Маніпулятор для підйому, транспортування і встановлення в корпус деталей типу втулок при термічному складанні з’єднань з натягом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Маніпулятор для підйому, транспортування і встановлення в корпус деталей типу втулок при термічному складанні з'єднань з натягом, що містить передавальний механізм, виконавчий механізм з ведучою і вихідними ланками, останні з яких забезпечені губками для захоплення виробів і шарнірно зв'язані з вихідною ланкою передавального механізму, та рушій, який відрізняється тим, що передавальний механізм виконаний у вигляді розміщених під кутом 120 ° у плані трьох корбово-гонкових механізмів, котрі мають загальну центральну ланку у вигляді втулки-повзуна з можливістю її осьового переміщення по стояку та упори, положення яких регулюється, наприклад, за рахунок різьбового з'єднання, а рушій виконаний у вигляді встановленого на стояку тягаря.

Текст

Реферат: Маніпулятор для підйому, транспортування і встановлення в корпус деталей типу втулок при термічному складанні з'єднань з натягом містить передавальний механізм, виконавчий механізм з ведучою і вихідними ланками, останні з яких забезпечені губками для захоплення виробів і шарнірно зв'язані з вихідною ланкою передавального механізму, та рушій. Передавальний механізм виконаний у вигляді розміщених під кутом 120 ° у плані трьох корбово-гонкових механізмів, котрі мають загальну центральну ланку у вигляді втулки-повзуна з можливістю її осьового переміщення по стояку та упори, положення яких регулюється. Рушій виконаний у вигляді встановленого на стояку тягаря. UA 94655 U (54) МАНІПУЛЯТОР ДЛЯ ПІДЙОМУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ В КОРПУС ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВТУЛОК ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СКЛАДАННІ З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ UA 94655 U UA 94655 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, де застосовуються пристрої для виконання допоміжних операцій при обслуговуванні машин, верстатів, пресів та засобів різного призначення і може бути використана для підйому, транспортування і встановлення деталей, переважно типу втулок, в корпусні деталі при проведенні технологічної операції термічного складання з'єднань спряжуваних деталей (тобто, з попереднім нагріванням охоплюючої або охолодженням охоплюваної деталей). Відомий маніпулятор для передавання виробів, що встановлюються, як правило, в лініях автоматичного складання, в якому передавальний механізм виконаний у вигляді багатоланкового шарнірно-важільного механізму, який вміщує базовий корбово-коромисловий механізм і кінематично зв'язану з коромислом базового механізму вихідну ланку у вигляді штовхача, що є ведучою ланкою виконавчого механізму [1]. Найбільш близьким аналогом пропонованого пристрою, вибраного як прототип, є маніпулятор, в якому передавальний та виконавчий механізми з ведучою і вихідними ланками виконані у вигляді багатоланкової важільної системи, що має раму, на осях консолей якої розміщені захватні важелі, які за допомогою кінематично зв'язаної з останніми системи важелів розкриваються чи закриваються за командою електронних датчиків під дією поршня силового циліндра [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого маніпулятора і того, що заявляється, є наявність передавального механізму, виконавчого механізму з ведучою і вихідними ланками, останні з яких забезпечені губками для захоплення виробів і шарнірно зв'язані з вихідною ланкою передавального механізму, та рушій. Недоліком відомого пристрою є відносна складність багатоланкової важільної системи, зокрема, через наявність силового циліндра та електронних датчиків. До того ж указаний механізм може бути використаний лише для плоских деталей, причому без можливості встановлення їх в отвір спряженої деталі (корпусу) - для цього потрібен додатковий досилач. Такий механізм не може бути використаний для встановлення деталей типу втулок в корпусні деталі при термічному складанні з'єднань з натягом. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення пристрою для створення можливості захвату та встановлення деталей типу втулок в отвір корпусу в процесі термічного складання з'єднань з натягом, тобто спряження цих деталей з попереднім охолодженням втулки чи нагріванням корпусу. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в пристрої, який містить передавальний механізм, виконавчий механізм з ведучою і вихідними ланками, останні з яких забезпечені губками для захоплення виробів і шарнірно зв'язані з вихідною ланкою передавального механізму, та рушій, передавальний механізм виконаний у вигляді розміщених під кутом 120° у плані трьох корбово-гонкових механізмів, котрі мають загальну центральну ланку у вигляді втулки-повзуна з можливістю регулювання його осьового переміщення по стояку та упори, положення яких регулюється за рахунок різьбового з'єднання, а рушій виконаний у вигляді встановленого на стояку тягаря. