Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти у готовій лікарській формі “алендронат натрію, таблетки”

Номер патенту: 89999

Опубліковано: 12.05.2014

Автори: Куліков Артем Юрійович, Ренкевич Антон Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти в готовій лікарській формі "Алендронат натрію, таблетки", що включає приготування тестового розчину, проведення тонкошарової хроматографії з рухомою фазою, виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки, який відрізняється тим, що для приготування тестового розчину таблетки досліджуваної лікарської форми розчинюють в етиловому спирті з масовою часткою 96,6 %, а як рухому фазу використовують водний розчин поверхнево-активної речовини неіонного Бридж 35 з концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хроматографування проводять в ненасичених хроматографічних камерах з використанням пластин Sorbfil ПТСХ-АФ-А (силікагель) 150 × 100 мм на алюмінієвій підкладці, а проби об'ємом 50 мкл наносять, наприклад, за допомогою системи для нанесення проб фірми Linomat 5 (CAMAG, Швейцарія).

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що межа детектування складає 0,01 г/л, а межа кількісного визначення - 0,03 г/л з відносною похибкою не більше ніж 5 %.

Текст

Реферат: Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти в готовій лікарській формі "Алендронат натрію, таблетки" включає приготування тестового розчину. Потім проводять тонкошарову хроматографію з рухомою фазою, здійснюють вимірювання та проводять розрахунки. Здійснюють виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки. Для приготування тестового розчину таблетки, досліджуваної лікарської форми розчинюють в етиловому спирті з масовою часткою 96,6 %, а як рухому фазу використовують водний розчин поверхнево-активної речовини неіонного Бридж 35 з концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою. UA 89999 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШКИ 4-АМІНОБУТАНОВОЇ КИСЛОТИ У ГОТОВІЙ ЛІКАРСЬКІЙ ФОРМІ "АЛЕНДРОНАТ НАТРІЮ, ТАБЛЕТКИ" UA 89999 U UA 89999 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до аналітичної хімії, а саме до способів контролю чистоти готових лікарських форм, і може знайти використання у хіміко-фармацевтичній промисловості, зокрема в практиці контрольно-аналітичних лабораторій фармацевтичних підприємств та аптечній мережі при якісному та кількісному визначенні вмісту домішки 4-амінобутанової кислоти, а саме в таблетках "Алендронат-СТОМА Харків". Алендронат натрію - натрієва сіль (4-аміно-1-гідроксибутиліден)-дифосфонової кислоти, належить до групи біфосфонатів. Має здатність зв'язувати гідроксіапатит, що міститься в кістках, та інгібувати активність остеоластів, що сприяють резорбції кісткової тканини. Застосовують в різних областях медицини, особливо для регуляції кальцієвого обміну і лікування хвороб кісткової тканини, таких як остеопороз, хвороба Педжета, злоякісна гіперкальціємія, метастатичні ураження кісткової тканини та ін. Один з показників якості субстанції алендронат натрію є контроль вмісту 4-амінобутанової кислоти, з якої синтезують алендронат натрію [1]. У відомому способі визначення за фармакопеєю США для контролю якості таблеток алендронату натрію (кількісне визначення) використовується методика ВЕРХ, в якій кількісне визначення діючої речовини проводиться після його дериватизації з 9фторенілметилхлорформіатом; при цьому не контролюється вміст домішок [2]. Недоліком способу є неможливість контролю домішки 4-амінобутанової кислоти, висока ціна одиничного аналізу, висока вартість обладнання для проведення аналізу. Відомий спосіб контролю 4-амінобутанової кислоти за фармакопеєю Європи для визначення домішок у субстанції алендронату натрію використовує метод нормально-фазової ТШХ в системі 1-бутанол: вода: оцтова кислота, в об'ємних долях, 6:2:2 [3]. Недоліком способу є неможливість відокремити домішку 4-амінобутанову кислоту від діючої речовини алендронату натрію в готовій лікарській формі. Найближчим аналогом до запропонованої корисної моделі вибрано спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти (далі за текстом - АБК) у алендронаті натрію [3], який включає приготування тестового розчину, проведення тонкошарової хроматографії з рухомою фазою, виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки. У найближчому аналогу використаний метод нормально-фазової тонкошарової хроматографії з рухомою фазою наступного складу: вода: н-бутанол: льодяна оцтова кислота, в об'ємних долях, 