Багатоканальний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з пріоритетним обслуговуванням

Номер патенту: 90265

Опубліковано: 26.05.2014

Автор: Литвинов Анатолій Леонідович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатоканальний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з пріоритетним обслуговуванням, що містить лінію опитування, n каналів, кожний з яких містить вхід запиту, інформаційний вихід, який відрізняється тим, що він містить шину пріоритету, у кожному каналі регістр пріоритету, вхід установки пріоритету, групу двовходових елементів І, групу суматорів по модулю два, багатовходовий елемент АБО-НІ, тривходовий елемент І, причому вхід запиту каналу з'єднаний з першими входами елементів І із групи двовходових елементів І і з першим входом тривходового елемента І, вихід якого є відповідним інформаційним виходом каналу, другий вхід тривходового елемента І з'єднаний з лінією опитування пристрою, а третій вхід тривходового елемента І з'єднаний з виходом багатовходового елемента АБО-НІ, кожен вхід якого з'єднаний з виходом відповідного суматорів по модулю два, другий вхід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою, а перший вхід з'єднаний з відповідним виходом регістру пріоритету каналу і з другим входом відповідного елемента І із групи двоходових елементів І, вихід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою.

Текст

Реферат: UA 90265 U UA 90265 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обчислювальної техніки й може бути використана для підключення абонентів до загальної магістралі. Відомий багатоканальний пристрій для підключення окремих пристроїв до загальної магістралі, що складається з N каналів аналізу запитів, кожний з яких містить тригер запиту, виконаний на двох елементах І-НІ, елемент передачі керуючого сигналу, виконаний на елементі НІ, і елемент підтвердження запиту, виконаний на елементі І [1]. У цьому пристрої низька завадозахищеність, обумовлена появою помилкових короткочасних імпульсів на входах каналів під час проходження імпульсу опитування й можливістю в окремих випадках одночасного виходу на магістраль двох каналів. Найбільш близьким до пропонованого технічного рішення по виконуваних функціях є багатоканальний пріоритетний пристрій по авторському посвідченню [2], що містить N каналів, кожний з яких містить елемент АБО-НІ, елемент АБО, елемент НІ і елемент І, вхід опитування пристрою з'єднаний з першими входами елемента АБО-НІ і елемента АБО першого каналу, перший вхід елемента І кожного каналу з'єднаний з відповідним інформаційним входом пристрою, у кожному каналі вихід елемента І з'єднаний із другим входом елемента АБО і через елемент НІ із другим входом елемента АБО-НІ свого каналу, вихід елемента АБО-НІ кожного каналу з'єднаний з відповідним виходом пристрою, вихід елемента АБО і-го (і = 1,2,…, N-1) каналу з'єднаний із другим входом елемента 1 і-го каналу і з першими входами елемента АБОНІ і елемента АБО і+1-го каналу, вихід елемента АБО N-гo каналу з'єднаний із другим входом елемента І свого каналу. Цей пристрій, що забезпечує пріоритет в обслуговуванні джерел запитів, підключених до каналів з меншими номерами, робить можливою затримку в обслуговуванні джерел запитів, підключених до каналів зі старшими номерами при високій частоті надходжень запитів від їх джерел. Задача даної корисної моделі - розширення функціональних можливостей за рахунок обслуговування високопріоритетних джерел запитів з призначеним пріоритетом. Поставлена задача вирішується тим, що у багатоканальному пристрої, що містить лінію опитування пристрою, шину пріоритету, n каналів, кожен з яких містить вхід запиту, інформаційний вихід, регістр пріоритету, вхід установки пріоритету, групу двовходових елементів І, групу суматорів по модулю два, багатовходовий елемент АБО-НІ, тривходовий елемент І, вхід запиту каналу з'єднаний з першими входами елементів І із групи двовходових елементів І і з першим входом тривходового елемента І, вихід якого є відповідним інформаційним виходом каналу, другий вхід тривходового елемента І з'єднаний з лінією опитування пристрою, а третій вхід тривходового елемента І з'єднаний з виходом багатовходового елемента АБО-НІ, кожен вхід якого з'єднаний з виходом відповідного суматора по модулю два, другий вхід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою, а перший вхід з'єднаний з відповідним виходом регістру пріоритету каналу і з другим входом відповідного елемента