Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Більярдний стіл, що містить стільницю (1), переважно прямокутної форми, горизонтально встановлену на рамі (2), і забезпечену бортами (3) із закріпленими на них валиками (4) і амортизаторами (5), що обмежують по периферії стільниці (1) ігрове поле, покриття (6) стільниці (1), а також покриття (7) валиків (4) і амортизаторів (5), який відрізняється тим, що додатково забезпечений вкладишами-обважнювачами (8), які щільно без зазорів встановлені в пазах (9), виконаних в бортах (3), і виготовлені з матеріалу, що має щільність r, більшу 1,5 г/см3.

2. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вкладиші-обважнювачі (8) виготовлені з матеріалу, вибраного, переважно, з групи наступних металів: свинець, мідь, сталь і чавун, або сплавів: бронза і латунь.

3. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що вкладиші-обважнювачі (8) виконані у вигляді цілісних стрижнів або наборів складених стрижнів довільної форми по довжині і в поперечному перерізі.

4. Більярдний стіл за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що вкладиші-обважнювачі (8) замонолічені в пазах (9) бортів (3) за допомогою отверділого полімеру, переважно епоксидної смоли або клею.

5. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що борти (3) виконані складеними по висоті, а пази (9) в них утворені суміжними виїмками (10, 11), виконаними в суміжних складових частинах бортів (3).

