Пристрій для сортування твердих побутових відходів

Номер патенту: 92719

Опубліковано: 26.08.2014

Автор: Березюк Олег Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для сортування твердих побутових відходів, що містить корпус, у верхній частині якого розміщено завантажувальний бункер, нижче якого розташовано верхній транспортер, оснащений бортами, окрім того над поверхнею верхнього транспортера розміщено підпружинену пружиною розтягу відносно борту П-подібну раму, в верхній частині якої закріплена похила металева планка, причому в нижній частині корпусу розміщено нижній транспортер, оснащений бортами, в середній частині розташовано стійки для регулювання кута нахилу похилої металевої плити з можливістю відскоку від неї спадаючих з верхнього транспортера пружних складових твердих побутових відходів у контейнер і проковзування непружних складових поверхнею похилої металевої плити на поверхню нижнього транспортера, який відрізняється тим, що контейнер виконано багатосекційним, а його секції віддалені від похилої металевої плити в порядку зростання значення коефіцієнтів відновлення швидкості при пружному відскокові кожної із пружних фракцій твердих побутових відходів, для окремого збирання яких призначені згадані секції.

Текст

Реферат: UA 92719 U UA 92719 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до обладнання для поводження з твердими побутовими відходами, зокрема на стадії їхнього сортування. Відома лінія сортування та переробки твердих побутових відходів, що містить приймальний бункер, транспортери, установки переробки вторинної сировини, приймальний транспортер, розташований під кутом 15-40°, наверху якого розміщено обмежувач висоти твердих побутових відходів та вібростіл, від якого відходить транспортер відведення дрібних фракцій, приймальний транспортер сполучено з двома паралельними сортувальними транспортерами, біля яких розташовані робочі місця сортувальників, кожне з яких оснащено приймачем з рукавом для сполучення їх з пресами або жолобковими транспортерами, причому лінія має сепаратор магнітний та транспортер вторинної сировини (Патент України № 2480, м.кл. В07В9/00, опубл. 15.04.2004, бюл. № 4). Недоліком лінії сортування та переробки твердих побутових відходів є низькі функціональні можливості. Відома установка для сортування твердих побутових відходів (ТПВ), що включає ввідний і вивідний конвеєри, пости ручного сортування, корпус виконаний у вигляді багатогранника, що містить циліндричну нижню частину і верхню частину, виконану у вигляді усіченого конуса з наскрізним отвором угорі, у центрі корпусу встановлений приводний механізм, з'єднаний із круговим транспортером, між корпусом і круговим транспортером розміщена площадка з робочими місцями, при цьому на кожному робочому місці змонтовані тічки для виведення відсортованих відходів через отвори в робочій площадці, під якими напроти кожної грані нижньої частини корпуси встановлені пересувні бункери, для виведення яких кожна грань оснащена дверцятами, для видалення залишків ТПВ кожне робоче місце обладнане пристроєм для подачі сигналу на скидальний пристрій, для забезпечення циркуляції повітря у верхній частині корпусу встановлені зонди примусової витяжної вентиляції, а грані циліндричної частини корпусу з'єднані з регульованими зазорами для забезпечення надходження свіжого повітря ззовні (Патент РФ № 2389565, м.кл. В09В3/00, В03В9/06, опубл. 20.05.2010, бюл. № 14). Недоліком установки для сортування твердих побутових відходів є низькі функціональні можливості. Найбільш близьким є пристрій для сортування твердих побутових відходів, що містить корпус, у верхній частині якого розміщено завантажувальний бункер, нижче якого розташовано верхній транспортер, оснащений бортами, окрім того над поверхнею верхнього транспортера розміщено підпружинену пружиною розтягу відносно борту П-подібну раму, в верхній частині якої закріплена похила металева планка, причому в нижній частині корпусу розміщено нижній транспортер, оснащений бортами, окрім того в середній частині розташовано стійки для регулювання кута нахилу похилої металевої плити з можливістю відскоку від неї спадаючих з верхнього транспортера пружних складових твердих побутових відходів у контейнер і проковзування непружних складових поверхнею похилої металевої плити на поверхню нижнього транспортера (Ханкелов Т.К. Разработка и обоснование рациональных параметров устройства для сортировки твердых бытовых отходов: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук/ Т.К. Ханкелов. - Ташкент: 2006. - 24 с). Недоліком пристрою для сортування твердих побутових відходів є низькі функціональні можливості, які полягають в тому, що сортування твердих побутових відходів можливе лише на пружні та непружні складові без можливості сортування пружної складової на окремі фракції. В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для сортування твердих побутових відходів, в якому за рахунок введення та раціонального розташування конструктивних елементів досягається розширення його функціональних можливостей. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в пристрої для сортування твердих побутових відходів, що містить корпус, у верхній частині якого розміщено завантажувальний бункер, нижче якого розташовано верхній транспортер, оснащений бортами, окрім того над поверхнею верхнього транспортера розміщено підпружинену пружиною розтягу відносно борту П-подібну раму, в верхній частині якої закріплена похила металева планка, причому в нижній частині корпусу розміщено нижній транспортер, оснащений бортами, окрім того в середній частині розташовано стійки для регулювання кута нахилу похилої металевої плити з можливістю відскоку від неї спадаючих з верхнього транспортера пружних складових твердих побутових відходів у контейнер і проковзування непружних складових поверхнею похилої металевої плити на поверхню нижнього транспортера, причому контейнер виконано багатосекційним, а його секції віддалені від похилої металевої плити в порядку зростання значення коефіцієнтів відновлення швидкості при пружному відскокові кожної із пружних фракцій твердих побутових відходів, для окремого збирання яких призначені згадані секції. 