І із групи двоходових елементів І, вихід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою. На кресленні представлена функціональна схема пристрою, що містить вхід запиту каналу 1, регістр пріоритету каналу 2, вхід установки пріоритету каналу 3, групу двоходових елементів І 4, групу суматорів по модулю два 5, багатовходовий елемент АБО-НІ 6, тривходовий елемент І 7, канали пристрою 8і і = 1, 2,…, n, інформаційний вихід каналу 9, шину пріоритету пристрою 10, лінію опитування пристрою 11. Пристрій працює таким чином. У початковому стані на вході лінії опитування 11 є присутнім сигнал логічного нуля, на інформаційних виходах каналів 9 є присутніми сигнали логічного нуля, на лініях шини пріоритету пристрою 10 є присутніми сигнали логічного нуля. Кожен канал має пріоритет в обслуговуванні у коді Джонсона (перша половина таблиці: 1-00…0001, 2-00…0011, 3-00…0111 і т.д.), який встановлюється по входу 3 регістра пріоритету 2 і який відрізняється від пріоритетів інших каналів. Чим більше значення, тим вище пріоритет. При надходженні сигналу запиту у вигляді логічної одиниці на вхід запиту 1 i-го каналу, на першому вході тривходового елемента І 7 буде сигнал логічної одиниці, на перших входах елементів І 4 буде сигнал логічної одиниці, водночас код пріоритету каналу надходить на перші входи суматорів по модулю два 5 і через елементи І 4 на шину пріоритету пристрою 10. На лініях шини пріоритету пристрою 10, які працюють як дротяне АБО, формується порозрядна логічна сума кодів пріоритетів каналів, на які надійшли запити, і вона дорівнює коду найбільш пріоритетному з каналів. Значення розрядів коду пріоритету з кожної лінії шини пріоритету 10 надходить на другі входи суматорів по модулю два 5. Якщо порозрядна логічна сума коду пріоритету i-го каналу і коду на шині пріоритету 10 на кожнім одно розряднім суматорі по 1 UA 90265 U 5 10 модулю два 5 дорівнює нулю, то пріоритет даного каналу є максимальним у даному пристрою, на виході багатовходового елемента АБО-НІ 6 буде сигнал логічної одиниці, який надходить на третій вхід тривходового елемента І 7 і разом із сигналом запиту з входу 1 готує тривходовий елемент І 7 до виробки вихідного сигналу. При надходженні сигналу опитування на вхід 11 у вигляді логічної одиниці, він надійде на другий вхід тривходового елемента І 7 і на інформаційному виході i-го каналу 9 сформується сигнал логічної одиниці, який буде використовуватися для підключення абонентів до загальної магістралі. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство СССР № 544967, G06F 9/46, 1974. 2. Авторское свидетельство СССР № 970372, G06F 9/46, 1982. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 Багатоканальний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з пріоритетним обслуговуванням, що містить лінію опитування, n каналів, кожний з яких містить вхід запиту, інформаційний вихід, який відрізняється тим, що він містить шину пріоритету, у кожному каналі регістр пріоритету, вхід установки пріоритету, групу двовходових елементів І, групу суматорів по модулю два, багатовходовий елемент АБО-НІ, тривходовий елемент І, причому вхід запиту каналу з'єднаний з першими входами елементів І із групи двовходових елементів І і з першим входом тривходового елемента І, вихід якого є відповідним інформаційним виходом каналу, другий вхід тривходового елемента І з'єднаний з лінією опитування пристрою, а третій вхід тривходового елемента І з'єднаний з виходом багатовходового елемента АБО-НІ, кожен вхід якого з'єднаний з виходом відповідного суматорів по модулю два, другий вхід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою, а перший вхід з'єднаний з відповідним виходом регістру пріоритету каналу і з другим входом відповідного елемента І із групи двоходових елементів І, вихід якого з'єднаний з відповідною лінією шини пріоритету пристрою. 2 UA 90265 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lytvynov Anatolii Leonidovych

Автори російською

Литвинов Анатолий Леонидович

МПК / Мітки

МПК: G06F 13/37

Мітки: багатоканальний, пріоритетним, магістралі, підключення, абонентів, обслуговуванням, пристрій, загальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-90265-bagatokanalnijj-pristrijj-dlya-pidklyuchennya-abonentiv-do-zagalno-magistrali-z-prioritetnim-obslugovuvannyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатоканальний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з пріоритетним обслуговуванням</a>

Подібні патенти