Спосіб лапароскопічної рукавної резекції шлунка у пацієнтів з морбідним ожирінням та цукровим діабетом другого типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лапароскопічної рукавної резекції шлунка у пацієнтів з морбідним ожирінням та цукровим діабетом другого типу, що включає моделювання шлунка на зонді у вигляді трубки, який відрізняється тим, що у шлунок вводять зонд, діаметром 32-34 Fr, потім виконують додаткову мобілізацію фундального відділу шлунка з перетином шлунково-підшлункової зв'язки, шлунково-селезінкової, шлунково-діафрагмальної та стравохідно-діафрагмальної зв'язок, після чого резекують 2/3 шлунка за допомогою зшиваючого апарата та додатково до стандартного об'єму резекції висікають частину шлунка, далі в зоні стравохідно-шлункового переходу формують кардіальний відділ шлунка, створюючи резиційну культю у вигляді трубки.

Текст

Реферат: Спосіб лапароскопічної рукавної резекції шлунка у пацієнтів з морбідним ожирінням та цукровим діабетом другого типу включає моделювання шлунка на зонді у вигляді трубки. У шлунок вводять зонд, діаметром 32-34 Fr, потім виконують додаткову мобілізацію фундального відділу шлунка з перетином шлунково-підшлункової зв'язки, шлунково-селезінкової, шлунководіафрагмальної та стравохідно-діафрагмальної зв'язок. Після цього резекують 2/3 шлунка за допомогою зшиваючого апарата та додатково до стандартного об'єму резекції висікають частину шлунка, далі в зоні стравохідно-шлункового переходу формують кардіальний відділ шлунка, створюючи резиційну культю у вигляді трубки. UA 95247 U (54) СПОСІБ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ДРУГОГО ТИПУ UA 95247 U UA 95247 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме хірургії, і може бути використана для лікування морбідного ожиріння та цукрового діабету другого типу. У зв'язку з прогресуючим збільшенням числа пацієнтів, що страждають на аліментарноконституційне ожиріння та асоційовані з ним хвороби серцево-судинної системи, ендокринної системи, опорно-рухового апарата, масово використовується консервативна терапія у вигляді дієтологічних обмежувальних рекомендацій і медикаментів. Проте результативність вказаних методик у віддаленому періоді низька, особливо у пацієнтів з вираженим ожирінням II-III ступеня. Для підвищення ефективності лікування даної категорії хворих необхідне проведення хірургічних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, що забезпечує зменшення об'єму споживаної їжі (рестриктивний компонент), зменшення всмоктуючої поверхні тонкого кишечнику (мальабсорбтивний компонент) і видалення гормонпродукуючих зон у шлунку та тонкому кишечнику (нейроендокринний компонент). Відомий спосіб лапароскопічної гастроплікаціі, який полягає у тому, що лапароскопічно виконується мобілізація шлунка від субкардіального до пілоричного відділу шлунка з перетином шлунково-селезінкової зв'язки (1). У шлунок вводиться зонд. Упродовж зонду виконується ушивання стінки шлунка з занурюванням великої кривизни у просвіт шлунка шляхом накладання двох рядів серозно-м'язових швів. Проте гастроплікація, виконана за стандартною методикою, має ряд недоліків, які ведуть до незначної втрати надмірної маси тіла пацієнтами у післяопераційному періоді, зокрема: - не видаляється фундальний відділ шлунка, в якому є велика кількість клітин, продукуючих гормон голоду грелін, що зумовлює відсутність нейроендокринного компоненту операції; - в зв'язку з тим, що стінки шлунка поступово, протягом декількох місяців, розтягуються, шлунок у віддаленому періоді зазвичай відновлює свій попередній об'єм, рестриктивний ефект нівелюється і наступає рецидив захворювання. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є метод лапароскопічної рукавної резекції, при ньому виконується мобілізація шлунка від пілоричного до фундального відділу шлунка з перетином шлунково-селезінкової зв'язки (2). У шлунок вводиться калібрувальний зонд. Упродовж зонда ендоскопічним зшиваючим апаратом з кроком трирядного скобкового шва 60 мм, знизу догори, виконується прошивання і перетин двох стінок шлунка у вигляді крайової резекції фундального відділу шлунка з формуванням рукавної культі. Таким чином, культя має лійкоподібну форму. Проте методика має високий процент післяопераційних ускладнень у вигляді неспроможності апаратних швів внаслідок нерівномірного розподілу тиску шлункового вмісту на стінки шлунка в верхніх відділах культі та недостатньо вираженого ендокринного ефекту через те, що після операції залишається тканина шлунка, яка продукує гормон грелін. