Спосіб лікування вагітних з коригованою істміко-цервікальною недостатністю

Номер патенту: 95564

Опубліковано: 25.12.2014

Автори: Шаблій Тетяна Петрівна, Ковальов Олександр Степанович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вагітних з коригованою істміко-цервікальною недостатністю шляхом застосування акушерського песарія, введеного у вагіну, який відрізняється тим, що безпосередньо перед введенням песарія виконують однократну піхвову аплікацію однієї дози самоелімінуючого антагоністу Біоспорину, розчиненого в 3,0 мл фізіологічного розчину, протягом 15 хв., крім того одночасно із введенням песарія призначають Біоспорин перорально по 1 дозі за 30 хв. до їжі, зранку та увечері, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 14 днів, а при кожній появі патологічних белів курс лікування повторюють.

Текст

Реферат: UA 95564 U UA 95564 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме акушерства і гінекології, і може бути застосована при лікуванні вагітних з коригованою істміко-цервікальною недостатністю (ІЦН). ІЦН - неспроможність перешийку і шийки матки, яка призводить до спонтанного переривання вагітності у II, III триместрах. Частота ІЦН у популяції складає до 13,5 %, у 15-42 % вона стає причиною передчасних пологів /1, 3/. ІЦН спостерігається у 14,3-42,7 % жінок, які страждають невиношуванням вагітності, причому ризик пологів до строку в них при ІЦН у 16 разів вище /1, 2/. ІЦН є основною причиною дуже ранніх і ранніх передчасних пологів з народженням вкрай незрілого плоду з низькою і екстремально низькою масою тіла при народженні, формуючи таким чином групу новонароджених з вкрай несприятливим прогнозом для життя. Тому питання профілактики, ранньої діагностики і підвищення ефективності існуючих методів лікування є резервом зниження показників перинатальної смертності і захворюваності, інвалідності з дитинства. Механізм переривання вагітності є однаковим для всіх форм ІЦН: плідне яйце втрачає фізіологічну опору сфінктера шийки матки, плідний міхур пролабірує в цервікальний канал, його оболонки інфікуються та розриваються. Клінічно це реалізується в пізній спонтанний аборт або в плідний міхур, який пролабірує, чи передчасний розрив плідних оболонок. Інфікування нижнього полюсу плідного міхура, в свою чергу, призводить до перинатального інфікування фетоплацентарного комплексу, внутрішньоутробного інфікування плоду. Також відомо, що цервіко-вагінальна інфекція грає одну із ключових ролей у розвитку навколо 30 % ранніх передчасних пологів за рахунок вивільнення фосфоліпази А2, котра стимулює синтез простагландинів і ініціює процеси дозрівання шийки матки, що веде до дострокового переривання вагітності. Відомий спосіб корекції ІЦН хірургічним серкляжем (ушиванням) або консервативно за допомогою акушерського песарія. Forster F. et.al. вперше надруковані дослідження про рівноцінність клінічної ефективності хірургічної і консервативної корекції, пізніше це наведено у роботах Джобава Э.М. [3]. Нехірургічний серкляж із застосуванням розвантажуючих акушерських песаріїв різних модифікацій застосовується в Німеччині, Франції більш 30 років, в країнах пострадянського простору, у тому числі в Україні - навколо 15 років. Широке впровадження в практику розвантажуючих песаріїв призвело до зниження числа передчасних пологів до 3 % в різних клініках Берліну (Forster F. et.al.). Перевага вказаного методу профілактики передчасних пологів у вагітних з ІЦН або профілактики ІЦН при вагітності у жінок з підвищеним навантаженням на шийку матки (багатоплідність, багатоводдя, макросомія) полягає в його атравматичності, високій ефективності, безпеці, можливості застосовувати як амбулаторно, так і в умовах стаціонару в будь-якому терміні вагітності. Механізм розвантажуючої дії акушерського песарія полягає в замиканні шийки матки стінками центрального отвору песарія, перерозподілу і передачі основного тиску плідного яйця з шийки на передню стінку матки і тазове дно внаслідок вентрально-косого положення песарія, в сакралізації шийки матки, збереженні слизової пробки, поліпшенні