Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вішалка для брюк, яка містить каркас, виготовлений із одної цільної заготовки пружинного дроту, який являє собою асиметричну конфігурацію двох частин, є пружиною розтягування, дві частини каркаса утворюють гачок з різними радіусами закруглення, в нижній зоні розгалуження частини каркаса мають відігнуті коліна в протилежні сторони, каркас вішалки виконаний в одній площині, робочі кромки упорів мають хвилястий профіль, яка відрізняється тим, що коліна обох частин каркаса відігнуті в протилежні сторони з можливістю при отриманому куті вигину забезпечення паралельного розташування робочих кромок упорів в робочому стані вішалки, а кінці обох частин каркаса мають загини, на яких жорстко закріплені розпірки з двома упорами кожна, для зменшення довжини коліна одної частини каркаса на ній виконані два асиметричних вигини, які утворюють сходинку, розпірки виготовлені із тонколистового матеріалу, перерізи яких мають форму напівкруглої арки з одним переходом по ширині в зоні опору, вузькі верхні частини арок є посадочними місцями розпірок на загинах обох частин каркаса, нижні широкі частини арок є упорами кожної розпірки, з можливістю входження одночасно в обидві штанини брюк по два упори кожної розпірки, а при цьому каркас вішалки виконаний із дроту пружинного для холодної навивки пружин діаметром 2,8÷3,0 мм, з можливістю забезпечення пружності каркаса.

