Система осушки газу (кисню або водню)

Номер патенту: 89353

Опубліковано: 10.04.2014

Автори: Бакалюк Сергій Миколайович, Бакалюк Михайло Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система осушки газу, що містить випаровувачі, яка відрізняється тим, що система додатково містить компресор, виносний конденсатор, ресивер та запірну арматуру, причому випаровувачі покриті теплоізоляційним матеріалом і оцинкованою сталлю та містять всередині подвійні змійовики з мідної труби.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що система містить три випаровувачі.

3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що газом є кисень.

4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що газом є водень.

Текст

Реферат: Система осушки газу містить випаровувачі, компресор, виносний конденсатор, ресивер та запірну арматуру. Причому випаровувачі покриті теплоізоляційним матеріалом і оцинкованою сталлю та містять в середині подвійні змійовики з мідної труби. UA 89353 U (12) UA 89353 U UA 89353 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до випарних та осушуючих апаратів та систем і призначена для використання на підприємствах хімічної, нафтопереробної, харчової й інших галузей промисловості і може бути використана для випарювання вологи з кисню. Зокрема корисна модель може бути застосована для електролізних установок. Відома конструкція випарної установки, що містить нагрівач розчину, що випарюється, охолоджувач парогазової суміші, контактний газорідинний теплообмінник з додатковим нагрівачем, які послідовно з'єднані між собою по лінії парогазової суміші. Вихідний патрубок парогазової суміші контактного газорідинного теплообмінника, з'єднаний із вхідним патрубком підігрівника розчину, утворює газовий контур парогазової суміші, у якому установлена газодувка для прокачування парогазового потоку (Авторське свідоцтво СРСР № 1599031). Недоліком відомої конструкції є те, що установка передбачає великі енергетичні витрати на випарювання та збільшує зношення конструкції. Найбільш близьким аналогом є випаровувач, що містить корпус, який ізольований від зовнішнього середовища, і включає патрубки подачі рідких компонентів та виводу газових сумішей, а корпус виконаний у вигляді двох або більше резервуарів, з'єднаних між собою трубопроводами та випаровуючими трубопроводами, що розташовані під кутом до розташованого над згаданими резервуарами резервуара для газоподібної речовини (Патент України № 12359). Недоліком відомої установки є те, що для переробки вхідного продукту необхідні значні енергетичні затрати на випарювання, що призводить до виведення з ладу корисної моделі. Задачею корисної моделі є збільшення ефективності та надійності осушування газу за рахунок зміни конструкції. Поставлена задача вирішується тим, що система осушки газу (кисню та водню), що містить випаровувачі, згідно з корисною моделлю, додатково містить компресор, виносний конденсатор, ресивер та запірну арматуру, випаровувачі покриті теплоізоляційним матеріалом і оцинкованою сталлю та містять в середині подвійні змійовики з мідної труби. Потрібний результат досягається при наявності трьох випаровувачів. Корисна модель пояснюється кресленнями: Фіг. 1, де зображено випаровувач з ізоляцією та напрямками руху газу в ньому: 1. - вхід газу; 2. - вихід газу; 3. - злив конденсату; 4. - теплоізоляційний матеріал; 5. - покриття оцинкованою сталлю; 6. - вхід холодоагенту; 7. - вихід холодоагенту; 8. - змійовики з мідної труби. Фіг. 2, де зображена гідравлічна схема системи: 9. - випаровувачі; 10. - компресор; 11. - конденсатор; 12. - ресивер; 13. - запірна арматура. Приклад роботи системи. Пара низького тиску подається з випаровувачів 9 до компресора 10. Компресор відсмоктує пару з випарників і стискає його. В результаті цього підвищується температура і тиск пари до такої величини, що він може конденсуватися під впливом температури навколишнього середовища. Потім пара направляється до конденсатора 11. Через поверхню конденсатора теплота від гарячої пари передається до навколишнього середовища, внаслідок чого пара конденсується. Ресивер 12, в якому зберігається рідкий холодоагент, що служить для забезпечення безперервної подачі рідини в випаровувачі (залежно від потреби). Холодагент з ресивера потрапляє до випаровувачів, де кипить і при цьому поглинає тепло від охолоджуваного простору або продукту. Перевагами корисної моделі, що заявляється, є те, що вона дозволяє повністю знищити вологу в кисні або водні. В результаті устаткування (турбогенератор), для якого такий газ застосовується працює більш надійно, збільшується зносостійкість, виключається вихід з ладу через присутність вологи. 1 UA 89353 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 1. Система осушки газу, що містить випаровувачі, яка відрізняється тим, що система додатково містить компресор, виносний конденсатор, ресивер та запірну арматуру, причому випаровувачі покриті теплоізоляційним матеріалом і оцинкованою сталлю та містять всередині подвійні змійовики з мідної труби. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що система містить три випаровувачі. 3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що газом є кисень. 4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що газом є водень. 2 UA 89353 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B01D 1/00, B01D 53/26

Мітки: осушки, кисню, водню, система, газу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89353-sistema-osushki-gazu-kisnyu-abo-vodnyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система осушки газу (кисню або водню)</a>

Подібні патенти