Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб поводження з муніципальними відходами, що включає сортування відходів з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, в момент її утворення та їх подальшу переробку, який відрізняється тим, що паралельно з відділенням фракції, що легко розкладається, здійснюють відділення відходів, аналогічних промисловим і відходів, що вимагають ліквідації, а потім потік відходів, що залишився, який являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, що зберігає кондицію до моменту сортування та наступної утилізації, направляють на подальшу переробку.

Текст

Реферат: Спосіб поводження з муніципальними відходами включає сортування відходів з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, в момент її утворення та їх подальшу переробку. Паралельно з відділенням фракції, що легко розкладається, здійснюють відділення відходів, аналогічних промисловим і відходів, що вимагають ліквідації, а потім потік відходів, що залишився, який являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, що зберігає кондицію до моменту сортування та наступної утилізації, направляють на подальшу переробку. UA 94504 U (12) UA 94504 U UA 94504 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонована корисна модель належить до способів поводження з муніципальними відходами. Відомі способи поводження з муніципальними відходами шляхом збирання їх в контейнери, подальшого вивезення та переробки з використанням або високої температури, або водного середовища, з отриманням або газоподібного енергоносія, або органічної маси, використовуваної для одержання енергії шляхом її спалювання. Такий підхід не відповідає Директиві № 2008/98/ЕС від 19.11.2008 р. "Про відходи та скасування деяких Директив", тому що зазначені способи утилізації призводять до повної втрати потенційних матеріальних ресурсів загального потоку муніципальних відходів, а також до використання викопного органічного палива в процесі переробки, і виникнення вторинного потоку відходів, який вимагає поховання на полігонах твердих побутових відходів. Так, відомий спосіб переробки муніципальних відходів, що включає збирання відходів у контейнер, завантаження контейнера з відходами в піч, нагрів і випал відходів парогазовим теплоносієм, що складається з продуктів згоряння вуглеводневого газу, змішаного з водяною парою і повітрям, під тиском парогазового теплоносія в печі вище тиску атмосферного повітря, вивантаження з печі контейнера з обпаленими відходами і висипання з контейнера обпалених відходів з отриманням одного продукту - синтез-газу (див. заявку на винахід RU № 2012104290, МПК В09В 3/00, опубл. 20.08.2013). Недоліком цього способу є його енерговитратність, отримання тільки одного корисного продукту - синтез-газу, втрата ресурсної цінності окремих компонентів загального потоку муніципальних відходів, утворення потоку вторинних відходів, які захоронюються на полігоні, тобто реалізація способу не призводить до досягнення рівня "нульових відходів". Відомий спосіб поводження з муніципальними відходами, що включає відділення біомаси від загального потоку відходів і пристрій для обробки біомаси, отриманої з муніципальних твердих відходів, для зменшення в ній рівня забруднень, що містить вакуумний турбосепаратор, що має щонайменше один вхід і два виходи, при цьому вхід призначений для впуску потоку змішаної біомаси, отриманої з муніципальних твердих відходів, щонайменше один трубопровід для біомаси, що дозволяє біомасі падати у вигляді завіси з біомаси від входу на перший з виходів для збору в приймальному відсіку, турбокамеру в трубопроводі для біомаси, засіб для подачі одного потоку повітря і направлення його через падаючу завісу з біомаси в турбокамері для повторного направлення обраних більш легких компонентів біомаси в повітряному струмені до другого із зазначених виходів, і засіб для підтримки трубопроводу для біомаси при тиску нижче атмосферного, в якому засіб для подачі повітря виконано з можливістю напряму повітря, щонайменше, частково через трубопровід для біомаси нижче за потік від турбокамери (див. заявку на винахід RU № 2006147279, МПК В07В 4/02, опубл. 10.07.2008). Недоліком цього способу є вилучення із загального потоку муніципальних відходів тільки одного цінного компонента - біомаси, решта компонентів відходів захоронюються на полігоні твердих побутових відходів, тобто рівень "нульових відходів" не досягається. Відомий спосіб поводження з твердими побутовими відходами, що включає сортування відходів і подальшу їх переробку, при цьому спочатку здійснюють відділення органічної фракції, що легко розкладається, в момент її утворення, яку направляють у спеціальні контейнери накопичувачі та на біохімічну переробку, а потік відходів, який залишився являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, що зберігає кондицію до моменту сортування і подальшої утилізації, направляють на подальшу переробку (див. пат. UA № 53606, МПК В09B3/00, опубл. 