Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка

Номер патенту: 94009

Опубліковано: 27.10.2014

Автор: Колесник Михайло Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка, що включає проведення ехокардіоскопічного дослідження, який відрізняється тим, що додатково проводять спекл-трекінг ехокардіографію, визначають глобальний систолічний поздовжній стрейн та глобальний систолічний та діастолічний поздовжній стрейн рейт, і якщо глобальний систолічний поздовжній стрейн складає менше 16 %, і має місце зниження систолічного стрейн рейта менше 0,97 с-1, а діастолічного стрейн рейта під час ранньої діастоли - менше 1,1 с-1, то діагностують ураження міокарда лівого шлуночка.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка включає проведення ехокардіоскопічного дослідження та додатково проводять спекл-трекінг ехокардіографію. Визначають глобальний систолічний поздовжній стрейн та глобальний систолічний та діастолічний поздовжній стрейн рейт. Якщо глобальний систолічний поздовжній стрейн складає менше 16 %, і має місце зниження -1 систолічного стрейн рейта менше 0,97 с , а діастолічного стрейн рейта під час ранньої діастоли -1 - менше 1,1 с , то діагностують ураження міокарда лівого шлуночка. UA 94009 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ БЕЗ ОЗНАК ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА UA 94009 U UA 94009 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме кардіології, і може бути використана у діагностиці ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу. Гіпертонічна хвороба (ГХ) залишається найбільш поширеним захворюванням системи кровообігу і грає визначальну роль в структурі кардіоваскулярної смертності. За даними щорічного звіту Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я кожний третій дорослий має підвищений артеріальний тиск. Індивідуальний прогноз пацієнтів багато в чому визначається ступенем ураження органів-мішеней, зокрема міокарду лівого шлуночку (ЛШ). Відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів, діагностичним критерієм ураження серця вважається патологічна гіпертрофія ЛШ (ГЛШ), яка підтверджена ехокардіоскопічним або електрокардіографічним методом. Але дотепер проблемною залишається саме рання діагностика структурно-функціональних змін міокарду, що робить актуальною розробку нових методів діагностики та оцінки стану міокарду у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на ранніх стадіях захворювання. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка, який полягає у проведенні тканинної доплерографії міокарда. Під час проведення трансторакальної ехокардіоскопії активується режим кольорового тканинного доплерівського картування. Синім кольором кодуються структури міокарда, що рухаються у напрямі від датчика, а червоним кольором - до датчика. Контрольний об'єм розміром 1 мм встановлюється у медіальній частині фіброзного кільця мітрального клапана, максимально паралельно ультразвуковому променю. Під час дослідження пацієнт має затримати дихання для мінімізації фізіологічних коливань міокарда у грудній порожнині. В імпульсно-хвильовому доплерівському режимі оцінюються параметри руху міокарда лівого шлуночка. Проводиться кількісна оцінка швидкості руху, деформації та швидкості деформації фіброзного кільця мітрального клапана під час систоли лівого шлуночка, раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка та систоли передсердь. Далі проводиться інтерпретація отриманих даних (С.Б. Ткаченко, Н.