Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі, що містить корпус із змонтованою на ньому обертовою планшайбою, закріплену на планшайбі вісь з котушкою для дроту, розташовану у центральному отворі планшайби циліндричну оправку для навивання на неї дроту, а також закріплений на планшайбі між котушкою й циліндричною оправкою натяжний пристрій, який відрізняється тим, що на вільному торці циліндричної оправки, яку розташовано нерухомо відносно корпуса, виконано паз для розміщення початкової ділянки дроту, на планшайбі по іншу відносно котушки сторону оправки закріплено вільно обертовий зіштовхувальний ролик з можливістю його взаємодії з крайнім з боку планшайби витком дроту на оправці, при цьому на корпусі змонтовано вільно обертовий фрикційний ролик для притискання навитого на циліндричну оправку дроту.

Текст

Реферат: Пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі містить корпус із змонтованою на ньому обертовою планшайбою, закріплену на планшайбі вісь з котушкою для дроту, розташовану у центральному отворі планшайби циліндричну оправку для навивання на неї дроту, а також закріплений на планшайбі між котушкою й циліндричною оправкою натяжний пристрій. На вільному торці циліндричної оправки, яку розташовано нерухомо відносно корпуса, виконано паз для розміщення початкової ділянки дроту. На планшайбі по іншу відносно котушки сторону оправки закріплено вільно обертовий зіштовхувальний ролик з можливістю його взаємодії з крайнім з боку планшайби витком дроту на оправці. UA 90782 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАВИВАННЯ ДРОТУ ПО ГВИНТОВІЙ СПІРАЛІ UA 90782 U UA 90782 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до засобів для навивання по гвинтовій спіралі дроту довільного поперечного перерізу і може бути використана у виробництві циліндричних пружин. Відомий пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі, що містить закріплену на станині токарного верстата котушку для дроту, встановлений на шпинделі токарного верстата корпус із змонтованою на ньому парою примусово обертових від шпинделя токарного верстата циліндричних валиків з гвинтовими канавками для розміщення в них дроту, а також консольно розташовану циліндричну оправку для навивання на неї дроту з пазом на її вільному торці [Цесарский Б.И. Приспособления для изготовления витых пружин. - М.: Машиностроение, 1968. - С. 17, рис 6]. Недолік цього пристрою - значна складність у виготовленні та експлуатації, а також низькі технологічні можливості через обмеженість типорозмірів одержуваних гвинтових спіралей з дроту. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі, що містить корпус із змонтованою на ньому обертовою планшайбою, закріплену на планшайбі вісь з котушкою для дроту, розташовану у центральному отворі планшайби циліндричну оправку для навивання на неї дроту, а також закріплений на планшайбі між котушкою й циліндричною оправкою натяжний пристрій [Цесарский Б.И. Приспособления для изготовления витых пружин. - М.: Машиностроение, 1968. - С. 16, рис 5]. Порівняно з аналогом, що розглянуто, цей пристрій простіший у виготовленні та експлуатації, проте він також має низькі технологічні можливості через обмеженість довжини одержуваних гвинтових спіралей з дроту. В основу пропонованої корисної моделі поставлено задачу вдосконалити пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує виготовлення гвинтових спіралей з дроту довільної довжини, а за умови заміни циліндричної оправки - спіралей іншого діаметра з дроту довільного діаметра й різноманітної форми поперечного перерізу. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для навивання дроту по гвинтовій спіралі, що містить корпус із змонтованою на ньому обертовою планшайбою, закріплену на планшайбі вісь з котушкою для дроту, розташовану у центральному отворі планшайби циліндричну оправку для навивання на неї дроту, а також закріплений на планшайбі між котушкою й циліндричною оправкою натяжний пристрій, згідно з корисною моделлю, на вільному торці циліндричної оправки, яку розташовано нерухомо відносно корпуса, виконано паз для розміщення початкової ділянки дроту, на планшайбі по іншу відносно котушки сторону оправки закріплено вільно обертовий зіштовхувальний ролик з можливістю його взаємодії з крайнім з боку планшайби витком дроту на оправці, при цьому на корпусі змонтовано вільно обертовий фрикційний ролик для притискання навитого на циліндричну оправку дроту. Виконання пристрою із зазначеними ознаками забезпечує надійне виготовлення гвинтових спіралей з дроту довільної довжини, а за умови заміни циліндричної оправки - спіралей іншого діаметра з дроту довільного діаметра й різноманітної форми поперечного перерізу. При цьому під час утворення гвинтової спіралі на циліндричній оправці в разі обертання планшайби не відбувається її розмотування завдяки наявності фрикційного ролика, що унеможливлює одночасне обертання утворюваної гвинтової спіралі разом з циліндричною оправкою й забезпечує надійне поступове знімання утворюваної гвинтової спіралі із зазначеної циліндричної оправки. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поперечний переріз пристрою; на Фіг. 2 - вид А на Фіг. 1 (натяжний пристрій); на Фіг. 3 - вид Б на Фіг. 1; на Фіг. 4 - розріз за В-В на Фіг. 3. Пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі містить корпус 1 із змонтованою у кулачках 2 обертовою планшайбою 3, закріплену на планшайбі 3 вісь 4 з котушкою 5 для дроту 6, розташовану в центральному отворі планшайби 3 циліндричну оправку 7 для навивання на неї гвинтової спіралі 8, закріплений на планшайбі 3 між котушкою 5 і циліндричною оправкою 7 натяжний пристрій, що містить закріплений на планшайбі 3 корпус 9, із якого відбувається вихід дроту 6, з регулятором натягу 10, що притискається пружиною 11, яка стискається за допомогою гвинта 12 і гайки 13 (Фіг. 1, 2). На вільному торці циліндричної оправки 7, яку розташовано нерухомо відносно корпуса 1, виконано паз 14 для розміщення початкової ділянки дроту 6, на планшайбі 3 по іншу відносно котушки 5 сторону оправки закріплено вільно обертовий зіштовхувальний ролик 15, вісь 16 якого закріплена на кронштейні 17, що зафіксований на обертовій планшайбі 3 (Фіг. 3, 4). Ролик 15 встановлено з можливістю взаємодії з крайнім з боку планшайби витком дроту на оправці 7, при цьому на корпусі 1 пристрою змонтовано вільно обертовий фрикційний ролик 18 для притискання навитого на циліндричну оправку 7 дроту 6. 1 UA 90782 U 5 10 15 Пристрій працює в такий спосіб. Навивка гвинтової спіралі 8 виконується на нерухому циліндричну оправку 7 (див. Фіг. 1, 4), що жорстко закріплена на корпусі 1 пристрою. Дріт 6, що використовується для навивання спіралі 8, у результаті обертання кулачків 2 із планшайбою 3 змотується із котушки 5, вісь 4 якої закріплена на планшайбі 3. Вихід дроту 6 відбувається із корпусу 9 направляючого пристрою, регулювання натягу дроту 6 виконується за допомогою регулятора 10, що притискається пружиною 11, яка стискається за допомогою гвинта 12 і гайки 13 (див. Фіг. 2). По зовнішній поверхні циліндричної оправки 7 рухається вільно обертовий зіштовхувальний ролик 15, вісь 16 якого закріплена на кронштейні 17, зафіксованому на планшайбі 3 (див. Фіг. 3). Ролик 15 зміщує гвинтову спіраль 8 вздовж нерухомої циліндричної оправки 7. Зміщення спіралі 8 за один оберт планшайби 3 відбувається на один діаметр дроту 6. При цьому гвинтова спіраль 8 сходить із циліндричної оправки 7 та пазу 14, проте, її розкручування не відбувається завдяки зберіганню контакту з оправкою 7 у зоні притискання фрикційним роликом 18. Пропонована корисна модель не обмежує довжину одержуваних гвинтових спіралей з дроту, що значно збільшує її технологічні можливості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі, що містить корпус із змонтованою на ньому обертовою планшайбою, закріплену на планшайбі вісь з котушкою для дроту, розташовану у центральному отворі планшайби циліндричну оправку для навивання на неї дроту, а також закріплений на планшайбі між котушкою й циліндричною оправкою натяжний пристрій, який відрізняється тим, що на вільному торці циліндричної оправки, яку розташовано нерухомо відносно корпуса, виконано паз для розміщення початкової ділянки дроту, на планшайбі по іншу відносно котушки сторону оправки закріплено вільно обертовий зіштовхувальний ролик з можливістю його взаємодії з крайнім з боку планшайби витком дроту на оправці, при цьому на корпусі змонтовано вільно обертовий фрикційний ролик для притискання навитого на циліндричну оправку дроту. 2 UA 90782 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Honcharenko Vasyliy Vlasovich, Honcharenko Mykhailo Vasyliovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Гончаренко Василий Власович, Гончаренко Михаил Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B21F 3/00, B21F 35/00

Мітки: гвинтовий, пристрій, дроту, спіралі, навивання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-90782-pristrijj-dlya-navivannya-drotu-po-gvintovijj-spirali.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для навивання дроту по гвинтовій спіралі</a>

Подібні патенти