Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виготовлення штапельного волокна, який містить скловарну піч для приготування розплаву з термопластичної сировини, фільєрну пластину з отворами для формування струменів розплаву, валки для витягування первинних волокон, камеру згоряння газоповітряної суміші, сопло для формування струменя високотемпературного енергоносія, щілину для подачі первинних волокон на роздув, який відрізняється тим, що скловарна піч для приготування розплаву має два вузла виробітку розплаву.

Текст

Дивитися

Реферат: Пристрій для виготовлення штапельного волокна містить скловарну піч для приготування розплаву з термопластичної сировини, фільєрну пластину з отворами для формування струменів розплаву, валки для витягування первинних волокон, камеру згоряння газоповітряної суміші, сопло для формування струменя високотемпературного енергоносія, щілину для подачі первинних волокон на роздув. Скловарна піч для приготування розплаву має два вузла виробітку розплаву. UA 96308 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА UA 96308 U UA 96308 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пристрій для виготовлення штапельного волокна належить до галузі виробництва супертонких штапельних волокон із склорозплавів і може бути використаний у промисловості будівельних матеріалів, хімічній промисловості, металургії при виготовленні штапельних волокон. Відомий пристрій для виготовлення супертонких штапельних волокон, що містить плавильну піч, фільєрну пластину, валки для витягування первинних волокон високошвидкісним енергоносієм, камеру подачі високошвидкісного і високотемпературного енергоносія, встановлену під кутом від 45 до 100° до камери роздуву (А.С. СРСР № 1362717, С03В 37/06, бюл. № 9, 1987). Така конструкція пристрою дає можливість зменшити кількість неволокнистих включень та збільшити довжину волокон з одночасним зменшенням діаметру волокон, що покращує якість одержуваних волокон. Недоліком пристрою є те, що він потребує додаткового використання струменя високошвидкісного і високотемпературного енергоносія у процесі виробітку волокон, внаслідок чого собівартість волокон збільшується. Відомий пристрій для виготовлення супертонкого штапельного волокна роздувом первинних волокон, що містить піч для приготування скло розплаву, фільєрну пластину, отвір для подачі розплаву на виробіток, камеру згоряння газоповітряної суміші, яка встановлена на відстані нижче від печі для приготування скло розплаву і забезпечена валками для витягування первинних волокон, сопло для формування струменя високотемпературного енергоносія, щілинний канал сопла (А.С. СРСР № 1070122, С03В 37/06, бюл. № 33, 1984). Недоліком пристрою є великі затрати енергоносія у процесі виробітку волокна, які зумовлені неповним використанням струменя високотемпературного енергоносія, зменшенням коефіцієнту корисної дії та зростанням собівартості одержуваних волокон. Найбільш близьким за технічною суттю до пристрою, що заявляється, є пристрій для виготовлення супертонкого штапельного волокна роздувом первинних волокон (Патент України на корисну модель № 2579, С03В 37/06, бюл. № 6, 2004). Пристрій для виготовлення штапельного волокна, який містить дві скловарні печі для приготування розплаву, установлені на однаковій висоті від камери згоряння газоповітряної суміші, при цьому кут напрямку витягування первинних волокон від першої та другої печей складає від 3 до 30°. Недоліком пристрою є висока собівартість пристрою, великі затрати енергоносія у процесі виробітку штапельного волокна, зумовлена наявністю двох печей для приготування розплаву, що ускладнює роботу пристрою, внаслідок чого коефіцієнт корисної дії такої конструкції пристрою занижений, а собівартість одержуваних волокон висока. Задачею, на вирішення якої направлений пристрій для виготовлення штапельного волокна, є удосконалення його конструкції шляхом забезпечення пристрою скловарною піччю для приготування розплаву з двома вузлами виробітку, що мають фільєрну пластину, отвори для подачі розплаву на виробіток, що дозволяє збільшити продуктивність виробітку штапельного волокна та зменшити собівартість одержуваних волокон за рахунок зменшення витрат на конструкцію печі та використання високотемпературного енергоносія від однієї камери згоряння газоповітряної суміші. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для виготовлення штапельного волокна, який містить скловарну піч для приготування розплаву з термопластичної сировини, фільєрну пластину з отворами для формування струменів розплаву, валки для витягування первинних волокон, камеру згоряння газоповітряної суміші, сопло для формування струменя високотемпературного енергоносія, щілину для подачі первинних волокон на роздув, причому скловарна піч для приготування розплаву має два вузла виробітку розплаву. Суть корисної моделі полягає у забезпеченні пристрою для виготовлення штапельного волокна однією скловарною піччю для приготування розплаву з двома вузлами виробітку розплаву при використанні меншої кількості енергоносія на плавлення та роздув первинних волокон дозволяє значно збільшити продуктивність виробітку штапельного волокна. Це дає можливість підвищити коефіцієнт корисної дії печі за рахунок більш повного використання високотемпературного енергоносія. Використання камери згоряння газоповітряної суміші для роздуву первинних волокон, які витягуються одночасно з двох фільєрних пластин на вузлах скловарної печі для приготування розплаву з двома отворами в вузлах для подачі розплаву на виробіток зменшує поверхню відбору тепла у навколишнє середовище за рахунок збільшення ефективності роботи камери згоряння. Це спрощує роботу пристрою та одночасно підвищує коефіцієнт корисної дії його роботи, знижуючи собівартість пристрою в цілому. Пристрій для виготовлення штапельного волокна схематично зображений на кресленні. 1 UA 96308 U 5 10 15 20 Пристрій для виготовлення штапельного волокна містить скловарну піч (1), яка має два вузли виробітку (2), фільєрні пластини (3), отвори (4), валки для витягування первинних волокон (5), щілину (6), камеру згоряння газоповітряної суміші (7), сопло (8) для формування струменя високотемпературного енергоносія. Робота пристрою для виготовлення штапельного волокна здійснюється таким чином. В скловарній печі 1 готується розплав А з термопластичної сировини, який через отвори 2 подачі розплаву на виробіток подається на фільєрні пластини 3, з яких під дією гідростатичного напору проходить через отвори 4 формування струменів розплаву, формуючись у вигляді "цибулинок" Б, з яких витягуються первинні волокна В за допомогою валків 5. Витягнуті первинні волокна через щілину 6 безперервно подаються у струмінь високотемпературного енергоносія, який утворюється у камері 7 згоряння газоповітряної суміші і який з великою швидкістю проходить через сопло 8 камери згоряння газоповітряної суміші. Внаслідок цього первинні волокна оплавляються і роздуваються у супертонкі штапельні волокна. Запропонований пристрій для виготовлення штапельного волокна дозволяє значно збільшити продуктивність виробітку штапельного волокна шляхом забезпечення пристрою однією скловарною піччю для приготування розплаву з двома вузлами виробітку розплаву та зменшити собівартість виготовлених штапельних волокон за рахунок спрощення конструкції пристрою та одночасного підвищення коефіцієнту корисної дії його роботи. Пристрій для виготовлення штапельного волокна може бути використаний у виробництві мінеральних волокон з гірських порід та виготовленні волокон для будівельних матеріалів, металургії, хімічної промисловості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Пристрій для виготовлення штапельного волокна, який містить скловарну піч для приготування розплаву з термопластичної сировини, фільєрну пластину з отворами для формування струменів розплаву, валки для витягування первинних волокон, камеру згоряння газоповітряної суміші, сопло для формування струменя високотемпературного енергоносія, щілину для подачі первинних волокон на роздув, який відрізняється тим, що скловарна піч для приготування розплаву має два вузла виробітку розплаву. 2 UA 96308 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Bozhko Vasyl Ivanovych, Miahkov Viacheslav Oleksandrovych, Yaschenko Olha Mykhailivna, Chuvashov Yurii Mykolaiovych, Gorbachova Ludmila Oleksiivna

Автори російською

Божко Василий Иванович, Мягков Вячеслав Александрович, Ященко Ольга Михайловна, Чувашов Юрий Николаевич, Горбачова Людмила Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C03B 37/06

Мітки: виготовлення, волокна, штапельного, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-96308-pristrijj-dlya-vigotovlennya-shtapelnogo-volokna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення штапельного волокна</a>

Подібні патенти