Ф. Берестень. Тканевое допплеровское исследование миокарда. - М.: "Реал тайм", 2006. - 176 с.). Спільною суттєвою ознакою прототипу та способу, що заявляється, є проведення ехокардіоскопічного дослідження. Але спосіб-прототип має певні недоліки, які можна згрупувати у кілька категорій. По-перше, спосіб має високу залежність від частоти кадрів сканування. Для адекватного аналізу необхідно мати частоту кадрів від 70 до 200 в секунду. Це досягається двома способами - звуженням сектора та глибини сканування. Але за наявності гіпертрофії або дилатації лівого шлуночка це може призвести до випадіння із сектора зображення окремих частин міокарда під час його руху, що призведе до некоректної оцінки досліджуваних параметрів. По-друге, спосіб має високу залежність від кута сканування. Якщо різниця між напрямом ультразвукового променя та рухом міокарда перевищує 20°, то оцінка параметрів руху міокарда є некоректною. По-третє, методика має залежність від шумових компонентів. Високий рівень шуму призводить до значного завищення показників руху міокарда. Тканинна доплерографія міокарда дозволяє аналізувати рух міокарда лише у поздовжньому напрямі. В той же час, серце здійснює свій рух у грудній порожнині у трьох вимірах. Відносна нерухомість верхівки лівого шлуночка не дозволяє проводити аналіз апікальних сегментів, які є дуже вразливими до ішемії. Оцінка стану міокарда методом тканинної доплерографії більш чутлива до порушень діастолічної функції лівого шлуночка, ніж систолічної. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка шляхом проведення спекл-трекінг ехокардіографії, що забезпечить можливість ранньої діагностики на основі аналізу деформації міокарда лівого шлуночка. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який полягає у проведенні ехокардіоскопічного дослідження, згідно з корисною моделлю, проводять спекл-трекінг ехокардіографію, визначають глобальний систолічний поздовжній стрейн та глобальний систолічний та діастолічний поздовжній стрейн рейт, і якщо глобальний систолічний поздовжній -1 стрейн складає менше 16 %, і має місце зниження систолічного стрейн рейта менше 0,97 с , а -1 діастолічного стрейн рейта під час ранньої діастоли - менше 1,1 с , то діагностують ураження міокарда лівого шлуночка. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. 1 UA 94009 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 До переваг використання саме спекл-трекінг ехокардіографії у діагностиці ураження міокарда лівого шлуночка відносяться наступні. Спосіб не залежить від напряму руху міокарда та ультразвукового променя, що значно розширює можливості оцінки руху та деформації міокарда. Спекл-трекінг ехокардіографія дозволяє аналізувати рух міокарда у трьох просторових вимірах, замість лише одного. Метод має значно меншу залежність від шумів та більш високу просторову роздільну здатність. Тільки спекл-трекінг ехокардіографія дозволяє оцінювати такі параметри руху, як скручування та розкручування міокарда, що характеризують спіралеподібний характер скорочення та розслаблення серцевого м'язу. Методика має високу чутливість як до порушень систолічної, так і діастолічної функції лівого шлуночка. Нами були визначені невідомі раніш певні значення показників спекл-трекінг ехокардіографії, які на ранніх термінах захворювання свідчать про наявність патологічного процесу у лівому шлуночку. Спосіб здійснюють таким чином. Спочатку проводиться стандартна трансторакальна ехокардіоскопія на ультразвуковому діагностичному приладі My Lab 50 ("Esaote", Італія). Визначаються розміри порожнин серця, оцінюється фракція викиду лівого шлуночка, діастолічна функція міокарда. Розраховується індекс маси міокарда лівого шлуночка за формулою Американського Товариства Ехокардіографії. Потім здійснюється запис кліпів у апікальній позиції (чотирьохкамерній, двокамерній та модифікації двокамерної з аортою), а також у парастернальній позиції по короткій вісі (на рівні мітрального клапана, папілярних м'язів та верхівки лівого шлуночка) при синхронізації із електрокардіограмою. Спекл-трекінг ехокардіографію виконують в режимі off-line за допомогою інтегрованого до ультразвукового приладу пакету програм Xstrain ("Esaote", Італія). Для аналізу показників руху та деформації міокарда ультразвукове зображення "заморожують" у кінці систоли. Проводять трасування контуру ендокарда. Потім починається автоматичний аналіз руху та деформації міокарда із розрахунком наступних показників: 1. Глобальний систолічний поздовжній стрейн - ступінь систолічного скорочення міокарда у проекції на поздовжню вісь лівого шлуночка. Одиницями виміру стрейна є відсотки. Патологічним вважається зниження показника менше -16 %. 