Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить привід, кінематично з'єднані з ним та між собою три відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, причому крайні відтяжні валики складаються щонайменше з п'яти елементів, центральний з яких виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою, який відрізняється тим, що середній відтяжний валик виконано суцільним та оснащений гладкою пружною оболонкою, виконаною переважно з маслостійкої гуми.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що крайні відтяжні валики виконані з висотою рифлів на крайніх елементах, більшою ніж на середніх їх елементах.

3. Механізм за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що привід має запобіжну фрикційну муфту, встановлену перед відтяжними валиками.

Текст

Реферат: UA 93925 U UA 93925 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до механізмів відтяжки полотна круглов'язальної машини. Відомий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині (Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажных машин. - Л.: Машиностроение, 1980. - С. 396, рис. 24.4). Механізм відтяжки полотна містить два відтяжні валики, один з яких ведучий, а другий ведений. Наявність двох відтяжних валиків, між якими розташовується полотно, не забезпечує надійної взаємодії відтяжних валиків з полотном і призводить до зниження надійності роботи механізму відтяжки полотна. Окрім цього, наявність на поверхнях відтяжних валиків по всій їх довжині рифлів однакової висоти не дає змоги розподілити зусилля відтяжки полотна рівномірно по діаметру голкового циліндра машини, що не забезпечує рівномірної петельної структури трикотажного полотна і, відповідно, його якості. Відомий також механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить привід, кінематично з'єднані з ним та між собою три відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, причому крайні відтяжні валики складаються щонайменше з п'яти елементів, центральний з яких виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою (Патент України на корисну модель № 20231, МПК: D04 В 15/88, 2007 p.). Виконання середнього відтяжного валика також складеним щонайменше з п'яти елементів, центральний з яких виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою, не забезпечує надійної взаємодії відтяжних валиків з полотном, оскільки при такій конструкції середнього відтяжного валика існує висока ймовірність неспівпадання рифлів елементів крайніх відтяжних валиків з впадинами між рифлями елементів середнього відтяжного валика, що не дає змоги розподілити зусилля відтяжки полотна рівномірно по діаметру голкового циліндра машини та знижує ефективність його роботи. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, в якому новим конструктивним виконанням його елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення ефективності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. Поставлена задача вирішена тим, що в механізмі відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить привід, кінематично з'єднані з ним та між собою три відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, причому крайні відтяжні валики складаються щонайменше з п'яти елементів, центральний з яких виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою, згідно з корисною моделлю, середній відтяжний валик виконаний суцільним та оснащений гладкою пружною оболонкою, виконаною переважно з маслостійкої гуми. При цьому крайні відтяжні валики виконані з висотою рифлів на крайніх елементах, більшою ніж на середніх їх елементах. Крім того привід має запобіжну фрикційну муфту, встановлену перед відтяжними валиками. Виконання середнього відтяжного валика суцільним та оснащення його гладкою пружною оболонкою, виконаною переважно з маслостійкої гуми, дозволяє досягти, завдяки деформації пружної оболонки, надійності взаємодії усіх елементів відтяжних валиків з полотном та рівномірності відтяжки полотна і, відповідно, його петельної структури - основної умови якості трикотажного полотна, що забезпечує підвищення ефективності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. Виконання крайніх відтяжних валиків з висотою рифлів на крайніх елементах, більшою ніж на середніх їх елементах, дозволяє здійснювати рівномірну відтяжку полотна, що також забезпечує підвищення ефективності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. Оснащення приводу запобіжною фрикційною муфтою, встановленою перед відтяжними валиками, запобігає зриву полотна в разі невідповідності його швидкостей в'язання та відтяжки, що також забезпечує підвищення ефективності роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено переріз А-А механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг. 3 представлено перетин крайніх елементів крайніх відтяжних валиків. На фіг. 4 представлено переріз середніх елементів крайніх відтяжних валиків. На фіг. 5 представлено переріз центрального елементу крайніх відтяжних валиків. На фіг. 6 представлено переріз середнього відтяжного валика. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить три відтяжні валики 1, 2 і 3, осі яких розташовані паралельно в одній площині, та привід 4 відтяжних валиків (фіг. 1, 2), привід 4 відтяжних валиків 1, 2, 3, які кінематично з'єднані між собою за допомогою шестерень 5, 6, 7. Крайні відтяжні валики 2, 3 складаються (для прикладу) з п'ятьох елементів 8-12, причому 1 UA 93925 U 5 10 15 20 25 30 центральний елемент 10 виконано з гладкою поверхнею (фіг. 5), а інші з рифленою поверхнею (фіг. 3, 4), при цьому висота рифлів на крайніх елементах 8, 12 (фіг. 3) більша, ніж на середніх елементах 9, 11 (фіг. 4). Середній відтяжний валик 1 виконано суцільним та оснащений гладкою пружною оболонкою 13 (фіг. 6), виконаною переважно з маслостійкої гуми. Привід 4 відтяжних валиків має запобіжну фрикційну муфту 14, встановлену перед відтяжними валиками, що запобігає зриву полотна в разі невідповідності його швидкостей в'язання та відтяжки, полотно позначено позицією 15. Принцип роботи механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини такий. Одночасно з вмиканням круглов'язальної машини вмикається привід 4 відтяжних валиків. Кінематично з'єднаний з приводом середній відтяжний валик 1 починає обертатися. Разом з середнім відтяжним валиком 1 за допомогою шестерень 5, 6, 7 обертаються крайні відтяжні валики 2, 3. Зчеплення робочих поверхонь відтяжних валиків 1, 2, 3 з полотном 15, що заправлено між ними, зумовлює силу відтяжки полотна. Оскільки коефіцієнти зчеплення полотна з елементами 8 (12), 9 (11), 10 крайніх відтяжних валиків 2, 3 і з пружною оболонкою 13 середнього відтяжного валика 1 будуть різними, то і сила відтяжки полотна в цих зонах буде різною - більшою по краях і меншою по центру, що дає змогу розподілити силу відтяжки полотна рівномірно по діаметру голкового циліндра машини, що необхідно для забезпечення рівномірності петельної структури трикотажного полотна і, відповідно, його якості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить привід, кінематично з'єднані з ним та між собою три відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, причому крайні відтяжні валики складаються щонайменше з п'яти елементів, центральний з яких виконано з гладкою поверхнею, а інші з рифленою, який відрізняється тим, що середній відтяжний валик виконано суцільним та оснащений гладкою пружною оболонкою, виконаною переважно з маслостійкої гуми. 2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що крайні відтяжні валики виконані з висотою рифлів на крайніх елементах, більшою ніж на середніх їх елементах. 3. Механізм за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що привід має запобіжну фрикційну муфту, встановлену перед відтяжними валиками. 2 UA 93925 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: механізм, відтяжки, машини, круглов'язальної, полотна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-93925-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти