Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка, що передбачає застосування неад'ювантної поліхіміотерапії, який відрізняється тим, що виконують 3-фазну спіральну комп'ютерну томографію із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу неад'ювантної поліхіміотерапії, визначають площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та вираховують об'єм "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка передбачає застосування неад'ювантної поліхіміотерапії. Виконують 3-фазну спіральну комп'ютерну томографію із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу неад'ювантної поліхіміотерапії, визначають площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та вираховують об'єм "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини UA 95993 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ ПЕРВИННИХ ПУХЛИН РАКУ ШЛУНКА UA 95993 U UA 95993 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до області медицини, а саме до онкології і може використовуватись з метою лікування хворих на резектабельні форми раку шлунка. Рак шлунка (РШ), незважаючи на стійке зниження рівня захворюваності, є однією з найбільш розповсюджених пухлин як в Україні, так і в інших країнах світу, щорічно призводячи до загибелі більш ніж 600 тисяч хворих. Рівень захворюваності на рак шлунка в країнах Євросоюзу складає 20 на 100 тисяч населення, смертності - 16 на 100 тисяч населення. В Україні у 2011 році зареєстровано 25,32 випадків захворювання на 100 тисяч населення, 62 % хворих з вперше встановленим діагнозом померли протягом першого року, тому ця патологія залишається однією з найбільш важливих медичних та соціально-економічних проблем. Точність визначення відповіді пухлин раку шлунка на терапію є критично-важливим завданням у процесі проведення неад'ювантної поліхіміотерапії (НПХТ). Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється є спосіб за загально прийнятими критеріями "ResponseEvaluatingCriteriainSolidTumors (RECIST)" із використанням одновимірних методів визначення найдовшого із діаметрів вогнища враження (1). Однак, отримані нещодавно дані свідчать, що критерії RECIST можуть бути лімітованими через визначення розмірів вогнища лише у одній площині, що породжує неточності, зокрема при оцінці пухлин раку шлунка, гастроезофагеального з'єднання та органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в цілому. Крім того, існуюче програмне забезпечення для обробки спіральної зображень з метою оцінки об'єму пухлин має велику собівартість і не завжди може бути в наявності у рентгенологів. Задача, яка вирішує спосіб, що заявляється полягає у застосуванні мануальної методики вирахування об'єму пухлини за принципом "шайб". Технічний результат - покращення результатів лікування, якості життя хворих на резектабельний рак шлунка, зниження собівартості лікування онкологічних хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає застосування неад'ювантної поліхіміотерапії, згідно з корисною моделлю, виконують 3-фазну спіральну комп'ютерну томографію із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу неад'ювантної поліхіміотерапії, визначають площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та вираховують об'єм "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини Суть способу полягає у виконанні 3-фазної спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу неад'ювантної поліхіміотерапії. Аналіз проводився сертифікованими лікарями-рентгенологами та лікарем-онкологом. Принцип волюметрії первинних пухлин раку шлунка полягає у визначенні за допомогою спеціалізованих утиліт площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та подальше вирахування об'єму "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини (Фіг. 1, 2). Суть способу підтверджується аналізом конкретного прикладу: Пацієнт М. 53 p. був прийнятий у відділення пухлин органів черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту раку із діагнозом - рак нижньої третини шлунка виразково-інфільтративна форма росту T3NxM0 стадія II, клінічна група II. В неоад'юватному режимі було проведено 2 курси поліхіміотерапії за схемою PELF. Була виконана комп'ютерна томографія до та після неад'ювантної поліхіміотерапії. Результати розрахунку об'єму пухлини раку шлунка представлені на Фіг. 3. Серія спіральної комп'ютерної томографії знімків хворого М. 57 р. до проведення лікування (А) та після закінчення неад'ювантної поліхіміотерапії (через 21 добу після другого курсу), (В). Позначено червоним кольором площу пухлини шлунка на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 1 мм. Проведені обчислення показали, що в результат проведення неад'ювантної поліхіміотерапії об'єм пухлини зменшився на 32 %. Клінічна апробація даного способу проведена на базі відділення пухлин органів черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту раку у період 2010-2012 років, проведено лікування з використанням даного підходу 17 хворим на рак шлунка. Джерела інформації: 1. Kamangar F., Dores G.M., Anderson W.F. Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents defning piorities to reduce cancer disparitiies in different geographic regions of the world/ J/Clin/Obcjl., 2006, 24^2137-2150 1 UA 95993 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб оцінки ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка, що передбачає застосування неад'ювантної поліхіміотерапії, який відрізняється тим, що виконують 3-фазну спіральну комп'ютерну томографію із застосуванням методики "тугого наповнення" шлунка, яку виконують безпосередньо перед та через 3 тижні після останнього курсу неад'ювантної поліхіміотерапії, визначають площі пухлини на зрізах спіральної комп'ютерної томографії з інтервалом 0,8-1 мм та вираховують об'єм "шайб" за формулою циліндра чи конуса, при цьому сума об'ємів всіх зрізів буде рівна об'єму пухлини 2 UA 95993 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: неоад'ювантної, пухлин, оцінки, ефективності, поліхіміотерапії, спосіб, раку, шлунка, первинних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95993-sposib-ocinki-efektivnosti-neoadyuvantno-polikhimioterapi-pervinnikh-pukhlin-raku-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії первинних пухлин раку шлунка</a>

Подібні патенти