2. Глобальний систолічний та діастолічний поздовжній стрейн рейт - швидкість систолічного скорочення міокарда. Математично стрейн рейт є першою похідною функції стрейна та -1 вимірюється у 1/с (с ). Патологічним вважається зниження систолічного стрейн рейта менше -1 -1 0,97 с , діастолічного стрейн рейта під час ранньої діастоли - менше 1,1 с . Приклад. Хворий Д., 1979 р.н., госпіталізований у кардіологічне відділення ННМЦ "Університетська клініка" 14.03.2014 з діагнозом "Гіпертонічна хвороба І стадії, 3-го ступеня, високий додатковий ризик, неускладнений церебральний криз", № історії хвороби 922. Скаржився на головний біль середньої інтенсивності переважно у потилиці; мерехтіння "мушок" перед очами. Підвищений артеріальний тиск реєструється протягом останніх трьох років. Палить протягом 20 років. Об'єктивний огляд - без особливостей. Артеріальний тиск - 160/100 мм рт. ст. Електрокардіограма - без патологічних змін. За даними трансторакальної ехокардіоскопії порожнини серця не збільшені, товщини стінок - у межах норми, фракція викиду лівого шлуночка 65 % за Simpson, діастолічна функція лівого шлуночка збережена. Індекс маси 2 міокарда - 96 г/м . Швидкість руху медіальної частини фіброзного кільця мітрального клапана у систолу 9,3 см/с (норма - більше 8,5 см/с), у ранню діастолу - 8,5 см/с (норма - більше 8 см/с). Таким чином, ознак ураження міокарда лівого шлуночка за даними стандартного обстеження, а також тканинної доплерографії у хворого не виявлено. У зв'язку з цим пацієнту проведена спекл-трекінг ехокардіографія. Для цього після проведення стандартної трансторакальної ехокардіоскоії здійснювали запис кліпів у апікальній позиції (чотирикамерній, двокамерній та модифікації двокамерної з аортою), а також у парастернальній позиції по короткій вісі (на рівні мітрального клапана, папілярних м'язів та верхівки лівого шлуночка) при синхронізації з електрокардіограмою. Спекл-трекінг ехокардіографію виконували в режимі off-line за допомогою інтегрованого до ультразвукового приладу пакету програм Xstrain ("Esaote", Італія). Для аналізу показників руху та деформації міокарда вибирали кадр у кінці систоли. Проводили трасування контуру ендокарда із встановленням точок інтересу (спеклів). Після цього розпочинався автоматичний аналіз руху та деформації міокарда із розрахунком наступних показників: 1. Глобальний систолічний поздовжній стрейн склав - 14,5 % (норма показника більше 16 %). -1 -1 2. Глобальний систолічний поздовжній стрейн рейт 0,86 с (норма більше 0,97 с ). -1 -1 3. Глобальний діастолічний поздовжній стрейн рейт 0,93 с (норма більше 1,1 с ). 2 UA 94009 U Таким чином, спекл-трекінг ехокардіографія дозволила виявити патологічні зміни міокарда у хворого на гіпертонічну хворобу, які не можна було виявити іншими методами. Запропонована методика може бути використана для обстеження пацієнтів з гіпертонічною хворобою без ознак гіпертрофії лівого шлуночка. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка, що включає проведення ехокардіоскопічного дослідження, який відрізняється тим, що додатково проводять спекл-трекінг ехокардіографію, визначають глобальний систолічний поздовжній стрейн та глобальний систолічний та діастолічний поздовжній стрейн рейт, і якщо глобальний систолічний поздовжній стрейн складає менше -1 16 %, і має місце зниження систолічного стрейн рейта менше 0,97 с , а діастолічного стрейн -1 рейта під час ранньої діастоли - менше 1,1 с , то діагностують ураження міокарда лівого шлуночка. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kolesnyk Mykhailo Yuriiovych

Автори російською

Колесник Михаил Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: гіпертрофії, шлуночка, ознак, хворих, лівого, спосіб, діагностики, міокарда, хворобу, ураження, гіпертонічну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-94009-sposib-diagnostiki-urazhennya-miokarda-livogo-shlunochka-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-bez-oznak-gipertrofi-livogo-shlunochka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу без ознак гіпертрофії лівого шлуночка</a>

Подібні патенти