Спосіб діагностики ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу

Номер патенту: 94712

Опубліковано: 25.11.2014

Автори: Крайдашенко Олег Вікторович, Долинна Марія Олександрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, що включає визначення швидкості клубочкової фільтрації та альбуміну у сечі, який відрізняється тим, що додатково визначають нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокалін (NGAL), інтерлейкін-18 (IL-18) у крові та сечі, і якщо швидкість клубочкової фільтрації становить < 60 мл/хв./1,73 м2, кількість альбуміну у сечі > 300 мг/добу, NGAL сироватки крові вище 5 ng/ml, NGAL сечі вище 5,5 ng/ml, IL-18 сироватки крові вище 600 pg/mL, то діагностують ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу включає визначення швидкості клубочкової фільтрації та альбуміну у сечі. Додатково визначають нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокалін (NGAL), інтерлейкін-18 (IL-18) у крові та сечі. Якщо 2 швидкість клубочкової фільтрації становить 300 мг/добу, NGAL сироватки крові вище 5 ng/ml, NGAL сечі вище 5,5 ng/ml, IL-18 сироватки крові вище 600 pg/mL, то діагностують ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу. UA 94712 U (12) UA 94712 U UA 94712 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме терапії, кардіології, нефрології, та може бути використаною у діагностиці ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Однією з основних проблем сучасної медицини є вивчення механізмів прогресування захворювань нирок і розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН). Інтерес дослідників більшою мірою зосереджений на формуванні ураження клубочкового апарату нирки, проте, важливу роль у розвитку стійких порушень функції нирок відіграє залучення ниркової тубулоінтерстиціальної тканини (TIT) з розвитком її фіброзу [Арутюнов Г.П., 2011 р.; Пролетов Я.Ю., 2013 p.]. Відомо, що зниження рівня клубочкової фільтрації корелює переважно зі ступенем тубулоінтерстиціальних, а не клубочкових ушкоджень, і більшість патологічних змін, які визначають результат захворювань нирок, відбуваються саме в нирковому інтерстиції [Арутюнов Г.П., 2011 р.; Савош В.В., 2007 p.]. На сьогоднішній день в клінічній практиці використовуються такі маркери ураження нирок, як рівень креатиніну крові, визначення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) і альбумінурія. Однак ці показники, відображаючи в цілому зміни гломерулярного апарату, не несуть інформації про пошкодження TIT нирок. Гостроту дискусії додає факт існування тривалого періоду прихованої ниркової дисфункції, коли результати загальноприйнятих тестів оцінки стану нирок залишаються незміненими впродовж десятиліть. Фінал хвороби - поява явних клінічних маркерів ниркової недостатності, - як правило протікає стрімко, призводячи до необоротного розвитку термінальної стадії ХНН. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває пошук нових неінвазивних методів діагностики, які дозволять на ранніх стадіях діагностувати ураження TIT нирок і починати адекватне лікування. Дана обставина послужила приводом для спроби використання нейтрофільного желатиназоасоційованого ліпокаліну (NGAL), інтерлейкіну-18 (IL-18), які вже виправдали себе в діагностиці гострого пошкодження нирок, для оцінки ураження TIT нирок при ГХ. Однак використання цих показників в рутинній практиці обмежено неоднозначністю отриманих даних різних досліджень і недостатньою доказовою базою, що залишає це питання актуальним. На сьогоднішній день стандартом діагностики ураження TIT нирок є прижиттєве морфологічне дослідження нирок (ПМДН). Але це інвазивне втручання, необхідна тривала підготовка пацієнта до проведення біопсії, неможливе застосування ПМДН на ранніх стадіях ГХ і виконується ПМДН тільки в спеціалізованих нефрологічних відділеннях за суворими показаннями. Усі ці недоліки викликають необхідність у розробці нових способів діагностики TIT нирок у хворих на ГХ. Відомий спосіб діагностики ураження нирок у хворих на ГХ, який полягає у визначенні ШКФ і альбуміну