Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механічна флотаційна машина, яка складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, аератора, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається завдяки приводу, шпицькастину, трубки для подання пульпи, статора, розтруба, порожнистого обтічника, пінознімача, розвантажувального кармана, яка відрізняється тим, що машина складається з корпусу, який розділяється на дві частини, верхня частина корпусу рухома і слугує як пінознімач, а нижня нерухома, в якій розташовано шибер і шнековий механізм для вивантаження камерного продукту, вал, розташований у аераторі, що має змогу переміщуватися у вертикальному напрямку, з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається.

Текст

Реферат: Механічна флотаційна машина складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, аератора, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається завдяки приводу, шпицькастину, трубки для подання пульпи, статора, розтруба, порожнистого обтічника, пінознімача, розвантажувального кармана. Машина складається з корпусу, який розділяється на дві частини, верхня частина корпусу рухома і слугує як пінознімач, а нижня нерухома, в якій розташовано шибер і шнековий механізм для вивантаження камерного продукту, вал, розташований у аераторі, що має змогу переміщуватися у вертикальному напрямку, з закріпленим на ньому роторним диском і лопатками, що обертається. UA 90061 U (12) UA 90061 U UA 90061 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі збагачення металовмісних сумішей і може бути використана при механічній переробці лому і відходів кабельно-провідникової продукції. Флотаційна машина зі шнековим вивантаженням камерного продукту, яка складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, електродвигуна, вивантажувального пристрою, рами, шнеку, деків [див. Пенная сепарация и колонная флотація / Ю.Б. Рубинштейн, В.И. Мелик-Гайказян, Н.В. Матвеенко, С.Б. Леонов. - М.: Недра, 1989. - 304 с.]. Механічна флотаційна машина, яка складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, аератора, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається завдяки приводу, шпицькастину, завантажувального пристосування, статора, порожнистого обтічника, розтруба, пінознімача, розвантажувального кармана [див. Пенная сепарация и колонная флотация / Ю.Б. Рубинштейн, В.И. Мелик-Гайказян, Н.В. Матвеенко, С.Б. Леонов. - М.: Недра, 1989. - 304 с.]. Дане обладнання обрано за прототип. Недоліком механічної флотаційної машини є те, що вона не може забезпечити близького до стовідсоткового очищення сепарацією камерного продукту від пінного матеріалу, тому вона використовується тільки для легкофлотованих матеріалів. Обмежена крупність збагачуваного матеріалу. Відсутність автоматизованого видалення камерного продукту. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення механічної флотаційної машини, шляхом того, що корпус складається з двох частин, при цьому верхня частина корпусу виконує функцію пінознімача, обертаючись навколо стійки, знімає верхній шар пінного продукту і переміщує його у контейнер, а у нижній половині нижньої частині корпусу розташовується шибер і шнековий механізм для вивантаженням камерного продукту, аератор, що має змогу переміщуватися у вертикальному напрямку, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що завдяки приводу обертається, який дасть можливість підвищити крупність матеріалу, що збагачується, а також піддавати сепарації важкофлотовану суміш полімерної крихти і мідної січки марки М1 - відходу, який утворюється при механічній переробці лому і відходів кабельно-провідникової продукції із забезпеченням високого відсотку хімічного складу мідної січки, збереженням цінної полімерної крихти, і автоматизувати процес вивантаження мідної січки з флотогравітаційної машини. Поставлена задача вирішується тим, що механічна флотаційна машина, яка складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, аератора, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається завдяки приводу, шпицькастину, трубки для подання пульпи, статора, розтруба, порожнистого обтічника, пінознімача, розвантажувального кармана, згідно з корисною моделлю, машина складається з корпусу, який розділяється на дві частини, верхня частина корпусу рухома і слугує як пінознімач, а нижня нерухома, в якій розташовано шибер і шнековий механізм для вивантаженням камерного продукту, вал, розташований у аераторі, що має змогу переміщуватися у вертикальному напрямку, з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено механічну флотаційну машину. Механічна флотаційна машина зі шнековим вивантаженням камерного продукту містить верхню рухому частину корпусу 1, нижню нерухому частину корпусу 2, раму 3, затискачі з ексцентриком 4, камеру 5, нижній фланець 6, верхній фланець 7, гумові прокладки 8, шибер 9, вивантажувальний пристрій 10, шнек 11, засувки 12, 13, 14, насоси 15, 28, резервуар 16, трубопровід 17, 31, завантажувальний пристрій 18, деки 19, роторний диск 20, лопатки 21, вал 22, трубу 23, аератор 24, статор 25, розтруб 26, оглядове вікно 27, фільтр 29, контейнер 30, пружину 32, вісь 33, електродвигун 34, сітку 35. Механічна флотаційна машина працює в такий спосіб. Перед подачею пульпи, верхню рухому частину корпусу 1 і нижню нерухому частину корпусу 2, встановлену на рамі 3, з'єднують між собою затискачами з ексцентриком 4. Затискачами 4 герметизують камеру 5 за допомогою нижнього 6 і верхнього фланців 7, до яких закріплені дві гумові прокладки 8. Шибер 9 розташовують у нижній нерухомій частині корпусу 2 над непрацюючим вивантажувальним пристроєм 10 з розташованим у ньому шнеком 11 та закривають. Засувки 12 і 13 закривають, а засувку 14 відкривають. Водний розчин подають насосом 15 з резервуара 16 по трубопроводу 17 через верхню рухому частину корпусу 1 у камеру 5. Водним розчином заповнюють на одну третю камеру 5 і вимикають насос 15. Вихідну пульпу подають в камеру 5, заповнену водним розчином, через завантажувальне пристосування 18 з розташованими у ньому деками 19, яке знаходиться у верхній половині верхньої рухомої частини корпусу 1. У камері при обертанні роторного диска 20 з лопатками 21, здійснюваному від привода через вал 22, відбувається 1 UA 90061 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 інтенсивне перемішування пульпи. При цьому через трубу 23 в аератор 24 засмоктується повітря, що при обертанні роторного диска 20 диспергується, утворюючи дрібні пухирці. Після насичення повітрям пульпа викидається в камеру 5, де й відбувається флотаційне виділення гідрофобних компонентів спливаючими з пухирцями повітря. В результаті наявності в машині між статором 25 і шибером 9 розтруба 26 аерована пульпа рухається спочатку по дну камери 5, а далі нагору і запобігає утворенню в машині застійних зон з низьким ступенем аерації. Флотовані гідрофобні часточки утворюють пінний шар. Пульпа подається безперервно через завантажувальне пристосування 18. Аератор 24 підіймається одночасно зі зростанням об'єму камерного продукту у нижній нерухомій частині корпусу 2 машини. Регулювання підйому аератора 24 виконують, використовуючи оглядове вікно 27. При досягненні пінного шару відмітки "max рівень ПХВ" аератор 24 знаходиться у верхній рухомій частині корпусу 1 камери 5. Аератор 24 вимикають, відчиняють шибер 9 і засувки 12, 13 та вмикають насос 28. Насосом 28 одночасно видаляють водний розчин з камери 5 через фільтр 29 і контейнера 30 через трубопровід 31 у резервуар 16. Насос 28 вимикають, засувки 12, 13 зачиняють. Затискачі 4 відпускають. Пружина 32, що розташована на осі 33 підіймає верхню рухому частину корпусу 1 на 5-10 мм. Верхню рухому частину корпусу 1 повертають навколо осі 33, зрізуючи пінний шар у контейнер (на кресл. не показаний). ПВХ, що знаходиться в пінному шарі, сушать і пакують. Після видалення пінного шару верхню рухому частину корпусу 1 повертають на місце. Затискачами 4 герметизують камеру 5 за допомогою нижнього 6 і верхнього