Штам актиноміцетів actinoplanes sp., що використовується у препаратах з протигрибковою активністю

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Штам актиноміцетів Actinoplanes sp. IMB Ас-5032, що використовується у препаратах з протигрибковою активністю.

Текст

Реферат: Штам актиноміцетів Actinoplanes sp. IMB Ас-5032, що використовується у препаратах з протигрибковою активністю. UA 91109 U (12) UA 91109 U UA 91109 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до біотехнології і являє собою новий штам актиноміцетів Actinoplanes sp., що має протигрибкову активність. Корисна модель може бути використана в хіміко-фармацевтичній промисловості, медицині, виробництві пробіотиків, препаратів для захисту рослин і тварин. Відомий штам Bacillus subtilis 1C-5, що має протигрибкову активність (Патент РФ № 2086128, А01N 63/00, 1997). Штам справляє антагоністичну активність відносно збудників сухої гнилі. Однак даний штам виявляє обмежену дію, спрямовану на окремих грибкових збудників хвороб різних сільськогосподарських культур, і не діє на гриби, патогенні для тварин і людини. Відомий також штам бактерій Bacillus subtilis В-14, що використовується для захисту рослин від фітопатогенних грибів і бактерій (Патент РФ № 2337955, C12R1/125, C12N1/20, 2007). Штам пригнічує широкий спектр фітопатогенних грибів, однак не інгібує ріст збудників мікозів людини й тварин. Крім того, штам пригнічує широкий спектр бактерій, що перешкоджає його використанню в складі пробіотиків і харчових продуктів через небезпеку розвитку дисбіотичної патології. Використання аеробних бацил виду Bacillus subtilis обмежується їхньою умовно-патогенною природою. Зокрема, їх не доцільно застосовувати у складі пробіотиків та інших препаратів, призначених для людини й тварин. Найбільш близьким до штаму, що заявляється, є штам актиноміцетів Streptomyces sindenensis БАГ-55, який входить до складу препарату для захисту рослин від збудників хвороб сільськогосподарських культур (патент РФ № 2313941, C12N1/20; A01N63/02, 2006 - прототип). Відомий штам актиноміцетів має не тільки антимікозну, але й антибактеріальну активність, що не дозволяє його використовувати в складі комплексних бактеріальних препаратів, наприклад пробіотиків. Крім того, штам має вузький спектр антимікозної активності, зокрема не здатний пригнічувати ріст небезпечних збудників мікозів виду Candida albicans. Задачею корисної моделі є новий штам актиноміцетів Actinoplanes sp. IMB Ас-5032 (Actinoplanes sp. AVS-71), що відрізняється широким спектром протигрибкової активності й відсутністю антагоністичних властивостей щодо фізіологічних бактерій людини й тварин. Штам ізольований з бентонітової глини Курцівського родовища й зберігається в колекції мікроорганізмів кафедри мікробіології, вірусології й імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під номером AVS-71. Штам депонований в Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН України 26 березня 2014 року, реєстраційний номер - Actinoplanes sp. IMB Ас-5032. Штам Actinoplanes sp. AVS-71 характеризується наступними морфологічними, культуральними й фізіолого-біохімічними властивостями. Морфологічні властивості. Забарвлення клітин за методом Грама позитивне, у рідких випадках грамваріабільне. Облігатний аероб, каталазопозитивний. Розмножується шляхом проростання спор і фрагментації міцелію. Вегетативні гіфи тонкі, у діаметрі - 0,5-1,5 мкм, утворюють добре розгалужений міцелій. Повітряний міцелій мізерний, порошкоподібний, білого кольору. У зрілому стані культура штаму утворює спорангії від круглої до неправильної форми, розміром у діаметрі 6-10 мкм, у яких містяться ланцюжки зі спор. Спори й спороносні гілки рухливі. Культуральні властивості. Оптимальна температура росту штаму - 25-30 °C мінімальна - 4 °C, максимальна - 40 °C. Оптимальне значення рН - 7,0-7,5. Межі рН для росту - 4,0-8,5. При рості на поверхні щільних живильних середовищ штам формує відособлені, тверді колонії, що вростають у агар, поверхня яких відразу після утворення гладка, але пізніше утворюється порошкоподібний білуватий повітряний міцелій. При рості на мінеральному агарі утворює субстратний безбарвний міцелій, іноді з жовтим відтінком; повітряний міцелій білого кольору, порошкоподібний, погано розвинений; розчинного пігменту немає. На м'ясопептоновому агарі: повітряний міцелій мізерний, білий або сірий; субстратний міцелій жовтуватий або коричнюватий, розчинного пігменту немає. При розвитку в рідких середовищах формує крупку. Меланоїдні пігменти не утворює. Фізіолого-біохімічні властивості. Автотроф, органічних факторів росту не потребує. Метаболізм окислювальний. Вуглеводи з утворенням кислоти не зброджує. Гідролізує желатину, крохмаль. Нітрати до нітритів не відновлює. Гідролізує аргінін з утворенням аміаку. Росте в середовищі з парафіном. 