційним екраном із ґрунтоцементу для забезпечення екологічної безпеки захоронення токсичних відходів буріння й експлуатації нафтогазових свердловин. Задача вирішується тим, що стіни котловану шламового амбару гідроізолюються протифільтраційним екраном із ґрунтоцементу за допомогою технології виготовлення ґрунтоцементних елементів за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту, а дно котловану гідроізолюються протифільтраційним екраном методом нанесення рівномірного шару ґрунтоцементу на дно котловану, що спрощує і здешевшує будівництво шламового амбару. Будівництво шламового амбару виконується наступним чином. По периметру запланованого шламового амбару буряться свердловини і за допомогою технології виготовлення ґрунтоцементних елементів за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту створюється протифільтраційний екран стінок котловану по типу "стіна у ґрунті". Потім в середині периметра виривається котлован, дно якого гідроізолюється протифільтраційним екраном методом нанесення рівномірного шару ґрунтоцементу на дно котловану за допомогою розчинонасоса. Товщина шару ґрунтоцементу не менше 0,3 м. Ґрунт, вийнятий із котловану, використовується для приготування ґрунтоцементу розчинозмішувачем на будівельному майданчику. Таким чином, протифільтраційні екрани стінок та дна котловану забезпечують надійну гідроізоляцію шламового амбару [6]. Розміри шламових амбарів, їх об'єм, профіль і глибина визначаються на стадії робочого проектування стосовно до конкретної ділянки будівництва свердловини з урахуванням категорії ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод та інших характеристик. Шламовий амбар повинен мати по периметру обвалування з мінерального ґрунту висотою не менше 1,0 м і дротову огорожу. Заповнення амбара відходами буріння здійснюють після тужавіння ґрунтоцементу. Термін тужавіння у зволоженому стані триває 28 діб. З часом міцність і водонепроникність ґрунтоцементу збільшуються. На Фіг. 1 зображено шламовий амбар, де 1 - ґрунт; 2 - протифільтраційний екран стінок котловану шламового амбару, виготовленого із ґрунтоцементних елементів за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту; 3 - ґрунтоцементний протифільтраційний екран днища шламового амбару, виконаний нанесенням шару ґрунтоцементу на дно котловану за допомогою розчинонасоса; 4 - обвалування із мінерального ґрунту; 5 - буровий шлам; WL рівень ґрунтових вод. На Фіг. 2 зображена схема розташування по периметру котловану ґрунтоцементних елементів, виготовлених за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту. Відстань між центрами сусідніх ґрунтоцементних елементів повинна дорівнювати 0,8 d, де d – діаметр ґрунтоцементних елементів. Для створення суцільної запони при діаметрі ґрунтоцементного 1 UA 97681 U 5 10 15 елемента 0,5 м вони влаштовуються вздовж осі так, що відстань між центрами сусідніх елементів становить 0,4 м. Джерела інформації: 1. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов. -М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003. - 1007 с. 10. 2. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 3. Патент України на корисну модель № 71256 "Шламовий амбар для токсичних відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин". М.Л. Зоценко, К.А. Тимофеева; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. 4. Зоценко М.Л. Водонепроникні запони з ґрунтоцементну, який виготовлюється за бурозмішувальною технологією/ Зоценко М.Л., Ларцева І.І., Петраш О.В., Іванченко В.Г., Сухоросов І.М.// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. зб. - Київ: КНУБА, 2011, - Вип. 17. - С. 39-46. 5. Петраш Р.В. Технологія виготовлення ґрунтоцементних елементів за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту/ Р.В. Петраш, В.М. Зоценко// Каталог наукових розробок. Полтава: ПолтНТУ, 2011. - С. 119. 6. Токин A.M. Фундаменты из цементогрунта. -М.: Стройиздат, 1984. - 184 с. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Шламовий амбар для відходів нафтогазових свердловин, який складається з котловану, протифільтраційного екрану стінок котловану виготовленого за бурозмішувальною технологією без виймання ґрунту, який відрізняється тим, що протифільтраційний екран дна котловану споруджений нанесенням рівномірного шару ґрунтоцементу розчинонасосом. 2 UA 97681 U Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tymofeeva Kateryna Anatoliivna

Автори російською

Тимофеева Катерина Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: E02D 31/00

Мітки: амбар, свердловин, шламовий, нафтогазових, відходів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97681-shlamovijj-ambar-dlya-vidkhodiv-naftogazovikh-sverdlovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шламовий амбар для відходів нафтогазових свердловин</a>

Подібні патенти