Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, ланцюгову передачу, лобовий фрикційний варіатор з роликом, зв'язаним з ланцюговою передачею, диском і пружиною, встановленими на товарному валику, та кулачок, зв'язаний з пружиною, який відрізняється тим, що додатково обладнаний гвинтовою парою, встановленою на товарному валику між диском і пружиною.

Текст

Реферат: UA 89218 U UA 89218 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі трикотажного машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, розташований над опорним валиком (Гарбарук В.Н. Проектирование трикотажных машин. - Л.: Машиностроение, 1980, с. 415, рис. 24.16). Розташування товарного валика над опорним валиком, який виконано привідним, призводить до збільшення зусилля накатування полотна при збільшенні діаметра рулону (зусилля накатування полотна обумовлене силою тертя рулону полотна, вага якого в процесі накатування збільшується, з накатним валиком), що не забезпечує сталості моменту накатування полотна, і, тим самим, призводить до зниження якості полотна та довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Відомий також механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, ланцюгову передачу, лобовий фрикційний варіатор з роликом, зв'язаним з ланцюговою передачею, диском і пружиною, встановленими на товарному валику, та кулачок, зв'язаний з пружиною (Патент України на корисну модель № 18319, МПК: D04 В 15/88, 2006 p.). Постійність в процесі експлуатації круглов'язальної машини величини попереднього напруження пружини, зумовлена особливістю даної конструкції механізму накатування полотна, не дозволяє регулювати величину моменту накатування полотна при зміні заправки круглов'язальної машини, що негативно впливає на довговічність роботи механізму та на якість полотна. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму та якості полотна. Поставлена задача вирішується тим, що механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, ланцюгову передачу, лобовий фрикційний варіатор з роликом, зв'язаним з ланцюговою передачею, диском і пружиною, встановленими на товарному валику, та кулачок, зв'язаний з пружиною, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний гвинтовою парою, встановленою на товарному валику між диском і пружиною. Обладнання механізму накатування полотна круглов'язальної машини гвинтовою парою, встановленою на товарному валику між диском і пружиною, дозволяє регулювати величину моменту накатування полотна при зміні заправки машини, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якості полотна. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Па фіг. 2 представлено вид А механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить товарний валик 1, на який накатується в рулон 2 полотно 3. Товарний валик 1 розташований в опорах-повзунах 4, встановлених в нерухомих вертикальних напрямних 5. Механізм накатування полотна містить ланцюгову передачу 6, ведуча зірочка 7 якої встановлена нерухомо, а ведена зірочка 8 жорстко закріплена на вертикальному валу 9, розташованому в рамі механізму накатування полотна (на фіг. 1, 2 не показана), лобовий фрикційний варіатор з роликом 10, жорстко встановленим на вертикальному валу 9, за допомогою якого ролик 10 зв'язаним з ланцюговою передачею 6, диском 11, і пружиною 12, встановленими на товарному валику 1. Рулон 2 полотна 3 опирається на опорний валик 13, встановлений в опорах 14 з можливістю обертання. Товарний валик 1 розмішений над опорним валиком 13 таким чином, що їх осі розташовані паралельно в вертикальній площині, а самі валики встановлені з можливістю притискання один до одного. Механізм накатування полотна містить кулачок 15, жорстко закріплений в рамі механізму накатування полотна (на фіг. 1, 2 не показана) та встановлений з можливістю взаємодії з пружиною 12, та засіб регулювання попереднього напруження пружини 12, встановлений між диском 11 і пружиною 12 та виконаний у вигляді гвинтової пари гвинт 16 - гайка 17 (гвинт 16 виконано трубчатим та жорстко прикріпленим до диску 11). Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини механізм накатування полотна починає обертатися. При цьому ланцюг ланцюгової передачі 6 обертається навколо нерухомої ведучої зірочки 7, передаючи обертальний рух веденій зірочці 8 та вертикальному валу 9, на якому вона закріплена. Обертальний рух вертикального вала 9 передається ролику 10, на якому він закріплений. Сила тертя, що виникає в зоні притиску пружиною 12 диска 11 до ролика 10, приводить в обертальний рух диск 11 та товарний валик 1, на якому він встановлений (диск 11 встановлено з можливістю осьового переміщення відносно товарного валика 1). Обертання товарного валика 1 зумовлює накатку на нього полотна 3 в рулон 2. У міру збільшення діаметра рулону 2 товарний валик 1 разом з 1 UA 89218 U 5 10 15 опорами-повзунами 4 піднімається в вертикальних направляючих 5 над опорним валиком 13. При цьому диск 11 також переміщується відносно ролика 10, змінюючи автоматично передаточне число лобового фрикційного варіатора, що призводить до зміни частоти обертання товарного валика 1 з рулоном 2. Наявність лобового фрикційного варіатора дозволяє автоматично змінювати частоту обертання рулону 2 таким чином, що швидкість накатування полотна залишається сталою. При підйомі товарного валика 1 з рулоном 2 полотна 3 пружина 12, встановлена на товарному валику 1, також переміщується відносно кулачка 15, змінюючи силу тиску на диск 11 (сила тиску пружини на диск зменшується, зменшуючи при збільшенні діаметра рулону полотна силу тертя в парі диск - ролик). Зміна сили пружини 12 відбувається у відповідності з профілем кулачка 15 таким чином, що момент накатування полотна залишається сталим, що необхідно для забезпечення відповідного напружено-деформованого стану полотна в рулоні, яке призводить до підвищення його якості. Регулювання величини моменту накатування полотна при зміні заправки круглов'язальної машини, необхідне для забезпечення підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та якості полотна, здійснюється шляхом повороту гайки 17 відносно гвинта 16. При цьому пружина 12 в залежності від напрямку повороту гайки 17 додатково стискується або розтягується, змінюючи величину сили попереднього її напруження. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, ланцюгову передачу, лобовий фрикційний варіатор з роликом, зв'язаним з ланцюговою передачею, диском і пружиною, встановленими на товарному валику, та кулачок, зв'язаний з пружиною, який відрізняється тим, що додатково обладнаний гвинтовою парою, встановленою на товарному валику між диском і пружиною. 2 UA 89218 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: машини, круглов'язальної, механізм, накатування, полотна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89218-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти