Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції рівня стресу у спортсменів, що включає застосування фармакологічної композиції, який відрізняється тим, що спрямованість психофармакологічної корекції стресу визначають за трьома напрямками - мобілізуючим, корегуючим, релаксуючим.

Текст

Реферат: UA 89977 U UA 89977 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі фізичної культури і спорту, а саме - до методів опосередкованої оцінки фізичної працездатності, і може бути використана для підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів. Розвиток стресу у спортсменів опосередковується неспецифічною (загальною) реакцією організму на фізичний та/або психологічний стресор, що призводить до порушення гомеостазу, а також відповідних змін стану нервової системи організму [1]. Виникнення стресу зі змінами одного з основних його компонентів - психофізіологічного стресу - є важливим чинником зниження фізичної працездатності спортсменів [2]. З урахуванням того, що реалізація резервних можливостей спортсмена та функціональний стан організму безпосередньо залежать від інтенсивності впливу стресових факторів, оцінка вираженості стресу за регулярних фізичних навантажень у спортсменів є необхідною для вирішення питання щодо обґрунтованості напрямків корекції цього патофізіологічного феномену з метою покращання спортивних результатів [3]. За прототип вибрано спосіб лікування синдрому хронічного психоемоційного перенапруження [Патент РФ № 95103045. Способ лечения синдрома хронического психоэмоционального напряжения / автор Чухрова М.Г.; заявитель и патентообладатель Институт региональной патологии и патологической морфологии СО РАМН. - заявл. 15.03.1995, № 95103045/14. - опубл. 27.02.1997, Бюл. № 6.], за яким для корекції психоемоційного напруження застосовують фармакологічну композицію на основі піровинограднокислого натрію (пірувату натрію) у поєднанні з лактатом кальцію, тіаміном, аскорбіновою кислотою, сульфатом магнію. Позитивним у прототипі є використання фармакологічної корекції при хронічному психоемоційному стресі, яка пом'якшує вираженість стресу. Недоліком прототипу є відсутність оцінки психологічного компоненту стресу та недостатня обґрунтованість фармакологічної корекції. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб корекції рівня стресу у спортсменів шляхом комбінованого психофармакологічного впливу, спрямованість та інтенсивність якого залежить від вираженості стресу, що дасть можливість оптимізувати діагностичний процес і підбір психокорекційних засобів і фармакологічних препаратів. Поставлена задача вирішується тим, що за спеціальною методикою визначають загальну суму балів, яка відображає вираженість проявів стресу [5]. Нормою (оптимальним рівнем вираженості стресу) вважається кількість балів від 31 до 45. Крім того, додатково розраховують запропонований коефіцієнт вираженості стресу (Кпф.) за формулою як відношення суми балів вираженості психологічного стресу до суми балів вираженості фізіологічного стресу:  п. , де: Кпф.   ф. Кпф. - коефіцієнт психофізіологічного стресу;  п. - сума балів із питань психологічного стресу;  ф. 40 - сума балів із питань фізіологічного стресу. При значеннях Кпф. менших за 1,0 переважають фізіологічні прояви стресу, а при більших за одиницю - психологічні. Спрямованість та інтенсивність корекції вираженості стресу ступенем проявів порушень психоемоційного стану спортсмена (Табл. 1). Таблиця 1 Обґрунтування комплексу корекційних заходів у спортсменів при стресі різної вираженості Методи корекції Мобілізуючі Коригуючі Релаксуючі 45 Значення загального показника стресу (за прототипом) 46 Напрямок корекції Психологічна Фармакологічна 0

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hunina Larysa Mykhailivna

Автори російською

Гуина Лариса Михайловна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/103

Мітки: спосіб, спортсменів, корекції, рівня, стресу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89977-sposib-korekci-rivnya-stresu-u-sportsmeniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції рівня стресу у спортсменів</a>

Подібні патенти