Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Адгезивний мостоподібний протез, конструкція якого складається з штучного зуба і фіксуючих елементів, виготовлених у вигляді вкладок, покритих керамічним матеріалом, який відрізняється тим, що конструкція виготовлена у вигляді каркаса із оксиду цирконію, де як опорні та фіксуючі елементи використовують вкладки типу overlays або inlays з прикріпленим штучним зубом, що заміщує дефект, при цьому верхня поверхня каркаса покрита керамічним матеріалом, а нижня частина виготовлена як опорно-фіксуючі елементи у вигляді вкладок.

Текст

Реферат: Адгезивний мостоподібний протез, конструкція якого складається з штучного зуба і фіксуючих елементів, виготовлених у вигляді вкладок, покритих керамічним матеріалом, причому конструкція виготовлена у вигляді каркаса із оксиду цирконію, де як опорні та фіксуючі елементи використовують вкладки типу overlays або inlays з прикріпленим штучним зубом, що заміщує дефект, при цьому верхня поверхня каркаса покрита керамічним матеріалом, а нижня частина виготовлена як опорно-фіксуючі елементи у вигляді вкладок. UA 89806 U (12) UA 89806 U UA 89806 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до ортопедичної стоматології, а саме, адгезивних протезів, що можуть використовуватись для заміщення малих дефектів зубного ряду в боковій ділянці. Найбільш поширеними методами лікування часткових дефектів зубних рядів є мостоподібні протези, конструкція яких передбачає значне препарування твердих тканин зубів, що обмежують дефект. Розроблена і впроваджена в практику методика виготовлення адгезивних протезів, конструкції яких використовують при обмежених дефектах зубного ряду малої протяжності - 1-2 зуби у передньому відділі та 1 зуба у боковій ділянці, при дефектах з необхідністю одночасного шинування рухливих зубів (1-11 ступені), для безпосереднього протезування, при дефектах зубних рядів у випадках значної непаралельності опорних зубів та як тимчасовий протез. Відомий адгезивний мостоподібний протез (мериленд-протез), який складається з металевих оральних накладок і штучного зуба, що заміщає дефект. Металевий каркас протеза після електрохімічної обробки з'єднують з емаллю опорних зубів, протравлених 50 % розчином фосфатної кислоти, і здійснюють фіксацію композитним матеріалом [Жульов С.М. Несъемные портезы. - Нижний Новгород: Издательство НГМА, 2002. - С. 232-233]. Відомий також метод "Дуралінгваль", який передбачає використання в адгезивних протезах спеціальних сіток, завдяки яким забезпечують міцність з'єднання металевого сплаву й фіксувального матеріалу. Однак такі конструкції мають суттєві недоліки: складність виготовлення, нещільність прилягання до опорних зубів, необхідність зішліфовування твердих тканин зубів на значну товщину, недостатньо естетичні [Власенко А.З., Стрелковський К.М. Технологія виготовлення зубних протезів з керамічних і композитних матеріалів. - К.: Здоров'я, 2005. - С. 130]. Відомий адгезивний мерилендський протез, в якому відсутні видимі металеві елементи конструкції і його можна виготовити в одне відвідування. Особливістю даної конструкції є те, що металеву армувальну балку виготовляють з ортодонтичного дроту, фіксують на опорних зубах, проводять реставрацію опорних зубів і виготовляють штучний зуб [Власенко А.З., Стрелковський К.М. Технологія виготовлення зубних протезів з керамічних і композитних матеріалів. - К.: Здоров'я, 2005. - С. 131]. Проте використання даного протеза має обмежене застосування, оскільки його виготовлення (згідно з пропонованою методикою) є можливим при наявності інтактних опорних зубів в боковій ділянці і не завжди повноцінно відновлює естетику. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, є адгезивний металокерамічний протез (AMI), конструкція якого складається з штучного зуба і фіксуючих елементів, виготовлених у вигляді вкладок, повністю покритих керамічним матеріалом [Эстетическая реставрация боковых зубов. Вкладки и накладки / Д.А. Гарбер, Р.Е. Голдштейн; пер. с нем. - Μ.: МЕД пресс-информ, 2009. - 152 с.] Однак, основним негативним чинником, характерним для цього виду протезів, є те, що для виготовлення конструкції АМП потрібно препарувати тверді тканини на значну товщину для того, щоб металевий каркас не просвічував через тонкий шар керамічного облицювання. Саме тому ці протези мають обмежені покази до застосування, зокрема в фронтальній ділянці. Протипоказанням до їх застосування також є тип прикусу, який протирічить розташуванню литого каркаса, низькі анатомічні коронки опорних зубів або аномалія їх форми (патологічне стирання, мікродентія, шиловидні зуби т. ін.), відсутність емалі або карієс опорних зубів, тобто недостатня площа емалі для надійної адгезії композитних матеріалів, рухливість опорних зубів III ступеня, а також рухливість II ступеня, якщо резорбція стінок лунки перевищує 2/3, захворювання тканин пародонта в розвинутій стадії, присутність на опорних зубах металевих, пластмасових, фарфорових та комбінованих штучних коронок, скупченість зубів, виражені діастеми та треми, парафункції (бруксизм), шкідливі звички. В основу