Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції

Номер патенту: 97410

Опубліковано: 10.03.2015

Автор: Погорєлов Олексій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції, що складається з ложементу кисті, який відрізняється тим, що ложемент виконано у вигляді горизонтально розташованої основи з пластичного матеріалу, яка містить десять радіально спрямованих заглиблень овальної форми глибиною 2 см у формі розведених пальців правої та лівої кисті, розташованих поряд, при цьому поверхня заглиблень має поверхневу хвилеподібну нерівність.

Текст

Реферат: UA 97410 U UA 97410 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, переважно до пристроїв для реабілітації при парезах кінцівки, дистальних парезах та паралічах руки, геміпарезах внаслідок порушень мозкового кровообігу та може бути використаним в неврології, реабілітології, лікувальній медицині для реабілітації функції кисті. Найбільш близьким за сукупністю ознак є пристрій для реабілітації паретичної кисті (Патент РФ № 2114594, МПК А61Н 1/00, заявл. 22.09.1993; опубл. 10.07.1998.), що містить ложемент кисті. Також містить противагу, струбцин, затискачі регулювання, датчики кута з осями і штанги. Датчики кута пов'язані з дисплеєм комп'ютера для візуального відображення переміщення верхньої кінцівки. Пристрій використовується таким чином, що на ньому закріплюють кисть руки в ложементі, далі хворий повинен виконувати згинання-розгинання, відведення-приведення, пронацію-супінацію кисті й передпліччя за допомогою противаги. Попередньо пристрій підключають до комп'ютера, завантажують і запускають програму комп'ютерної гри, за перебігом якої пацієнт повинен слідкувати та керувати рухами кисті. Недоліками відомого пристрою є те, що його конструкція не забезпечує надання траєкторії руху пальців кисті, тобто не забезпечує фіксації напрямку за радіальними направленнями кожного пальця, що є важливою умовою при парезах внаслідок інсультів. Поза межами досяжності при використанні відомого пристрою залишається тренування функції флексорів і екстензорів пальців кисті. Передбачає потребу його фіксації на кисті, що створює додаткові труднощі для пацієнта. Не передбачає режими роботи обома кистями одночасно тобто не забезпечує так звану "синкинезію", яка є важливим моментом реабілітації складних рухів. Також відомий пристрій не передбачає стимулювання пропріоцептивних рецепторів, які забезпечують розпізнавання положення частин тіла (у випадку реабілітації кисті - пальців кисті) у просторі, що стримує досягнення ефективного результату реабілітації. Пристроєм неможливо користуватися самостійно з урахуванням потреби фіксації обох кистей та одночасної роботи з комп'ютером. Також не забезпечує додаткового "тактильного контакту" з поверхнею ложемента в процесі рухів внаслідок повного виключення рухів пальців кисті. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для реабілітації паретичної кисті шляхом підсилення стимуляції пропріоцепторів пальців кисті, забезпечення фіксованих напрямків руху пальців кисті, синкінетичної, спільної роботи кистей двох рук для включення систем оборотного біологічного зв'язку. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції, що складається з ложементу кісті, відповідно до корисної моделі, ложемент виконано у вигляді горизонтально розташованої основи з пластичного матеріалу, яка містить десять радіально спрямованих заглиблень овальної форми глибиною 2 см у формі розведених пальців правої та лівої кисті, розташованих поряд, при цьому поверхня заглиблень має поверхневу хвилеподібну нерівність. Пропонована конструкція пристрою забезпечує нежорстку фіксацію траєкторії руху пальців кисті за радіальними направленнями для кожного пальця, що є важливою умовою при парезах внаслідок інсультів тому, що хворий не в змозі контролювати таки траєкторії руху. Конструкція дозволяє пацієнту відтворювати довільні рухи згинання та розгинання з додатковими зручностями внаслідок заданої заглибленнями ложементу траєкторії рухів, що частково виключає потребу концентрації уваги на цій складовій ланці рухів, що у випадках виражених парезів, особливо на ранніх стадіях реабілітації є доцільним також з врахуванням наявних когнітивних порушень у більшості хворих з центральними парезами. Можливість самостійного користування надає пацієнту змогу проводити заняття з використанням пристрою упродовж більшого часу, вибирати час та місце занять згідно з особистим самопочуттям та бажанням проводити реабілітацію, незалежно від можливостей персоналу. Також перевагою в користуванні пристроєм є його конструктивна простота й однозначність, що детермінує, визначає безпечність можливих дій при користуванні та дозволяє надавати пристрій хворим з порушеннями мислення та уваги без пересторог їх самотравмування. Поверхнева хвилеподібна нерівність заглиблень передбачає стимулювання пропріоцептивних рецепторів, які забезпечують розпізнавання положення частин тіла (у випадку реабілітації кисті - пальців кисті) у просторі, тобто при рухах пальців кисті створює додаткові активуючи потоки нейроімпульсів в системі церебральної аферентації, що поліпшує досягнення ефективного результату реабілітації Конструкція пристрою надає можливість одночасної роботи паретичною кистю та