Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нарізання зубчастих коліс, що включає неперервне обкочування дисковою фрезою, якій надають зворотно-поступальний рух з переміщенням, величина якого дорівнює висоті зубця, який відрізняється тим, що зворотно-поступальний рух дисковій фрезі надають кроковим двигуном з програмним керуванням, наприклад, від системи ЧПК, а обертання надають від шпинделя дисковій фрезі через пасову передачу.

Текст

Реферат: UA 97520 U UA 97520 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології механічної обробки деталей в умовах обкочування і може бути використана для виготовлення зубчастих коліс з будь-яким профілем зубців, зокрема евольвентних, синусоїдальних, аркових, з зачепленням Новикова, храповидних та ін. Відомий спосіб нарізання циліндричних зубчастих коліс, що включає неперервне обкочування дисковою фрезою, якій надають обертання та зворотно-поступальний рух за допомогою окремого приводу з переміщенням, величина якого дорівнює висоті зубця. Цей спосіб полягає в тому, що дискова фреза, яка встановлена на зубофрезерному верстаті, за час повороту нарізуваного колеса на один кутовий крок здійснює зворотно-поступальний рух у напрямку, перпендикулярному) до осі нарізуваного колеса від окремого приводу дискової фрези. Переміщення дискової фрези здійснюють з незмінною швидкістю, внаслідок чого бокові поверхні зубців нарізуваного колеса окреслюються синусоїдальними кривими. (Спосіб нарізання циліндричних синусоїдальних зубчастих коліс. Пат. на корисну модель № 24078// Грицай І.Є., заявка № а 2005 12641 від 27.12.2005, опубл. 25.06.2007, бюл. № 9). Проте, у наш час синусоїдальні колеса ще не знайшли широкого застосування у приводах машин. Для нарізання найбільш використовуваних в машино- та приладобудуванні зубчастих коліс, зокрема з евольвентними та круговими профілями, відомий спосіб непридатний внаслідок неурегульованого зворотно-поступального руху дискової фрези. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого способу нарізання циліндричних зубчастих коліс, у якому нове надання періодичного зворотно-поступального руху та обертання дисковій фрезі дало б змогу підвищити універсальність даного способу та використовувати його для нарізання зубчастих коліс будь-яких профілів. Поставлена задача вирішується тим, що у способі нарізання циліндричних зубчастих коліс, що включає неперервне обкочування дисковою фрезою, якій надають зворотно-поступальний рух з переміщенням, величина якого дорівнює висоті зубця, згідно з корисною моделлю, дисковій фрезі зворотно-поступальний рух надають кроковим двигуном з програмним керуванням, наприклад, від системи ЧПК, а обертання - через пасову передачу від шпинделя. У запропонованому способі надання періодичного зворотно-поступального руху дисковій фрезі забезпечується не тільки окремим приводом, а також керуванням швидкістю цього переміщення з допомогою системи числового програмного керування зубофрезерного верстата. Це дає змогу змінювати швидкість лінійного зворотно-поступального переміщення дискової фрези за певним законом, який відображає утворюваний профіль зубця зубчастого колеса, нарізати колеса будь-якого профілю та розширює універсальність способу зубонарізання. Привід обертання дисковій фрезі надається від шпинделя зубофрезерного верстата через пасову передачу з натяжним роликом, що дає змогу використовувати для нарізання зубчастих коліс серійний зубофрезерний верстат. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На Фіг. 1 показано процес нарізання циліндричного зубчастого колеса у виді з боку торця дискової фрези. На Фіг. 2 показано процес нарізання циліндричного зубчастого колеса у виді з боку площини горця нарізуваного колеса. На Фіг. 3 - процес нарізання циліндричного зубчастого колеса з боку шпинделя верстата, де 1 - дискова фреза; 2 - інструментальний вал; 3 - вісь шпинделя зубофрезерного верстата; 4 ведуче колесо пасової передачі; 5 - ведене колесо пасової передачі; 6 - натяжний ролик пасової передачі; 7 - пас; 8 - корпус інструментального вала; 9 - напрямні полозки; 10 - рухомий шток крокового двигуна; 11 - кроковий двигун; 12 - платформа; 13 - супорт зубофрезерного верстата; 14 - контрпідтримка шпинделя зубофрезерного верстата; 15 - зубчасте колесо, яке нарізають. Спосіб нарізання зубчастих коліс реалізується наступним чином. Попередньо дискову фрезу 1 встановлюють на інструментальному валу 2 паралельно осі шпинделя 3 зубофрезерного верстата. Обертання дисковій фрезі 1 від шпинделя 3 зубофрезерного верстата надає пасова передача з ведучим колесом 4, веденим колесом 5 та натяжним роликом 6, що компенсує натяг пасу 7 при зворотно-поступальному рухові корпуса інструментального валу 8. Ведуче колесо 4 знаходиться на осі шпинделя З зубофрезерного верстата. Для забезпечення зворотнопоступального руху дискової фрези 1 корпус 8 інструментального валу 2 встановлений на напрямних полозках 9 та з'єднаний з рухомим штоком 10 крокового двигуна 11, який кріпиться на платформі 12. Платформа 12 монтується на супорті 13 зубофрезерного верстата та закріплюється додатково на контрпідтримці 14 шпинделя зубофрезерного верстата, па якому нарізають зубчасте колесо 15. В процесі неперервного обертання нарізуваного зубчастого колеса 15 з частотою n, обертовий рух від шпинделя 3 зубофрезерного верстата передається на ведуче колесо 4 та ведене колесо 5 пасової передачі, а відтак на інструментальний вал 2 з дисковою фрезою 1. 1 UA 97520 U 5 10 Дисковій фрезі 1 надають зворотно-поступальний рух за допомогою крокового двигуна 11, який через рухомий шток 10 передає лінійне переміщення корпусу інструментального валу 8 у напрямку, перпендикулярному до осі зубчастого колеса. Корпус 8 інструментального вала 2 з фрезою 1 рухається по напрямних полозках 9. За один цикл зворотно-поступального руху зубчасте колесо 15 повертається на один кутовий крок і за цей час відбувається часткове прорізання впадини між зубцями. Для забезпечення певного закону формоутворення заданого профілю зубця зубчастого колеса 15 швидкість зворотно-поступального руху дискової фрези 1 змінюється за певним законом, а керування переміщенням здійснюється від системи ЧПК зубофрезерного верстата. Для нарізання зубчастого колеса на всю ширину зубчастого колеса 15 супорту верстата 13 надають переміщення у вертикальному напрямку з осьовою подачею s o. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Спосіб нарізання зубчастих коліс, що включає неперервне обкочування дисковою фрезою, якій надають зворотно-поступальний рух з переміщенням, величина якого дорівнює висоті зубця, який відрізняється тим, що зворотно-поступальний рух дисковій фрезі надають кроковим двигуном з програмним керуванням, наприклад, від системи ЧПК, а обертання надають від шпинделя дисковій фрезі через пасову передачу. 2 UA 97520 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hrytsai Ihor Yevhenovych

Автори російською

Грицай Игорь Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 5/00

Мітки: спосіб, нарізання, коліс, зубчастих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97520-sposib-narizannya-zubchastikh-kolis.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нарізання зубчастих коліс</a>

Подібні патенти