психоемоційного стану пацієнтки [1, 2, 3]. З цією метою застосовуються різні модифікації песаріїв у вигляді кілець на шийку матки, котрі можуть бути виготовлені із пластмаси, силікону, латексу, резини, органічного скла або поліетилену, а також металічних манжет, які містять іони міді, срібла для надання песарію бактерицидних властивостей, спеціальних затискачів з металу в пластмасовій оболонці. Однією з останніх модифікацій є акушерський песарій ASQ з перфорацією Dr. Arabin (Німеччина). Його чашоподібна форма дозволяє, у тому числі, профілактувати пологи до строку при низькому розташуванні передлежачої частини [2]. Застосування цього стороннього для піхви тіла пластикового або силіконового походження запускає каскад типових реакцій асептичного запалення, внаслідок чого вже на 7-10 добу 7 розвивається дисбактеріоз з надмірним ростом (10 і більш КСО/мл) характерної для даної локалізації анаеробної умовно-патогенної флори, із різким зменшенням кількості ацидофільних бактерій групи Додерляйна (лактобактерій, біфідобактерій, пропіонових бактерій) - до повного їх зникнення на 18-21 добу після серкляжу. Найбільш близьким до заявленого технічного рішення є спосіб санації піхви після корекції ІЦН і появленні патологічних білей із застосуванням антисептиків різного походження та форм випуску (розчини, крем, вагінальні свічі), навіть до антибактеріальної терапії. До недоліків цього способу слід віднести посилення явищ дисбіозу піхви, особливо при застосуванні йод- і альдегідмісних антисептиків, а в ряді випадків - дострокове вилучення песарія. 1 UA 95564 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування вагітних з ІЦН шляхом застосування ексклюзивного самоелімінуючого антагоністу Біоспорину для перорального прийому в сполученні з вагінальною аплікацією Біоспорину перед введенням песарія, що дозволить пригнітить збитковий ріст умовно-патогенної індигенної флори у вагітних, спровокований введенням песарія, нормалізувати біоценоз піхви та підвищити число доношених вагітностей з 92 % до 98,5 %. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, безпосередньо перед введенням песарія виконують однократну піхвову аплікацію однієї дози самоелімінуючого антагоністу Біоспорину, розчиненого в 3,0 мл фізіологічного розчину, протягом 15 хв., крім того одночасно із введенням песарія призначають Біоспорин перорально по 1 дозі за 30 хв. до їжі, зранку та увечері, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 14 днів, а при кожній появі патологічних белів курс лікування повторюють. Спосіб виконується наступним чином. Найбільш ефективним представником антагоністів, що самостійно елімінуються, на сьогодні є Біоспорин [4]. До складу Біоспорину входять два природних штами - Bacillus subtilis і Bacillus licheniformis, які є транзиторними учасниками кишкового біоценозу - після виконання своєї роботи вони протягом 24-36 годин після введення самостійно елімінуються. Починаючи діяти в місці контакту зі слизовими оболонками пацієнтки, вони протягом 2 годин практично повністю (до 90 %) переходять у вегетативні форми з інтенсивною продукцією каталази, субтилізину, дипиколінової кислоти, що створює умови для домінуючого і активного росту особистих Lactobacillus. Вже в перші хвилини після перорального введення навколо 0,1 % вид загальної кількості цих бактерій проникають у паренхіматозні органи [4]. Антагоністична дія бацил здійснюється за рахунок продукції різних по природі біологічно активних речовин (до 270), лізоциму, літичних ферментів, які мають як бактерицидний, бактеріостатичний, так і мікоцидний і мікостатичний ефекти [4]. Приклад використання способу. За даним способом проліковано 68 вагітних. Всі вони отримували ексклюзивний самоелімінуючийся антагоніст Біоспорин перорально в сполученні з вагінальною аплікацією Біоспорину перед введенням песарія, що дозволило пригнітити збитковий ріст умовнопатогенної індигенної флори у вагітних, спровокований введенням песарія, нормалізувати біоценоз піхви та підвищити число доношених вагітностей з 92 % до 98,5 %. Варта уваги відсутність випадків передчасного розриву плідних оболонок у цих пацієнток. 