2:6:2; виявлення хроматографічних зон відбувається за допомогою нінгідрину. Відомий спосіб дозволяє кількісно контролювати домішку АБК в субстанції, на рівні 0,5 г/л, тобто 1 %. Недоліком зазначеного способу є використання органічних розчинників, які після використання потребують додаткових витрат на утилізацію. Також значним недоліком є часові затрати: при використанні органічних розчинників необхідно насичувати хроматографічну камеру парами розчинників не менш ніж 60 хвилин. Також слід зазначити, що при використанні вищенаведеної рухомої фази час безпосереднього хроматографування (рух фази по пластинці) займає біля 2 годин. Задача корисної моделі полягає у скороченні часу хроматографування та спрощенні процедури аналізу, яка б не потребувала використання органічних розчинників, і це, в свою чергу, дозволило б відмовитись від насичення хроматографічної камери. Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення домішки АБК в готовій лікарській формі "Алендронат натрію, таблетки", який включає приготування тестового розчину, проведення тонкошарової хроматографії з рухомою фазою, виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки, згідно з корисною моделлю, для приготування тестового розчину таблетки досліджуваної лікарської форми розчинюють в етиловому спирті з масовою часткою 96,6 %, а як рухому фазу використовують водний розчин поверхнево-активної речовини неіонного Бридж 35 з концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою. Згідно з корисною моделлю, хроматографування проводять в ненасичених хроматографічних камерах з використанням пластин Sorbfil ПТСХ-АФ-А (силікагель) 150 × 100 мм на алюмінієвій підкладці, а проби об'ємом 50 мкл наносять, наприклад за допомогою системи для нанесення проб фірми Linomat 5 (CAMAG, Швейцарія). Згідно з корисною моделлю, межа детектування запропонованого способу складає 0,01 г/л, а межа кількісного визначення - 0,03 г/л з відносною похибкою не більше ніж 5 %. Скорочення часу аналізу досягається завдяки зміні органічної рухомої фази на водний розчин поверхнево-активної речовини неіонний Бридж 35. Запропонована речовина не є канцерогеном, не потребує особливих умов зберігання та утилізації. 1 UA 89999 U 5 10 15 20 25 30 35 Даний спосіб контролю домішки АБК дозволяє кількісно визначати останню з відносною похибкою не більше 5 %. Спосіб виконують наступним чином. Модельну суміш препарату готують розчиненням стандартного зразка алендронату натрію та аліквоти стандартного зразка 4-амінобутанової кислоти у мірній колбі, з наступним додаванням розчинника 96,6 % етанолу. Суміш перемішують протягом 15 хв., доводять об'єм розчину відповідним розчинником до мітки і знову перемішують. Розчин центрифугують протягом 5 хв. при швидкості обертання 7000 об./хв. і використовують надосадову рідину. Випробуваний розчин препарату готують наступним чином: точну наважку порошку попередньо розтертих 20 таблеток, поміщають в мірну колбу, додають розчинник 96,6 % етанол, перемішують протягом 15 хв., доводять об'єм розчину розчинником до мітки і перемішують. Розчин центрифугують на центрифузі протягом 5 хв. при швидкості обертання 7000 об./хв. і використовують над осадову рідину. Розчини слід використовувати свіжоприготованими. Приготовані розчини наносять на пластинки для тонкошарової хроматографії, та після висушування пластини поміщають в хроматографічну камеру та проводять визначення. Приклад виконання способу визначення за корисною моделлю. Як варіант, хроматографування проводять в ненасичених хроматографічних камерах з використанням пластин Sorbfil ПТСХ-АФ-А (силікагель) 150 × 100 мм на алюмінієвій підкладці, наприклад проби об'ємом 50 мкл наносять за допомогою системи для нанесення проб фірми Linomat 5 (CAMAG, Швейцарія), розділення проводили у скляній прямокутній камері без попереднього насичення рухомою фазою. Після хроматографування пластини сушать у сушильній шафі при температурі близько 100 °C і обприскують розчином нінгідрину (специфічний проявник для визначення первинних та вторинних амінів та амінокислот), після цього на пластинках спостерігаються яскраво забарвлені рожево-червоні плями 4-амінобутанової кислоти. Найбільш оптимальні параметри хроматографування рухома фаза, що містить неіонний ПАР Бридж 35 з молярною концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою. Час хроматографування при використанні міцелярної рухомої фази скорочується до 20 хвилин. Для оцінки правильності методики використовували наступний підхід: зразок відомої концентрації