Робочий орган верстата для розколювання деревини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Робочий орган верстата для розколювання деревини, який виконаний у вигляді клина, що складається з нижнього та центрального нерухомих лез, який відрізняється тим, що містить верхнє рухоме лезо, встановлене з можливістю переміщення вздовж центрального нерухомого леза.

Текст

Реферат: Робочий орган верстата для розколювання деревини виконаний у вигляді клина, що складається з окремих лез. Конструкція робочого органу дозволяє утворювати дві діаметрально протилежні крайові тріщини. UA 97312 U (54) РОБОЧИЙ ОРГАН ВЕРСТАТА ДЛЯ РОЗКОЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ UA 97312 U UA 97312 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до механізмів і обладнання для первинної переробки деревини, а саме до робочих органів верстатів для розколювання деревини. Найближчим аналогом являється "Робочий орган східчастої форми" патент України на корисну модель № 31922 кл. В 27L 7/00. Даний робочий орган складається з корпусу та двох лез, прикріплених до нього. В початковий момент розколювання лінія контакту деревини з лезом клина рівна половині діаметра розколюваної колоди. Характерною ознакою, що збігається з суттєвими ознаками корисної моделі, що заявляється, є те, що в початковий момент розколювання лінія контакту деревини з лезом клина менша за діаметр розколюваної колоди. Основним недоліком найближчого аналога, "Робочий орган східчастої форми" патент України на корисну модель № 31922 кл. В 27L 7/00, є те, що леза є нерухомі відносно одне до одного. Задача корисної моделі - зменшення потужності та габаритів приводу верстатів для розколювання деревини за рахунок зменшення максимального розколюючого зусилля. Поставлена задача вирішується за рахунок встановлення додаткового рухомого леза, а висота лез 2 і 4 (фіг. 1) зменшується до 1/3 діаметра колоди. Додаткове лезо має бути рухоме, щоб забезпечити можливість розколювання колод різного діаметра. На фіг. 1 показано робочий орган дровокольного верстата вигляд збоку, 1 - корпус робочого органу, 2 - нижнє нерухоме лезо, 3 - центральне нерухоме лезо, 4 - верхнє рухоме лезо; на фіг. 2 показано робочий орган дровокольного верстата в початковий момент розколювання, 1 корпус робочого органу, 2 - нижнє нерухоме лезо, 3 - центральне нерухоме лезо, 4 - верхнє рухоме лезо, 5 - крайова тріщина, 6 - колода. Працює робочий орган наступним чином: Відомо, що у поперечному перерізі колоди деревина характеризується зміною фізикомеханічних властивостей, а саме, границя міцності на розрив поперек волокон з тангентальним прикладанням сили на 10-70 % менша границі міцності на розрив поперек волокон з радіальним прикладанням сили [2]. Тому, при насуванні колоди на робочий орган (робочого органу на колоду), спершу в деревину будуть заглиблюватись крайні секції, утворюючи дві діаметрально протилежні крайові тріщини і тим самим частково руйнуючи цілісність колоди. Використання такого робочого органу дозволить суттєво зменшити максимальне розколююче зусилля і як наслідок мінімізувати затрати енергії в процесі розколювання. Бібліографічні дані: 1. Патент України на корисну модель № 31922 кл. В27L 7/00. 2. Ашкенази Е.К. Анизотропия древесины и древесных материалов. - М.: Лесная промышленность, 1978. - 224 с. 3. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лесн. пром-сть, 1986. - 368 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Робочий орган верстата для розколювання деревини, який виконаний у вигляді клина, що складається з нижнього та центрального нерухомих лез, який відрізняється тим, що містить верхнє рухоме лезо, встановлене з можливістю переміщення вздовж центрального нерухомого леза. 1 UA 97312 U 2 UA 97312 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Matushevskyi Volodymyr Bohdanovych

Автори російською

Матушевский Владимир Богданович

МПК / Мітки

МПК: B27L 7/00

Мітки: орган, верстата, робочий, деревини, розколювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97312-robochijj-organ-verstata-dlya-rozkolyuvannya-derevini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Робочий орган верстата для розколювання деревини</a>

Подібні патенти