Спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб

Номер патенту: 93741

Опубліковано: 10.10.2014

Автори: Палій Анатолій Павлович, Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб, що включає попередню механічну очистку та промивку шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин, їх дезінфекцію препаратом, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують засіб, який містить кислоту ортофосфорну 0,1-0,3 %, кислоту оцтову 0,1-0,3 %, кислоту надоцтову 0,02-0,06 %, перекис водню 0,1-0,3 %, воду 99,68-99,04 % за експозиції 6 годин.

Текст

Реферат: Спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб включає попередню механічну очистку та промивку шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин, їх дезінфекцію препаратом. Як дезінфікуючий препарат використовують засіб, який містить кислоту ортофосфорну 0,1-0,3 %, кислоту оцтову 0,1-0,3 %, кислоту надоцтову 0,02-0,06 %, перекис водню 0,1-0,3 %, воду 99,68-99,04 % за експозиції 6 годин. UA 93741 U (12) UA 93741 U UA 93741 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства та може бути використана на тваринницьких фермах і комплексах з вирощування сільськогосподарських тварин й виробництва продукції тваринництва для продовження терміну експлуатації систем водопостачання. Існує спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва [Патент на корисну модель № 72205 Україна, МПК A61L 2/16, А61К 33/00. Спосіб дезінфекції об'єктів тваринництва [Текст] / А.П. Палій, А.П. Палій. - № u2012 01105; заявл. 03.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15]. За цим способом виконують санітарну обробку обладнання, проте він не передбачає видалення іржі з оброблюваних поверхонь. Відомий спосіб видалення іржі з поверхні виробів з чорних металів [Патент РФ № 2026325, МПК C09D5/08. Способ удаления ржавчины с поверхности изделий из черных металлов [Текст] / А.Е. Кузмак, А.В. Кожеуров, В.Н. Данилов. - № 93028933/05; заявл. 23.06.1993; опубл. 09.01.1995] шляхом застосування перетворювача іржі, до складу якого входить аскорбінова кислота та комплексоутворювач та спосіб видалення оксидів й гідроксидів заліза з поверхні виробів зі сталі [Патент РФ № 2119553, МПК C23G1/08. Способ удаления оксидов и гидроксидов железа с поверхности изделий из стали [Текст] / В.А. Усачев, Н.Э. Кононенко, Ю.Г. Пакин и др. - № 65107721/02; заявл. 18.04.1997; опубл. 27.09.1998.] шляхом застосування малеїнової, сульфомалеїнової кислот та моноефірів. Недоліком цих способів є те, що вони не забезпечують знищення органічної субстанції, а саме мікроорганізмів. На виробництві знезараження труб водопостачання проводять згідно "Методических указаний по санитарному контролю и технической эксплуатации водопроводов с подземными источниками водоснабжения" (Затв. упр. Мінздраву СРСР 29.01.1982 р.). Це рішення вибрано за прототип. За цим способом перед дезінфекцією водопровідних споруд обов'язково проводиться їх попередня механічна очистка та промивка шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин. Дезінфекцію водопроводу проводять шляхом застосування розчинів з концентрацією активного хлору 75-100 мг/л за експозиції 5-6 годин або з концентрацією активного хлору 40-50 мг/л за експозиції 24 години. Після дезінфекції внутрішні поверхні руб промивають водопровідною водою. Даний спосіб не передбачає видалення іржі та сольових відкладень, а зазначений дезінфікуючий засіб має неприємний запах та подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, є токсичними, викликає корозію металу й вимагає особливих умов зберігання та застосування. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб з урахуванням екологічної безпеки, що включає механічну очистку оброблюваних поверхонь, їх санітарну обробку препаратом шляхом використання як дезінфікуючий препарат засіб, який містить кислоту ортофосфорну 0,1-0,3 %, кислоту оцтову 0,1-0,3 %, кислоту надоцтову 0,02-0,06 %, перекис водню 0,1-0,3 %, воду 99,68-99,04 % за експозиції 6 годин, щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та прототипу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого застосуванням нового, екологічнобезпечного, високоефективного дезінфікуючого препарату, що містить кислоту ортофосфорну, кислоту оцтову, кислоту надоцтову, перекис водню, воду, що дозволяє ефективно видалити іржу, сольові й органічні відкладення із внутрішньої поверхні металевих і пластикових труб, є безпечним і екологічно-чистим. Спосіб