1. Вагітна С, 35 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні у пологовому будинку з приводу III вагітності, 23-24 тижня, загрози пологів до строку. Отримувала токолітичну терапію гініпралом, згідно з існуючими стандартами і Протоколами. З метою корекції ІЦН змішаного ґенезу (шийка матки довжиною 1 см, зовнішній зів є прохідним для 2,5 см) після відповідної санації піхви, однократно виконували піхвову аплікацію розчиненого Біоспорину протягом 15 хв. (вміст 1 флакону при цьому розчиняли у 3,0 мл фізіологічного розчину) був введений акушерський розвантажуючий песарій. Одночасно жінка отримувала Біоспорин перорально по 1 дозі за 30 хв. до їжі, зранку та увечері, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 14 днів. До пологорозродження в строк вагітна отримала ще 2 аналогічних курси перорального прийому Біоспорину за заявленим способом, з інтервалом у 3-4 тижня у зв'язку з появою водянистих белів. Народила живого доношеного немовля жіночої статті вагою 3140 г, зростом 50 см, без ознак внутрішньоутробного інфікування. 2. Вагітна Ю., 28 років, через 3 тижня після амбулаторного введення акушерського пессария ASQ с перфорацією Dr. Arabin (Німеччина), відмітила появу рясних водянистих белів, з неприємним запахом, без зуду. Був проведений бактеріологічний посів белів з підрахунком 5 кількості колоній. Отже, неймовірний ріст умовно-патогенної анаеробної флори в кількості > 10 КСО/мл спостерігався при відсутності ацидофільних бактерій групи Додерляйна у піхвовому біотопі. Призначення жінці Біоспорину перорально по 1 флакону за 30 хв. до їжі, зранку та увечері, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 14 днів сприяло подавленню надлишкового росту E.Coli, Streptococcus гp.B, Candida, Enterobacter spp у середньому на 40 %, значному росту колоній бактерій групи Додерляйна, знищенню "ключових клітин", зниженню рН вже на 7-10 добу прийому Біоспорину і знищенню белів. Таким чином, у порівнянні з прототипом, запропонований спосіб лікування вагітних з ЩН дозволяє, за рахунок нормалізації біоценозу піхви знівелювати побічні ефекти акушерського песарія та підвищити число доношених вагітностей з 92 % до 98,5 %. 2 UA 95564 U 5 10 Джерела інформації: 1. Баскаков П.Н., Торсуев А.Н., Тархан М.О., Татаринов Л.А. Коррекция истмикоцервикальной недостаточности акушерским разгружающим пессарием // Охрана материнства и детства.- 2013. - № 1. - С. 49-52. 2. Сакварелидзе Н.Ю. Вагинальные пессарии: за и против // Материалы XIII Всероссийского научного форума "Мать и дитя". - М., 2013. - С. 50-54. 3. Синдром привычной потери беременности у пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью. Современный комплексный подход к диагностике и терапии. Э.М. Джобава и соавт. // Проблемы репродукции. - № 3. - 2011. - С. 98-104. 4. Шаблий Т.П. Хронический рецидивирующий кандидозпый вульвовагинит: инновационные подходы в лечении //Здоровье женщины - 2013. - 8(84). - С. 202-205. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Спосіб лікування вагітних з коригованою істміко-цервікальною недостатністю шляхом застосування акушерського песарія, введеного у вагіну, який відрізняється тим, що безпосередньо перед введенням песарія виконують однократну піхвову аплікацію однієї дози самоелімінуючого антагоністу Біоспорину, розчиненого в 3,0 мл фізіологічного розчину, протягом 15 хв., крім того одночасно із введенням песарія призначають Біоспорин перорально по 1 дозі за 30 хв. до їжі, зранку та увечері, розчиняючи порошок у 3,0 мл кип'яченої води, протягом 14 днів, а при кожній появі патологічних белів курс лікування повторюють. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74

Мітки: вагітних, лікування, спосіб, коригованою, істміко-цервікальною, недостатністю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95564-sposib-likuvannya-vagitnikh-z-korigovanoyu-istmiko-cervikalnoyu-nedostatnistyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вагітних з коригованою істміко-цервікальною недостатністю</a>

Подібні патенти