Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Авіаційний ракетний комплекс, що містить літак, контейнер з ракетою-носієм, системи транспортування, десантування, гальмування горизонтального переміщення, орієнтації, стабілізації та керування стартом і польотом ракети-носія, який відрізняється тим, що літак виконано з двома фюзеляжами, між якими шарнірно встановлено з можливістю обертання навколо поперечної горизонтальної осі контейнер з ракетою-носієм, при цьому контейнер оснащено обтічником з дренажними щілинами, пристроями повороту, вузлами фіксації в заданому положенні і пристроями кріплення та виштовхування ракети-носія, а ракета-носій оснащена кільцями.

Текст

Авіаційний ракетний комплекс, що містить літак, контейнер з ракетою-носієм, системи транспортування, десантування, гальмування горизонтального переміщення, орієнтації, стабілізації та керування стартом і польотом ракети-носія, який відрізняється тим, що літак виконано з двома фюзеляжами, між якими шарнірно встановлено з можливістю обертання навколо поперечної горизонтальної осі контейнер з ракетою-носієм, при цьому контейнер оснащено обтічником з дренажними щілинами, пристроями повороту, вузлами фіксації в заданому положенні і пристроями кріплення та виштовхування ракети-носія, а ракетаносій оснащена кільцями. Винахід належить до авіаційних ракетних комплексів, які здатні доставити ракету-носій (РН) в точку старту над акваторією світового океану і провести пуск. Повітряний старт повинен забезпечити надійне і безпечне десантування РН і провести запуск РН в повітрі. Відомий авіаційний ракетний комплекс (АРК) з рухомою транспортно-пусковою платформою (див. Конюхов С.Н., Легеза B.C., Гонтаровский В.А. и др.. Особенности схемы старта ракеты-носителя с самолета с использованием подвижной транспортно-пусковой установки, Днепропетровск, Государственное конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля, Космическая техника, Ракетное вооружение, Научно-технический сборник, Выпуск 1, 2004, с.94-108, рис. 1,2, с. 98,99). На силовій підлозі літака закріплено дві напрямні з роликовими опорами, в які встановлена транспортно-пускова платформа (ТПП). ТПП представляє фермову конструкцію, бокові ферми якої зверху і знизу оснащені рейками, що одночасно є силовими елементами ферм. Нижніми рейками ТПП опирається на напрямні, а верхні рейки призначені напрямляючими для візків. Установка РН в ТПП виконується за допомогою візків, до поперечних балок яких за допомогою піроболтів підвішена РН. Бокові ферми ТПП знизу з'єднані між собою поперечними балками з підвідними опорами, на які опирається РН. Перед стартом ці опори відводяться. На передньому торці ТПП змонтовано опорне кільце. При транспортуванні РН прикріплюється до кільця піростяжками, які виконують роль вузлів зв'язку між РН і ТПП. Між РН і опорним кільцем встановлені пневмоштовхачі гальмування ТПП. На задньому торці боковини ТПП з'єднані між собою аркою для надання додаткової жорсткості і стійкості конструкції ТПП. На силовій підлозі літака змонтовані лафети, до яких за допомогою піроболтів прикріплена ТПП. В лафети встановлені два пневмоштовхачі, які призначені для розгону ТПП. Лафети також виконують функцію упорів для ТПП на випадок аварійної посадки літака. Для зупинки і фіксації ТПП після висування на (19) UA (11) 94187 (13) C2 (21) a201003673 (22) 30.03.2010 (24) 11.04.2011 (46) 11.04.2011, Бюл.№ 7, 2011 р. (72) КОЗІН ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, КОЗІН МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, КОЗІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КОЗІНА ПОЛІНА ЮРІЇВНА (73) КОЗІН МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ (56) UA, 48576 U, 25.03.2010 GB, 1416342 A, 03.12.1975 RU, 2211784 C2, 10.09.2003 US, 2621000 A, 09.12.1952 US, 4802639 A, 07.02.1989 Конюхов С.Н., Легеза B.C., Гонтаровский В.А. и др.. Особенности схемы старта ракеты-носителя с самолета с использованием подвижной транспортно-пусковой установки, Днепропетровск, Государственное конструкторское бюро «Южное» им. 3 силовій підлозі літака закріплені захвати і поглинаючі апарати. Старт РН проходить в такій послідовності. Після виходу в район старту літак починає набирати висоту, рухаючись з постійною швидкістю під заданим кутом до місцевого горизонту (10-15°), і на цьому режимі польоту починається процес старту. Спочатку відкриваються стулки отвору для десантування, і по команді системи управління відводяться підвідні опори РН, відокремлюються і відводяться фіксуючі розтяжки між візками і літаком. Далі відбувається розрив зв'язків між ТПП і лафетами, і починається дія штовхачів, які забезпечують ТПП з закріпленою на ній РН лінійну швидкість відносно літака в напрямку отвору для десантування. Після того як ТПП висунеться за отвір для десантування на половину довжини, відбувається розрив піростяжок між РН і опорним кільцем ТПП, починається робота штовхачів, які гальмують ТПП і дорозганяють РН. В кінці робочого ходу штовхачів захвати з поглинаючими апаратами ловлять ТПП і фіксують її положення. В цей час РН продовжує рухатись по ТПП і за 1-2 м до того, як передній по напрямку руху візок доходить до штоків поглинаючих апаратів, система управління видає команду і розривається вузол зв'язку між цим візком і ракетою-носієм. Далі РН рухається, опираючись тільки на другий візок. Після виходу РН за край літака система управління видає команду на розрив вузлів зв'язку між РН і цим візком. Обидва візки гальмуються і фіксуються на ТПП. Літак виконує маневр віддалення, а на РН через 23 с вільного падіння запускається маршевий двигун і починається керований політ. ТПП втягується в літак, закриваються стулки люка, після чого літак повертається на базовий аеродром. Розглянутий авіаційний ракетний комплекс з рухливою транспортно-пусковою платформою призначений для десантування РН масою 30-100 тонн, складний і з точки зору надійності і безпечності старту потребує наземних і льотних випробувань окремих складових частин і комплексу в цілому. Одним з недоліків такого авіаційного ракетного комплексу є неможливість розміщення в транспортно-пусковій платформі ракети-носія, габарити якої більші за розміри платформи. По технічній суті і результату, що одержується при його використанні, цей авіаційний ракетний комплекс є найближчим аналогом. Для гарантування надійності і безпеки старту, а також безпеки екіпажу пропонується нижче наведений авіаційний ракетний комплекс. В основу винаходу "авіаційний ракетний комплекс" поставлена задача забезпечити надійне і безпечне десантування ракети-носія масою 30-100 тонн і більше і провести запуск ракети-носія в повітрі. При цьому конструкція має бути простою в експлуатації, а всі операції можуть виконуватися в автоматичному режимі. Поставлена задача вирішується тим, що в авіаційному ракетному комплексі, який містить літак, контейнер з ракетою-носієм, системами транспор 94187 4 тування, десантування, гальмування горизонтального переміщення, орієнтації, стабілізації та керування стартом і польотом ракети-носія, літак виконано з двома фюзеляжами, між якими шарнірно з можливістю обертання навколо поперечної горизонтальної осі встановлено контейнер з ракетоюносієм, при цьому контейнер оснащено обтічником, пристроями повороту, вузлами фіксації в заданому положенні, пристроями кріплення та виштовхування ракети-носія, а ракета-носій оснащена кільцями. Використання літака з двома фюзеляжами розширює можливості повітряного старту ракетносіїв по розмірах (діаметр більше 3 м, довжина більше 20 м) і масі (більше 100 тонн). Розміщення між фюзеляжами контейнера з ракетою-носієм забезпечує транспортування її в штатному горизонтальному положенні. Шарнірне кріплення і поворот контейнера з ракетою-носієм з горизонтального положення в задане, наприклад вертикальне положення, дозволяє провести десантування ракети-носія з контейнера в вертикальному напрямі під дією своєї ваги. Обтічник контейнера призначений для зменшення опору повітря і може складатися з кількох частин: нижньої, верхньої і т.д. При цьому повинна бути виконана умова, що центр мас системи "контейнер з ракетою-носієм + обтічник" буде знаходиться на осі обертання контейнера в шарнірах. Для виключення випадкового повороту контейнера встановлено вузол фіксації, наприклад гідроштир, корпус якого закріплено на борту літака, а штир входить в отвір, виконаний на кронштейні, який встановлено на контейнері. Якщо фіксованих положень контейнера декілька, то має бути і декілька кронштейнів з отворами. Пристрої повороту закріплені на кронштейнах, які виконані на контейнері, і являють собою, наприклад, ракетні двигуни малої тяги. Кільця призначені для обпирання ракети-носія на контейнер при транспортуванні, повороті із горизонтального положення в вертикальне, виході із контейнера при десантуванні. Перед запуском маршового двигуна кільця відокремлюються і відштовхуються. В контейнері від осьових переміщень ракетаносій закріплюється, наприклад, піротягами, які перед десантуванням розриваються і відводяться. Крім того, між контейнером і ракетою-носієм встановлені пружинні піроштовхачі, які призначені для зрушення її з місця та подолання сил тертя, що виникають між кільцями і корпусом контейнера внаслідок нерівномірності руху літака під час десантування. Таким чином запропонована конструкція авіаційного ракетного комплексу відрізняється тим, що літак виконано з двома фюзеляжами, між якими шарнірно встановлено з можливістю обертання навколо поперечної горизонтальної осі контейнер з ракетою-носієм, при