Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів, що містить резервну акумуляторну батарею, пожежний приймально-контрольний пристрій, пожежні сповіщувачі, систему оповіщення, давач температури, модулі аерозольного та порошкового пожежогасіння, блок ручного пуску, яка відрізняється тим, що виявлення пожежі здійснюється незалежно як пожежним сповіщувачем полум'я та (або) тепловим пожежним сповіщувачем із функцією автоматичної зміни порогового значення спрацювання, так і кнопкою ручного пуску, яка виведена на панель приладів транспортного засобу, здійснюється контроль температури моторного відсіку термостійким давачем із термопарою та має два незалежних модулі пожежогасіння.

Текст

Реферат: Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів містить резервну акумуляторну батарею, пожежний приймально-контрольний пристрій, пожежні сповіщувачі, систему оповіщення, давач температури, модулі аерозольного та порошкового пожежогасіння, блок ручного пуску. Виявлення пожежі здійснюється незалежно як пожежним сповіщувачем полум'я та (або) тепловим пожежним сповіщувачем із функцією автоматичної зміни порогового значення спрацювання, так і кнопкою ручного пуску, яка виведена на панель приладів транспортного засобу, здійснюється контроль температури моторного відсіку термостійким давачем із термопарою та має два незалежних модулі пожежогасіння. UA 96827 U (12) UA 96827 U UA 96827 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі пожежної техніки і застосовується для підвищення рівня пожежної безпеки колісних транспортних засобів шляхом застосування автоматичної установки виявлення та гасіння пожеж. Відомі пристрої пожежогасіння транспортного засобу [деклараційний патент на винахід України №50623А, МПК А62С35/00, 2002р. та патент на винахід України №81438С2 МПК А62С35/00, 2008р.] до складу яких входять сповіщувачі, блоки керування, повітропроводи та порошкові генератори. При пожежі, після спрацювання пожежного сповіщувача, блок керування подає сигнал і стиснуте повітря із пневматичного трубопроводу подається в резервуар вогнегасного порошкового складу, після чого суміш крізь сопло подається в камеру електродвигуна. Основним недоліком даного технічного рішення є те, що установка вимагає наявності пневматичної системи, що значно ускладнює систему пожежогасіння, робить її громіздкою та обмеженою у використанні, лише для гасіння електричних силових агрегатів. Найбільш близьким за технічною суттю є автоматична система пожежної сигналізації та управління пожежогасінням в рухомих транспортних засобах [патент на корисну модель №64293U A62C 3 7/00, 2011р.], що містить теплові та димові пожежні сповіщувачі, пристрій керування, який з'єднано з пристроєм світлової та звукової індикації пожежі та засобами пожежогасіння, пристрій зв'язку локомотивів, а також пристрій дистанційного пуску та резервного живлення. Виявлення пожежі у відомій установці забезпечується димовими та тепловими пожежними сповіщувачами, які мають фіксовані порогові значення спрацювання задимленості та температури, і не можуть враховувати сезонні коливання температури навколишнього середовища, які сягають 70-80 °C, що не дає можливості точно оцінити та проаналізувати реальний стан об'єкту, що захищається. Отже, даний прототип має обмежені функціональні можливості, щодо оцінки стану об'єкта з врахуванням сезонних коливань температури навколишнього середовища. В основу корисної моделі поставлено задачу створити установку пожежогасіння колісних транспортних засобів, яка б швидко та безпомилково виявляла пожежу та враховувала сезонні коливання температури навколишнього середовища завдяки введенню нових елементів та зв'язків, а також ефективно здійснювала гасіння з метою ліквідації пожежі на початковій стадії розвитку, що призведе до мінімізації збитків. Поставлена задача вирішується тим, що установка пожежогасіння приводиться в дію як автоматично, за допомогою незалежних теплового пожежного сповіщувача та (або) пожежного сповіщувача полум'я, так і в ручному режимі за допомогою блока ручного пуску. При цьому тепловий пожежний сповіщувач має здатність автоматично змінювати порогове значення спрацювання в залежності від сезонних коливань температури навколишнього середовища. Ефективність гасіння пожежі досягається модулями аерозольного та (або) порошкового пожежогасіння. На кресленні подано загальний вигляд установки пожежогасіння колісних транспортних засобів, яка містить резервну акумуляторну батарею 1, вихід якої приєднано до першого входу пожежного приймально-контрольного приладу 2, до другого входу якого приєднано вихід теплового пожежного сповіщувача 3. До третього входу пожежного приймально-контрольного приладу 2 приєднаний вихід пожежного сповіщувача полум'я 4, до четвертого входу пожежного приймально-контрольного приладу 2 