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1 - схема встановлення втулки в отвір корпусу при термічному складанні з'єднання, розріз А-А на фіг. 2; на фіг. 2 - вигляд зверху на фіг. 1. Маніпулятор являє собою багатоланкову важільну систему у вигляді трьох розміщених під кутом 120° у плані корбово-гонкових механізмів, що мають корби 3, гонки 4 та загальний для всіх трьох механізмів повзун 5. Загальний стояк важільної системи, який підвішується за тягу 6 на підіймачі (на кресленнях не показано), складається зі згвинчених одна в одну нижньої частини 7 з тягарем 8, на якій розміщені корби 3 з захватними губками 9, та верхньої частини 10, на зовнішній поверхні якої може виконувати зворотно-поступальний рух повзун 5 до упору в крайньому нижньому положенні в регулюючі гайки 11 і 12. Кінематична пара 3-4 має встановлений на загальній осі з'єднаний пружиною 13 з захватними губками 9 корбів 3 кронштейн 14, в якому гайками 15 і 16 закріплені упори-шпильки 17. Пристрій працює наступним чином. Втулка 1, яку встановлюють у корпус 2, перед складанням з попереднім нагріванням охоплюючої деталі, тобто корпусу 2, знаходиться на стендовій плиті (на кресленнях не показано), а при складанні з попереднім охолодженням охоплюваної деталі, тобто самої втулки 1, - в охолоджувальному середовищі чи (після закінчення операції її охолодження) - також на стендовій плиті (вісь втулки 1 при цьому знаходиться у вертикальному положенні, а її бурт - у верхньому положенні, як показано на фіг. 1). 1 UA 94655 U 5 10 15 20 В обох випадках у пристрої, підвішеному на підіймачу (на кресленнях не показано) за тягу 6, за допомогою різьбового з'єднання регулювальних гайок 11 і 12 встановлюють потрібне положення повзуна 5 відносно верхньої частини 10 стояка і таким чином відповідне розташування ланок механізму, а за допомогою різьбового з'єднання регулювальних гайок 15 і 16 з кронштейном 14 - довжину упорів 17, що відповідають розмірам втулки 1. Пристрій опускають на втулку 1 таким чином, щоб тягар 8 попадав в її отвір. При цьому завдяки відповідним рухам кінематичної пари 3-4 та зворотно-поступального руху повзуна 5 по поверхні стояка захватні губки 9 корбів 3 ковзають по зовнішній поверхні бурта втулки 1 до виходу за нижній його торець, після чого механізм разом зі втулкою 1 підіймають, транспортують на складальну позицію і опускають втулку 1 в отвір корпусу 2 (за обох варіантів складання з'єднання спряжуваних поверхонь тут є з'єднанням з тимчасовим зазором). Після стикання упорів 17 з торцем корпусу 2 в результаті подальшого опускання захватні губки 9 виходять з контакту з буртом втулки 1, остання остаточно опускається в отвір корпусу 2, і таким чином закінчується складальна операція. Застосування маніпулятора дозволяє захопити, транспортувати та встановити деталь типу втулок в отвір корпусу в процесі термічного складання з'єднань з натягом, тобто спряження цих деталей з попереднім охолодженням втулки чи нагріванням корпусу. Джерела інформації:. 1 Патент России № 2333827, МПК B25J 18/04. Способ управления процессом запрессовки на электромеханическом прессе / А.С. Горлатов, Фед. гос. учрежд. высшего проф. образ. Калининградский ГТУ. - № 2007102542/02; заявл. 23.01.2007; опубл. 20.09.2008; бюл. № 26. - 7 с. 2 Быстрицкий В.Е. Подъемно-транспортные механизмы / В.Е. Быстрицкий, С.В. Поляков // Известия вузов: Машиностроение. - 2008. - № 12. - С. 43-48. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Маніпулятор для підйому, транспортування і встановлення в корпус деталей типу втулок при термічному складанні з'єднань з натягом, що містить передавальний механізм, виконавчий механізм з ведучою і вихідними ланками, останні з яких забезпечені губками для захоплення виробів і шарнірно зв'язані з вихідною ланкою передавального механізму, та рушій, який відрізняється тим, що передавальний механізм виконаний у вигляді розміщених під кутом 120 ° у плані трьох корбово-гонкових механізмів, котрі мають загальну центральну ланку у вигляді втулки-повзуна з можливістю її осьового переміщення по стояку та упори, положення яких регулюється, наприклад, за рахунок різьбового з'єднання, а рушій виконаний у вигляді встановленого на стояку тягаря. 2 UA 94655 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Martynov Anatolii Pavlovych, Horbenko Olena Andriivna, Ivanov Hennadii Oleksandrovych

Автори російською

Мартынов Анатолий Павлович, Горбенко Елена Андреевна, Иванов Геннадий Александрович

МПК / Мітки

МПК: B25J 18/00

Мітки: корпус, підйому, термічному, втулок, натягом, транспортування, встановлення, маніпулятор, з'єднань, типу, складанні, деталей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94655-manipulyator-dlya-pidjjomu-transportuvannya-i-vstanovlennya-v-korpus-detalejj-tipu-vtulok-pri-termichnomu-skladanni-zehdnan-z-natyagom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Маніпулятор для підйому, транспортування і встановлення в корпус деталей типу втулок при термічному складанні з’єднань з натягом</a>

Подібні патенти