цьому контейнер оснащено обтічником, пристроями повороту, вузлами фіксації в заданому положенні, пристроями кріплення та виштовхування ракети-носія, а ракета-носій оснащена кільцями. Технічний результат від використання винахо 5 ду, що заявляється, полягає в створенні авіаційного ракетного комплексу, який здатний доставити ракету-носій в точку старту над акваторією світового океану, перевести контейнер з ракетоюносієм з транспортного положення в положення для десантування, забезпечити і провести надійне і безпечне десантування ракети-носія, віддалення літака від місця старту і запуск ракети-носія в повітрі. Контейнер переводиться в положення для транспортування, після чого літак повертається на базовий аеродром. Винахід, що заявляється, пояснюється за допомогою наступних креслень і детального опису моделі. На фіг. 1 зображено загальний вигляд зверху авіаційного ракетного комплексу. На фіг. 2 показано розріз по А-А на фіг. 1. На фіг. 3 показано розріз по Б-Б на фіг. 1. Літак 1 виконано з двома фюзеляжами 2. Кожен з фюзеляжів 2 оснащено підшипником 3 і кришкою 4. Цапфами 5 контейнер 6 з ракетоюносієм 7 встановлено на підшипники 3 і закріплено кришками 4. Підшипник 3, кришка 4 і цапфа 5 складають шарнір 8. В шарнірах 8 контейнер 6 може обертатися навколо поперечної осі, що проходить через них. Фіксація контейнера 6 в заданому положенні забезпечується гідроштирем 9, корпус 10 якого закріплено на літаку 1, а штир 11 входить в отвір кронштейна 12, яким оснащено контейнер 6. Поворот контейнера 6 проводиться, наприклад, реактивними двигунами 13 малої тяги, що закріплені на кронштейнах 14, якими оснащено контейнер 6. Лінія дії реактивної тяги перпендикулярна радіусу місця установки реактивного двигуна 13 в площині повороту контейнера 6. Контейнер 6 оснащено обтічником 15, що складається з кришки 16 нижньої з дренажними щілинами, які відкриваються при десантуванні, кришки 17 верхньої з дренажними щілинами, що відкриваються при десантуванні, і люка 18 для десантування, а також піротягами 19 кріплення і пружинними піроштовхачами 20 ракети-носія 7. Ракета-носій 7 оснащена кільцями 21. 94187 6 Авіаційний ракетний комплекс працює в такий спосіб. Контейнер 6 з ракетою-носієм 7 шарнірно встановлюється в транспортному положенні на фюзеляжах 2 літака 1 і закріплюється від повороту гідроштирем 9, встановлюються реактивні двигуни 13 і обтічник 15. Літак 1 прямує до місця старту. Після виходу в район старту літак набирає потрібну висоту і рухається з постійною швидкістю. Звільняється фіксація контейнера 6 гідроштирем 9 в транспортному положенні, контейнер 6 реактивними двигунами 13 розвертається в вертикальне положення для десантування, гідроштирем 9 фіксується в цьому положенні, відкривається люк 18 для десантування. Подається команда на розрив тяг 19, спрацьовують пружинні піроштовхачі 20. Ракета-носій 7 виходить вниз з контейнера 6. Від ракети-носія 7 відділяються і відштовхуються кільця 21. Включається маршовий двигун ракети-носія і вона стартує. Після виходу ракети-носія 7 з контейнера 6 люк 18 закривається, гідроштир 9 звільняє фіксацію контейнера 6 в вертикальному положенні, ракетні двигуни 13 повертають контейнер 6 в транспортне положення, а гідроштир 9 фіксує контейнер 6 в транспортному положенні. Літак віддаляється від місця старту і повертається на базовий аеродром. Позитивний технічний результат при реалізації винаходу, що заявляється, полягає в створенні авіаційного ракетного комплексу, який здатний доставити ракету-носій в точку старту над акваторією світового океану, перевести контейнер з ракетою-носієм з транспортного положення в положення для десантування, забезпечити і провести надійне і безпечне десантування ракети-носія, віддалення літака від місця старту і запуск ракетиносія в повітрі. Контейнер переводиться в положення для транспортування, після чого літак повертається на базовий аеродром. Проблема розробки і експлуатації авіаційного ракетного комплексу є актуальною для провідних космічних держав. 7 94187 8 9 Комп’ютерна верстка Мацело В. 94187 Підписне 10 Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Aircraft missile system

Автори англійською

Kozin Vladyslav Vadymovych, Kozin Mykola Stepanovych, Kozin Yurii Mykolaiovych, Kozina Polina Yuriivna

Назва патенту російською

Авиационный ракетный комплекс

Автори російською

Козин Владислав Вадимович, Козин Николай Степанович, Козин Юрий Николаевич, Козина Полина Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: B64C 39/00, B64C 39/02, B64C 39/04

Мітки: авіаційний, ракетний, комплекс

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94187-aviacijjnijj-raketnijj-kompleks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Авіаційний ракетний комплекс</a>

Подібні патенти