корисної моделі поставлено задачу запропонувати більш досконалу конструкцію адгезивного протеза для лікування малих дефектів зубного ряду, шляхом використання для виготовлення конструкції каркаса із оксиду цирконію, значно розширити показання до застосування, забезпечити високу естетичність і біоінертність конструкції з максимальним наближенням до фізіологічних особливостей природних зубів. Поставлена вирішується тим, що адгезивний мостоподібний протез, конструкція якого складається з штучного зуба і фіксуючих елементів, виготовлених у вигляді вкладок, покритих керамічним матеріалом, згідно з корисною моделлю, виготовлений у вигляді каркаса із оксиду цирконію, де як опорні та фіксуючі елементи використовують вкладки типу overlays або inlays з прикріпленим штучним зубом, що заміщує дефект, при цьому верхня поверхня каркаса покрита керамічним матеріалом, а нижня частина виготовлена як опорно-фіксуючі елементи у вигляді вкладок. 1 UA 89806 U 5 10 15 20 25 30 35 Саме виготовлення каркаса з оксиду цирконію дозволяє значно зменшити глибину препарування твердих тканин зубів, забезпечивши відмінний естетичний результат, що дає можливість значно розширити показання до використання цільнокерамічного адгезивного протеза, зокрема можливість застосовування у пацієнтів молодого віку з інтактними опорними зубами, коли протезування традиційним мостоподібним протезом з тих чи інших причин неможливе, небажане або досить складне, наприклад великі розміри пульпової камери, які не дозволяють ощадливо та безпечно проводити препарування опорних зубів; категорична відмова хворих препарувати опорні зуби від страху перед болем або ж небажання покривати інтактні зуби штучними коронками; захворювання тканин пародонта, коли контакт краю штучної коронки до ясен протипоказаний, а використання екваторних коронок є неестетичним. Таким чином сукупністю відомих і пропонованих суттєвих ознак та їх причинно-наслідковим зв'язком маємо комплексне технічне рішення, яке забезпечує досягнення технічного результату, достатнього для вирішення поставленої задачі корисної моделі. Суть конструкції пропонованого адгезивного протеза пояснюється кресленням. На кресл. схематично зображено конструктивні особливості адгезивного протеза на основі оксиду цирконію. Пропонований адгезивний протез складається із каркаса 1, виготовленого із оксиду цирконію, де як опорні та фіксуючі елементи використовують вкладки типу overlays або inlays з прикріпленим штучним зубом 2, що заміщує дефект, при цьому верхня поверхня каркаса покрита керамічним матеріалом 3, а нижня частина 1 виготовлена як опорно-фіксуючі елементи у вигляді двох вкладок. Конструкцію виготовляють непрямим методом таким чином. Обстеження хворого, встановлення діагнозу, оцінювання клінічної ситуації. Проводять препарування оклюзійної поверхні 5 опорних зубів 4 залежно від конкретної клінічної ситуації, формуючи порожнину під вкладку або накладку. Отримують: повний, робочий, анатомічний, компресійний, силіконовий; повний допоміжний, анатомічний, компресійний силіконовий і оклюзійний відбитки; визначають колір реставрації. Потім шляхом фрезерування виготовляють каркас 1 на основі оксиду цирконію, що відновлює форму зубів і заміщує наявний дефект зубного ряду. Проводять примірку конструкції, корекцію кольору, корекцію оклюзійного співвідношення. Потім домодельовують анатомічну форму зуба(ів) 2 і частини оклюзійної поверхні опорних зубів 5, за допомогою керамічних матеріалів, глазурують. Фіксацію проводять на композитний цемент подвійної фіксації. У порівнянні із прототипом пропонований адгезивний мостоподібний протез дозволяє мінімально препарувати тверді тканини опорних зубів; за рахунок високої точності виготовлення може використовуватись при деформаціях зубного ряду, при наявності каріозних та некаріозних уражень; для корекції кольору та форми зубів. Пропонована конструкція не має металевого каркаса, армувального дроту чи скловолоконної армувальної нитки і є цілісним керамічним протезом. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Адгезивний мостоподібний протез, конструкція якого складається з штучного зуба і фіксуючих елементів, виготовлених у вигляді вкладок, покритих керамічним матеріалом, який відрізняється тим, що конструкція виготовлена у вигляді каркаса із оксиду цирконію, де як опорні та фіксуючі елементи використовують вкладки типу overlays або inlays з прикріпленим штучним зубом, що заміщує дефект, при цьому верхня поверхня каркаса покрита керамічним матеріалом, а нижня частина виготовлена як опорно-фіксуючі елементи у вигляді вкладок. 2 UA 89806 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kumhir Iryna Romanivna, Ozhohan Zinovii Romanovych

Автори російською

Кумгир Ирина Романовна, Ожоган Зиновий Романович

МПК / Мітки

МПК: A61C 13/00

Мітки: адгезівний, цирконію, основі, протез, оксиду, мостоподібний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89806-adgezivnijj-mostopodibnijj-protez-na-osnovi-oksidu-cirkoniyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Адгезивний мостоподібний протез на основі оксиду цирконію</a>

Подібні патенти