сечі. Критеріями ураження нирок у хворих на ГХ є зниження швидкості гломерулярної 2 фільтрації 133 мкмоль/л у чоловіків і > 115 мкмоль/л у жінок) та наявність альбумінурії > 300 мг/добу (Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах 2012 // Новости медицины и фармации. - №12 (422). - июнь 2012. - с. 12-55). Спільною суттєвою ознакою прототипу і корисної моделі, що заявляється, є застосування визначення ШКФ і альбуміну сечі у хворих на ГХ. Ці показники відображають ураження клубочкового апарату, але не несуть інформації про пошкодження TIT нирок. Збережена структура клубочка не завжди передбачає нормальне функціонування нефрону, тому для ранньої діагностики ураження нирок при ГХ необхідно використовувати маркери, які оцінюють як функцію клубочка, так і стан TIT. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення діагностики ураження нирок у хворих на ГХ шляхом визначення додаткових маркерів NGAL, IL-18 у крові та сечі для оцінки ураження TIT нирок у хворих ГХ, що забезпечить удосконалення діагностики у хворих на дану патологію. Поставлена задача вирішується тим, що у способі діагностики ураження нирок у хворих на ГХ шляхом визначення ШКФ і альбуміну у сечі, новим є те, що додатково визначають нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокалін (NGAL), інтерлейкін-18 (IL-18) у крові та сечі, 2 і якщо ШКФ становить 300 мг/добу, NGAL сироватки крові вище 5 ng/ml, NGAL сечі вище 5,5 ng/ml, IL-18 сироватки крові вище 600 pg/mL, діагностують ураження нирок у хворих на ГХ. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. Визначення таких маркерів як NGAL, IL-18 крові та сечі дозволить удосконалити діагностику ураження TIT нирок у хворих на ГХ, тому що дані маркери відображають тубулоінтерстиціальні зміни у нирках. Раннє виявлення пошкодження TIT нирок у хворих на ГХ дозволить раніше розпочати лікування та запобігти прогресуванню захворювання. Визначення NGAL, IL-18 крові та сечі не 1 UA 94712 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 потребує значних зусиль. Обстежено 44 хворих ГХ, а також 49 пацієнтів з хронічним гломерулонефритом і артеріальною гіпертензією. У всіх пацієнтів проаналізовано клінічний варіант перебігу захворювання, виконані стандартні лабораторні та інструментальні дослідження. Для аналізу ураження TIT нирок у хворих на ХГН використовувалися дані прижиттєвого морфологічного дослідження нирок. Рівні NGAL і IL-18 визначали імуноферментним методом. Всі пацієнти мали збережену функцію нирок (у хворих з ГХ ШКФ 2 (Cockroft-Gault) 96,8+17,4 мл/хв/1,73 м ). Мікроальбумінурія (МАУ) виявлена у 32 % хворих ГХ. При морфологічному дослідженні у 98 % хворих ХГН спостерігалася дистрофія епітелію канальців. Інтерстиціальний фіброз (ІФ) зустрічався у всіх пацієнтів із ХГН, причому у 45 % він мав вогнищевий характер, а у 55 %дифузний. Некротичні зміни епітелію канальців спостерігалися в 69 % випадків, потовщення тубулярної базальної мембрани - у 61 % пацієнтів. При кореляційному аналізі виявлено зв'язок між рівнем NGAL сироватки крові та ІФ (r=0,35, р=0,05), потовщенням тубулярної базальної мембрани (r=0,42, p=0,05); рівнем NGAL сечі та дистрофією епітелію канальців (r=0,29, р=0,05). Показник IL-18 сироватки крові корелював із дистрофією епітелію канальців (r=0,69, р=0,05), некрозом епітелію канальців (r=0,37, р=0,05), ІФ (r=0,31, р=0,05). Значення NGAL сироватки крові в групі хворих ГХ підвищені у 74 % хворих (р 300 мг/добу, NGAL сироватки крові вище 5 ng/ml, NGAL сечі вище 5,5 ng/ml, IL-18 сироватки крові вище 600 pg/mL, то діагностують ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу. 2 UA 94712 U Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kraidashenko Oleh Viktorovych

Автори російською

Крайдашенко Олег Викторович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00

Мітки: ураження, хворих, гіпертонічну, хворобу, нирок, спосіб, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94712-sposib-diagnostiki-urazhennya-nirok-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу</a>

Подібні патенти