Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб флотації вугілля, що включає дробову подачу флотореагентів у процес, який відрізняється тим, що з метою підвищення швидкості і селективності процесу, зниження зольності флотоконцентрату і втрат горючої маси з відходами флотації, проводиться видалення високозольних тонких мулистих часток шламу з процесу флотації шляхом гідрокласифікації після попереднього їх збагачення в перших трьох камерах флотомашини або окремій флотомашині з додаванням 30-50 % флотореагентів, а згущений продукт гідрокласифікації флотується з додаванням залишку флотореагентів в останніх трьох камерах флотомашини або другій флотомашині.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для класифікації камерного продукту по граничному зерну 0,045 мм або 0,02 мм застосовуються гідроциклони малого діаметра 80-150 мм.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для розведення згущеного продукту гідроциклонів перед подачею в останні камери флотомашини використовується фільтрат або технічна вода.

Текст

Реферат: Спосіб флотації вугілля включає дробову подачу флотореагентів у процес. З метою підвищення швидкості і селективності процесу, зниження зольності флотоконцентрату і втрат горючої маси з відходами флотації, проводиться видалення високозольних тонких мулистих часток шламу з процесу флотації шляхом гідрокласифікації після попереднього їх збагачення в перших трьох камерах флотомашини або окремій флотомашині з додаванням 30-50 % флотореагентів, а згущений продукт гідрокласифікації флотується з додаванням залишку флотореагентів в останніх трьох камерах флотомашини або другій флотомашині. UA 88543 U (12) UA 88543 U UA 88543 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до збагачення корисних копалин і може бути використана у вугільній, коксохімічній і інших галузях промисловості. Відомі способи флотації вугілля, що передбачають дробову подачу флотореагентів, при яких на початку процесу подається основна частина реагентів - 70-75 %, а решта - в камери флотомашини [Классен В.И. Флотация углей. - М., 1963. - с. 231-232; Благов И.С. Справочник по обогащению углей. - М.: Недра, 1974 - с. 256]. Недоліком зазначених способів є низька ефективність флотації та видалення високозольного тонкозернистого вугільного дрібняку через низьку селективність процесу флотації. За прототип корисної моделі прийнято спосіб флотації вугілля, який описано у патенті на корисну модель № 12709 кл. В03D 1/00, В03В 5/28. Спосіб передбачає порційну подачу реагентних сумішей по фронту флотації. Недоліком прототипу є недостатня ефективність і селективність флотації високозольних тонкодисперсних вугільних шламів. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення селективності флотації високозольних тонкодисперсних вугільних шламів за рахунок зменшення зольності флотоконцентрату та збільшення зольності відходів флотації. Поставлена задача вирішується тим, що на початку процесу подається не основна частина флотореагентів: спінював 1 і збирач 2, а невелика його кількість - 30-50 % від загальної витрати ("голодний" режим). В умовах "голодного" реагентного режиму на першій стадії флотації в перших камерах флотомашини (або окремій флотомашині) 3 забезпечується виділення в камерний продукт переважно високозольного тонкого шламу 4 і за рахунок цього підвищується ефективність флотації крупнозернистого матеріалу 5 на другій стадії флотації в останніх камерах флотомашини (або другій флотомашині) 6. Для підвищення швидкості і селективності процесу флотації відвальний тонкий шлам 4 з камерного продукту першої стадії піддається гідрокласифікації в гідроциклонах малого діаметра (80-150 мм) 7, в результаті якої видаляється зі зливом гідроциклонів 8 та потрапляє до загальних відходів 9. Крупнозернистий згущений продукт гідрокласифікації (знемулений шлам) 5 флотується на другій стадії в останніх камерах флотомашини (або другій флотомашині) 6 з додаванням залишку флотореагентів 50-70 % та фільтрату 10 (або технічної води) для розведення. Флотоконцентрат першої стадії флотації 11 та другої стадії 12 об'єднуються у загальний флотоконцентрат 13. На кресленні представлена принципова схема флотації з гідравлічною класифікацією. Приклад здійснення способу. Спосіб, який пропонується, здійснювався в лабораторних умовах. Як вихідне живлення застосовувався високозольний тонкодисперсний шлам марки Г зольністю 47,0 %. Для визначення якісно-кількісних показників за пропонованим способом були поставлені флотодосліди з виділенням тонкого шламу крупністю менше 0,045 мм з камерного продукту І стадії. Відсіяний тонкий шлам у вигляді відходів І стадії з'єднувався з флотовідходами II стадії і видалявся у відвал. Крупнозернистий камерний продукт з нижньою межею крупності 0,045 мм був вихідним живленням дослідів II стадії і флотувався з залишками реагентів. Якісно-кількісні показники, отримані при флотації шламів запропонованим способом, які наведені в таблиці, свідчать про високу технологічну ефективність запропонованого способу. Таблиця Продукти флотації Вихідний, шлам Флотоконцентрат І стадії Флотоконцентрат II стадії (збагачення знемуленого згущеного продукту гідроциклонів) Загальний флотоконцентрат Відходи II стадії Безперервна флотація з дробовою подачею реагентів (відомий спосіб) вихід, % 100,0 зольність, % 46,8 Двостадійна флотація при діаметрі граничного зерна гідрокласифікатора 0,045 мм (запропонований спосіб) вихід, % зольність, % 100,0 47,0 32,5 19,8 21,8 54,6 22,3 45 1 15,2 54,3 7,6 18,0 76,6 UA 88543 U Продовження таблиці Відходи І стадії гідрокласифікатора) Загальні відходи 5 (злив 38,1 46,4 76,3 78,4 45,7 78,1 Застосування запропонованого способу дозволяє не тільки значно знизити втрати вугілля з відходами (зольність відходів підвищується на 1,8 %, але також поліпшити якість флотоконцентрату, знизивши його зольність на 4,3 % без збільшення витрати флотореагентів). При цьому на 20-30 % може збільшитися продуктивність флотовідділення за рахунок скорочення фронту флотації. Крім того виведення з циклу флотації та фільтрації мулистого матеріалу, який видаляється після І стадії з камерного продукту, підвищить ефективність зневоднення флотоконцентрату. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 1. Спосіб флотації вугілля, що включає дробову подачу флотореагентів у процес, який відрізняється тим, що з метою підвищення швидкості і селективності процесу, зниження зольності флотоконцентрату і втрат горючої маси з відходами флотації, проводиться видалення високозольних тонких мулистих часток шламу з процесу флотації шляхом гідрокласифікації після попереднього їх збагачення в перших трьох камерах флотомашини або окремій флотомашині з додаванням 30-50 % флотореагентів, а згущений продукт гідрокласифікації флотується з додаванням залишку флотореагентів в останніх трьох камерах флотомашини або другій флотомашині. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для класифікації камерного продукту по граничному зерну 0,045 мм або 0,02 мм застосовуються гідроциклони малого діаметра 80-150 мм. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для розведення згущеного продукту гідроциклонів перед подачею в останні камери флотомашини використовується фільтрат або технічна вода. 2 UA 88543 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Morozov Oleh Oleksiiovych, Fedosieieva Svitlana Olehivna, Fedorov Andrii Volodymyrovych

Автори російською

Морозов Олег Алексеевич, Федосеева Светлана Олеговна, Федоров Андрей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B03B 5/28, B03D 1/00

Мітки: вугілля, флотації, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-88543-sposib-flotaci-vugillya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб флотації вугілля</a>

Подібні патенти