Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу, що виконана у вигляді двох металевих півкілець та стяжок, призначених для з'єднання у монтажній виїмці колісного диска кінців металевих півкілець після охоплення ободу колеса та утворення кільця у монтажній виїмці колісного диска, а також рівномірно розподілених і закріплених на внутрішній циліндричній поверхні кільця однакових опорних елементів, яка відрізняється тим, що кожний опорний елемент закріплений на внутрішній циліндричній поверхні кільця з можливістю регулювання висоти його закріплення на кільці в залежності від глибини монтажної виїмки колісного диска.

2. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що кожний опорний елемент є одним елементом різьбового з'єднання, що закріплений і зафіксований на внутрішній циліндричній поверхні кільця за допомогою різьбового з'єднання з другим елементом різьбового з'єднання, що є у/на кільці.

3. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу за пп.1, 2, яка відрізняється тим, що висота кожного опорного елемента складає 5-45 міліметрів.

Текст

Реферат: Вставка безпеки для колеса транспортного засобу, виконана у вигляді двох металевих півкілець та стяжок, призначених для з'єднання у монтажній виїмці колісного диска кінців металевих півкілець після охоплення ободу колеса та утворення кільця у монтажній виїмці колісного диска, а також рівномірно розподілених і закріплених на внутрішній циліндричній поверхні кільця однакових опорних елементів. Крім цього, кожний опорний елемент, закріплений на внутрішній циліндричній поверхні кільця з можливістю регулювання висоти його закріплення на кільці в залежності від глибини монтажної виїмки колісного диска. UA 95691 U (12) UA 95691 U UA 95691 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пропонована корисна модель належить до автомобільної промисловості, а саме до пристроїв для колес, які дозволяють у аварійних ситуаціях, зокрема таких, як прокол, простріл чи розрив покришки колеса, продовжити рух транспортного засобу (автомобіля) до найближчої автомайстерні, а більш конкретно, до конструкції вставки безпеки для колеса транспортного засобу. Найбільш близькою до пропонованої за кількістю суттєвих ознак є вставка безпеки для колеса транспортного засобу, виконана у вигляді двох металевих півкілець та стяжок, призначених для з'єднання у монтажній виїмці колісного диска кінців металевих півкілець після охоплення ободу колеса та утворення кільця, а також рівномірно розподілених і закріплених на внутрішній циліндричній поверхні кільця однакових опорних елементів [Патент на корисну модель № 52585, Росія, МПК В60С 17/06 (2006.01); Опубліковано: 10.04.2006]. Згаданий пристрій запобігає у аварійній ситуації "зповзанню" покришки колеса з диска за рахунок виконання кожного півкільця з двох паралельних смуг, що перекривають одна одну по ширині. Описана конструкція є досить складною, оскільки потребує забезпечення жорсткої і точної фіксації смуг одна відносно одної на ободі кожного конкретного колеса, а тому і великих витрат часу спеціалістів. У основу пропонованої корисної моделі поставлена задача створення такої вставки безпеки для колеса транспортного засобу, що була б більш простою і під час її встановлення на ободі колеса потребувала б менше часу. Поставлена задача вирішується за рахунок створення під час монтажу вставки на колесі умов для відтворення вільними торцями опорних елементів лінії, яка лежить на поверхні монтажної виїмки кожного конкретного колеса. Пропонована, як і відома вставка безпеки для колеса транспортного засобу, виконана у вигляді двох металевих півкілець та стяжок, призначених для з'єднання у монтажній виїмці колісного диску кінців металевих півкілець після охоплення ободу колеса та утворення кільця, а також рівномірно розподілених і закріплених на внутрішній циліндричній поверхні кільця однакових опорних елементів, а, відповідно до пропонованої корисної моделі, кожний опорний елемент, закріплений на внутрішній циліндричній поверхні кільця з можливістю регулювання висоти його закріплення на кільці в залежності від глибини монтажної виїмки колісного диску. Кожний опорний елемент може бути виконаний у вигляді тіла обертання, тобто, або циліндра, або сфери, або у вигляді сегмента сфери, або перерізаного конуса, вісь якого розташована на кільці радіально. Особливістю пропонованої вставки є і те, що кожний опорний елемент є одним елементом різьбового з'єднання, що закріплений і зафіксований на внутрішній циліндричній поверхні кільця за допомогою різьбового з'єднання з другим елементом різьбового з'єднання, що є у кільці. Елементами різьбового з'єднання є у спрощеному вигляді - гвинт і гайка, що можуть пересуватися один відносно одного по гвинтовій лінії. Одним із варіантів може бути рішення, коли у осьовому отворі опорного елемента нарізана різьба, а на кільці жорстко закріплений гвинт, на який накручують опорний елемент. Другий варіант, навпаки - опорний елемент жорстко з'єднаний із співвісним з ним гвинтом, а у відповідному отворі кільця нарізана різьба. Звичайно, різьбове з'єднання може бути забезпечене пружною шайбою та контргайкою, розташованою між торцем опорного елемента та кільцем. В залежності від розміру колеса висота кожного опорного елемента складає від 5 до 45 мм. Суть пропонованої конструкції вставки безпеки для колеса транспортного засобу пояснюється схематичними кресленнями. На фіг. 1 показаний вид спереду на вставку безпеки для колеса транспортного засобу у змонтованому стані. На фіг. 2 показаний вид зверху на вставку безпеки для колеса транспортного засобу до її монтування на колесо. На фіг. 3 показаний вид збоку на вставку безпеки для колеса транспортного засобу до її монтування на колесо. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу виконана у вигляді кільця 1, утвореного із двох металевих півкілець, з'єднаних стяжками 2 у монтажній виїмці 3 колісного диска після охоплення ободу колеса по монтажній виїмці 3. Вставка безпеки включає також рівномірно розподілені і закріплені на внутрішній циліндричній поверхні кільця 1 однакові опорні елементи 4. Кожний опорний елемент 4 закріплений на внутрішній циліндричній поверхні кільця 1 з можливістю регулювання висоти його закріплення на кільці 1 в залежності від глибини монтажної виїмки 3 колісного диска. Кожний опорний елемент 4 виконаний у вигляді тіла обертання - циліндра, вісь якого розташована на кільці 1 радіально і є одним елементом різьбового з'єднання, що закріплений і зафіксований на внутрішній циліндричній поверхні кільця 1 за допомогою різьбового з'єднання з другим елементом різьбового з'єднання, що є у кільці 1 1 UA 95691 U 5 10 15 20 (не показано). При цьому кожний опорний елемент 4 жорстко з'єднаний із співвісним з ним гвинтом (не показаний), а у відповідному отворі кільця 1 нарізана внутрішня різьба для згаданого гвинта. Між торцем опорного елемента 4 та кільцем 1 розміщена пружна шайба (шайба Гровера) (не показано). Висота кожного опорного елемента 3 складає 15 мм. Пропонована вставка безпеки для колеса транспортного засобу працює так. Попередньо у монтажній виїмці колісного диска з двох металевих півкілець за допомогою стяжок 2 монтують кільце 1, яке охоплює колісний диск по монтажній виїмці 3. При цьому намагаються змонтувати кільце 1 таким чином, щоб вільні торці всіх опорних елементів 3 торкалися поверхні монтажної виїмки 3 колеса. Потім за допомогою, наприклад шестигранного Г-подібного ключа з динамометром, повертають кожний опорний елемент 4, зміщуючи його вверх чи вниз по різьбовому отвору у кільці 1 і створюють такий тиск опорних елементів 4 на поверхню монтажної виїмки 3, значення якого є визначеним і однаковим для всіх опорних елементів 4. Така робота не потребує застосування нетрадиційних інструментів чи обладнання та роботи спеціалістів високої кваліфікації і виконується протягом 10-15 хвилин на одному колесі. Колесо зі вставкою та камерою монтують на автомобілі. При цьому під час руху автомобіля з колесом, що містить пропоновану вставку, у випадку проколу камери і виходу з неї повітря один з бортів покришки не зісковзує в монтажну виїмку 3, а тому і не виникає розбортування колеса. Це відбувається завдяки тому, що під час монтажу монтажна виїмка 3 виявляється повністю заповненою вставкою безпеки, а її жорстка - без зазорів між опорними елементами 4 і поверхнею монтажної виїмки 3 - фіксація, утримує її від зсувів у будь-якому напрямку, зберігаючи її вихідний стан і тим самим запобігаючи розбортуванню колеса і зриву покришки з ободу колеса. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу, що виконана у вигляді двох металевих півкілець та стяжок, призначених для з'єднання у монтажній виїмці колісного диска кінців металевих півкілець після охоплення ободу колеса та утворення кільця у монтажній виїмці колісного диска, а також рівномірно розподілених і закріплених на внутрішній циліндричній поверхні кільця однакових опорних елементів, яка відрізняється тим, що кожний опорний елемент закріплений на внутрішній циліндричній поверхні кільця з можливістю регулювання висоти його закріплення на кільці в залежності від глибини монтажної виїмки колісного диска. 2. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу за п. 1, яка відрізняється тим, що кожний опорний елемент є одним елементом різьбового з'єднання, що закріплений і зафіксований на внутрішній циліндричній поверхні кільця за допомогою різьбового з'єднання з другим елементом різьбового з'єднання, що є у/на кільці. 3. Вставка безпеки для колеса транспортного засобу за пп.1, 2, яка відрізняється тим, що висота кожного опорного елемента складає 5-45 міліметрів. 2 UA 95691 U Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Chernylevskyi Viktor Yosypovych, Matviiets Iryna Danylivna, Tonkonoh Andrii Vasyliovych

Автори російською

Чернилевский Виктор Иосифович, Матвиец Ирина Даниловна, Тонконог Андрей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B60C 17/00

Мітки: вставка, колеса, безпеки, засобу, транспортного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95691-vstavka-bezpeki-dlya-kolesa-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вставка безпеки для колеса транспортного засобу</a>

Подібні патенти