фланців 7, до яких закріплені дві гумові прокладки 8. Далі вмикають електродвигун 34 вивантажувального пристрою 10. Шнеком 11 транспортують камерний продукт на сітку 35 контейнера 30. Водний розчин стікає у контейнер 30. При досягненні об'єму камерним продуктом "min рівня" вимикають електродвигун 34 вивантажувального пристрою 10. Аератор 24 виставляється у вихідне положення. Цикл повторюють. Приклад застосування механічної флотаційної машини для пінної сепарації мідної січки з відходів механічної обробки лому і відходів кабельно-провідникової продукції Механічну флотаційну машину використовували для переробки суміші полімерної крихти і мідної січки марки М1 - відходу, який утворюється при механічній переробці лому і відходів кабельно-провідникової продукції. Брухт мідних провідників струму, у тому числі з електродвигунів, що вийшли з ладу, трансформаторів, приладів, обрізки телефонних проводів і кабелів піддають візуальному контролю, перебирають, видаляють прироблені і паяні ділянки, і сортують в різні контейнери. Відсортований брухт мідних провідників струму піддають грохоченню. Далі брухт механічно подрібнюють в грануляторі, в результаті чого отримують полімерну крихту, мідну січку, феромагнітні метали, пил і суміш полімерної крихти і мідної січки. Полімерну крихту пакують, мідну січку брикетують, а суміш полімерної крихти і мідної січки сепарують розмірами від 2-3 мм до 75 мкм. Для сепарації використовували механічну флотаційну машину. Водний розчин містив флотаційні реагенти (пральний порошок). У механічну флотаційну машину подавали водний розчин і далі завантажували пульпу, що складала 70 % мідної січки по масі. При введенні аератором в пульпу пухирців повітря утворюються аерофлокули полімерної крихти, що мають меншу густину, ніж частки мідної січки, які не взаємодіють з повітряними пухирцями. При цьому утворюється різниця в щільності між полімерною крихтою і мідною січкою, що сприяє більш ефективному поділу часток полімерної крихти меншої крупності, ніж при звичайному гравітаційному збагаченні. Осаджену пульпу мідної січки вивантажують шнеком на перфоровану сітку. Пінний шар, що містить полімерну крихту, видаляють механічно через перфоровану сітку. З пульпи полімерної крихти і мідної січки видаляли водний розчин. Присутність на поверхні мідної січки залишків прального порошку сприяє антикорозійним властивостям брикетів з мідної січки. Далі полімерну крихту і мідну січку просушують у прохідній печі при температурі 105 °C. Просушену полімерну крихту пакують, а мідну січку брикетують. Хімічний склад камерного продукту (мідна січка) складає 99,5-99,9 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Механічна флотаційна машина, яка складається з корпусу, камери, завантажувального пристрою, аератора, в якому розташовано вал з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається завдяки приводу, шпицькастину, трубки для подання пульпи, статора, розтруба, порожнистого обтічника, пінознімача, розвантажувального кармана, яка відрізняється тим, що машина складається з корпусу, який розділяється на дві частини, верхня частина корпусу рухома і слугує як пінознімач, а нижня нерухома, в якій розташовано шибер і шнековий механізм для вивантаження камерного продукту, вал, розташований у аераторі, що 2 UA 90061 U має змогу переміщуватися у вертикальному напрямку, з закріпленими на ньому роторним диском і лопатками, що обертається. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Riabicheva Liudmyla Oleksandrivna, Nykytin Yurii Mykolaiovych, Biloshytskyi Mykola Volodymyrovych, Usatiuk Dmytro Andriiovych

Автори російською

Рябичева Людмила Александровна, Никитин Юрий Николаевич, Билошицкий Николай Владимирович, Усатюк Дмитрий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B03D 1/24

Мітки: флотаційна, механічна, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-90061-mekhanichna-flotacijjna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механічна флотаційна машина</a>

Подібні патенти