було проаналізовано за допомогою запропонованої корисної моделі і отримані дані було порівняно з істинним значенням. Результат, отриманий з використанням запропонованого способу, не перевищує відносної похибки методики 5 % [4]. У таблиці представлені дані визначень для трьох різних концентрацій АБК, що охоплює вимірюваний діапазон концентрацій. Таблиця Правильність результатів аналізу (аналіз зразка відомої концентрації) Концентрація 4-амінобутанової кислоти в стандарті, мг/мл 0,0120 0,0200 0,0280 40 45 Знайдено, мг/мл Відносна похибка, % 0,0115 0,0193 0,0292 4,2 3,5 4,3 Для перевірки лінійності методики та визначення межі детектування і межі кількісного визначення були проаналізовані п'ять розчинів з різною концентрацією АБК в діапазоні від 0,012 до 0,028 мг / мл (п'ять паралельних визначень). За результатами хроматографування були розраховані параметри рівняння I  A  B  C , де: C - концентрація 4-амінобутанової кислоти в розчині стандарту, мг/мл; I - середня інтегральна інтенсивність забарвлення хроматографічної зони 4-амінобутанової кислоти. Було отримано наступне рівняння: I  (2,1  13)  10 3  (17,3  0,6)  10 4  C , 2 50 Коефіцієнт кореляції R склав 0,9952. З отриманих даних розраховані межа детектування 0,002 мг/мл і межа кількісного визначення 0,006 мг/мл. Межі обчислювали згідно з 3,3's/m і 2 UA 89999 U 5 10 15 20 10's/m критеріям, де s - стандартне відхилення середньої інтегральної інтенсивності забарвлення хроматографічної зони зразка, m - кут нахилу градуювальної прямої. Технічний результат, що може бути одержаний при використанні запропонованої корисної моделі, полягає в: - здатності відділити домішку 4-амінобутанової кислоти від алендронату натрію та допоміжних речовин таблетки завдяки використанню розчину етилового спирту з масовою часткою 96,6 % для попереднього розчинення дослідних речовин (пробопідготовка); - скороченні часу проведення аналізу завдяки використанню водних розчинів поверхневоактивних речовин, які, в свою чергу, не потребують особливих умов зберігання та утилізації та є безпечними для здоров'я людини; - скорочення кошторису аналізу. Джерела інформації: 1. Rondeau J.-M. Structural basis for the exceptional in vivo efficacy of bisphosphonate drugs / Rondeau J.-M., Bitsch F., Bourgien E., Geiser M., Hemmig R., Kroemer M., Lehmann S., Ramage P., Rieffel S., Strauss A., Green J.R., Jahnke W. // ChemMedChem-2006. - Vol. 1. - P. 267-273. 2. United States Pharmacopoeia, 24th ed. - The United States Pharmacopoeia Convention Inc, Rockville MD, 2000. - 2570 p. 3. British pharmacopoeia 2005 (electronic edition, www.pharmacopoeia.co.uk). The stationery office. British pharmacopoeia Volume I and II, 2005. 4. Validation of Analytical procedures: Text and Methodology Q2 (R1). In: www.ich.org. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 1. Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти в готовій лікарській формі "Алендронат натрію, таблетки", що включає приготування тестового розчину, проведення тонкошарової хроматографії з рухомою фазою, виявлення хроматографічних зон за допомогою нінгідрину, вимірювання та розрахунки, який відрізняється тим, що для приготування тестового розчину таблетки досліджуваної лікарської форми розчинюють в етиловому спирті з масовою часткою 96,6 %, а як рухому фазу використовують водний розчин поверхнево-активної речовини неіонного Бридж 35 з концентрацією 0,005 моль/л, доведений до рН = 2 хлористоводневою кислотою. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хроматографування проводять в ненасичених хроматографічних камерах з використанням пластин Sorbfil ПТСХ-АФ-А (силікагель) 150 × 100 мм на алюмінієвій підкладці, а проби об'ємом 50 мкл наносять, наприклад, за допомогою системи для нанесення проб фірми Linomat 5 (CAMAG, Швейцарія). 3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що межа детектування складає 0,01 г/л, а межа кількісного визначення - 0,03 г/л з відносною похибкою не більше ніж 5 %. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197, G01N 30/14, G01N 33/15

Мітки: натрію, 4-амінобутанової, лікарський, готовий, спосіб, домішки, визначення, алендронат, форми, кислоти, таблетки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89999-sposib-viznachennya-domishki-4-aminobutanovo-kisloti-u-gotovijj-likarskijj-formi-alendronat-natriyu-tabletki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення домішки 4-амінобутанової кислоти у готовій лікарській формі “алендронат натрію, таблетки”</a>

Подібні патенти