Спосіб встановлення щогли судна

Номер патенту: 95915

Опубліковано: 12.01.2015

Автор: Казарєзов Анатолій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб встановлення щогли судна з прямокутною або квадратною формою поперечного перерізу, що побудована з листового матеріалу та спирається на накладний лист, палубний настил, повздовжню і поперечну перебірки, який відрізняється тим, що щогла розташована поперечним перерізом по відношенню до перебірок таким чином, що кути поперечного перерізу щогли спираються на перебірки, що дозволяє уникнути жорстоких точок та, як наслідок, тріщин на палубному настилі, накладному листі та перебірках.

Текст

Реферат: UA 95915 U UA 95915 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сфери суднобудування, а саме до суднової щогли, що встановлюється на фундамент. Відомі конструкції щогли судна, що побудовані з листового матеріалу. Щогла має трубчату тонколистову конструкцію з прямокутною, квадратною формою поперечного перерізу або близькою до них. Щогла спирається на накладний лист і палубний настил у місті перетину повздовжньої та поперечної перебірок, що розташовані під настилом палуби перпендикулярно його поверхні. Перебірки підтримують палубний настил і сприймають, стискуючи та вигинаючи, навантаження від щогли через настил. Приклад такого способу встановлення щогли наведено на рис. 12 на стор. 35 [Бакстон И.Л. Судовое оборудование для ведения грузовых операцій / И.Л. Бакстон, Р.П. Дагитт, Дж. Кинг. - Пер. с англ. Э.М. Дмитриева. - Л.: "Судостроение". - 1987]. На фіг 1 показано як щогла 1 встановлюється на накладний лист 2, що з'єднаний з палубним настилом 3. Накладний лист збільшує товщину палуби в місті кріплення щогли, чим збільшує жорсткість палубного настилу на вигін. Сторони поперечного перерізу щогли орієнтовані паралельно повздовжній 4 та поперечній 5 перебіркам або, інакше кажучи, паралельно діаметральній площині судна та площині мідель шпангоута. Приклади прямокутного та близького до нього поперечних перерізів суднових щогл наведено в табл. 3.40 на стор. 268 та 269 ["Характеристики сечений мачт", Гурович А.Н. Справочник по судовым устройствам / А.Н. Гурович, Б.Н. Лозгачев, Д.А. Гринберг. - В 2-х т. - Т. 2. -Л.: "Судостроение". - 1975]. Найбільш близьким до запропонованого способу встановлення щогли судна є спосіб, наведений на рис. 3.93 ["Варианты крепления одностержневой мачты на пересечении переборок", Гурович Α.Η. Справочник по судовым устройствам / А.Н. Гурович, Б.Н. Лозгачев, Д.А. Гринберг. - В 2-х т. -Т. 2. - Л.: "Судостроение". -1975], що прийнята за прототип. У цьому способі щогла спирається на накладний лист, що з'єднаний з палубним настилом. Такий спосіб встановлення щогли має один суттєвий недолік - гострі кути поперечного перерізу щогли розташовані за межами примиканням до палубного настилу повздовжньої та поперечної перебірок. Це виникає в наслідок того, що сторони поперечного перерізу щогли орієнтовані паралельно повздовжній та поперечній перебіркам, або, інакше кажучи, паралельно діаметральній площині судна та площині мідель-шпангоута. На палубному настилі та накладному листі в кутах поперечного перерізу щогли утворюються чотири жорсткі точки. Під жорсткою точкою розуміється точка або лінія листової просторової конструкції, де здійснюється стрімка зміна жорсткості конструкції. Більш детально це явище проаналізовано в монографії [Барабанов Η.В. Повреждения и пути совершенствования судовых конструкций / Н.В. Барабанов, Н.А. Иванов, В.В. Новиков, Г.П. Шемендюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: "Судостроение". - 1989. - 256 с.]. На стор. 62 та на рис. 3.1 пояснена схема утворення жорстких точок у місцях зміни жорсткості листової конструкції при перетині її поверхні з іншою листовою конструкцією. Наслідком наявності жорстких точок є утворення тріщин, як показано на рис. 3.2 (стор. 63) монографії [Барабанов Η.В. Повреждения и пути совершенствования судовых конструкций / Н.В. Барабанов, Н.А. Иванов, В.В. Новиков, Г.П. Шемендюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: - "Судостроение". - 1989. - 256 с.]. В основу корисної моделі поставлена задача усунення вищезазначеного недоліку. Для вирішення поставленої задачі пропонується взаємне розташування суднової щогли та поперечної і повздовжньої перебірок, яке зображено на фіг. 2, де: 1 - щогла судна; 2 - накладний лист; 3 - палубний настил; 4 - повздовжня перебірка; 5 - поперечна перебірка. Суть корисної моделі полягає в удосконаленні вузла з'єднання суднової щогли 1 з накладним листом 2 та палубним настилом 3 судна шляхом зміни розташування поперечного перерізу щогли відносно повздовжньої 4 та поперечної 5 перебірок. Розташування суднової щогли здійснюється таким чином по відношенню до перебірок, що кути поперечного перерізу щогли спираються на перебірки. Таким чином при використанні корисної моделі (вдосконаленні вузла з'єднання щогли судна накладним листом та палубним настилом) досягається наступний технічний результат - уникнення жорстких точок у конструкції фундаменту під суднову щоглу, що, у свою чергу, дозволяє виключити утворення тріщин в фундаменті, чим підвищити надійність та працездатність конструкції фундаменту. У тому випадку, коли суднова щогла встановлюється на перетині однієї перебірки та підпалубної балки, наприклад карлінгсу або бімсу, кути поперечного перерізу щогли спираються на перебірку та підпалубну балку. 1 UA 95915 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб встановлення щогли судна з прямокутною або квадратною формою поперечного перерізу, що побудована з листового матеріалу та спирається на накладний лист, палубний настил, повздовжню і поперечну перебірки, який відрізняється тим, що щогла розташована поперечним перерізом по відношенню до перебірок таким чином, що кути поперечного перерізу щогли спираються на перебірки, що дозволяє уникнути жорстоких точок та, як наслідок, тріщин на палубному настилі, накладному листі та перебірках. 2 UA 95915 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B63B 15/00

Мітки: судна, щогли, спосіб, встановлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95915-sposib-vstanovlennya-shhogli-sudna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб встановлення щогли судна</a>

Подібні патенти