Перев’язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Перев'язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів, який відрізняється тим, що для активної адсорбції токсичних речовин і необхідного ступеня охолоджування опікової рани застосовується відповідно активований волокнистий вуглецевий матеріал з сорбційною поверхнею не менше ніж 1800 м2/г та розділювальний і фіксуючий водонепроникний шар між адсорбційним і абсорбційним матеріалами.

Текст

Реферат: Перев'язувальний засіб містить активований волокнистий вуглецевий матеріал з сорбційною 2 поверхнею не менше ніж 1800 м /г та розділювальний і фіксуючий водонепроникний шар між адсорбційним і абсорбційним матеріалами. UA 92082 U (54) ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКНИСТИХ СОРБЕНТІВ UA 92082 U UA 92082 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини і саме до створення засобів медичного призначення - перев'язувальних засобів (пов'язки, серветки, пластир), що використовуються для лікування опіків. Для підвищення ефективності місцевого лікування опіків актуальною є задача одержання аплікаційних композитів з потужною сорбційною активністю до токсичних речовин, що утворюються під час термічного ураження, та можливістю підтримання необхідної для охолоджування опікової рани температури. Відомо, що негайне охолодження опікової рани зменшує її остаточну глибину, біль та набряк завдяки стабілізації тучних клітин та гальмування визволення токсичних речовин насамперед гістаміну [1]. Для нейтралізації травмуючої дії екзогенного гіпертермічного чинника достатньо 10-20 хв. охолодження прохолодною водою [2]. Найбільш ефективним є охолодження опікової поверхні в інтервалі температур від 12 до 18 °C [3]. При цьому процес пошкодження глибоко розташованих тканин не зупиняється та потребує подальшого охолодження, наприклад шляхом аплікацій на ранову поверхню вологих матеріалів, що замінюються по мірі нагрівання [4]. Слід зазначити, що надмірне переохолодження опікової рани є негативним фактором, що може викликати спазм судин та збільшення зони некрозу [5]. Для лікування опіків різного ступеня ураження використовуються аплікаційні вуглецеві матеріали завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам, які забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включно продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактерії і бактеріальні токсини, що призводить до зменшення інтенсивності місцевої судинної і запальної реакції [6, 7]. У багатьох країнах світу у клінічній практиці застосовується перев'язувальний засіб (комерційна назва "Actisorb Silver 220" фірми Johnson and Johnson), що являє собою вуглецевий матеріал, імпрегнований сріблом, з достатньо високою адсорбційною поверхнею (від 400 до 2 1200 м на 1 г) [8]. Клінічна ефективність пов'язки "Actisorb Silver 220" продемонстрована, перш за все, для хронічних ексудуючих ран, виразок та пролежнів, ускладнених бактеріальною інфекцією. Проте, недоліком її є відсутність шару для забезпечення температури, необхідної для охолоджування опікової рани, що спричинює потребу у використанні додаткових матеріалів під час надання допомоги хворим з опіками. Той же самий недолік має і пов'язка на основі R активованого вугілля Askina Carbosorb виробництва B.Braun Medical [9]. Вибрана як показник рівня техніки і водночас як прототип ранова пов'язка "Carbonet" (виробник Smith and Nephew) є найбільш близькою до запропонованої за технічною суттю і результатом, що досягається [10]. Ця пов'язка (надалі - відома пов'язка) включає три шари: шар з тонкої (1 мм) тканини, що контактує з рановою поверхнею та забезпечує низьку адгезію до неї, шар волокнистого активованого вугілля (1,5-2 мм), що обумовлює адсорбційні властивості пов'язки. Ця пов'язка призначена для абсорбції рідини, адсорбції бактерій та нейтралізації запаху при лікуванні інфікованих ран з неприємним запахом. Основним недоліком пов'язки "Carbonet" є відсутність розділювального шару між абсорбуючим матеріалом (4 мм) та активованим вугіллям, що не забезпечує підтримання температури, необхідної для охолоджування опікової рани. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створення перев'язувального засобу (надалі - перев'язувального засобу, що заявляється) для лікування опіків, який забезпечує активну адсорбцію токсичних речовин та необхідний ступінь охолоджування опікової рани при негайному використанні після термічної травми. Поставлена задача розв'язується завдяки запропонованим складовим перев'язувального засобу: 1-й шар - повернена до опікової рани тонка перфорована тканина, яка забезпечує низьку адгезію перев'язувального засобу до опікової поверхні, але не є обов'язковим компонентом; 2-й шар - адсорбційний шар - волокнистий вуглецевий матеріал з високим ступенем 2 активації (сорбційна поверхня не менше ніж 1800 м /г), що обумовлює його високу поглинальну здатність щодо токсичних речовин; 3-й шар - водонепроникний шар - тонка, гнучка поліетиленова плівка, що забезпечує розділювальність та фіксацію сорбуючого та абсорбуючого матеріалів; 4-й шар - абсорбційний шар - гідрофільний матеріал товщиною більше ніж 2 мм, що дозволяє у необхідній мірі охолоджувати опікову рану. Відмінними технічними ознаками перев'язувального засобу, що заявляється, є: 1) використання як сорбційної складової волокнистих вуглецевих матеріалів