приєднано вхід системи оповіщення 5, до п'ятого входу пожежного приймально-контрольного приладу 2 приєднано вихід давача температури 6, а до шостого то сьомого входів пожежного приймально-контрольного приладу 2 приєднано входи аерозольного 7 та порошкового 8 модулів пожежогасіння відповідно. До восьмого входу пожежного приймально-контрольного приладу 2 приєднано вхід блока ручного пуску 9, який виведений на панель приладів, причому пожежні сповіщувачі, давач температури та модулі пожежогасіння розміщені у моторному відсіку 10. Запропонована установка пожежогасіння колісних транспортних засобів працює наступним чином (фіг). У випадку появи полум'я чи зростання температури у моторному відсіку 10 появиться сигнал на виходах теплового пожежного сповіщувача 3 та (або) пожежного сповіщувача полум'я 4, який надходить на входи пожежного приймально-контрольного приладу 2, де відбувається його оброблення та формується сигнал, який подається на вхід системи оповіщення 5, та одночасно подається сигнал на вхід модуля аерозольного пожежогасіння 7, який і здійснює гасіння. Якщо протягом 20 с після запуску аерозольного модуля пожежогасіння 7 давач температури 6 фіксує подальше зростання температури у моторному відсіку 10, на його виході формується сигнал, подається сигнал на вхід пожежного приймально-контрольного приладу 2, котрий формує та передає сигнал на вхід модуля порошкового пожежогасіння 8. 1 UA 96827 U 5 10 15 20 25 30 В разі виникнення потреби ручного запуску установки пожежогасіння колісних транспортних засобів користувач замикає контакти блока ручного пуску 9, який розміщений на панелі приладів, після чого подається сигнал на вхід пожежного приймально-контрольного приладу 2, який формує та подає сигнал на вхід системи оповіщення 5, разом з цим паралельно подається сигнал на вхід модуля аерозольного пожежогасіння 7, який і здійснює гасіння. Якщо протягом 20 с після запуску аерозольного модуля пожежогасіння 7 давач температури 6 фіксує зростання температури у моторному відсіку 10, подається сигнал на вхід пожежного приймальноконтрольного приладу 2, який формує та передає сигнал на вхід модуля порошкового пожежогасіння 8. Живлення установки пожежогасіння здійснюється як від бортової електромережі транспортного засобу, так і від резервної акумуляторної батареї 1. Працездатність усіх елементів системи, а також шлейфів, які їх з'єднують, рівень заряду резервної акумуляторної батареї контролює пожежний приймально-контрольний прилад 2 який в разі несправності елементів розташованих в моторному відсіку 10 або (та) обриві зв'язку формує та передає сигнал на систему оповіщення 5. Застосування запропонованої установки пожежогасіння колісних транспортних засобів дозволить забезпечити швидке та безпомилкове виявлення джерела загоряння завдяки одночасного використання пожежного сповіщувача полум'я з тепловим пожежним сповішувачем з функцією автоматичної зміни порогового значення спрацювання (крім того, установка пожежогасіння колісних транспортних засобів забезпечена ручним запуском у випадку необхідності), оповіщення звуковими та світловими засобами про пожежу, ефективне гасіння з використанням вогнегасного аерозолю та порошку, контроль стану всіх вузлів системи та шлейфів установки пожежогасіння колісних транспортних засобів. Джерела інформації: 1. Кушнір А.П. Автоматичні сповіщуачі систем пожежної сигналізації-Л: ВОНДРВР ЛДУ БЖД, 2О12.-188с. 2. Пожежна техніка. Проектування, монтування та експлуатація установок автоматичних аерозольного пожежогасіння ДСТУ 4490:2005-Київ: Держспоживстандарт України, 2006.-18 с 3. Модуль комбинированного пожаротушения МКП "Норд". АСОТП "Норд". [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ognetek.ru/nord.html ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів, що містить резервну акумуляторну батарею, пожежний приймально-контрольний пристрій, пожежні сповіщувачі, систему оповіщення, давач температури, модулі аерозольного та порошкового пожежогасіння, блок ручного пуску, яка відрізняється тим, що виявлення пожежі здійснюється незалежно як пожежним сповіщувачем полум'я та (або) тепловим пожежним сповіщувачем із функцією автоматичної зміни порогового значення спрацювання, так і кнопкою ручного пуску, яка виведена на панель приладів транспортного засобу, здійснюється контроль температури моторного відсіку термостійким давачем із термопарою та має два незалежних модулі пожежогасіння. 2 UA 96827 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hudym Vasyl Ilkovych

Автори російською

Гудым Василий Илькович

МПК / Мітки

МПК: A62C 3/07

Мітки: транспортних, пожежогасіння, засобів, колісних, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-96827-ustanovka-pozhezhogasinnya-kolisnikh-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів</a>

Подібні патенти