Спосіб хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи, що передбачає проведення відкритої репозиції та фіксації уламків, видалення зуба з щілини перелому, видалення нежиттєздатних уламків з наступним ушиванням слизової оболонки порожнини рота наглухо, який відрізняється тим, що видалені субвітальні кісткові уламки механічно подрібнюють до розміру кісткової щебінки (0,1-3,0 мм), змішують її з синтетичним або ксеногенним кістковозамісним матеріалом (у співвідношенні кістка:матеріал 1:1, 1:0,5,1:2, 1:0,1) та заповнюють цією сумішшю наявні кісткові дефекти та щілину перелому.

Текст

Реферат: UA 96217 U UA 96217 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, і призначена для лікування травматичних уламкових переломів щелеп та переломів з дефектами кісткової тканини. В останні роки відзначається тенденція до збільшення частоти і тяжкості травматичних переломів нижньої щелепи, зокрема зростає кількість уламкових переломів, спричинених переважно високоенергетичною травмою. Уламкові переломи становлять 7,7-28 % серед всіх травматичних переломів нижньої щелепи [1, 2]. Уламкові переломи супроводжуються вираженими порушеннями гемодинаміки, розривами слизової оболонки, пошкодженням зубів і альвеолярного відростка, механічним руйнуванням кісткових структур на великих за розміром ділянках та втратою життєздатності окремих кісткових фрагментів. Репаративний потенціал кісткової тканини при цьому знижується, а ризик розвитку ускладнень, зокрема порушень консолідації та приєднання інфекційних гнійно-запальних процесів зростає. За даними авторів частота травматичного остеомієліту при уламкових переломах нижньої щелепи є вірогідно більшою, ніж при її лінійних переломах, і становить 13,4 % проти 37,2 %. [2]. Для лікування уламкових переломів нижньої щелепи широко застосовують хірургічні способи лікування. Найближчий аналог є спосіб хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи, що передбачає проведення відкритої репозиції уламків, видалення зуба зі щілини перелому, видалення дрібних кісткових фрагментів, що втратили зв'язок з м'якими тканинами та фіксацію уламків за допомогою накісних титанових пластин, закріплених до кожного зі збережених кісткових уламків з наступним ушиванням з наступним ушиванням слизової оболонки порожнини рота наглухо [3]. Недоліком найближчого аналога є те, що після видалення нежиттєздатних кісткових уламків процеси репаративної регенерації уповільнюються, повного відновлення втраченої кісткової структури може не відбуватися, анатомічна форма кістки спотворюється, а біомеханічні умови функціонування фіксатора погіршуються. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи, зокрема досягнення більш повного відновлення анатомічної форми нижньої щелепи, пришвидшення темпів формування кісткового зрощення за рахунок заміщення дефектів що утворилися після видалення нежиттєздатних уламків остеоіндуктивною кістковозамісною аутогенною сумішшю. Технічний результат полягає в підвищенні ефективності хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи та в підвищенні темпів формування повноцінного кісткового зрощення за рахунок оптимізації умов репаративної регенерації кістки. Крім того, перевагами корисної моделі є зменшення термінів тимчасової непрацездатності хворих та зниження частоти післяопераційних ускладнень (уповільнення консолідації, формування хибних суглобів, розвиток інфекційних гнійно-запальних процесів). Поставлена задача вирішується тим, що спосіб передбачає проведення відкритої репозиції та фіксації уламків, видалення зуба з щілини перелому, видалення нежиттєздатних уламків і наступним ушиванням слизової оболонки порожнини рота наглухо, згідно з корисною моделлю, видалені субвітальні кісткові уламки механічно подрібнюють до розміру кісткової щебінки (0,13,0 мм), змішують її з синтетичним або ксеногенним кістковозамісним матеріалом (у співвідношенні кістка:матеріал 1:1,1:0,5, 1:2, 1:0,1) та заповнюють цією сумішшю наявні кісткові дефекти та щілину перелому. Відмінною особливістю корисної моделі є те, що субвітальтні кісткові уламки, що не можуть бути репонованими, фіксованими при проведенні остеосинтезу, подрібнюють і вносять в ділянку кісткового дефекту, що утворився, як аутогенний кістковий замісний матеріал, що має виражені остеоіндуктивні властивості головним чином за рахунок білків або протеїну кісткового матриксу, які вивільняються у великій кількості при механічному подрібненні кісткового матеріалу. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: На Фіг. 1 зображено зламану нижню щелепу із наявним уламковим переломом до проведення хірургічного втручання, де 1 - нижня щелепа, 2 - кісткові уламки, 3 - вільні фрагменти. На фіг. 2 зображено нижню щелепу після відкритої репозиції та фіксації уламків відповідно до запропонованої корисної моделі, де 1 - нижня щелепа, 2 - кісткові уламки, 4 - кісткові дефекти. 1 UA 96217 U 5 10 15 20 Корисну модель виконують наступним чином: Під загальним або місцевим потенційованим знеболенням забезпечують хірургічний доступ до зони перелому нижньої щелепи 1. Проводять відшарування окістя, скелетуючи зовнішню поверхню кісткових уламків 2 на відстані не менше 1 см в обидва боки від щілини перелому. За показаннями видаляють зуби зі щілини перелому, проводять її ревізію, після чого видаляють вільні фрагменти 3, що втратили зв'язок з окістям та проводять остеосинтез нижньої щелепи 1. Видалені фрагменти 3 подрібнюють за допомогою кісткового млина до розміру кісткової щебінки (0,1-3,0 мм). Аутогенний кістковий порошок змішують із синтетичними або ксеногенними кістковозамісним матеріалом (наприклад гідроксіапатитом або бета трикальційфосфатом), у співвідношенні не менше ніж 1:1. Отриманою сумішшю після антисептичної обробки ділянки ураження заповнюють щілину перелому і кісткові дефекти 4, що утворилися після видалення вільних кісткових уламків 3. Забезпечують гемостаз, рану пошарово ушивають, призначають курс антибактеріальної та протизапальної терапії. Перевага запропонованого способу полягає в оптимізації умов реперативної регенерації кісткової тканини нижньої щелепи в зоні її травматичного ушкодження за рахунок вивільнення протеїнів кісткового матриксу, що є остеіндуктивними чинниками. Крім того, кісткова щебінка або її суміш з іншими кістковозамісними матеріалами забезпечує остеокондукцію і сприяє повноцінному відновленню нормальної анатомічної архітектоніки ушкодженої нижньої щелепи. Корисна модель успішно випробувана на кафедрі хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії у пацієнтів з травматичними уламковими переломами нижньої щелепи. 25 Джерело інформації: 1. AJNR - American Journal of Neuroradiology - Incidence and Characterizition of unifocal Mandible fractures on CT.June 30.2007 2. Risk factors for development of infection in patients with mandibular fractures located in the tooth-bearing area.Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (2007)35, 57-62. 3. Maxillo-facial trauma and esthetic facial reconstruction / [edited by P.W. Booth, B.L. Eppley, R. Schmelzeisen].- New York: Churchill Livingstone, 2003.- P. 275-276 p. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи, що передбачає проведення відкритої репозиції та фіксації уламків, видалення зуба з щілини перелому, видалення нежиттєздатних уламків з наступним ушиванням слизової оболонки порожнини рота наглухо, який відрізняється тим, що видалені субвітальні кісткові уламки механічно подрібнюють до розміру кісткової щебінки (0,1-3,0 мм), змішують її з синтетичним або ксеногенним кістковозамісним матеріалом (у співвідношенні кістка:матеріал 1:1, 1:0,5,1:2, 1:0,1) та заповнюють цією сумішшю наявні кісткові дефекти та щілину перелому. 2 UA 96217 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Guseynov Agil Nadirovych

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Гусейнов Агиль Надирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: щелепи, хірургічного, переломів, уламкових, лікування, спосіб, нижньої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-96217-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-ulamkovikh-perelomiv-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування уламкових переломів нижньої щелепи</a>

Подібні патенти