Пристрій для прискореної неперервно-дискретної дезактивації гідравлічно транспортованих радіоактивних матеріалів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Камера інтенсифікації фізичних процесів для прискореної неперервно-дискретної дезактивації гідравлічно транспортованих радіоактивних матеріалів, що складається з конденсатора, підключеного до регульованого генератора електромагнітних коливань, в якому використаний ферит або інший струмонепровідний матеріал з чітко вираженими властивостями протонного ядерного магнітного резонансу, яка відрізняється тим, що камера інтенсифікації фізичних процесів виготовлена у вигляді конденсатора майже циліндричного типу, перша обкладинка якого виконана у вигляді пустотілого металевого циліндра, на внутрішній поверхні якого по всій його довжині закріплені своїми боковими гранями в стик одна до одної трикутні призми з фериту або іншого струмонепровідного матеріалу з чітко вираженими властивостями протонного ядерного магнітного резонансу, причому на двох інших рівних по площі бокових гранях призм розміщені по всій їх довжині з'єднані електрично між собою металеві пластини, які є другою обкладинкою конденсатора, при цьому перша і друга обкладинки конденсатора з'єднані з регульованим генератором електромагнітних коливань з частотою деструктуризації в межах частот 40÷45МГц, а у внутрішній порожнині камери інтенсифікації фізичних процесів розміщений трубопровід, обладнаний на вході і виході запірними пристроями, підключеними до пристрою керування ними.

Текст

Камера інтенсифікації фізичних процесів для прискореної неперервно-дискретної дезактивації гідравлічно транспортованих радіоактивних матеріалів, що складається з конденсатора, підключеного до регульованого генератора електромагнітних коливань, в якому використаний ферит або інший струмонепровідний матеріал з чітко вираженими властивостями протонного ядерного магнітного резонансу, яка відрізняється тим, що камера інтенсифікації фізичних процесів виготовлена у C2 1 3 І.О. Луцет М.К.. //Доповіді АН СРСР, №2, 1990р., т.314, с.352-354, [2]. В основі фізичного обґрунтування явища штучного збудження потоків простору-часу на частотах структуризації і деструктуризації лежить протонний ядерний магнітний резонанс (ЯМР) в фазах дисперсії, див. Дж.Емслі, Дж.Фіней, Л.Саткліф, Спектроскопія ЯМР високого дозволу, т.1-3, М.: Наука, 1968р., [3]; А.В.Кіндеревич, В.О.Аршинов, Основи польової фізики, Київ: Наукова думка, 2000р., [4]. Механізм дії потоків простору - часу перевірено на практиці в ході двох пошукових науководослідних робіт, проведених в квітні-червні 2001 року і жовтні 2005 року. Результати досліджень відображені в роботі: А.В.Кіндеревич, Л.І.Кіча, Польова сутність ядерної фізики, Київ: ЕКМО, 2003р., с.263-300, [5] і Акті від 25 жовтня 2005р. [6]. В ході пошукових робіт на зразки ізотопів Cs137, Sr-90, а також на зразок 2% збагачення лавоподібного паливовмісного матеріалу, взятого з об'єкта «Укриття», Чорнобильської атомної електростанції, діяли потоками структуризації і деструктуризації. Теоретичні передумови повністю підтвердились. Активність ізотопів протягом сорока годин була знижена в три рази. Сутність явища прискореної дезактивації полягає в наступному. Відомо, що нормальна інтенсивність фізичних процесів визначається числом Хаббла Н=2,8∙10-18 1/с. Якщо відбувається ущільнення потоків простору-часу, то в деякій локальній області можна отримати значення величини Н1>Н, якщо розрідження, то маємо. Н1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for speed descrete-continuous decontamination of hydraulically transported radioactive materials

Автори англійською

Kinderevych Anatolii Volodymyrovych, Marakutsa Hryhorii Stepanovych

Назва патенту російською

Устройство для ускоренной непрерывно-дискретной дезактивации гидравлически транспортируемых радиоактивных материалов

Автори російською

Киндеревич Анатолий Владимирович, Маракуца Григорий Степанович

МПК / Мітки

МПК: G21F 9/00

Мітки: транспортованих, неперервно-дискретної, матеріалів, гідравлічної, дезактивації, пристрій, прискореної, радіоактивних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-91143-pristrijj-dlya-priskoreno-neperervno-diskretno-dezaktivaci-gidravlichno-transportovanikh-radioaktivnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для прискореної неперервно-дискретної дезактивації гідравлічно транспортованих радіоактивних матеріалів</a>

Подібні патенти