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу лапароскопічної рукавної резекції шлунка для лікування ожиріння та цукрового діабету другого типу шляхом прецизійної резекції гормонпродукуючих відділів шлунка, що дозволить посилити нейроендокринний та рестриктивний компоненти операції та профілактувати частоту післяопераційних ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, для усунення в післяопераційному періоді нерівномірного розподілу тиску шлункового вмісту на стінки шлунка і, як наслідок, неспроможності лінії швів, у шлунок вводять зонд 1, діаметром 32-34 Fr, потім виконують додаткову мобілізацію фундального відділу 2 шлунка з перетином шлунковопідшлункової зв'язки 3, шлунково-селезінкової 4, шлунково-діафрагмальної 5 та стравохіднодіафрагмальної 6 зв'язок, після чого резекують 2/3 7 шлунка за допомогою зшиваючого апарата та додатково до стандартного об'єму резекції висікають частину 8 шлунка, далі в зоні стравохідно-шлункового переходу 9 формують кардіальний відділ шлунка, створюючи резиційну культю 10 у вигляді трубки. Для пояснення способу представлено креслення, де: 1 - зонд; 2 - фундальний відділ шлунка; 3 - шлунково-підшлункова зв'язка; 4 - шлунково-селезінкова зв'язка; 5 - шлунково-діафрагмальна зв'язка; 6 - стравохідно-діафрагмальна зв'язка; 7 - 2/3 шлунка, які видалено; 8 - додаткова частина шлунка до такого при стандартній резекції; 9 - стравохідно-шлунковий перехід; 10 - культя шлунка у вигляді трубки. 1 UA 95247 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Спосіб здійснюється наступним чином. Під загальною ендотрахеальною анестезією накладається пневмоперітонеум. У типові для резекції шлунка точки вводиться п'ять троакарів. У шлунок вводиться зонд 1 діаметром 32-34 Fr. Після ревізії черевної порожнини вище воротаря по великій кривизні виконується мобілізація шлунка до стравоходу шляхом перетину шлунково-підшлункової 3, шлунково-селезінкової 4, шлунково-діафрагмальної 5 та стравохідно-діафрагмальної 6 зв'язок, що дозволяє повністю виділити фундальний відділ 2 шлунка. Після ретельного гемостазу, вздовж зонду ендоскопічним зшиваючим апаратом з кроком 60 мм трирядним титановим скобковим швом знизу догори виконується крайова резекція шлунка, аж до стравохідно-шлункового переходу 9, апаратні шви вкриваються ще одним рядом серозно-м'язових швів. Рани ушиваються типово. Таким чином, формується культя шлунка 10 з однаковим об'ємом в усіх відділах і видаляються додаткові тканини шлунка з нейроклітинами, продукуючими гормон грелін. Приклади конкретного виконання способу. Приклад 1. Хворий К., 48 років, вага 167 кг, зріст 172 см, звернувся зі скаргами на надмірну вагу та наявність цукрового діабету другого типу. На попередньому етапі пацієнту проводилась консервативна терапія. Результати були незадовільними. Пацієнту була виконана операція за заявленим способом, після чого у період від трьох до шести місяців хворий втратив 42 кг ваги, показники вуглеводного обміну нормалізувалися, що дозволило відмовитись від застосування інсулінотерапії, проте пацієнт продовжив використовувати цукрознижувальні препарати. Приклад 2. Хворий С., 42 роки, вага 140 кг, зріст 174 см, звернувся зі скаргами на надмірну вагу та порушення толерантності до глюкози. На попередньому етапі пацієнту проводилась консервативна терапія. Результати були незадовільними. Пацієнту була виконана операція за заявленим способом, після чого у період від трьох до шести місяців хворий втратив 37 кг ваги, показники вуглеводного обміну нормалізувалися, що дозволило відмовитись від застосування інсулінотерапії та цукрознижувальних препаратів. Таким чином, у порівнянні з найближчим аналогом, заявлена корисна модель, за рахунок оригінального підходу до лапароскопічної рукавної резекції шлунка, а саме видалення додаткової до стандартного об'єму резекції фундальної частини шлунка та формування кардіального відділу шлунка у вигляді трубки, дозволяє усунути продукцію гормону греліну та досягти рівномірного розподілу тиску шлункового вмісту на стінки культі, що, в свою чергу, дозволяє посилити нейроендокринний та рестриктивний ефекти операції, та профілактувати частоту післяопераційних ускладнень. Джерела інформації: 1. Ramos A, Galvao M, Campos JM, Mottin CC. Laparoscopic greater curvature placation: an Alternative restrictive bariatric procedure. Bariatric Times. 2010;7(5):8-10. 2. J. Tan, S. Kariyawasam, T. Wijeratne, and H. S. Chandraratna, "Diagnosis and management of gastric leaks after laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity," Obesity Surgery, vol. 20, no. 4, pp. 403-409, 2010. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лапароскопічної рукавної резекції шлунка у пацієнтів з морбідним ожирінням та цукровим діабетом другого типу, що включає моделювання шлунка на зонді у вигляді трубки, який відрізняється тим, що у шлунок вводять зонд, діаметром 32-34 Fr, потім виконують додаткову мобілізацію фундального відділу шлунка з перетином шлунково-підшлункової зв'язки, шлунково-селезінкової, шлунково-діафрагмальної та стравохідно-діафрагмальної зв'язок, після чого резекують 2/3 шлунка за допомогою зшиваючого апарата та додатково до стандартного об'єму резекції висікають частину шлунка, далі в зоні стравохідно-шлункового переходу формують кардіальний відділ шлунка, створюючи резиційну культю у вигляді трубки. 2 UA 95247 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hrubnyk Volodymyr Volodymyrovych

Автори російською

Грубник Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: рукавної, типу, другого, лапароскопічної, ожирінням, шлунка, цукровим, резекції, морбідним, діабетом, пацієнтів, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-95247-sposib-laparoskopichno-rukavno-rezekci-shlunka-u-paciehntiv-z-morbidnim-ozhirinnyam-ta-cukrovim-diabetom-drugogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лапароскопічної рукавної резекції шлунка у пацієнтів з морбідним ожирінням та цукровим діабетом другого типу</a>

Подібні патенти