Текст

Реферат: UA 97145 U UA 97145 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до легкої промисловості і може бути використана для зберігання брюк у підвішеному за штанини стані, в постійно готовому вигляді для їх застосування або демонстрації. Відома вішалка для брюк (А.С. № 1510835 SU, кл. А 47 G 25 / 48, публ. 1987 p.), яка складена із затискних планок, на кінцях кожної із яких виконані по два наскрізних отвори, в сусідніх планках отвори знаходяться відповідно співвісно, і затискний вузол у вигляді нескінченого шнуру, який встановлений через отвори, які знаходяться поряд таким чином, що суміжні кінці планок пов'язані між собою петлею, яка сама закривається за рахунок вертикальної сили, яка прикладена до планок. Частини шнура між отворами в різних кінцях планок схрещені і служать у якості крюка для підвішування. Ця вішалка забезпечує зберігання зовнішнього вигляду брюк у підвішеному стані в тривалому часі, але має великі габарити й громіздку конструкцію, дорога у виготовленні, не має гачка щоб вішати вішалку з одягом, не зручна у користуванні і не естетичний. Найбільш близьким аналогом є вішалка для брюк і спідниць (Патент РФ № 2 359 599 С2 RU, кл. А 47 G 25 / 48, публ. 2009 p.), що містить елемент для підвішування і два підтримуючі елементи, виконані з неподіленого фізично на частини відрізка пружного дроту, а також два наконечники, кожен з яких встановлений на одному з підтримуючих елементів, при цьому елемент для підвішування є гаком, закруглення якого утворене двома спільно зігнутими частинами вказаного відрізка дроту, складеного удвічі, осьові лінії цих частин розміщені в одній площині, в нижній частині гака ці дві частини складеного удвічі вказаного відрізку пружного дроту утворюють розгалуження, кожна з гілок якого сполучена з підтримуючим елементом, а кожен наконечник виконаний у вигляді двох сполучених перемичкою паралельно розташованих елементів для введення в пояс спідниці або дві штанини брюк і утримання їх за рахунок взаємодії з робочими поверхнями цих елементів, оберненими в сторони, протилежні до гака. Ця вішалка може забезпечувати утримання на ньому брюк за штанині у підвішеному стані, але в ньому є такі недоліки, як незручність користування, не надійність, складна конструкція, значна товщина і велика матеріалоємність, а тому він є дорогим у виготовленні. Незручність користування і низька надійність полягає в тому, що виготовлений каркас вішалки із пружного дроту з рекомендованими діаметрами 4÷6 мм має великі опори стиску - розтиснення. При користуванні вішалкою з такими характеристиками пружини користувач буде знаходитися в дискомфортних умовах, а тканина штанин брюк - в умовах ризику пошкодження. Крім того, налагодження вішалки під конкретну ширину штанин брюк пересуванням наконечників і закріпленням їх гвинтом в потрібному місці, створюють додаткові незручності. Значна товщина вішалки закладена конструкцією наконечників: деталі з функціями встановлення, пересування і закріплення гвинтом потребують збільшення їх розмірів в місцях дотику. В основу корисної моделі поставлена задача створення вішалки простої конструкції, зручного в користуванні, надійного і довговічного, низької матеріалоємності і вартості, з сучасним дизайном. Поставлена задача вирішується тим, що вішалка для брюк, яка містить каркас, виготовлений із одної цільної заготівки пружинного дроту, який являє собою несиметричну конфігурацію двох частин, є пружиною розтягування, дві частини каркаса утворюють гачок з різними радіусами заокруглення, в нижній зоні розгалуження частини каркаса мають відігнуті коліна в протилежні сторони, каркас вішалки виконаний в одній площині, робочі кромки упорів мають хвилястий профіль, згідно з корисною моделлю, для забезпечення паралельного розташування робочих кромок упорів в робочому стані вішалки, коліна обох частин каркаса відігнуті в протилежні сторони з заданим кутом вигину, кінці обох частин каркаса мають загини, на яких жорстко закріплені розпірки з двома упорами кожна, для зменшення довжини коліна одної частини каркаса на ній виконані два асиметричних вигини, які утворюють сходинку, розпірки виготовлені із тонколистового матеріалу, перерізи яких мають форму напівкруглої арки з одним переходом по ширині в зоні опору, вузькі верхні частини арок є посадочними місцями розпірок на загинах обох частин каркаса, нижні широкі частини арок є упорами розпірок, з метою забезпечення необхідної і достатньої пружності каркаса в робочому стані, надійності і зручності користування, каркас вішалки виконаний із дроту пружинного для холодної навивки пружин діаметром 2,8÷3,0 мм. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображена вішалка для брюк, загальний вигляд. Вішалка для брюк (кресл.) містить каркас, виконаний з цільної заготівки пружинного дроту, який утворений двома асиметричними частинами 1 і 2. Частина 1 каркаса утворює гачок 3, а частина 2 повторює гачок 3 по більшому радіусу з зовнішній сторони. Частина 1 каркаса має два асиметричних вигини 4 і 5, які утворюють сходинку. Коліна 6 і 7 відігнуті в протилежні сторони. 