Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб зниження ембріотоксичності ацетату свинцю, що включає одночасне введення ацетату свинцю та протекторної речовини, який відрізняється тим, що як протекторну речовину застосовують розчин цитрату золота, який вводять внутрішньошлунково з розрахунку 1,5 мкг/кг маси тіла один раз на день упродовж 19 діб вагітності, при цьому ацетат свинцю вводять з розрахунку 0,05 мг/кг.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб зниження ембріотоксичності ацетату свинцю включає одночасне введення ацетату свинцю та протекторної речовини. Як протекторну речовину застосовують розчин цитрату золота, який вводять внутрішньошлунково. UA 94515 U (12) UA 94515 U UA 94515 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме експериментальної морфології та анатомії, і може бути використана при дослідженні впливу на організм токсичних чинників, зокрема солей важких металів на хід ембріогенезу та репродуктивну систему. Відомий спосіб детоксикації організму при отруєнні етанолом та солями важких металів, (Демків І.Я., Кліщ І.М. Вплив ентеросорбенту "Альгігель" на біохімічні показники організму білих щурів, отруєних етиловим спиртом на фоні хронічної інтоксикації солями свинцю і кадмію, - Л.: Львівський національний університет імені І.Франка.-2008.-420 а), що включає застосування комплексоутворюючих сполук. За відомим способом як комплексоутворюючу сполуку використовують семикарбозид резорцилового альдегіду (семикарбозид 2,4дигідроксибензальдегіду -C8H9N3O3), що забезпечує швидку та ефективну мобілізацію компенсаторних механізмів у клітинах ураженої печінки. Недоліком відомого способу є недостатня детоксикаційна ефективність, що випливає з того, що застосування семикарбозиду резорцилового альдегіду не забезпечує інактивації активних 10 форм кисню. До недоліків слід віднести також здатність семикарбозиду викликати алергічні реакції. До недоліків відомого способу слід також віднести нездатність семикарбозиду резорцилового альдегіду знижувати ембріотоксичність ацетату свинцю та компенсаторно впливати на стан репродуктивної системи при свинцевій інтоксикації. Найближчим аналогом є спосіб зниження токсичності ацетату свинцю (Патент РФ № 2461072, МПК G09B23/28, А61К33/06, А61Р39/00, опуб. 10.09.2012), що включає введення ацетату свинцю і протекторної речовини. За відомим способом як протекторну речовину використовують 10 %-ний розчин хлориду кальцію. Його вводять тваринам 1 раз на добу щодня через зонд в шлунок в дозуванні 0,3 мл на 200 г протягом 20 днів, а через 4 дні від початку експерименту тваринам одночасно вводять підшкірно ацетат свинцю в дозуванні 40 мг/кг, в перерахунку на метал, протягом 16 днів. Недоліком найближчого аналога є нездатність кальцієвмісної речовини знижувати ембріотоксичність ацетату свинцю та компенсаторно впливати на стан репродуктивної системи при свинцевій інтоксикації. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу зниження ембріотоксичності ацетату свинцю шляхом застосування речовини, здатної гальмувати токсичний вплив сполук свинцю на ембріогенез та сприяти відновленню функціонального стану репродуктивної системи. Поставлену задачу вирішують тим, що в способі зниження ембріотоксичності ацетату свинцю, що включає одночасне введення ацетату свинцю та протекторної речовини, згідно з корисною моделлю, як протекторну речовину застосовують розчин цитрату золота, який вводять внутрішньошлунково з розрахунку 1,5 мкг/кг маси тіла один раз на день упродовж 19 діб вагітності, при цьому ацетат свинцю вводять з розрахунку 0,05 мг/кг. При вирішенні поставленої задачі було взято до уваги те, що відомі антагоністи сполук свинцю - цинк, кальцій та магній не знижують прояви впливу ацетату свинцю на загальний хід ембріогенезу, стан яєчників, кількість та вагу ембріонів у самиць, що підлягають впливу сполукам важких металів. Відомо, що мікроелементи у формі карбоксилатів харчових кислот, насамперед у формі цитратів, є природною захисною системою проти багатьох токсикантів. Цитрати біометалів безпечні, більше того, вони проявляють антиоксидантну і радіопротекторну дію, позитивно впливають на серцево-судинну і імунну системи організму. Цитрати металів здатні активувати процес окиснення поліненасичених жирних кислот, що знижує концентрацію субстратів вільнорадикальних реакцій, покращує транспортування через клітинну мембрану, через що доцільним є застосування цитратів