Пристрій для формування кукси великої підшкірної вени

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для формування кукси великої підшкірної вени, що складається з рукоятки та робочої поверхні, який відрізняється тим, що робоча поверхня складається з двох частин - верхньої горизонтальної та нижньої вертикальної, що переходить у горизонтальну під кутом 60°, довжиною відповідно 5 і 0,5 см, радіусом згину 12 і 10 мм, що дозволяє розміщувати пристрій на місці злиття вен і визначати розмір кукси великої підшкірної вени розміром 0,5 см по нижньому краю вертикальної частини робочої поверхні.

Текст

Реферат: Пристрій для формування кукси великої підшкірної вени складається з рукоятки та робочої поверхні. Робоча поверхня складається з двох частин - верхньої горизонтальної та нижньої вертикальної, що переходить у горизонтальну під кутом 60°, довжиною відповідно 5 і 0,5 см, радіусом згину 12 і 10 мм, що дозволяє розміщувати пристрій на місці злиття вен і визначати розмір кукси великої підшкірної вени розміром 0,5 см по нижньому краю вертикальної частини робочої поверхні. UA 89090 U (12) UA 89090 U UA 89090 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонований пристрій належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використаний для формування кукси великої підшкірної вени у місці впадіння її у стегнову вену. Операція видалення великої підшкірної вени набула масового характеру. Вона виконується з приводу варикозного розширення вен, висхідного тромбофлебіту, з косметичних міркувань. Операція є продовженням спеціалізованих судинних відділень. Проте численність захворювання у хірургічних відділеннях загального профілю - районних та міських лікарень. Операція видалення великої підшкірної вени має свої особливості, ігнорування яких призводить до рецидиву захворювання та появи життєво небезпечного ускладнення - тромбозу кукси з загрозою відриву тромбу та занесення його током крові у легеневу артерію (ТЕЛА). Кукса великої підшкірної вени є причиною рецидиву захворювання у 50 % усіх спостережень. З метою попередження згаданих ускладнень під час операції - видалення великої підшкірної вени та формуванню кукси надається особливого значення. Визначення розміру, довжини, частини вени - кукси, що залишається включеною до кровообігу і через не підвласне усім визначенням досі закономірностей, що призводить до утворення тромбу. Серед інших зміна характеру кровопливу внаслідок появи на шляху перешкоди у вигляді затоки на місці кукси та деформації судинної стінки (Флебология. Руководство для врачей. Под ред. B.C. Савельева. Μ.: Медицина, 2001. - 664 с.), (Клиническая ангиология. Руководство. Под ред. А.В. Покровского. В двух томах. Т. 2. - М.: ОАО "Издательство Медицина", 2004. - 888 с.), (Практикум по варикозной болезни. Под ред. Г.Д. Константиновой. М.: Профиль, - 2006. - 188 с.). Флебологи дотримуються однієї думки - розмір кукси великої підшкірної вени не повинен бути більшим 0,5 см. За таких умов залишок вени - кукса - скорочується. Місце впадіння великої підшкірної вени у стегнову виповнюється стінками кукси не залишаючи помітної виїмки збоку просвіту, що впливає на характер кровоточу. (Ошибки, опасности и осложнения в хирургии. Под ред. проф. Н.И. Блекова. Издательство "Медицина" ленинградское отделение, 1965.), (Хирургия вен. Шалимов А. Д., Сухарев И.И. - К.: Здоров'я, 1984. - 256 с.). У доступній літературі відсутні посилання на використання будь-яких пристроїв для визначення розміру залишеної кукси при видаленні великої підшкірної вени. Автори обмежуються пропозицією залишати куксу довжиною в 0,5 см, не вдаватися до надмірного її натягування та зауваженнями стосовно накладання лігатури. Довжина кукси визначається "на око", ефективність цього базується на суб'єктивних міркуваннях, що залежать від досвіду хірурга. Визначений і проваджений підхід до формування кукси великої підшкірної вени і має суттєві недоліки: Визначення розміру залишеної кукси за методом "на око" відноситься до категорії суб'єктивної і позбавлено наукового підґрунтя; Розмір кукси, визначений "на око" може перевищувати пропонований, створює затоку на місці впадіння у стегнову вену; Штучно створена перешкода для нормального - ламінарного - характеру кровоточу породжує умови для появи турбулентного кровоточу і утворення тромбу у куксі; Численні причини, що сприяють фрагментації тромбу може викликати занесення його у формі ембола у легеневу артерію, і спричинити життєво небезпечне ускладнення тромбоемболію легеневої артерії; За даними авторів, переважна більшість ускладнень, що трапляється внаслідок нераціонально сформованої кукси великої підшкірної вени, виникає внаслідок відхилення від вимог її формування; Перші ознаки запалення кукси - тромбофлебіту, у післяопераційному