Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза

Номер патенту: 91672

Опубліковано: 10.07.2014

Автор: Березюк Олег Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на поршневій магістралі, шарнірно закріплені корпусами відносно важелів парні гідроциліндри перевертання контейнера, що зв'язані з трипозиційним гідророзподільником магістралями, шарнірно з'єднаний зі штоками парних гідроциліндрів та шарнірно закріплений відносно важелів з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера, який відрізняється тим, що в нього введено генератор імпульсів тиску, вхід якого з'єднаний через двопозиційний гідророзподільник зі штоковою магістраллю парних гідроциліндрів, а вихід - через двопозиційний гідророзподільник зі поршневою магістраллю парних гідроциліндрів.

Текст

Реферат: UA 91672 U UA 91672 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі комунального машинобудування, а саме спеціальних автомобілів для поводження з твердими побутовими відходами. Відомий пристрій для вивантаження сміття із місткості в транспортний засіб, що містить приймальний ківш, на якому одним кінцем закріплено важіль, вільний кінець якого шарнірно з'єднаний зі штовхачем, виконаним у вигляді штанги, і встановлено захват, що взаємодіє з уловлювачем на місткості, що перекидається, і силовий циліндр, зв'язаний з важелем, додатковий важіль для взаємодії з місткістю, який шарнірно з'єднаний з приймальним ковшем і зі штангою, причому відстань між місцями з'єднання додаткового важеля з приймальним ковшем і штангою менше довжини основного важеля (А. св. СРСР. № 897650, м.кл. B65F 3/04, опубл. 25.01.82). Недоліком цього пристрою є низька якість вивантаження сміття із місткості в кузов транспортного засобу. Відомий пристрій для розвантажування контейнерів в кузов сміттєвоза, який містить в собі маніпулятор у вигляді шарнірно зчленованої з рамою сміттєвоза стріли і шарнірно закріплений на ній з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера, кришку для закривання контейнера, кришку для закривання завантажувального отвору в кузові сміттєвоза, і гідроциліндри для управління відповідно стрілою, захватом і кришкою, причому захват складається з двох елементів, перший з яких виконано у вигляді двох важелів, кожний з яких на вільному кінці має захватний елемент, який взаємодіє з бобишками, що установлені на бокових площинах контейнера, а другий - у вигляді двох важелів, кожний з яких оснащено зачепами, які взаємодіють з опорною площиною контейнера, при цьому, кришка контейнера оснащена бобишками, а кришка для закривання завантажувального отвору в кузові сміттєвоза оснащена напрямними, які взаємодіють з бобишками на кришці контейнера (Патент України № 39285 А, м.кл. B65F 3/02, опубл. 15.06.2001). Недоліком цього пристрою є низька якість розвантаження контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза. Найбільш близьким є гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на поршневій магістралі, шарнірно закріплені корпусами відносно важелів парні гідроциліндри перевертання контейнера, що зв'язані з трипозиційним гідророзподільником магістралями, шарнірно з'єднаний зі штоками парних гідроциліндрів та шарнірно закріплений відносно важелів з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера (Березюк О.В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів перевертання контейнера під час завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз /О.В. Березюк //Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2013. - № 5. - С. 60-64). Недоліком цього гідроприводу є низька якість розвантаження контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза. Це викликано тим, що під час перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза можливе його неповне випорожнення, спричинене самоущільненням твердих побутових відходів під час наповнення ними контейнера, а також їхньою механічною (структурною) зв'язністю та здатністю налипати на стінки контейнера. В основу корисної моделі поставлено задачу створення гідроприводу перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза, в якому за рахунок введення нових конструктивних елементів та зв'язків досягається забезпечення під час зворотного ходу парних гідроциліндрів вібраційне витрушування твердих побутових відходів в кузов сміттєвоза із контейнера у випадку його неповного випорожнення, що приводить до підвищення якості роботи сміттєвоза за рахунок усунення імовірності неповного випорожнення контейнера з твердими побутовими відходами. Поставлена задача вирішується тим, що в гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на поршневій магістралі, шарнірно закріплені корпусами відносно важелів парні гідроциліндри перевертання контейнера, що зв'язані з трипозиційним гідророзподільником магістралями, шарнірно з'єднаний зі штоками парних гідроциліндрів та шарнірно закріплений відносно важелів з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера, введено генератор імпульсів тиску, вхід якого з'єднаний через двопозиційний гідророзподільник зі штоковою магістраллю парних гідроциліндрів, а вихід - через двопозиційний гідророзподільник зі поршневою магістраллю парних гідроциліндрів. 1 UA 91672 U 5 10 15 20 На кресленні зображена схема гідроприводу перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза. Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза містить гідронасос 2, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На поршневій магістралі встановлено запобіжний клапан 4 та трипозиційний гідророзподільник 3. Парні гідроциліндри 1 зв'язані з трипозиційним гідророзподільником 3 магістралями. Вхід генератора імпульсів тиску 5 з'єднаний через двопозиційний гідророзподільник 13 зі штоковою магістраллю 11 парних гідроциліндрів 1, а вихід - через двопозиційний гідророзподільник 13 зі поршневою магістраллю 10 парних гідроциліндрів 1. Запобіжний клапан 4 через штокову магістраль 11 з'єднаний з маслобаком 7 через фільтр 6. На схемі також показано важелі 8, захват 9 та контейнер 12. Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза працює наступним чином: після підйому важелів 8 у верхнє положення здійснюється перевертання захвату 9 для контейнера 12. Керування парними гідроциліндрами 1 через поршневу магістраль 10 та штокову магістраль 11 здійснюється трипозиційним гідророзподільником 3. Привод перевертання контейнера 12 здійснюється за допомогою парних гідроциліндрів 1, живлення яких здійснюється від гідронасоса 2. При цьому керований за допомогою двопозиційного гідророзподільника 13, генератор імпульсів тиску 5 під час зворотного ходу парних гідроциліндрів 1 забезпечує генерування імпульсів тиску для вібраційного витрушування твердих побутових відходів в кузов сміттєвоза із контейнера 12 у випадку його неповного випорожнення. При перевищенні тиску в гідросистемі спрацьовує запобіжний клапан 4, який через фільтр 6 стравлює частину робочої рідини в маслобак 7. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза, що містить гідронасос, який через живильну магістраль з'єднаний з маслобаком через фільтр, запобіжний клапан, встановлений на поршневій магістралі, шарнірно закріплені корпусами відносно важелів парні гідроциліндри перевертання контейнера, що зв'язані з трипозиційним гідророзподільником магістралями, шарнірно з'єднаний зі штоками парних гідроциліндрів та шарнірно закріплений відносно важелів з можливістю повороту у вертикальній площині захват для контейнера, який відрізняється тим, що в нього введено генератор імпульсів тиску, вхід якого з'єднаний через двопозиційний гідророзподільник зі штоковою магістраллю парних гідроциліндрів, а вихід - через двопозиційний гідророзподільник зі поршневою магістраллю парних гідроциліндрів. 2 UA 91672 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65F 3/00

Мітки: кузов, твердими, перевертання, контейнера, гідропривід, побутовими, відходами, сміттєвоза

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-91672-gidroprivid-perevertannya-kontejjnera-z-tverdimi-pobutovimi-vidkhodami-v-kuzov-smittehvoza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідропривід перевертання контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза</a>

Подібні патенти