металів з метою гальмування токсичного впливу сполук свинцю. Спосіб зниження ембріотоксичного впливу ацетату свинцю здійснюють наступним чином. Лабораторній тварині (білому щуру-самиці), що завагітніла, проводять моделювання токсикації ацетатом свинцю попередньо внутрішньошлунково у дозі з розрахунку 0,05 мг/кг протягом 19 діб. На тлі інтоксикації вводять розчин цитрату золота теж внутрішньошлунково у дозі з розрахунку 1,5 мкг/кг маси тіла тварини один раз на день упродовж 19 діб вагітності самиці. Після цього на 20 добу експерименту проводили оперативне вилучення ембріонів з плацентою та яєчників самиць. Ембріони зважують, замірюють, визначають відповідність їх розвитку стадії розвитку до нормі, визначають стать і фіксують для подальших гістологічних досліджень. Яєчники самиць відпрепаровують від клітковини, зважують, підраховують кількість жовтих тіл вагітності і визначають відповідність кількості жовтих тіл кількості ембріонів у відповідному матковому рогу. Оцінку ефективності зниження токсичності здійснюють за динамікою змін наступних морфологічних показників: Індекс плодовитості (чисельність отриманих послідів), 1 UA 94515 U 5 10 15 20 загальна ембріональна смертність (ЗСЕ), преімплантаційна смертність (ПІС), постімплантаційна смертність (ПостІС), кількість плодів на 1 самку, кількість жовтих тіл вагітності в кожному рогу матки та відповідність їх кількості ембріонів. Результати аналізу порівнюють з аналогічними показниками у групі контрольних тварин та в групі впливу лише ацетатом свинцю у дозі з розрахунку 0,05 мг/кг протягом 19 діб. Приклад. На початку отримували самиць-щурів з датованим терміном вагітності, для чого вивчали естральний цикл, спарювали з самцями і по наявності сперматозоїдів у піхвових мазках визначали перший день вагітності. Білому щуру (вагітній самиці), масою 180 г моделювали ураження ацетатом свинцю, для чого внутрішньошлунково вводили ацетат свинцю з розрахунку 0,05 мг/кг - протягом 19 діб. Одночасно вводили цитрат золота, отриманого за наноакватехнологією з розрахунку 1,5 мкг/кг маси тіла тварини один раз на день упродовж 19 діб вагітності. Результати аналізу порівнювали з аналогічними показниками у групі контрольних тварин та в групі впливу лише ацетатом свинцю у дозі з розрахунку 0,05 мг/кг протягом 19 діб. Оцінку ефективності зниження токсичності здійснили за динамікою змін морфологічних показників, як вказано в Таблиці 1. В результаті було встановлено зниження ембріотоксичного впливу ацетату свинцю у групі комбінованого впливу ацетату свинцю та цитрату золота, на що вказувало збільшення кількості і ваги ембріонів, а також показників ембріональної смертності. Суттєвим показником зниження ембріотоксичної дії ацетату свинцю є також відсутність постімплантаційної смертності у групі комбінованого впливу та збільшення кількості жовтих тіл вагітності, навіть у порівнянні до контролю. Таким чином, внутрішньошлункове введення цитрату золота у щурів призводить до зниження ембріотоксичного впливу ацетату свинцю, відновлення функціонального стану репродуктивної системи, тобто цитрат золота здатен знижувати ембріотоксичність та гонадотоксичність ацетату свинцю і виступати в організмі як біоантогоніст ацетату свинцю. 25 Таблиця Результати аналізу Показник Контроль Індекс плодовитості Кількість тварин Кількість живих плодів Кількість живих плодів на 1 самицю Кількість жовтих тіл вагітності Вага яєчників Кількість жовтих тіл вагітності на і самицю Маса тіла 1 плода, г Загальна ембріональна смертність, % Передімплантаційна смертність, од Постімплантаційна смертність, од 0,8 8 72 Дослідні групи ацетат свинцю + ацетат свинцю цитрат золота 0,9 0,8 8 8 60 92 ооо 9,0±0,4 7,50±0,53* 11,50±0,93*; 81 42,08±2,28 79 39,5±4,11 103 48,13±2,65 10,13±0,53 9,88±0,53 12,88±1,06*; 2,38±0,08 2,21±0,17 2,28±0,04 11,11±4,43 24,05±1,33** 0,10±0,05 0,23±0,06 0,11±0,10 0,01±0,01 0,02±0,02 Примітка: * - р

Додаткова інформація

Автори англійською

Chekman Ivan Serhiiovych, Kaplunenko Volodymyr Heorhiiovych

Автори російською

Чекман Иван Сергеевич, Каплуненко Владимир Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/06, A61K 39/00

Мітки: ацетату, ембріотоксичності, свинцю, спосіб, зниження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94515-sposib-znizhennya-embriotoksichnosti-acetatu-svincyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зниження ембріотоксичності ацетату свинцю</a>

Подібні патенти