Спосіб корекції адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортної реабілітації препаратом “віта-мелатонін”

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб корекції адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортного лікування, що включає вимірювання рівня мелатоніну сульфату у хворих на гіпертонічну хворобу, який відрізняється тим, що пацієнтів розподіляють на групи та вводять критерії оцінки адаптаційного потенціалу, при цьому медикаментозну корекцію адаптаційного потенціалу здійснюють препаратом "Віта-мелатонін" в добовій дозі 3 мг.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пацієнтів розподіляють на 4 групи:

1 група - пацієнти чоловічої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 52±6,24 - 15 пацієнтів;

2 група - пацієнти жіночої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 51±6,15;

дві контрольні групи:

1к група (контроль) - здорові пацієнти, вік 24±3,11 - 15 осіб;

2к група (контроль) - практично здорові пацієнти без артеріальної гіпертонії

та ІХС, вік 51±5,48 - 15 осіб.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що критерії оцінки адаптаційного потенціалу становлять:

для 1 групи (задовільна адаптація) - 1,50-2,59;

для 2 групи (напружена адаптація) - 2,60-3,09;

для 3 групи (незадовільна адаптація) - 3,10-3,49;

для 4 групи (зрив адаптації) - 3,5 та вище.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що прийом препарату "Віта-мелатонін" здійснюють у 21-00 протягом 5-7 днів.

