Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гальмівний пристрій, що містить принаймні один пересувний виконавчий гальмівний механізм, виконаний у вигляді змонтованого на кожній боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр, обидва штоки якого кінематично зв'язані з існуючими траверсами тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки, і принаймні один головний гальмівний гідроциліндр, шток якого шарнірно зв'язаний з опорною піднімальною лижею, який відрізняється тим, що блок гальмування обладнаний розширювальним бачком, з'єднаним з головним гальмівним гідроциліндром, а шарнірне з'єднання піднімальної лижі з кронштейном блока гальмування розташовано нижче осі колісної пари.

Текст

Дивитися

Реферат: Гальмівний пристрій містить принаймні один пересувний виконавчий гальмівний механізм, виконаний у вигляді змонтованого на кожній боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр, обидва штоки якого кінематично зв'язані з існуючими траверсами тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки, і принаймні один головний гальмівний гідроциліндр, шток якого шарнірно зв'язаний з опорною піднімальною лижею, причому блок гальмування обладнаний розширювальним бачком, з'єднаним з головним гальмівним гідроциліндром, а шарнірне з'єднання піднімальної лижі з кронштейном блока гальмування розташовано нижче осі колісної пари. UA 93938 U (54) ГАЛЬМІВНИЙ ПРИСТРІЙ UA 93938 U UA 93938 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до рейкових гальм або пристроїв для сповільнення і повної зупинки руху вагонів на сортувальних гірках, а також для огородження колій. Уже відомі гальмівні пристрої, наприклад вагонний сповільнювач, що містить розташовані на опорах уздовж рейкової колії рівнобіжні гальмівні балки з натискною рейкою, взаємно з'єднані з механізмами підйому і фіксації, привод механізму підйому з вимикачем, причому гальмівні балки виконані з окремих секцій з індивідуальними механізмами фіксації і обладнані датчиками реєстрації положення гальмівних балок, підключеними виходами до механізмів фіксації і вимикача (Авт. свід. СССР № 503770, опубл. 25.02.76 p.) Проте відомий сповільнювач має досить складну конструкцію, не зовсім надійний у роботі та дуже енерговитратний. Відомий також вагонний сповільнювач, що містить гальмівну систему, у склад якої входить встановлений між рейками колії стаціонарний механізм з піднімальним органом і пересувний виконавчий гальмівний механізм (патент Росії № 2000974 СІ, МПК В61К 7/02, опубл. 15.10.93 p.). Однак він має той основний недолік, що піднімальний орган стаціонарного механізму у вигляді гальмівної балки при пересуванні вагона може зачіпати його підвісну тягу, що призводить до аварії. Крім цього існуюча гальмівна система відомого аналога не дозволяє утримувати вагон (вагони) у загальмованому стані, оскільки гальмівна балка знаходиться у роботі в ухильному стані, а існуючі гальмівні колодки не задіються. Як прототип вибраний гальмівний пристрій, що містить принаймні один пересувній виконавчий гальмівний механізм, виконаний у вигляді змонтованого на кожній боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр, обидва штоки якого кінематично зв'язані з існуючими траверсами тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки, і принаймні один головний гальмівний гідроциліндр, шток якого шарнірно зв'язаний з опорною піднімальною лижею (патент України № 84042, МПК В61К 7/00, опубл. 10.09.2008 p.). Однак прототип має недостатню надійність у роботі у зв'язку з нестабільністю процесу гальмування під час роботи. Як відомо, при гальмуванні відбувається знос деталей, що труться, а саме у даному випадку, гальмівних колодок і коліс, що призводить до зниження надійності роботи. В основу поставлена задача підвищення надійності роботи гальмівного пристрою шляхом нормалізації процесу гальмування. Поставлена задача вирішується тим, що у гальмівному пристрою, що містить принаймні один пересувний виконавчий гальмівний механізм, виконаний у вигляді змонтованого на кожній боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр, обидва штоки якого кінематично зв'язані з існуючими траверсами тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки, і принаймні один головний гальмівний гідроциліндр, шток якого шарнірно зв'язаний з опорною піднімальною лижею, відповідно, блок гальмування обладнаний розширювальним бачком, з'єднаним з головним гальмівним гідроциліндром, а шарнірне з'єднання піднімальної лижі з кронштейном блока гальмування розташовано нижче осі колісної пари. Доведено, що нова сукупність істотних ознак є причиною, а первинний технічний результат, що досягається (нормалізація процесу гальмування) - його наслідком. У свою чергу цей первинний технічний результат є причиною, а вторинний технічний результат, що досягається (підвищення надійності роботи гальмівного пристрою) - його наслідком. Нижче корисна модель пояснюється на прикладі її виконання з посиланням на прикладені креслення, на яких зображено: На Фіг. 1 - пропонований гальмівний пристрій (вид збоку) На Фіг. 2- теж саме (вузол А, згідно з Фіг. 1) Пропонований гальмівний пристрій містить гальмівну систему, у склад якої входить встановлений поруч з рейками 1 в середині колії стаціонарний привод і пересувний виконавчий гальмівний механізм, змонтований на візках вагона. Стаціонарний привод гальмівної системи виконаний у вигляді шарнірно прикріпленого до шпали 2 через жорстку накладку 3 гідроциліндра 4, висувний шток 5 якого шарнірно з'єднаний з нижньою частиною піднімальної балки 6. Піднімальна балка 6 своїми опорними важелями 7 шарнірно спирається на шпали 2. Пересувний виконавчий гальмівний механізм виконаний у вигляді змонтованого на боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр 8. Обидва його штоки 9 кінематично зв'язані з існуючими траверсами 10 тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки 11. 1 UA 93938 U 5 10 15 20 До складу пересувного гальмівного механізму входить один головний гальмівний гідроциліндр 12, шток 13 якого шарнірно через тягу 14 зв'язаний з опорною піднімальною лижею 15, що контактує з піднімальною балкою 6 стаціонарного приводу у момент гальмування. Блок гальмування обладнаний розширювальним бачком 16, з'єднаним каналом (на кресленні не показаний) з головним гальмівним гідроциліндром 12. Шарнірне з'єднання 17 піднімальної лижі 15 з кронштейном 18 блока гальмування розташовано нижче осі 19 колісної пари візка, що забезпечує нормалізацію процесу гальмування, а отже і безаварійність. Пропонований гальмівний пристрій працює таким чином. При проходженні вагона над піднімальною балкою 6 спрацьовує гідроциліндр 4, висувний шток 5 якого разом з опорними важелями 7 піднімає піднімальну балку 6. При цьому остання взаємодіє з піднімальною лижею 15 і підіймає шток 13 головного гальмівного гідроциліндра 12, який при цьому наповнює гальмівною рідиною робочий гальмівний гідроциліндр 8. Штоки 9 останнього висуваються і надають руху траверсам 10 тріангеля, які притискують гальмівні колодки 11 до коліс 20 вагона за радіусом колеса, що приведе до здійснення процесу гальмування. При розгальмуванні піднімальна лижа 15 опускається у вихідне положення та спирається на обмежувач 21. Гальмівний пристрій підтримує гальмівні колодки 11 у підведеному до коліс 20 стані і не заважає роботі існуючої гальмівної системи. Компенсування зношення деталей, що труться (колесо 20 і гальмівна колодка 11), здійснюється шляхом надходження додаткової робочої рідини з розширювального бачка в головний гальмівний гідроциліндр 12. Пересувний гальмівний механізм та стаціонарний привод розташовані у межах габариту рухомого складу. Механічний вплив на систему важелів гальмівної передачі є незначним, оскільки за технічними умовами максимально припустимий зазор між гальмівною колодкою і колесом складає не більш ніж 8 мм. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Гальмівний пристрій, що містить принаймні один пересувний виконавчий гальмівний механізм, виконаний у вигляді змонтованого на кожній боковій рамі візка блока гальмування, який містить один робочий гальмівний гідроциліндр, обидва штоки якого кінематично зв'язані з існуючими траверсами тріангеля, що несуть існуючі гальмівні колодки, і принаймні один головний гальмівний гідроциліндр, шток якого шарнірно зв'язаний з опорною піднімальною лижею, який відрізняється тим, що блок гальмування обладнаний розширювальним бачком, з'єднаним з головним гальмівним гідроциліндром, а шарнірне з'єднання піднімальної лижі з кронштейном блока гальмування розташовано нижче осі колісної пари. 2 UA 93938 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

Автори англійською

Shpak Ivan Fedorovych, Shpak Volodymyr Ivanovych, Shpak Serhii Ivanovych, Kabantsev Hryhorii Hryhorovych

Автори російською

Шпак Иван Федорович, Шпак Владимир Иванович, Шпак Сергей Иванович, Кабанцев Григорий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B61K 7/00

Мітки: пристрій, гальмівний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-93938-galmivnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гальмівний пристрій</a>

Подібні патенти