Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення якості бджолиного воску, що включає виготовлення зразка воску, переміщення цього зразка в посудину з рідиною відомої щільності, який відрізняється тим, що спочатку зважують зразок воску, потім помішують його в повністю заповнену посудину з водою, визначають об'єм витісненої з посудини води і, виходячи з отриманої ваги зразка та з того, що об'єм зразка дорівнює об'єму витісненої з посудини води, обчислюють щільність зразка, а потім порівнюють цю щільність з попередньо приготованою шкалою довідника якості бджолиного воску, на якій вказані межі величин щільності якісного, неякісного воску і парафіну і при щільності від 0,891 г/см3 до 0,955 г/см3 роблять висновок про низьку якість воску, а при щільності від 0,956 г/см3 до 0,97 г/см3 - про високу якість воску.

Текст

Реферат: Спосіб визначення якості бджолиного воску, що включає виготовлення зразка воску, переміщення цього зразка в посудину з рідиною відомої щільності. Спочатку зважують зразок воску, потім помішують його в повністю заповнену посудину з водою, визначають об'єм витісненої з посудини води і, виходячи з отриманої ваги зразка та з того, що об'єм зразка дорівнює об'єму витісненої з посудини води, обчислюють щільність зразка, а потім порівнюють цю щільність з попередньо приготованою шкалою довідника якості бджолиного воску, на якій вказані межі величин щільності якісного, неякісного воску і парафіну і при щільності від 0,891 3 3 3 г/см до 0,955 г/см роблять висновок про низьку якість воску, а при щільності від 0,956 г/см до 3 0,97 г/см - про високу якість воску. UA 89817 U (12) UA 89817 U UA 89817 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до аналізу продуктів бджільництва і може бути використана в харчовій та інших галузях промисловості для оцінки якості бджолиного воску, а також у практиці науково-дослідних робіт при вивченні біологічних властивостей продуктів бджільництва. Віск бджолиний - продукт, що виробляється восковими залозами бджоли, - це складна хімічна речовина, яка повністю ще не вивчена. Для визначення якості бджолиного воску і його фальсифікації в даний час використовуються органолептичний та лабораторні методи дослідження (http://bee-gardens.ru/product6.shtml). Однак ці методи вимагають великих трудовитрат, спеціального дорогого обладнання, реагентів. За найближчий аналог прийнятий спосіб визначення якості бджолиного воску, що включає виготовлення зразка воску, опускання цього зразка в посудину з розчином спирту міцністю близько 44°. Якщо зразок опускається на дно, означає, віск натуральний, а якщо спливає фальсифікований (http://honeylake.ru/vosk/234). Однак достовірність результатів аналізу якості воску цим способом має дуже приблизний характер, для проведення аналізу потрібно мати розчин спирту з певною щільністю, при цьому тривало зберігати розчин спирту не рекомендується, оскільки він випаровується і його щільність змінюється. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення відомого способу визначення якості бджолиного воску шляхом застосування таких операцій і в такій послідовності, які б значно підвищили точність визначення, виключили застосування спеціальних розчинів і підвищили ефективність способу. Поставлена задача вирішується таким чином. У відомому способі визначення якості бджолиного воску, що включає виготовлення зразка воску, переміщення цього зразка в посудину з рідиною відомої щільності, відповідно до корисної моделі, спочатку зважують зразок воску, потім поміщають його в повністю заповнену посудину з водою, визначають об'єм витісненої з посудини води і, виходячи з отриманої ваги зразка та з того, що об'єм зразка дорівнює об'єму витісненої з посудини води, обчислюють щільність зразка, а потім порівнюють цю щільність з попередньо приготованою шкалою довідника якості бджолиного воску, на якій вказані межі величин щільності якісного, неякісного воску і парафіну і . при щільності від 0,891 3 3 3 г/см до 0,955 г/см роблять висновок про низьку якість воску, а при щільності від 0,956 г/см до 3 0,97 г/см - про високу якість воску. Більш докладно суть корисної моделі пояснюється кресленням, на фіг. 1 якого зображено загальний вигляд пристрою для визначення об'єму, і ваги зразка бджолиного воску і витісненої з посудини води, а на фіг. 2 - довідник якості бджолиного воску з відповідною шкалою. Пристрій складається з посудини 1 необхідного розміру для вільного занурення в нього зразка бджолиного воску 2, якість якого необхідно визначити. У стінку посудини 1 вмонтована відвідна трубка 3 під кутом приблизно 60-30° по відношенню до стінки. Пристрій включає також вимірювальний циліндр 4 об'єму витісненої води 5 з ціною поділки 0,1 мл або менше і ваги 6 для зважування зразка 2 і витісненої з посудини 1 води 5. Для здійснення способу виготовляють зразок бджолиного воску 2 циліндричної форми діаметром приблизно 23 мм і вагою 100-110г., зважують його, поміщають в повністю заповнену посудину 1 з водою 5 при температурі приблизно 15 °С (посудину 1 заповнюють до тих пір, поки зайва вода 5 не почне виливатися через вмонтовану в стінку посудини 1 трубку 3), опускають зразок 2 в посудину 1, визначають об'єм V витісненої з посудини 1 у вимірювальний циліндр 4 води 5 і, виходячи з отриманої ваги Μ зразка та з того, що об'єм зразка 2 дорівнює об'єму V витісненої з посудини води 5, обчислюють щільність Ρ зразка 2 за відомою формулою Ρ = M/V, а потім порівнюють цю щільність Ρ з попередньо приготованою шкалою довідника якості воску (фіг. 2), на якій вказані межі величин щільності якісного, неякісного воску і парафіну і при 3 3 щільності зразка від 0,891 г/см до 0,955 г/см роблять висновок про низьку якість воску, а при 3 3 3 щільності від 0,956 г/см до 0,97 г/см - про високу якість воску. Щільність нижче 0,891 г/см говорить про зразок з парафіну. Більш точні вимірювання отримують шляхом обчислення щільності Ρ зразка 2 за формулою Ρ = M/V1, в якій об'єм V1 визначають шляхом зважування витісненої з посудини 1 води 5 після занурення в неї зразка 2 (отримання величини ваги М1 витісненої води 5) і обчислення об'єму зразка V1 за відомою формулою VI = М1/Р1, де Р1 це 3 щільність води, яку приймають рівною 1г/см . Запропонований спосіб є простим експрес-методом і в той же час дозволяє з високою точністю визначати якість бджолиного воску. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Спосіб визначення якості бджолиного воску, що включає виготовлення зразка воску, переміщення цього зразка в посудину з рідиною відомої щільності, який відрізняється тим, що 1 UA 89817 U 5 спочатку зважують зразок воску, потім помішують його в повністю заповнену посудину з водою, визначають об'єм витісненої з посудини води і, виходячи з отриманої ваги зразка та з того, що об'єм зразка дорівнює об'єму витісненої з посудини води, обчислюють щільність зразка, а потім порівнюють цю щільність з попередньо приготованою шкалою довідника якості бджолиного воску, на якій вказані межі величин щільності якісного, неякісного воску і парафіну і при 3 3 щільності від 0,891 г/см до 0,955 г/см роблять висновок про низьку якість воску, а при 3 3 щільності від 0,956 г/см до 0,97 г/см - про високу якість воску. 2 UA 89817 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Martynov Viktor Hryhorovych

Автори російською

Мартынов Виктор Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/02

Мітки: визначення, воску, бджолиного, якості, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89817-sposib-viznachennya-yakosti-bdzholinogo-vosku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення якості бджолиного воску</a>

Подібні патенти