з сорбційною 2 поверхнею не менше ніж 1800 м /г, що зберігають більшу частину поглинальної ємності у складі перев'язувального засобу, що заявляється; 1 UA 92082 U 5 10 2) введення у конструкцію перев'язувального засобу, що заявляється, додаткового шару у вигляді водонепроникної плівки з метою розділення та фіксації вуглецевого волокнистого та абсорбційного матеріалів. Застосування перев'язувального засобу, що заявляється, забезпечує: 1) високу поглинальну активність волокнистих вуглецевих матеріалів у складі перев'язувального засобу; 2) завдяки наявності водонепроникного розділювального шару можливість підтримання необхідної температури охолоджування поверхні опікової рани. У таблиці представлені результати тестування адсорбційної ємності активованих волокнистих вуглецевих матеріалів окремо та у складі перев'язувального засобу, що заявляється. Таблиця Адсорбційна ємність активованих волокнистих вуглецевих матеріалів щодо маркерних речовин до та після включення у склад перев'язувального засобу Вихідна адсорбційна ємність 1,25 350 152,8 Маркерні речовини Сумарний об'єм пор за бензолом, г/см Метиленовий блакитний, мг/г Вітамін В12, мг/г 3 Сорбційна ємність у складі перев'язувального засобу 1,13 265 101,9 Примітка: Наведені усереднені дані за результатами 3 паралельних вимірювань. 15 20 25 30 35 40 Представлені дані підтверджують, що активовані волокнисті вуглецеві матеріали у складі перев'язувального засобу, що заявляється, зберігають достатній для аплікаційних засобів сорбційний потенціал. Приклади практичного використання перев'язувального засобу, що заявляється. Приклад № 1. При температурі повітря більше 10 °C. Негайно після опіку на його поверхню накладається перев'язувальний засіб, що заявляється. Перед накладанням адсорбційний шар змочується антисептичним розчином (хлоргексидин, фурацилін), абсорбційний шар - охолодженою водою чи холодоагентом, завдяки випаровуванню яких забезпечується охолодження опікової поверхні. Приклад № 2. При температурі повітря нижче 10 °C. Негайно після опіку на його поверхню накладається перев'язувальний засіб, що заявляється. Перед накладанням адсорбційний шар змочується антисептичним розчином (хлоргексидин, фурацилін), абсорбційний шар залишається сухим, що достатньо для охолодження опікової поверхні, але має перешкоджати надмірному переохолодженню. Таким чином, перев'язувальний засіб, що заявляється, здатний забезпечувати ефективне поглинання речовин різної молекулярної маси та охолодження опікової рани. Використання перев'язувального засобу, що заявляється, має скоротити час та покращати результати лікування термічної травми. Джерела інформації: 1. Baldwin A., Attinger D. How to cool a burn: a heat transfer point of view // J Burn. Care Res. 2012. - 33(2) - P. 176-187. 2. Cleland H. Thermal burns-assesment and acute management in the general practice setting // Aust fam physician. - 2012. - 41(6). - P. 372-375. 3. Venter TH, Karpelowsky JS, Rode H. Cooling of the burn wound: the ideal temperature of the coolant // Burns. - 2007. - 33(7). - P. 917-922. 4. Huang HM, Wang JH, Yang L, Yi ZH. Effect of local treatment with cooling and spray film on early edema of superficial II degree scald burns in rats // Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. - 2009. 29(4). - P. 804-806. 5. Cuttle L, Kempf M, Kravchuk O, Phillips GE, Mill J, Wang XQ, Kimble RM The optimal temperature of first aid treatment for partial thickness burn injuries // Wound Repair Regen. - 2008. 16(5). - P. 626-634. 2 UA 92082 U 5 10 6. Eretskaya E.V., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Application sorption: experience in clinical use and prospects of development // Biomater Artif Cells Immobilization Biotechnol. - 1991. - 19(1). - P. 129145. 7. Sakhno LA, Nikolaev VG, Lozinskaya IA, Yudin VM, Vovyanko SI. Basic studies of local adsorption in burn treatment // Biomater Artif Cells Immobilization Biotechnol. - 1991. - 19(1). - P. 111128. 8. Kerihuel J.C., Dujardin-Detrez S. Actisorb Plus 25 a review of its clinical experience based on more than 12000 various wounds. // JPC-2003. - 8(39). - P. 3-7. 9. Thomas Stephen, Fisher Bruce, Fram Paul, Waring Mike. Odour Absorbing Dressings: a comparative laboratory study // The electronic journal of wound, 7 april 1998. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Перев'язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів, який відрізняється тим, що для активної адсорбції токсичних речовин і необхідного ступеня охолоджування опікової рани застосовується відповідно активований волокнистий вуглецевий матеріал з сорбційною 2 поверхнею не менше ніж 1800 м /г та розділювальний і фіксуючий водонепроникний шар між адсорбційним і абсорбційним матеріалами. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Snezhkova Yelyzaveta Oleksandrivna, Nikolaiev Volodymyr Hryhorovych

Автори російською

Снежкова Елизавета Александровна, Николаев Владимир Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: A61F 13/15

Мітки: перев'язувальний, волокнистих, основі, сорбентів, вуглецевих, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-92082-perevyazuvalnijj-zasib-na-osnovi-vuglecevikh-voloknistikh-sorbentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перев’язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів</a>

Подібні патенти