виконується таким чином: Перед санітарною обробкою труб проводиться їх попередню механічну очистку та промивку шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин. Потім для видалення органічних та неорганічних нашарувань та знищення мікроорганізмів у систему водопостачання заливають робочий розчин препарату, що містить кислоту ортофосфорну 0,1 %, кислоту оцтову 0,1 %, кислоту надоцтову 0,02 %, перекис водню 0,1 %, воду 99,68 % за експозиції 6 годин. Після дії препарату систему промивають водою. Приклад 1. Видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб проводили препаратом, як зазначено вище, при наступному співвідношенні компонентів: кислота ортофосфорна - 0,1 %, кислота оцтова - 0,1 %, кислота надоцтова - 0,02 %, перекис водню - 0,1 %, вода - 99,68 %. Приклад 2. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб проводили препаратом при 1 UA 93741 U 5 10 15 20 наступному співвідношенні компонентів: кислота ортофосфорна - 0,2 %, кислота оцтова - 0,2 %, кислота надоцтова - 0,04 %, перекис водню - 0,2 %, вода - 99,36 %. Приклад 3. Теж саме, що і в прикладі 1, тільки видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб проводили препаратом при наступному співвідношенні компонентів: кислота ортофосфорна - 0,3 %, кислота оцтова - 0,3 %, кислота надоцтова - 0,06 %, перекис водню - 0,3 %, вода - 99,04 %. Результати ефективності запропонованого способу наведені в таблиці. З матеріалів таблиці видно, що дезінфікуючий препарат не повністю видаляє органічні та неорганічні нашарування із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб при наступному співвідношенні компонентів: кислота ортофосфорна - 0,1 %, кислота оцтова - 0,1 %, кислота надоцтова - 0,02 %, перекис водню - 0,1 %, вода - 99,68 %. Встановлено, що при застосуванні препарату при наступному співвідношенні компонентів: кислота ортофосфорна - 0,2-0,3 %, кислота оцтова - 0,2-0,3 %, кислота надоцтова - 0,04-0,06 %, перекис водню - 0,2-0,3 %, вода - 99,36-99,04 % за експозиції 6 годин повністю видаляються неорганічні відкладення з внутрішніх поверхонь труб та ефективно знезаражується оброблювана поверхня. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб відповідає вимогам захисту навколишнього середовища та отримання безпечної й високоякісної продукції тваринного походження, є простим при застосуванні, високоефективним та економічно вигідним. Таблиця Запропонований препарат Неорганічне та органічне нашарування склад препарату концентрація, % до дезінфекції після дезінфекції кислота ортофосфорна 0,1 кислота оцтова 0,1 кислота надоцтова 0,02 + + перекис водню 0,1 вода 99,68 кислота ортофосфорна 0,2 кислота оцтова 0,2 метал кислота надоцтова 0,04 + перекис водню 0,2 вода 99,36 кислота ортофосфорна 0,3 кислота оцтова 0,3 кислота надоцтова 0,06 + перекис водню 0,3 вода 99,04 кислота ортофосфорна 0,1 кислота оцтова 0,1 кислота надоцтова 0,02 + + перекис водню 0,1 вода 99,68 кислота ортофосфорна 0,2 кислота оцтова 0,2 пластик кислота надоцтова 0,04 + перекис водню 0,2 вода 99,36 кислота ортофосфорна 0,3 кислота оцтова 0,3 кислота надоцтова 0,06 + перекис водню 0,3 вода 99,04 Матеріал 25 Примітка: «+» - наявність неорганічних нашарувань та росту мікроорганізмів; 2 UA 93741 U «-» - відсутність неорганічних нашарувань та росту мікроорганізмів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб, що включає попередню механічну очистку та промивку шляхом пропускання води зі швидкістю не менше 1 м/с протягом 4-5 годин, їх дезінфекцію препаратом, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують засіб, який містить кислоту ортофосфорну 0,1-0,3 %, кислоту оцтову 0,1-0,3 %, кислоту надоцтову 0,02-0,06 %, перекис водню 0,1-0,3 %, воду 99,68-99,04 % за експозиції 6 годин. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Palii Andrii Pavlovych, Palii Anatolii Pavlovych

Автори російською

Палий Андрей Павлович, Палий Анатолий Павлович

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16, C11D 3/00

Мітки: видалення, органічних, нашарувань, внутрішньої, металевих, труб, спосіб, поверхні, пластикових, неорганічних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-93741-sposib-vidalennya-organichnikh-ta-neorganichnikh-nasharuvan-iz-vnutrishno-poverkhni-metalevikh-ta-plastikovikh-trub.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб видалення органічних та неорганічних нашарувань із внутрішньої поверхні металевих та пластикових труб</a>

Подібні патенти