Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гирловий імпульсно-хвильовий генератор, який містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, втулку з пружиною, сідло, який відрізняється тим, що привідний вал через зубчаті колеса кінематично зв'язаний з верхнім та нижнім кулачковими валами, які мають можливість переміщувати втулку в повздовжньому напрямку, періодично перекриваючи гідравлічний зв'язок між вхідним і вихідним патрубками.

Текст

Реферат: UA 90389 U UA 90389 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до машинобудування, а саме до машин для відновлення продуктивності нафтових свердловин. Відомий гирловий генератор імпульсів [1], який містить корпус з камерою розрядки, що під'єднана до затрубного простору свердловини та має дренажний вільний відвід у зливну ємність, причому у корпусі встановлені з можливістю переміщення замкового сполучення плунжер і підпружинена втулка, переміщення плунжера здійснюється гідроциліндром з поршнем із можливістю гідравлічного замикання поршневої порожнини гідрозамком і з подачею насоса, підключеного до бака. Перевагою пристрою є гідравлічне замикання поршневої порожнини гідрозамком, що дозволяє забезпечити якісну герметизацію свердловини. Недоліком пристрою є низька швидкість спрацювання гідроциліндра, що обмежує частотний діапазон генерації коливань. Найближчим аналогом є відомий рідинний клапан [2], який містить корпус, сідло клапана, пневматичний привод, який складається з вхідного та вихідного отвору, пружини, вінця сідла клапана, що виконує роль поршня, двох робочих порожнин. Пневматичний привод дозволяє переміщувати сідло в повздовжньому напрямку, періодично перекриваючи гідравлічний зв'язок між вхідним і вихідним отворами корпуса. Перевагою пристрою є гідравлічно розвантажене сідло клапана, що мінімізує витрати енергії на зміну його положення. Але разом з тим, через використання пневматичної енергії, клапан важко піддається автоматизації, та має невелику точність позиціювання в часі з можливістю регулювання частоти спрацювання лише в невеликому діапазоні. Задачею корисної моделі є удосконалення відомого пристрою шляхом використання кулачкового механізму для функціонування генератора за певним заданим законом, що дозволяє адаптувати пристрій для роботи на будь-яких свердловинах, розширити частотний діапазон генерації коливань для відновлення і підвищення початкової проникності привибійної зони пласта за рахунок очищення від кольматуючих часток, утворення нових тріщин та розширення вже існуючих в привибійній зоні пласта нафтової свердловини. Поставлена задача вирішується тим, що в гирловому імпульсно-хвильовому генераторі, який містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, втулку з пружиною, сідло, згідно з корисною моделлю, привідний вал через зубчаті колеса кінематично зв'язаний з верхнім та нижнім кулачковими валами, які мають можливість переміщувати втулку в повздовжньому напрямку, періодично перекриваючи гідравлічний зв'язок між вхідним і вихідним патрубками. Схема гирлового імпульсно-хвильового генератора приведена на фіг. 1 та його розріз на фіг. 2. Пристрій складається з вхідного патрубка 1, корпуса 2, який містить втулку 3, пружину 4, сідло 5, верхній кулачковий вал 6, нижній кулачковий вал 7, зубчасті колеса 8, 10, 11, приводний вал 9, вихідний патрубок 12. Гирловий імпульсно-хвильовий генератор працює таким чином. У вихідному положенні втулка 3 притиснута до сідла 5 за допомогою пружини 4, між вхідним патрубком 1 і вихідним патрубком 12 відсутній гідравлічний зв'язок і рух рідин крізь пристрій не відбувається. При повороті приводного вала 9 обертальний момент передається через зубчаті колеса 10, 8, 11 на верхній 6 та ніжній 7 кулачкові вали, що призводить до переміщення втулки 3 та стискання пружини 4. Між втулкою 3 та клапаном 4 утворюється зазор, через який рідина з вхідного патрубка 1 через внутрішню порожнину втулки 3 надходить до вихідного патрубка і далі на злив. Під час подальшого повороту кулачкових валів втулка 3 за допомогою пружини 4 повертається в вихідне положення, утворюючи контакт з сідлом 5. Рух рідини через пристрій припиняється. Далі цикл повторюється. Задаючи певний закон руху приводного вала, гирловий імпульсно-хвильовий генератор здатний працювати як в режимі безперервної генерації депресійно-репресійних впливів на при вибійну зону пласта зі змінною частотою, так і в режимі генерації одиночних гідроударних навантажень на пласт. Технічний результат при використанні корисної моделі полягає в інтенсифікації процесу утворення нових тріщин та розширення вже існуючих в привибійній зоні пласта нафтової свердловини, збільшенні ефективності відділення парафінів та асфальтенів від елементів нафтової свердловини. 1 UA 90389 U 5 Джерела інформації: 1. Патент України №75207, МПК Е21В 28/00, Е21В 43/25. Гирловий генератор імпульсів з автоматизованою системою керування // Верба Ю.В., Здольник Г.П. - Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. 2. Pneumatic control front valve. European patent application EP0566543A1, Date of publication of application: 20.10.93, Bulletin 93/42. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Гирловий імпульсно-хвильовий генератор, який містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, втулку з пружиною, сідло, який відрізняється тим, що привідний вал через зубчаті колеса кінематично зв'язаний з верхнім та нижнім кулачковими валами, які мають можливість переміщувати втулку в повздовжньому напрямку, періодично перекриваючи гідравлічний зв'язок між вхідним і вихідним патрубками. 2 UA 90389 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Slidenko Viktor Mykhailovych, Listovschyk Leonid Kostiantynovych

Автори російською

Слиденко Виктор Михайлович, Листовщик Леонид Константинович

МПК / Мітки

МПК: B06B 1/20

Мітки: імпульсно-хвильовий, гирловий, генератор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-90389-girlovijj-impulsno-khvilovijj-generator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гирловий імпульсно-хвильовий генератор</a>

Подібні патенти