1 UA 97145 U 5 10 15 20 25 30 35 Кінці колін 6 і 7 мають загини 8 відповідно. Дві розпірки 9 виготовлені із тонколистового матеріалу, в перерізі мають форму напівкруглої арки з одним переходом ширини в зоні опору, вузькі верхні частини арок є посадочними місцями розпірок 9 на загини 8 двох частині і 2 каркаса, нижні широкі частини розпірок 9 є упорами 10. Розпірки 9 жорстко закріплені на загинах 8. Робочі кромки 11 упорів 10 мають хвилястий профіль. Каркас вішалки для брюк виконаний в одній площині і статично збалансований в розтисненому стані пружини відносно гачка 3. Вішалка для брюк працює наступним чином. Штанини брюк складають одна до одної по вигладжених складках штанин і утримують одною рукою. Вішалку беруть другою рукою на рівні сходинки вище колін 6 і 7 і заводять два упори 10 одної розпірки 9 одночасно в обидві штанини брюк, після чого стискають частину 1 до частини 2 каркаса до положення, коли відстань між двома розпірками 9 стане меншою від ширини штанин брюк. Після цього два упори 10 другої розпірки 9 вводять одночасно в обидві штанини брюк на іншій стороні штанини. Не виводячи розпірки із штанин брюк, вивільнюють частини 1 і 2 каркаса вішалки від стиску, при цьому пружина розтискається до положення, коли обидві розпірки 9 чотирма упорами 10 вступлять одночасно в контакт з тканиною штанин брюк в місцях загладжених складок на всій довжині робочих кромок 11. Наслідком таких дій є рівномірна розтяжка штанин разом з закріпленням брюк на вішалці без пошкодження тканини, а хвилястість робочих кромок 11 упорів 10 сприяє надійному утриманню брюк на вішалці з достатніми і необхідно меншими зусиллями розтяжки штанин брюк при використанні меншого діаметра пружинного дроту. Рівномірна розтяжка штанин брюк на всій довжині робочих кромок 11 упорів 10 досягнена паралельністю розташуванням кромок 11 розпірок 9 в робочому стані вішалки. Це забезпечено вигином колін 6 і 7 обох частин каркаса вішалки з заданим кутом. Закріплення брюк на вішалці за штанини сприяє виправленню "віддуття" на штанинах в зоні колін користувача, а розтяжка штанин брюк упорами з малою товщиною - зберіганню і виправленню загладжених складок штанин. За допомогою гачка 3 вішалку з брюками вішають на місце зберігання. Знімають брюки з вішалки в зворотному порядку. Технічний результат запропонованої корисної моделі наступний. Завдяки виготовленню каркаса вішалки для брюк в запропонованій корисній моделі з пружинного дроту оптимального діаметра 2,8÷3,0 мм, який забезпечує необхідну і достатню пружність пружини каркаса в робочому стані вішалки, зменшений ваговий розхід дроту в діапазоні від 1,8 до 4,0 разів від рекомендованого в прототипі. Використанням іншої конструкції розпірок і їх жорсткого закріплення на вигинах кінців обох частин каркаса одночасно досягнуті простота конструкції, надійність і довговічність, зручність в користуванні, низькі матеріалоємність і вартість. Співвідношення форм і розмірів окремих фрагментів вішалки, їх ув'язування з конструктивними вимогами і декоративне покриття в результаті надають вішалці приємний вигляд і сучасний дизайн. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 Вішалка для брюк, яка містить каркас, виготовлений із одної цільної заготовки пружинного дроту, який являє собою асиметричну конфігурацію двох частин, є пружиною розтягування, дві частини каркаса утворюють гачок з різними радіусами закруглення, в нижній зоні розгалуження частини каркаса мають відігнуті коліна в протилежні сторони, каркас вішалки виконаний в одній площині, робочі кромки упорів мають хвилястий профіль, яка відрізняється тим, що коліна обох частин каркаса відігнуті в протилежні сторони з можливістю при отриманому куті вигину забезпечення паралельного розташування робочих кромок упорів в робочому стані вішалки, а кінці обох частин каркаса мають загини, на яких жорстко закріплені розпірки з двома упорами кожна, для зменшення довжини коліна одної частини каркаса на ній виконані два асиметричних вигини, які утворюють сходинку, розпірки виготовлені із тонколистового матеріалу, перерізи яких мають форму напівкруглої арки з одним переходом по ширині в зоні опору, вузькі верхні частини арок є посадочними місцями розпірок на загинах обох частин каркаса, нижні широкі частини арок є упорами кожної розпірки, з можливістю входження одночасно в обидві штанини брюк по два упори кожної розпірки, а при цьому каркас вішалки виконаний із дроту пружинного для холодної навивки пружин діаметром 2,8÷3,0 мм, з можливістю забезпечення пружності каркаса. 2 UA 97145 U Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mesniankin Borys Mykolaiovych

Автори російською

Меснянкин Борис Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A47G 25/00

Мітки: вішалка, брюк

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97145-vishalka-dlya-bryuk.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вішалка для брюк</a>

Подібні патенти