здоровою. Таким чином, запропонована конструкція стимулює процес синкинетичних, синхронних рухів паретичної та здорової кисті, при яких в процесі реабілітації досягається активація нейрональних зв'язків правої та лівої гемісфери головного мозку, що є важливим моментом 1 UA 97410 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 синкінетичної складової рухів та включає нейрональну міжгемісферну кортикальну активацію та "полегшення" проходження збудження по нейрональним шляхам до периферичних синаптичних контактів внаслідок поєднаної, частково синхронізованої роботи кистей, пальців обох кінцівок. Суть пристрою для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції пояснюється графічним матеріалом. Фігура 1 - загальний вигляд пристрою, що заявляється. Фігура 2 - вигляд у розрізі з поверхневою хвилеподібною нерівністю заглиблення. Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції (див. фіг. 1) складається з ложементу кісті, який виконано у вигляді горизонтально розташованої основи (1) з пластичного матеріалу та десять радіально спрямованих заглиблень (2) овальної форми глибиною 2 см у формі розведених пальців правої та лівої кисті, розташованих поряд. Поверхня заглиблень (див. фіг. 2) має поверхневу хвилеподібну нерівність (3) Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції використовується наступним чином: хворий виконує прості рухи пальців паретичної та одночасно здорової кисті за напрямками руху, заданими у фізіологічних границях поглибленнями для руху пальців в основі пристрою, при утрудненні рухів окремих пальців кисті пересувають всю кисть за рахунок звичайно збереженої можливості рухів у проксимальних відділах кінцівки (лікоть, плече), при цьому пальцями кисті рухають за направляючими поглибленнями основи пристрою. Рухаючись за направляючими поглибленнями, пальці кисті повторюють нерівності поверхні заглиблень, що забезпечує додаткову активацію рецепторів пропріоцепції та досягнення основної умови реабілітації - руху кисті, фаланг кисті у відновлювальному, лікувальному процесі. Приклад. Хворий Б., чол., 44 років, знаходився у реабілітаційному відділенні для хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу. До захворювання мав тривалий період некерованої аритмії, переніс кардіоемболічний за підтипом інфаркт мозку 3 місяці тому. Пацієнт після 30 діб лікування від моменту захворювання мав неврологічні наслідки у вигляді порушень рухової функції лівої руки на ноги. Довільні рухи у лівій кисті були можливі у мінімальному ступені. Об'єктивно м'язова сила у кисті дорівнювала 2-м балам за стандартною шкалою. Виявлявся також центральний парез лицьового нерва та клінічні прояви депресивного стану, ситуаційно пов'язані з функціональним дефіцитом, який заважав трудовій діяльності. Періостальні та сухожилкові були рефлекси підвищені на лівій стороні тіла, чутливість збережена. За планом реабілітації, протягом 3-х місяців виконував лікувальні фізичні вправи, у тому числі для кисті з мінімальним або недостовірним ефектом відновлення рухів. Хворому призначено базове лікування, що включало поряд з фармакологічними препаратами лікувальні вправи, надано пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції та інструкції по його використанню. Рекомендовано здійснювати прямолінійні рухи одночасно двома кистями за напрямками розташування заглиблень пристрою, при цьому наголошено на важливості зберігання щільного контакту з хвилеподібною поверхнею заглиблень пристрою для підвищення стимуляції пропріоцептивних рецепторів шкіри, зв'язок, сухожилків. Утруднень по розумінню правил користування пристроєм не було, хворий виконував окреслені вправи 5-6 разів на добу по 15-20 хвилин, відповідно до самопочуття. На 14-у добу лікування, м'язова сила у кисті, пальцях кисті дорівнювала 3 бала, хворий продовжував заняття надалі у амбулаторному режимі. При повторному огляді на 45-у добу базового лікування (огляд при амбулаторному візиті), м'язова сила кисті становила 4 бали. Таким чином, використання пропонованого пристрою для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції у сукупності особливостей форми, розмірів, тактильних характеристик основи має прямий зв'язок з підвищенням ефективності реабілітаційного процесу. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції, що складається з ложементу кисті, який відрізняється тим, що ложемент виконано у вигляді горизонтально розташованої основи з пластичного матеріалу, яка містить десять радіально спрямованих заглиблень овальної форми глибиною 2 см у формі розведених пальців правої та лівої кисті, розташованих поряд, при цьому поверхня заглиблень має поверхневу хвилеподібну нерівність. 2 UA 97410 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pohorielov Oleksii Viktorovych

Автори російською

Погорелов Алексей Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61H 1/00

Мітки: стимуляції, пристрій, підвищенням, пропріоцептивної, кисті, реабілітації, паретичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97410-pristrijj-dlya-reabilitaci-paretichno-kisti-z-pidvishhennyam-proprioceptivno-stimulyaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для реабілітації паретичної кисті з підвищенням пропріоцептивної стимуляції</a>

Подібні патенти