Поглинальний апарат для автозачепних пристроїв вантажних вагонів і локомотивів

Номер патенту: 88500

Опубліковано: 25.03.2014

Автор: Березницький Валерій Аркадійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Поглинальний апарат для автозчепних пристроїв вантажних вагонів і локомотивів, що містить корпус, в якому встановлені: опорна плита, рухомі й нерухомі пластини, оснащені фрикційними металокерамічними накладками, клини, натискний корпус, стяжний болт з гайкою, полімерний амортизувальний пакет, який відрізняється тим, що одна з роздільних металевих шайб, що знаходиться в центральній частині пакета, оснащена захисним металевим циліндром, інша, що знаходиться в зоні циліндричного виступу дна корпусу апарата, оснащена захисною втулкою, причому захисний металевий циліндр має зовнішній діаметр, що виконаний з можливістю забезпечення гарантованого зазору як між циліндром і внутрішніми стінками корпусу, так і між циліндром і фрикційними накладками нерухомих пластин, а захисна втулка має внутрішній діаметр, який забезпечує гарантований зазор між втулкою й циліндричною поверхнею виступу дна корпусу й зазор між торцем втулки й дном стакана, величина якого перевищує максимальну деформацію полімерного елемента, що спирається на дно корпусу.

Текст

Реферат: UA 88500 U UA 88500 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до поглинальних апаратів автозчепних пристроїв вантажних вагонів та локомотивів. Відомий поглинальний апарат (Патент Російської Федерації, RU № 2380257, B61G 9/18, 2006), в корпусі якого, виконаного у вигляді стакану, розміщені натискний конус, пара фрикційних клинів з опорною плитою, по парі рухомих і нерухомих фрикційних пластин і зворотно-підпірний пристрій у вигляді пакета полімерних пружних елементів, розділених між собою металевими шайбами, розташованого сумісно з опорною плитою й клинами між натискним конусом і днищем корпусу й стягнутого болтом через наявні в них отвори. Недоліком цього поглинального апарата є знижена надійність та довговічність за рахунок відсутності додаткових напрямних, крім стяжного болта, для забезпечення поздовжньої тривкості пакета пружних елементів. При цьому стяжний болт через відносно невеликий діаметр може вигинатися при стисканні пакета пружних елементів. Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення за технічною суттю й результатом, що досягається, є поглинальний апарат (Патент Російської Федерації, RU № 2338100, F16F7/08 17.04.2007), що складається з корпусу, у якому розміщені натискний конус, фрикційні клини, що стикаються з опорною плитою, рухомі фрикційні плитки й нерухомі фрикційні плитки зі стійкими до стирання елементами. В корпусі опорна плита спирається на опорний вузол, що містить симетричні відносно осі еластомірні елементи, розділені металевими плитками. Опорний вузол рухомо посаджений на розташованому центрально в корпусі болті. До однієї з центральних металевих плиток прикріплена напрямна втулка, встановлена симетрично відносно осі, що проходить через плитку. Втулка розташована між нерухомими фрикційними плитками. На металевій плитці, розташованій у безпосередній близькості від дна, розміщена напрямна втулка, прикріплена до виступу дна. Недоліком цього поглинального апарата є знижена експлуатаційна надійність, обумовлена наявністю постійного контакту між напрямною втулкою й нерухомими фрикційними плитками, оскільки ця втулка призначена для обмеження поперечного переміщення нерухомих фрикційних плиток, а це у свою чергу може призвести до значного зношення втулки й виходу її з ладу. Крім того, металева втулка, прикріплена до виступу дна, фактично виключає з роботи останній еластомірний елемент, що погіршує пружні характеристики всього апарата. Задача корисної моделі полягає у підвищенні надійності роботи деталей поглинального апарата й усього апарата в цілому. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у поглинальному апараті, що складається з корпусу, в якому встановлені: опорна плита; рухомі й нерухомі пластини, оснащені фрикційними металокерамічними накладками; клини; натискний конус; стяжний болт з гайкою; полімерний амортизувальний пакет, оснащений роздільними металевими шайбами, одна з роздільних шайб, що знаходиться в центральній частині пакета, має металевий циліндр, що захищає полімерні елементи від контакту з поверхнями корпусу, і фрикційних пластин, а інша, що знаходиться в безпосередній близькості від дна стакана, оснащена втулкою, що захищає внутрішній отвір полімерного елемента від контакту з циліндричним виступом корпусу. При цьому за рахунок наявності гарантованих зазорів між циліндром і фрикційними пластинами й між втулкою й корпусом виключається пошкодження циліндра й втулки під час роботи поглинального апарата. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де: - на фіг. 1 зображений запропонований поглинальний апарат, головний вид; - на фіг. 2 - вид збоку. Поглинальний апарат складається з литого корпусу 1, у якому встановлені: опорна плита 6, рухомі пластини 3 й нерухомі пластини 2, оснащені фрикційними накладками 9, клини 4, натискний конус 5, стяжний болт з гайкою 8, полімерний амортизувальний пакет 7, оснащений роздільними металевими шайбами 13, одна з яких має захисний циліндр 10, а інша захисну втулку 11. Між циліндром 10 і фрикційними накладками нерухомих пластин 9, а також корпусом 1 наявні гарантовані зазори "а" й "d", а між втулкою 11 і циліндричним виступом корпусу 1 гарантований зазор "b". Наявність гарантованих зазорів "а", "b" і "d" виключає контакти циліндра й втулки з накладками й корпусом і запобігає їхньому пошкодженню, а наявність зазору "с" між дном корпусу 1 і торцем втулки, що перевищує величину найвищої деформації полімерного елемента 14, запобігає деформації втулки при повному стисканні полімерного елемента. Принцип дії запропонованої конструкції наступний: гасіння енергії удару між вагонами відбувається при стисканні поглинального апарата, за рахунок сил тертя, що виникають між рухомими пластинами 3, клинами 4 й фрикційними накладками 9 нерухомих пластин 2, а також за рахунок пружної деформації полімерного пакета 7, при цьому стисканні полімерні елементи збільшуються у діаметрі, а запобіжний циліндр 10 і втулка 11 захищають поверхні полімерних 1 UA 88500 U 5 елементів від контакту з металевими поверхнями корпусу 1 фрикційними накладками 9, тим самим захищаючи їх від пошкодження. Запропоноване рішення дозволяє підвищити надійність і довговічність роботи поглинального апарата за рахунок зменшення зношення й виключення пошкодження його деталей. 1 - корпус; 2 - пластина нерухома; 3 - пластина рухома; 4 - клин; 5 - конус натискний; 6 пластина опорна; 7 - полімерний амортизувальний елемент; 8 - болт стяжний з гайкою; 9 фрикційна металокерамічна накладка; 10 - захисний металевий циліндр; 11 - захисна втулка; 12 - циліндричний виступ; 13 - роздільні шайби; 14 - полімерний елемент. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Поглинальний апарат для автозчепних пристроїв вантажних вагонів і локомотивів, що містить корпус, в якому встановлені: опорна плита, рухомі й нерухомі пластини, оснащені фрикційними металокерамічними накладками, клини, натискний корпус, стяжний болт з гайкою, полімерний амортизувальний пакет, який відрізняється тим, що одна з роздільних металевих шайб, що знаходиться в центральній частині пакета, оснащена захисним металевим циліндром, інша, що знаходиться в зоні циліндричного виступу дна корпусу апарата, оснащена захисною втулкою, причому захисний металевий циліндр має зовнішній діаметр, що виконаний з можливістю забезпечення гарантованого зазору як між циліндром і внутрішніми стінками корпусу, так і між циліндром і фрикційними накладками нерухомих пластин, а захисна втулка має внутрішній діаметр, який забезпечує гарантований зазор між втулкою й циліндричною поверхнею виступу дна корпусу й зазор між торцем втулки й дном стакана, величина якого перевищує максимальну деформацію полімерного елемента, що спирається на дно корпусу. 2 UA 88500 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B61G 9/02, B61G 9/18

Мітки: поглинальний, вантажних, апарат, пристроїв, вагонів, автозачепних, локомотивів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-88500-poglinalnijj-aparat-dlya-avtozachepnikh-pristrov-vantazhnikh-vagoniv-i-lokomotiviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Поглинальний апарат для автозачепних пристроїв вантажних вагонів і локомотивів</a>

Подібні патенти