Текст

Дивитися

1. Більярдний стіл, що містить стільницю (1), переважно прямокутної форми, горизонтально встановлену на рамі (2) і забезпечену бортами (3) із закріпленими на них валиками (4) і амортизаторами (5), що обмежують по периферії стільниці (1) ігрове поле, покриття (6) стільниці (1), а також покриття (7) валиків (4) і амортизаторів (5), який від C2 2 (19) 1 3 Недоліком відомого більярдного столу [1] є недосконалість конструкції бортів, що знижує ігрові якості більярдного столу. Пояснюється це тим, що борти, які виготовлені 3 з дерева з щільністю не більше =0,7-0,9 г/см мають малу масу, при ударі по них куль, що мають 2 високу кінетичну енергію (Ек=(mV )/2) і значну силу удару (F=mа), не дозволяють забезпечити швидкість V2 і кут 2 відкоту відбитих від борту куль, рівних по величині швидкості V1 і куту накоту 1 куль при ударі їх об борт, а сам удар куль об борт супроводжується сильним звуковим ударом. Викликано це наступними причинами. Менша частина кінетичної енергії від удару кулі об борт поглинається гумовими амортизаторами безповоротно. Решта великої частини кінетичної енергії від удару кулі об борт впливає на борт, і перетвориться в деформаційну хвилю. При цьому фронт деформаційної хвилі, що є ударною хвилею (стрибок ущільнення) з різким збільшенням щільності і тиску, з високою швидкістю розповсюджується в матеріалі (дереві) борту, що супроводжується звуковим ударом. При цьому енергія прямої ударної хвилі частково розсіюється, відбивається від матеріалу борту і у вигляді відбитої ударної хвилі із зниженою кінетичною енергією, впливає на кулю, відбиваючи її від борту під кутом 2 відкоту. Із-за згаданих втрат кінетичної енергії, викликаних малою щільністю матеріалу (дерево) борту, швидкість V2 відкоту відбитої кулі від борту стає суттєво менше швидкості V1 накоту кулі при ударі її об борт, кут 2 відкоту кулі не відповідає по величині куту 1 накоту кулі, а сам удар кулі об борт супроводжується значним звуковим ударом, що в сукупності знижує ігрові якості більярдного столу. Технічною задачею, на вирішення якої направлений винахід, є удосконалення більярдного столу шляхом введення до складу бортів елементів, що суттєво збільшують їх масу і більярдного столу в цілому. Технічний результат, який досягається при рішенні поставленої технічної задачі і використанні вдосконаленого більярдного столу, полягає в зниженні втрат кінетичної енергії кулі при ударі її об борт за рахунок повернення енергії деформаційної хвилі від елементів, що збільшують масу бортів і більярдного столу в цілому, внаслідок чого забезпечуються швидкість V2 і кут 2 відкоту відбитих від борту куль, практично, рівних по величині швидкості V1 і куту накоту 1 куль при ударі їх об борт, а рівень звуку удару кулі об борт суттєво знижується за рахунок зменшення амплітуди результуючої звукової хвилі (інтерференція прямої і відбитої зворотної звукових хвиль), що підвищує ігрові якості більярдного столу. Поставлена технічна задача вирішується, а очікуваний технічний результат досягається тим, що в більярдному столі, що містить стільницю, переважно прямокутної форми, горизонтально встановлену на рамі, і забезпечену бортами із закріпленими на них валиками і амортизаторами, що обмежують по периферії стільниці ігрове поле, покриття стільниці, а також покриття валиків і амо 97025 4 ртизаторів, згідно з винаходом, він додатково забезпечений вкладишами-обважнювачами, які щільно без зазорів встановлені в пазах, виконаних в бортах, і виготовлені з матеріалу, що має щіль3 ність більше =1,5 г/см . Установлення в бортах вкладишівобважнювачів, виготовлених з матеріалу, що має 3 щільність більше =1,5 г/см , суттєво підвищує масу бортів, внаслідок чого при ударі кулі об обважнений борт, знижуються втрати кінетичної енергії відбитої ударної хвилі. При цьому швидкість V2 і кут 2 відкоту відбитих від борту куль практично стають рівними по величині швидкості V1 і куту накоту 1 куль при ударі їх об борт, а рівень звуку удару кулі об борт значно знижується за рахунок зменшення амплітуди результуючої звукової хвилі (інтерференція прямої і відбитої - зворотної звукових хвиль), що підвищує ігрові якості більярдного столу. Більярдний стіл має і додаткові відмінності, розвиваючі і уточнюючі згадані головні відмінності, і що створюють додатковий технічний результат. Вкладиші-обважнювачі можуть бути виготовлені з матеріалу, вибраного, переважно, з групи наступних металів: свинець, мідь, сталь і чавун, або сплавів: бронза і латунь. За рахунок цього розширюється номенклатура матеріалів для виготовлення вкладишівобважнювачів, при використанні яких ігрові якості більярдного столу максимально підвищуються при невисокій вартості згаданих металів і сплавів. Викликано це тим, що свинець має щільність 3 3 =11,35 г/см , олово - щільність =7,29 г/см , мідь 3 щільність =8,93 г/см , сталь - щільність =7,7-7,9 3 3 г/см , чавун - щільність =7,1 г/см , бронза - щіль3 ність =8,7-8,9 г/см , а латунь - щільність =8,4-8,7 3 г/см . Вкладиші-обважнювачі можуть бути виконані у вигляді цілісних стрижнів або наборів складених стрижнів довільної форми по довжині і в поперечному перерізі, що розширює вибір геометричних параметрів і форм вкладишів-обважнювачів. Вкладиші-обважнювачі можуть бути замонолічені в пазах бортів за допомогою отверділого полімеру, переважно епоксидної смоли або клею, що забезпечує їх щільне розміщення в пазах бортів. Борти можуть бути виконані складеними по висоті, а пази в них утворені суміжними виїмками, виконаними в суміжних складових частинах бортів. Надалі винахід пояснюється кресленнями і прикладом його здійснення з посиланнями на креслення, що додаються. На фіг. 1 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид збоку. На фіг. 2 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид зверху. На фіг. 3 зображений розріз А-А на фіг. 2. Вдосконалений більярдний стіл (фіг. 1-3) містить стільницю 1 (фіг. 1), переважно прямокутної форми (фіг. 2), горизонтально встановлену на рамі 2 (фіг. 3), і забезпечену бортами 3 із закріпленими на них валиками 4 і амортизаторами 5, що обмежують по периферії стільниці 1 ігрове поле, покриття 6 стільниці 1, а також покриття 7 валиків 4 і амортизаторів 5. 