11.10.2010 p.). Даний спосіб вибраний як прототип. Прототип і корисна модель, яка заявляється, мають такі спільні ознаки: - Сортування відходів; - Подальша переробка відсортованих компонентів. Недоліком відомого способу є його фрагментарність, спосіб не дає повної утилізації всіх компонентів муніципальних відходів (велика частина відходів, що утворюються на муніципальній території не охоплена способом утилізації), тобто не досягнуто рівня "нульових відходів", тому його здійснення не призводить до використання ресурсного потенціалу загального потоку муніципальних відходів і не допускає можливості господарського використання територій, зайнятих звалищами і полігонами. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу повної утилізації всіх компонентів муніципальних відходів, який дозволив би використовувати всю масу відходів для господарських чи інших потреб з досягненням рівня "нульових відходів". Поставлена задача вирішується способом поводження з муніципальними відходами, що включає сортування відходів з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, і 1 UA 94504 U 5 10 15 20 подальшу їх переробку тим, що паралельно з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, здійснюють відділення відходів, аналогічних промисловим і відходів, що вимагають ліквідації, а потім потік відходів, який залишився і являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, що зберігає кондицію до моменту сортування та подальшої утилізації, направляють на подальшу переробку. Новим у заявленому способі поводження з муніципальними відходами є те, що паралельно з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, відокремлюють відходи, аналогічні промисловим і відходи, які вимагають ліквідації. Потік відходів, що залишився, являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, яка зберігає кондицію до моменту сортування і подальшої утилізації, направляють на подальшу переробку. Автори розробили детальну класифікацію муніципальних відходів, наведену на кресленні. Спосіб, що заявляється, здійснюють наступним чином: Спочатку проводять відділення: - Органічної фракції, що легко розкладається, у момент її утворення; - Відходів, аналогічних промисловим; - Відходів, що вимагають ліквідації; - Інші компоненти муніципальних відходів направляють на сміттєсортувальний завод для їх подальшої переробки. Технічний результат, який отримують в результаті використання способу, що заявляється, дозволяє досягти відділення відходів, утилізація яких повинна відбуватися спільно з промисловими відходами, відділення відходів, які повинні бути знищені промисловими методами, а також повної утилізації решти компонентів муніципальних відходів для господарських чи інших потреб з досягненням рівня "нульових відходів". Скорочення креслення. А Д відходи ринків відпрацьовані засоби пересування, зв'язку, відходи зеленгоспів холодильного і пічного обладнання відходи мережі харчування великогабаритні відпрацьовані запчастини відходи каналізації меблі відходи домогосподарств будівельні відходи Б відходи системи зв'язку відходи мережі харчування Е відходи водоканалу відпрацьоване електричне та електронне відходи транспортної системи обладнання відходи будівництва упаковка зношені спецодяг, одяг та взуття В картон та макулатура відходи банків скло відходи медзакладів фаянс, кераміка відходи обладнання системи зв'язку відходи торгівельної мережі Є відходи домогосподарств Hg-вмістні прилади відходи учбових закладів акумулятори джерела живлення Γ люмінесцентні лампи відходи домогосподарств економ-лампи відходи медзакладів непридатні медикаменти відходи транспорту відходи ЖКК Ж балони Ґ аерозольні упаковки харчові відходи обрізь дерев та кущів З відмерлі насадження предмети та матеріали, які контактували з опале листя біологічними рідинами надлишковий активний мул(контроль IBM) анатомічні відходи 25 2 UA 94504 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб поводження з муніципальними відходами, що включає сортування відходів з відділенням органічної фракції, що легко розкладається, в момент її утворення та їх подальшу переробку, який відрізняється тим, що паралельно з відділенням фракції, що легко розкладається, здійснюють відділення відходів, аналогічних промисловим і відходів, що вимагають ліквідації, а потім потік відходів, що залишився, який являє собою стабілізовану суміш потенційних вторинних матеріальних ресурсів, що зберігає кондицію до моменту сортування та наступної утилізації, направляють на подальшу переробку. Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Safranov Tamerlan Abisalovych, Shanina Tetiana Petrivna, Hubanova Olena Rostyslavivna

Автори російською

Сафранов Тамерлан Абисалович, Шанина Татьяна Петровна, Губанова Елена Ростиславовна

МПК / Мітки

МПК: B09B 3/00

Мітки: муніципальними, поводження, відходами, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94504-sposib-povodzhennya-z-municipalnimi-vidkhodami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб поводження з муніципальними відходами</a>

Подібні патенти