Текст

Реферат: Спосіб корекції адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторнокурортного лікування включає вимірювання рівня мелатоніну сульфату у хворих на гіпертонічну хворобу. Пацієнтів розподіляють на групи та вводять критерії оцінки адаптаційного потенціалу, при цьому медикаментозну корекцію адаптаційного потенціалу здійснюють препаратом "Вітамелатонін" в добовій дозі 3 мг. UA 94814 U (12) UA 94814 U UA 94814 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, і може використовуватися для корекції та оцінювання рівня гормону мелатоніну як показника адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортного лікування. Найближчим аналогом був вибраний спосіб оцінки кореляційного взаємозв'язку рівня гормону мелатоніну та артеріальним тиском [Рапопорт С.И. Продукция мелатонина у больных гипертонической болезнью/ С.И. Рапопорт, A.M. Шаталова, Н.К. Малиновская// Клиническая медицина. - Μ., 2000. - № 6. - С. 21-24.], який полягає в тому, що у пацієнтів, хворих на гіпертонічну хворобу визначали рівень гормону мелатоніну у крові порівняно з групою контролю. Згідно з отриманими даними, судять про наявність такого зв'язку, а саме про наявність зворотного кореляційного зв'язку: підвищення рівня мелатоніну у крові сприяє зниженню та стабілізації артеріального тиску людини. Ознаками запропонованого способу, які співпадають із суттєвими ознаками найближчого аналога, є: визначення рівня мелатоніну, відстеження рівня тиску залежно від рівня мелатоніну. Причинами, які перешкоджають отриманню очікуваного технічного результату - підвищення точності оцінки адаптаційних процесів, зменшення похибки при визначення критеріїв - є: відсутність критеріїв оцінки адаптаційного потенціалу; пацієнтів не розподіляють за групами; відсутність зв'язку з адаптаційним процесом, що є найбільш стимулюючим фактором виділення гормону; відсутня медикаментозна корекція адаптаційного потенціалу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу-найближчого аналога шляхом введення специфічних критеріїв оцінки адаптаційного потенціалу, розподіленням досліджених пацієнтів на 4 групи, проведенням корекції адаптаційного потенціалу препаратом "Віта-мелатонін". Поставлена задача вирішується тим, що в "Способі корекції адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортного лікування", вимірюють рівень мелатоніну сульфату у хворих на гіпертонічну хворобу, пацієнтів розподіляють на групи та вводять критерії оцінки адаптаційного потенціалу, при цьому медикаментозну корекцію адаптаційного потенціалу здійснюють препаратом "Віта-мелатонін" β добовій дозі 3 мг, крім того, пацієнтів розподіляють на 4 групи: 1 група - пацієнти чоловічої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 52±6,24-15 пацієнтів; 2 група - пацієнти жіночої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 51±6,15; дві контрольні групи: 1к група (контроль) - здорові пацієнти, вік 24±3,11-15 осіб; 2к група (контроль) - практично здорові пацієнти без артеріальної гіпертонії та ІХС, вік 51±5,48-15 осіб, при цьому критерії оцінки адаптаційного потенціалу становить: для 1 групи (задовільна адаптація) - 1,50-2,59; для 2 групи (напружена адаптація) - 2,60-3,09; дли 3 групи (незадовільна адаптація) -3,10-3,49; для 4 групи (зрив адаптації) - 3,5 та вище, а прийом препарату "Віта-мелатонін" здійснюють у 21-00 протягом 5-7 днів. Крім цього у заявлюваному способі вимірювання рівня адаптаційного потенціалу проводили за спеціальною формулою. Пацієнти були розподілені на 4 групи: 1 група - пацієнти чоловічої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 52±6,24-15 пацієнтів; 2 група - пацієнти жіночої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 51±6,15; дві контрольні групи: 1к група (контроль) - здорові пацієнти, вік 24+3,11-15 осіб; 2к група (контроль) - практично здорові пацієнти без артеріальної гіпертонії та ІХС, вік 51±5,48-15 осіб. Граничні значення адаптаційного потенціалу, що вважали нормальними, були: для 1 групи (задовільна адаптація) - 1,50-2,59; для 2 групи (напружена адаптація) - 2,60-3,09; для 3 групи (незадовільна адаптація) - 3,10-3,49; для 4 групи (зрив адаптації) - 3,5 та вище. Дослідження проводили до та після курсу прийому пацієнтами препарату "Віта-мелатонін" в добовій дозі 3 мг (в 21.00, 5-7 днів). Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом визначається наступний: дослідження адаптаційного потенціалу пацієнтів та розподілення їх на групи, введення критеріїв оцінки дозволяє більш точно та чітко судитипро розвиток адаптаційних реакцій пацієнтів на етапі санаторно-курортного лікування та адекватно 1 UA 94814 U 5 10 15 20 25 30 коректувати їх за допомого препарату "Віта-мелатонін". Проведений заявником аналіз рівня техніки, що включає пошук за патентними і науковотехнічними джерелами інформації, з виявленням джерел, яки містять інформацію про аналоги технічного рішення, що заявляється, дозволяє встановити, що заявником не виявлені аналоги, ідентичні технічному рішенню, яке заявляється. Тому можна стверджувати, що корисна модель, що заявляється, відповідає умові охороноспроможності за критерієм "новизна". Крім цього корисна модель промислово застосовна, оскільки технічне рішення, що заявляється, дозволяє використовувати його для корекції та оцінювання рівня гормону мелатоніну як показника адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортного лікування. Спосіб здійснюють наступним чином. Пацієнт знаходився в умовах санаторно-курортного лікування, проходив повне клінічне обстеження, рівень артеріального тиску та частоти серцевих скорочень вимірювали 6 разів на день. Мелатонін вимірювали у сечі, зібраній в нічний проміжок часу (з 21.00 до 6.00). До проведення аналізу порції в об'ємі 4 мл заморожували при температурі -20 °C та зберігали не більше 3 місяців. Концентрацію 6-ГМС у зразках сечі досліджували імуноферментним методом за допомогою аналізатора ІФА-ОЕП (Росія) з використанням стандартних зразків компанії IBLHamburg (Германія). Концентрація визначали за допомогою створення калібрувального графіку залежності отриманих оптичних щільностей від концентрації стандартів. Аналіз адаптаційного потенціалу проводили за спеціальною формулою. Пропонований спосіб був застосований у 60 осіб: 25 жінок і 35 чоловіків у віці 21-58 років. Пацієнти були розподілені на чотири групи: 1 - пацієнти чоловічої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 52±6,24-15 пацієнтів; 2 - пацієнти жіночої статі з 2 стадією гіпертонічної хвороби, вік 51±6,15. Дві контрольні групи: 1к (контроль) здорові пацієнти, середній вік 24±3,11-15 осіб; 2к практично здорові пацієнти без артеріальної гіпертонії та ІХС, середній вік-51±5,48-15 осіб. Корекцію адаптаційного процесу проводили всім пацієнтам препаратом "Віта-мелатонін". Заявлений спосіб оцінки адаптаційного потенціалу є високоефективним та може використовуватись для встановлення показників адаптаційного потенціалу у пацієнтів, хворих на гіпертонію в умовах санаторно-курортного лікування. В таблиці 1 наведені показники адаптаційного потенціалу у пацієнтів чотирьох груп на етапі санаторно-курортного лікування до корекції препаратом "Віта-мелатонін". Таблиця 1 Група 1 (n=15) 2 (n=15) 3 (n=15) 4 (n=15) 35 АП 3,076±0,136 3,268±0,122 2,258±0,122 2,474±0,125 С гр. К1

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Koliuchkina Olena Andriivna

Автори російською

Колючкина Елена Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: препаратом, хворих, гіпертонічну, віта-мелатонін, потенціалу, адаптаційного, корекції, хворобу, санаторно-курортної, етапі, реабілітації, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94814-sposib-korekci-adaptacijjnogo-potencialu-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-na-etapi-sanatorno-kurortno-reabilitaci-preparatom-vita-melatonin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції адаптаційного потенціалу у хворих на гіпертонічну хворобу на етапі санаторно-курортної реабілітації препаратом “віта-мелатонін”</a>

Подібні патенти