періоді свідчать про нераціонально сформовану куксу, і вимагають негайного вирішення питання повторного втручання; Залишена кукса розміром більше 0,5 см може містити притоки і бути причиною рецидиву варикозної хвороби. В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій, що дозволить визначити розмір кукси великої підшкірної вени у місці впадіння її у стегнову при операції видалення великої підшкірної вени. Поставлена задача вирішується за рахунок створення пристрою для визначення розміру кукси великої підшкірної вени, що складається з рукоятки, шириною в 1,2 см та робочої поверхні розміщеної по обидві сторони від утримувача (креслення). Робоча поверхня пристрою має дві складові - верхню та горизонтальну довжиною в 5 см. Вона зігнута, і на поперечному розтині має форму півкола діаметром 12 мм. Нижня вертикальна, побудована за таким же принципом, довжиною 5 мм. Діаметр згину 10 мм. Нижня складова переходить у верхню горизонтальну під кутом 60°, що наближений до природного сходження стегнової та великої підшкірної вени. Довжина нижньої складової по середній лінії 1 UA 89090 U 5 10 15 20 25 30 35 згину 5 мм. У місці переходу нижньої робочої поверхні у верхню (горизонтальну) по обидві сторони дистального краю нижнього згину горизонтальної частини, передбачені технологічно прорізи в 5 мм (креслення). У процесі виконання маніпуляції вони дають можливість оцінити положення стегнової вени у пристрої. Площина поздовжнього зрізу горизонтальної частини робочої поверхні розміщена під кутом 45° до поздовжньої вісі рукоятки. Таке розміщення площини входу до робочої поверхні у процесі роботи дозволяє розміщувати стегнову вену у згині робочої поверхні без її мобілізації. Нижня косо розміщена робоча поверхня має рівні вертикальні краї згину. Це дозволяє розміщувати велику підшкірну вену у заглибині пристрою теж без попередньої мобілізації - шляхом накладання пристрою на вену. Використання пристрою передбачає таку послідовність: Здійснюється загальноприйнятий косий розтин тканини з обов'язковим безпосереднім виходом на місце з'єднання стегнової та великої підшкірної вени; Оцінка з'єднання перехреста вен на предмет можливого розміщення притоків великої підшкірної вени, їх перев'язують дистальніше стовбура вени; Пристрій зверху накладається на місце з'єднання вен, спочатку шляхом легкого протягування за рукоятку пристрою у горизонтальному напрямку у заглиблення легко попадає стегнова вена; При відсутності аномалій положення при ньому практично без допомоги у нижню частину робочої поверхні потрапляє проксимальний кінець великої підшкірної вени; По нижньому вільному краю нижньої вертикальної частини робочої поверхні велику підшкірну вену накладається лігатура шляхом заведення під вену за допомогою голки декана, допускається без виступу робочої поверхні спочатку накласти на вену затискач, пристрій видаляється з рани; Сформована за допомогою пристрою кукса великої підшкірної вени не перевищує довжину 0,5 см; Для формування необхідної довжини кукси великої підшкірної вени пристрій передбачено для втручання на правій та лівій нижній кінцівці окремо (креслення). Така будова пристрою та його використання забезпечить перевагу над іншими способами визначення розміру кукса і створюють наступний позитивний ефект: Використання пристрою переміщує визначення розміру кукси великої підшкірної вени з розділу суб'єктивної оцінки на наукове підґрунтя; Кукса довжиною в 5 мм скорочується і післяопераційному періоді і цим самим усуває дефект у стінці стегнової вени на місці з'єднання; Відсутність дефекту на стінці вени у місці природного злиття стегнової та великої підшкірної вен усуває умови для зміни характеру кровоточу, що призводить до появи тромбу; Формування кукси в межах 5 мм довжини за допомогою пристрою надійно попереджає життєво небезпечне ускладнення - тромбоемболію легеневої артерії. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Пристрій для формування кукси великої підшкірної вени, що складається з рукоятки та робочої поверхні, який відрізняється тим, що робоча поверхня складається з двох частин - верхньої горизонтальної та нижньої вертикальної, що переходить у горизонтальну під кутом 60°, довжиною відповідно 5 і 0,5 см, радіусом згину 12 і 10 мм, що дозволяє розміщувати пристрій на місці злиття вен і визначати розмір кукси великої підшкірної вени розміром 0,5 см по нижньому краю вертикальної частини робочої поверхні. 2 UA 89090 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/12

Мітки: формування, великої, підшкірної, вени, кукси, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-89090-pristrijj-dlya-formuvannya-kuksi-veliko-pidshkirno-veni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для формування кукси великої підшкірної вени</a>

Подібні патенти