1 UA 92719 U 5 10 15 20 25 На кресленні зображена схема пристрою для сортування твердих побутових відходів, який містить корпус 1, у верхній частині якого розміщено завантажувальний бункер 2, нижче якого розташовано верхній транспортер 7, оснащений бортами 3. Над поверхнею верхнього транспортера 7 розміщено підпружинену пружиною розтягу 4 відносно борту 3 П-подібну раму 6, в верхній частині якої закріплена похила металева планка 5. В нижній частині корпусу 1 розміщено нижній транспортер 10, оснащений бортами 11. В середній частині розташовано стійки 8 для регулювання кута нахилу похилої металевої плити 9 з можливістю відскоку від неї спадаючих з верхнього транспортера 7 пружних складових твердих побутових відходів у багатосекційний контейнер 12 і проковзування непружних складових поверхнею металевої плити 9 на поверхню нижнього транспортера 10. Пристрій для сортування твердих побутових відходів працює наступним чином. Тверді побутові відходи (ТПВ) завантажуються у завантажувальний бункер 2, розміщений у верхній частині корпусу 1. З завантажувального бункера 2 ТПВ потрапляють на поверхню розташованого нижче верхнього транспортера 7, обмежену з боків бортами 3. Рухаючись поверхнею верхнього транспортера 7, ТПВ проходять через підпружинену пружиною розтягу 4 відносно борту 3 П-подібну раму 6, в верхній частині якої закріплена похила металева планка 5, що рівномірно розрівнює ТПВ поверхнею верхнього транспортера 7. Після досягнення закінчення верхнього транспортера 7, ТПВ спадають на похилу металеву плиту 9, кут нахилу якої регулюється за допомогою стійок 8. При цьому пружні фракції ТПВ відскакують у багатосекційний контейнер 12, а непружні проковзують поверхнею металевої плити 9 на поверхню нижнього транспортера 10, який здійснює транспортування в протилежному напрямку. Для досягнення високої ефективності сортування раціональні розміри секцій багатосекційного контейнера 12 для кожної із пружних фракцій ТПВ та раціональна відстань розміщення багатосекційного контейнера 12 відносно металевої плити визначають за такими математичними співвідношеннями: l0  x1  15x 2.1  0,5x 2.2  h3ctg1 ; , l1  x 2.2  x 2.1  h3 (ctg1  ctg2 ) ; x 2.i 1  x 2.i 1  h3 (ctgi 1  ctg i 1 ) ; 2 ln  x 2.n  x 2.n 1  h3 (ctgn 1  ctgn ) ; li  30 x1   0 2h1 / g ; x 2.i    2 .i sin2(   i )  2h2 g 20  1  1 ;   2g  2 .i sin 2 (   i ) 20     gx 2.i ; i  arctg tg(   i )    2 .i cos2 (   i )  20   2  20.i  k i2 ( 0  2gh1)  (1  k i2 )( 0 cos   2gh1 sin  )2 ;   k 2gh1   0 tg , i  arctg i  0  2gh1 tg 35 де l - відстань від вертикальної осі ведучого барабана стрічки верхнього транспортера 7 до 0 багатосекційного контейнера 12; x 1 - координата центра ваги металевої плити 9; x 2.i - довжина відскоку i -ї пружної фракції ТПВ; i - номер за порядком пружних фракцій ТПВ; h3 - висота багатосекційного контейнера 12; i - кут падіння i -ї пружної фракції ТПВ у багатосекційний 40 контейнер 12; n - кількість видів пружних фракцій ТПВ; li - довжина i-ї секції багатосекційного контейнера 12;  0 - початкова горизонтальна швидкість руху поверхні верхнього транспортера 7; h1 - висота розміщення поверхні верхнього транспортера 7 над центром ваги похилої металевої плити 9; g - прискорення вільного падіння;  20.i - початкова швидкість відскоку i -ї пружної фракції ТПВ;  - кут нахилу металевої плити 9; i - кут відскоку i-ї пружної фракції ТПВ відносно металевої плити 9; h 2 - висота відскоку пружних фракцій ТПВ; k i - коефіцієнт 45 відновлення швидкості i -ї пружної фракції ТПВ (табл.). 2 UA 92719 U Таблиця Значення коефіцієнтів відновлення для деяких пружних фракцій ТПВ Пружна фракція ТПВ Коефіцієнт відновлення, k дерево 1/2 метал 5/9 кістки 8/9 скло 15/16 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Пристрій для сортування твердих побутових відходів, що містить корпус, у верхній частині якого розміщено завантажувальний бункер, нижче якого розташовано верхній транспортер, оснащений бортами, окрім того над поверхнею верхнього транспортера розміщено підпружинену пружиною розтягу відносно борту П-подібну раму, в верхній частині якої закріплена похила металева планка, причому в нижній частині корпусу розміщено нижній транспортер, оснащений бортами, в середній частині розташовано стійки для регулювання кута нахилу похилої металевої плити з можливістю відскоку від неї спадаючих з верхнього транспортера пружних складових твердих побутових відходів у контейнер і проковзування непружних складових поверхнею похилої металевої плити на поверхню нижнього транспортера, який відрізняється тим, що контейнер виконано багатосекційним, а його секції віддалені від похилої металевої плити в порядку зростання значення коефіцієнтів відновлення швидкості при пружному відскокові кожної із пружних фракцій твердих побутових відходів, для окремого збирання яких призначені згадані секції. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B07B 13/00

Мітки: пристрій, відходів, побутових, твердих, сортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-92719-pristrijj-dlya-sortuvannya-tverdikh-pobutovikh-vidkhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для сортування твердих побутових відходів</a>

Подібні патенти