Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Підвісна канатна крісельна дорога, що містить нижню і верхню станції з площадками для посадки і висадки пасажирів, які з'єднані між собою тягово-несним канатом, з приводом з направляючими шківами і блоками, проміжними опорами для підтримки тягово-несного канату, до якого прикріплені крісельні підвіски за допомогою кронштейна та затискача, яка відрізняється тим, що вона додатково містить допоміжні канати з приводами, блоками і шківами, траверсні колії та упори, розміщені на станціях, а кожна крісельна підвіска додатково оснащена кареткою, важелем з роликом, встановленим з можливістю взаємодії ролика з упором, шарнірно з'єднаним з кронштейном та затискачами і двома зворотно-витяжними механізмами для її переходу з тягово-несного канату на допоміжний і навпаки.

Текст

Реферат: UA 97581 U UA 97581 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до підіймально-транспортного обладнання, а саме до підвісних канатних крісельних доріг, і може бути використана для транспортування пасажирів. Відома канатна підвісна крісельна дорога, (патент 2041097RU, "Канатная подвесная дорога" МПК В61В 7/04, опубл. 09. 08. 1995р., що містить нижню і верхню станції з площадками для посадки і висадки пасажирів, які з'єднані між собою тягово-несним канатом з приводом з направляючими шківами і блоками, проміжними опорами для підтримки тягово-несного канату, до якого прикріплені крісельні підвіски за допомогою кронштейна та затискача. На блоках встановлені електромагніти, які можуть взаємодіяти з стаціонарними електромагнітами, змінюючи швидкість руху крісельних підвісок. Недоліком даної підвісної канатної крісельної дороги є те, що даний пристрій є дорогим у використанні і дає можливість змінювати швидкість руху крісельної підвіски в порівняно невеликих межах (V=1-2 м/с), що суттєво обмежує час посадки і висадки пасажирів і знижує безпеку їх руху. В основу корисної моделі поставлено задачу створити підвісну канатну крісельну дорогу, оснащену додатковими конструктивними елементами, які забезпечували б плавне регулювання швидкості руху крісельних підвісок канатних доріг при посадці і висадці пасажирів в більшому діапазоні, що дасть можливість забезпечити надійність роботи доріг і збільшити безпеку пасажирів під час їх посадки або висадки Поставлена задача вирішується тим, що підвісна канатна крісельна дорога, що містить нижню і верхню станції з площадками для посадки і висадки пасажирів, які з'єднані між собою тягово-несним канатом, з приводами з направляючими шківами і блоками, проміжними опорами для підтримки тягово-несного канату, до якого прикріплені крісельні підвіски за допомогою кронштейна та затискача, згідно з корисною моделлю, вона додатково містить допоміжні канати з приводами, блоками і шківами, траверсні колії та упори, розміщені на станціях, а кожна крісельна підвіска додатково оснащена кареткою, важелем з роликом, встановленим з можливістю взаємодії ролика з упором, шарнірно з'єднаним з кронштейном та затискачами і двома зворотно-витяжними механізмами. Це забезпечує плавну зміну швидкості руху канатів під час транспортування пасажирів, збільшує час посадки і висадки і підвищує безпеку руху їх. На фіг. 1 схематично показаний загальний вигляд пасажирської канатної крісельної дороги, на фіг. 2 схема крісельної підвіски, де: 1,2 - тягово-несний та допоміжний канати; 3 - траверсна колія; 4 - вали направляючих шківів; 5 - приводи; 6 - муфта для з'єднання приводів тяговонесного і допоміжного канатів, 7- блок тягово-несного канату, 8 - блоки допоміжного канату, 9 проміжні опори; 10 - крісельна підвіска, 11 - несучі конструкції нижньої і верхньої станцій, 12 упори, 13 - площадки для посадки та висадки пасажирів, 14 - затискачі, 15 - допоміжна каретка, 16 - зворотно-витяжні механізми, 17 - важіль, 18 - ролик, 19 - кронштейн. Підвісна канатна крісельна дорога містить нижню і верхню станції з площадками для посадки і висадки пасажирів 13, які з'єднані між собою тягово-несним канатом 1. На несучій конструкції 11 розміщені приводи 5 з валами направляючих шківів 4, муфтами 6 і блоками 7. Проміжні опори 9 служать для підтримки тягово-несного канату, до якого прикріплені крісельні підвіски 10 за допомогою кронштейна 19 і затискача 14. Допоміжний канат 2 з приводом 5, блоками 8, траверсні колії 3 та упори 12, розміщені на станціях. Кожна крісельна підвіска додатково оснащена кареткою 15, важелем 17 з роликом 18, шарнірно з'єднаним з кронштейном 19 та затискачами 14 і двома зворотно витяжними механізмами 16 для її переходу з тягово-несного канату на допоміжний і навпаки. Канатна дорога працює наступним чином: При включенні приводів 5, які розміщені на несучій конструкції 11, приводяться в рух через муфти 6 вали 4 і блоки 7. Крісельна підвіска 10, що рухається з швидкістю V=5 м/с по тяговонесному канату 1, що підтримується проміжними упорами 9, при натискуванні важеля 17 через ролик 18 на упор 12, який кріпиться біля тягово-несного та допоміжного канатів, затискач 14 з допомогою кронштейна 19 звільняється від тягово-несного канату 1, що рухається з швидкістю V=5 м/с. Крісельна підвіска 10 переходить на допоміжний канат 2, що охоплює блоки 8 і рухається з швидкістю V=1 м/с. Допоміжна каретка 15, яка з'єднана з крісельною підвіскою 10 і підтримує її в рівновазі, починає рухатися по траверсній колії З і плавно переходити до швидкості руху V=1м/с допоміжного канату 2 за рахунок жорсткості зворотно-витяжного механізму 16. Після висадки пасажирів на площадку 13, для переходу крісельної підвіски з допоміжного на тягово-несний канат на допоміжному канаті встановлено упор 12, на який відповідно натискає важіль 17. Після натискання важеля 17 на ролик 18 нижні губки затискача 14 відповідно 1 UA 97581 U звільняється від допоміжного канату, а верхні губки затискача 14 закріплюються на тяговонесному канаті. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Підвісна канатна крісельна дорога, що містить нижню і верхню станції з площадками для посадки і висадки пасажирів, які з'єднані між собою тягово-несним канатом, з приводом з направляючими шківами і блоками, проміжними опорами для підтримки тягово-несного канату, до якого прикріплені крісельні підвіски за допомогою кронштейна та затискача, яка відрізняється тим, що вона додатково містить допоміжні канати з приводами, блоками і шківами, траверсні колії та упори, розміщені на станціях, а кожна крісельна підвіска додатково оснащена кареткою, важелем з роликом, встановленим з можливістю взаємодії ролика з упором, шарнірно з'єднаним з кронштейном та затискачами і двома зворотно-витяжними механізмами для її переходу з тягово-несного канату на допоміжний і навпаки. 2 UA 97581 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Solohub Bohdan Volodymyrovych

Автори російською

Сологуб Богдан Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B61B 7/04

Мітки: канатна, підвісна, крісельна, дорога

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97581-pidvisna-kanatna-kriselna-doroga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підвісна канатна крісельна дорога</a>

Подібні патенти