Спосіб інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис, що включає проведення лаважу з інфікованої черевної порожнини за допомогою сорбенту, який відрізняється тим, що як сорбент використовують засіб, який містить, іммобілізовані на кремнієорганічній основі аеросилу А-300, виробничі штами лактобактерій Lactobacillus acidophilus №24 та Lactobacillus rhamnosus №26.

Текст

Реферат: Спосіб інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис включає проведення лаважу з інфікованої черевної порожнини за допомогою сорбенту. Як сорбент використовують засіб, який містить, іммобілізовані на кремнієорганічній основі аеросилу А-300, виробничі штами лактобактерій Lactobacillus acidophilus №24 та Lactobacillus rhamnosus №26. UA 90577 U (54) СПОСІБ ІНТРАКОРПОРАЛЬНОЇ ПРОБІОТИЧНО-СОРБЦІЙНОЇ ДЕТОКСИКАЦІЇ КОТІВ, ХВОРИХ НА АБДОМІНАЛЬНИЙ СЕПСИС UA 90577 U UA 90577 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної хірургії. Відомий спосіб(Пат. №38948, Україна) внутрішньочеревного використання пробіотичносорбційного препарату "Ділаксил" з метою проведення адекватного дренування гнійної порожнини і лаважу її вмісту в котів за абдомінального сепсису. Абдомінальний сепсис є системною запальною реакцією у відповідь на розвиток первинного або вторинного гнійно-запального процесу в органах черевної порожнини і заочеревинного простору. Абдомінальний сепсис у котів може розвиватися як при невідкладних хірургічних захворюваннях (проникаючі рани, розриви матки за піометри), так і внаслідок ускладнень планових оперативних втручань на органах черевної порожнини (післяопераційні перитоніти). Загальною патогенетичною ланкою, що об'єднує ці гнійно-запальні процеси, є розвиток синдрому ентеральної недостатності. Більш того, порушення бар'єрної функції шлунковокишкового тракту за синдромом ентеральної недостатності створює умови для неконтрольованої транслокації умовно патогенної мікрофлори кишечнику і їх токсинів для підтримки септичного процесу, навіть при досить ефективній санації інших вогнищ інфекції. Складність проблеми у виборі заходів боротьби з ендотоксикозом у хворих котів із поширеними гнійно-запальними процесами черевної порожнини, вказує на необхідність вдосконалення тактичних підходів у комплексному їх лікуванні за абдомінального сепсису. Загальновідомі способи санації інфікованих закритих порожнин організму розчинами антибіотиків, антисептиків, детергентів не призводять до ефективного видалення бактеріальних токсинів з них, тому що антисептичні й антимікробні засоби мають бактеріостатичну або бактерицидну дію і ніяк не можуть впливати на мікробні токсини. Більш того, знищення мікрофлори, в результаті проведення традиційної антимікробної терапії переліченими засобами, призводить до посилення інтоксикації, внаслідок підвищення виходу бактерійних ендотоксинів. В основу корисної моделі поставлено задачу отримати новий спосіб санації і лаважу (видалення гнійного ексудату, мікроорганізмів та їх токсинів) з інфікованої черевної порожнини в котів при сепсисі, за допомогою сорбенту, згідно з корисною моделлю, що як сорбент використовують засіб, який містить, іммобілізовані на кремнієорганічній основі аеросилу А-300, виробничі штами лактобактерій Lactobacillus acidophilus №24 та Lactobacillus rhamnosus №26. У сучасній хірургії як детоксикацію за абдомінального сепсису широко використовують сорбенти екстра- та інтракорпорально. Існує спосіб детоксикації в хворих на перитоніт, який дозволяє підвищити видалення гнійного ексудату, мікроорганізмів та їх токсинів за рахунок забезпечення ефекту їх перерозподілу в судинному руслі з інтерстиціального простору, внаслідок введення розчину на основі гідроксіетилкрохмалю та подальшою його елімінацією із судинного русла за допомогою гемофільтрації [Патент на винахід RU №2411046 С2, від 27.01.2010, кл. А61М1/34; А61К31/715; А61Р7/08]. Для стимуляції репаративних та імунних процесів в організмі хворого існує спосіб детоксикації, який полягає в заборі крові і розділенні її на плазму та формені елементи. Відокремлену плазму і формені елементи крові пропускають через гемосорбент СУМС-1, після чого їх піддають лазерному опроміненню, нагрівають до +37 °C і повертають в організм хворого [Патент на винахід RU №2083229 СІ, від 10.07.1997, кл. А61М1/36]. Але зазначені методи не належать до інтракорпоральних і не дозволяють вводити подібні сорбенти в замкнуті інфіковані порожнини, якими є черевна. Крім того, засоби не містять пробіотичну мікрофлору, яка зменшує рівень кишкової транслокації умовно патогенних бактерій, а також володіє вираженою антагоністичною активністю до них. Найближчий аналог корисної моделі є відомий спосіб сорбційної інтракорпоральної детоксикації за розлитого гнійного перитоніту в експерименті на тваринах [Патент на винахід RU №2104586 СІ, від 10.02.1998, кл. G09B23/28], який дозволяє підвищити якість лаважу інфікованих закритихпорожнин за допомогою гелевого сорбенту та збільшити ступінь загальної детоксикації організму. Хоча цей спосіб і належить до інтракорпоральних, проте гелевий сорбент не містить молочнокислих мікроорганізмів, що ізольовані з фекалій клінічно здорових котів і не придатний впливати на мікрофлору, яка обумовлює гнійно-запальні процеси у даного виду тварин. Пробіотично-сорбційний препарат "Ділаксил" (ТУ У 24.4-00493669-003:2008-18. 12. 2008), призначений для лікування гнійних ран у котів. Один грам препарату містить виробничі штами лактобактерій - L, acidophilus №24 та L. rhamnosus №26 по 2,5 млрд. м. к. відповідно, які іммобілізовані на сорбенті - аеросилі А-300. Пробіотично-сорбційний препарат "Ділаксил" використовується для лікування гнійних ран у котів різної локалізації в 1-й фазі ранового процесу, обумовлених умовно патогенною мікрофлорою. Нема даних щодо його внутрішньочеревиного використання як 1 % водної суспензії. 1 UA 90577 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Механізм дії пробіотично-сорбційного препарату "Ділаксил" за внутрішньочеревиного введення його 1 % водної суспензії, ми базували на ідеї обмінної взаємодії лактобактерій (LAB), іммобілізованих на поверхні сорбенту (S), з мікроорганізмами та молекулами токсичних речовин (ТОХ), які знаходяться в черевній порожнині, за наступною схемою: S - LAB + ТОХ  S - ТОХ + LAB Реалізація такого механізму дії пробіотично-сорбційного препарату "Ділаксил" за інтракорпорального введення хворим котам при сепсисі, дозволить за рахунок детоксикуючої, гідрофільної, осмотичної й антимікробної активності сорбенту посилити позитивну дію іммобілізованих на ньому лактобактерій. Методика проведення Інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис, включає наступне: проведення широкої лапаротомії, евакуацію гнійного ексудату, санацію очеревинної порожнини, ушивання лапаротомної рани, підшивання трубчастих поліхлорвінілових дренажів, візуальний контроль за станом очеревинної порожнини у післяопераційному періоді, санації 1 % водною суспензією пробіотично-сорбційного препарату "Ділаксил" два рази на добу, дренування черевної порожнини і ушивання рани після ліквідації ознак перитоніту. Промивання і лаваж вмісту черевної порожнини у котів, хворих на сепсис, проводили за наступною методикою: 1. Багаторазове промивання гнійної порожнини розчином антисептика (1 % розчином діоксидину) в об'ємі видаленого за дренування гнійного ексудату до отримання промивної рідини, ідентичної за кольором і консистенції розчину, що вводиться. · 2. Промивання черевної порожнини 2 рази на добу 1 % водною суспензією пробіотичносорбційного препарату "Ділаксил" через підшиті трубчасті поліхлорвінілові дренажі. Останню порцію пробіотично-сорбційного засобу залишали у черевній порожнині і перекривали дренажі на 40-60 хвилин. 3. Повторне промивання черевної порожнини розчином антисептика до отримання чистої промивної рідини з метою видалення комплексів сорбент-патологічний субстрат. Включення методу детоксикації в комплекс лікувальних заходів за абдомінального сепсису в котів, сприяло зменшенню тривалості дренування черевної порожнини, швидкому зникненню клінічних ознак інтоксикації, порушень показників гемодинаміки, нормалізації температури тіла, стабілізації морфологічних і біохімічних показників крові, зниження процесів перекисного окиснення ліпідів та рівня прозапальних цитокінів. Показаннями до припинення інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації були: відсутність ексудації, ознак запалення, зниження температури тіла, а також поліпшення загального клінічного стану хворих на абдомінальний сепсис котів. Приклад 1. Одинадцяти котам, хворим на абдомінальний сепсис, під загальним знеболенням проводили широкий лапаротомний розтин з подальшою евакуацією гнійного ексудату і санацією очеревинної порожнини. Після чого проводили ушивання лапаротомної рани з підшиванням трубчастих поліхлорвінілових дренажів. За допомогою дренажів проводили трикратне промивання черевної порожнини 1 % розчином діоксидину, в об'ємі видаленого за дренування гнійного ексудату до отримання промивної рідини, ідентичної за кольором і консистенції розчину, що вводився. На наступному етапі проводили промивання черевної порожнини 2 рази на добу 1 % водною суспензією пробіотично-сорбційного препарату "Ділаксил" через підшиті дренажі, при цьому останню порцію пробіотично-сорбційного засобу залишали в черевній порожнині на 40-60 хвилин. Після цього проводили повторну санацію черевної порожнини1 % розчином діоксидину, до отримання чистої промивної рідини. Включення методу детоксикації в комплекс лікувальних заходів за абдомінального сепсису в котів сприяло зменшенню тривалості дренування черевної порожнини, швидкому зникненню клінічних ознак інтоксикації, порушень показників гемодинаміки, нормалізації температури тіла, стабілізації морфологічних і біохімічних показників крові, зниження процесів перекисного окиснення ліпідів та рівня прозапальних цитокінів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис, що включає проведення лаважу з інфікованої черевної порожнини за допомогою сорбенту, який відрізняється тим, що як сорбент використовують засіб, який містить, іммобілізовані на кремнієорганічній основі аеросилу А-300, виробничі штами лактобактерій Lactobacillus acidophilus №24 та Lactobacillus rhamnosus №26. 60 2 UA 90577 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Rudenko Pavlo Anatoliiovych, Izdepskyi Vitalii Yosypovych, Rudenko Andrii Anatoliiovych, Bordiuhov Kostiantyn Serhiiovych

Автори російською

Руденко Павел Анатольевич, Издепский Виталий Иосифович, Руденко Андрей Анатольевич, Бордюгов Константин Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/20, A61K 35/74

Мітки: сепсис, детоксикації, пробіотично-сорбційної, інтракорпоральної, спосіб, хворих, абдомінальній, котів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-90577-sposib-intrakorporalno-probiotichno-sorbcijjno-detoksikaci-kotiv-khvorikh-na-abdominalnijj-sepsis.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інтракорпоральної пробіотично-сорбційної детоксикації котів, хворих на абдомінальний сепсис</a>

Подібні патенти