5 Головною особливістю більярдного столу є те, що він додатково забезпечений вкладишамиобважнювачами 8 (фіг. 3), які щільно без зазорів встановлені в пазах 9, виконаних в бортах 3, і виготовлені з матеріалу, що має щільність більше 3 =1,5 г/см . Установлення в бортах 3 вкладишівобважнювачів 8 суттєво підвищує масу бортів 3, внаслідок чого при ударі кулі об обважнений борт 3 знижуються втрати кінетичної енергії відбитої ударної хвилі, що виникає при ударі кулі об борт 3. При цьому швидкість V2 і кут 2 відкоту відбитого від борту 3 кулі практично стають рівними по величині швидкості V1 і куту накату 1 кулі при ударі її об борт 3, а рівень звуку удару кулі об борт 3 значно знижується за рахунок зменшення амплітуди результуючої звукової хвилі (інтерференція прямої і відбитої - зворотної звукових хвиль), що підвищує ігрові якості більярдного столу. Вкладиші-обважнювачі 8 можуть бути виготовлені з матеріалу, вибраного, переважно, з групи наступних металів: свинець, мідь, сталь і чавун або сплавів: бронза і латунь. Застосування, переважно, згаданих металів і сплавів розширює номенклатуру матеріалів для виготовлення вкладишів-обважнювачів 8, при використанні яких ігрові якості більярдного столу максимально підвищуються при невисокій вартості згаданих металів і сплавів. Пояснюється це тим, що свинець має щіль3 3 ність =11,35 г/см , олово - щільність =7,29 г/см , 3 мідь - щільність =8,93 г/см , сталь - щільність 3 3 =7,7-7,9 г/см , чавун - щільність =7,1 г/см , брон3 за - щільність =8,7-8,9 г/см , а латунь - щільність 3 =8,4-8,7 г/см . За рахунок цього розширюється номенклатура матеріалів, при використанні яких, ігрові якості столу максимально підвищуються при невисокій вартості згаданих металів і сплавів. Вкладиші-обважнювачі 8 можуть бути виконані у вигляді цілісних стрижнів або наборів складених стрижнів довільної форми по довжині і в поперечному перерізі, що розширює вибір геометричних параметрів і форм вкладишів-обважнювачів 8. Вкладиші-обважнювачі 8 можуть бути замонолічені в пазах 9 бортів 3 за допомогою отверділого полімеру, переважно епоксидної смоли або клею, що забезпечує їх щільне розміщення в пазах бортів. Борти 3 можуть бути виконані складеними по висоті, а пази 9 в них утворені суміжними виїмками 10, 11 (фіг. 3), виконаними в суміжних складових частинах бортів 3. Рама 2 більярдного столу може бути встановлена на вертикальні опори 12 (фіг. 1) або на горизонтальну основу (стіл) (на кресленнях не показано). У другому випадку більярдний стіл перетворюється на настільний більярд. Більярдний стіл може бути виконаний лузним і включати середні 13 і кутові 14 лузи, виконані в бортах 3 (фіг. 1, 2). Такий більярдний стіл призначений для гри в російський більярд, наприклад в «російську піра 97025 6 міду» або «піраміду», в американський більярд «пул» або в англійський більярд - «снукер». Більярдний стіл може бути виконаний безлузним. Такий більярдний стіл призначений для гри у французький більярд - «карамболь». При використанні вдосконаленого більярдного столу з вмонтованими в борти 3 вкладишамиобважнювачами 8 при ударі об борт 3 кулі, що 2 мають високу кінетичну енергію (Ек=(mV )/2), значною силою удару (F=mа), а також швидкістю V1 і кутом 1 накоту, відбита від борту 3 куля має швидкість V2 і кут відкоту 2, які по величині близькі швидкості V1 і куту 1 накоту кулі на борт 3. Викликано це тим, що при ударі кулі об обважнений борт 3, знижуються втрати кінетичної енергії кулі, внаслідок чого швидкість V2 і кут 2 відкоту відбитих від борту куль, практично, рівні по величині швидкості V1 і куту накоту 1 куль при ударі їх об борт, при цьому рівень звуку удару кулі об борт суттєво знижується, що підвищує ігрові якості більярдного столу. У прикладі конкретного виконання вкладишіобважнювачі 8 вдосконаленого лузного більярдного столу були виготовлені із сталі щільністю =7,73 7,9 г/см . На думку гравців-професіоналів, запрошених на випробування вдосконаленого лузного більярдного столу, при грі в «російську піраміду» або «піраміду», була відмічена висока ступінь передбаченості відбивання кулі від борту, а також поліпшення якості і комфортності гри. За умови економічної і технічної доцільності вкладиші-обважнювачі 8 вдосконаленого більярдного столу можуть бути виготовлені і з інших матеріалів, не згаданих вище, але що мають щільність 3 більше =1,5 г/см . Приведені відомості підтверджують можливість промислової придатності винаходу, який може знайти широке застосування в лузних і безлузних більярдних столах, особливо в турнірних більярдних столах, зокрема, що використовуються на міжнародних змаганнях по більярдному спорту. Перелік позначень 1. Стільниця 2. Рама 3. Борт 4. Валик 5. Амортизатор 6. Покриття стільниці 7. Покриття валика 8. Вкладиш-обважнювач 9. Паз в борту для установлення вкладиша обважнювача 10. Виїмка складової частини борту 11. Виїмка складової частини борту 12. Вертикальна опора 13. Середня луза 14. Кутова луза. 7 97025 8 9 Комп’ютерна верстка Мацело В. 97025 Підписне 10 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table

Автори англійською

Tsymriuk Dmytro Volodymyrovych, Nikitchenko Pavlo Viktorovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол

Автори російською

Цимрюк Дмитрий Владимирович, Никитченко Павел Викторович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: стіл, більярдний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-97025-bilyardnijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл</a>

Подібні патенти