1 UA 91109 U 5 10 15 20 25 Культура ідентифікована як Actinoplanes sp. Ідентифікація виду проведена за Визначником актиноміцетів (Гаузе Г.Ф., Преображенская Т.П., Свешникова М.А., Терехова Л.П, Максимова Т.С. Определитель актиномицетов. - М.: Наука. - 1983. - 244 с.). Штам Actinoplanes sp. AVS-71 пригнічує ріст широкого спектра патогенних і умовнопатогенних грибів, у тому числі родів: Fusarium, Coleotrichum, Rizoctonia, Aspergillius, Penicillium, Neosavtovya, Saccaromyces, Candida, Microsporum і ін. Протигрибкові властивості штаму представлено в таблиці 1. Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1. Одержання біомаси клітин штаму Actinoplanes sp. AVS-71. Культуру штаму Actinoplanes sp. AVS-71 висівають на поверхню агаризованого середовища, поміщають у термостат та інкубують за температури 32 °C. Після 72-годинної інкубації колонії зіскрібають шпателем і суспендують у фосфатному буфері (рН 7,2) або фізрозчині, переносять у колби з м'ясо-пептоновим бульйоном і проводять культивування за температури 32 °C з аерацією при перемішуванні протягом 48 годин. Отриману біомасу центрифугують і 8 суспендують у цьому ж буфері до досягнення щільності суспензії (1-5)10 життєздатних клітин/мл суспензії. Одержану суспензію використовують у складі засобів для лікування або профілактики мікозних уражень людини, тварин або рослин. Приклад 2. Визначення протигрибкової активності в чашках Петри методом лунок. На шар 2 %-ого глюкозного м'ясопептонового агару (ГМПА) у чашці Петрі встановлюють стерильні циліндрики для формування лунок. Далі формують другий шар з 1 %-го розтопленого 6 і охолодженого до 50-52 °C ГМПА, в який попередньо вносять тест-культуру гриба (близько 10 клітин на 1 мл середовища). Після застигання агарового середовища циліндрики виймають, а в лунки, що утворилися, вносять культуральну рідину Actinoplanes sp. AVS-71. Чашки поміщають у термостат і інкубують за температури 30-35 °C протягом доби. Облік проводять за зонами відсутності або пригнічення росту гриба навколо лунок з культуральною рідиною штаму Actinoplanes sp. AVS-71 (рис.). На рис. вказані зони відсутності росту патогенного штаму дріжджоподібних грибів виду Candida albicans навколо лунок з культуральною рідиною штаму, що заявляється, Actinoplanes sp. AVS-71. Таблиця Антагоністична активність штаму Actinoplanes sp. AVS-71 щодо тест-культур грибів Тест-культури Candida albicans Candida krusei Candida tropicalis Candida kefir Saccharomyces cerevisiae Alternaria sp. Alternaria sp. Botrytis sp. Bipolaris sorokiniana Fusarium oxysporum Fusarium sp. Rhizoctonia solani Malassezia furfur Microsporum sp. Trichophyton sp. Paecilomyces crustaceus Mucor sp. Rizopus sp. Aspergillius sp. Penicillium sp. Радіус зони пригнічення росту тест-культури (мм) 15-30 16-30 20-22 16-21 18-22 18-22 20-22 14-16 22-24 12-13 12-14 13-16 22-24 14-17 15-20 17-22 16-19 20-24 18-22 19-24 30 З таблиці видно, що новий штам Actinoplanes sp. AVS-71 виявляє антагоністичну дію на широкий спектр патогенних і умовно-патогенних грибів. 2 UA 91109 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Штам актиноміцетів Actinoplanes sp. IMB Ас-5032, що використовується у препаратах з протигрибковою активністю. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shyrobokov Volodymyr Pavlovych, Yankovskyi Dmytro Stanislavovych

Автори російською

Янковский Дмитрий Станиславович, Янковский Дмитрий Станиславович

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74, C12N 1/20

Мітки: actinoplanes, використовується, активністю, препаратах, протигрибковою, актиноміцетів, штам

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-91109-shtam-aktinomicetiv-actinoplanes-sp-shho-vikoristovuehtsya-u-preparatakh-z-protigribkovoyu-aktivnistyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штам актиноміцетів actinoplanes sp., що використовується у препаратах з протигрибковою активністю</a>

Подібні патенти