Спосіб ранньої діагностики приживлення і функціонування аутотрансплантату селезінки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ранньої діагностики приживлення і функціонування аутотрансплантату селезінки, що включає визначення рівня функціонування пересаджених фрагментів селезінки, який відрізняється тим, що рівень функціонування фрагментів селезінки визначають шляхом вивчення деяких змін імунограми, а саме показників крові, які відтворюють функцію селезінки, таких як рівень імуноглобулінів, головним чином IgM, число природних кілерів, наявність у еритроцитах периферійної крові тілець Жоллі та кількість тромбоцитів, для чого у динаміці визначають рівень перерахованих показників з цієї метою на 7, 14, 21 дні післяопераційного періоду проводять забір крові і вивчають лабораторно перераховані показники, при цьому, якщо на 7 день з'являються ознаки динамічної зміни рівня цих показників, на 14 день достовірно збільшується кількість IgM до 2,4-2,5 ммоль/л, а число природних кілерів до 4,5-4,6 % і має місце зменшення кількості тромбоцитів до 300-400 у 1 мл з подальшою тенденцією наближення їх до норми при відсутності еритроцитарних тілець Жоллі, а на 21-й день ці показники повертаються до норми, то констатують початок функціонування трансплантатів селезінки з сьомої доби після операції, що свідчить о приживленні аутотрансплантату селезінки.

Текст

Реферат: UA 88372 U UA 88372 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини і може бути застосована у плановій і ургентній хірургії. Незважаючи на державні заходи, ситуація з дорожнім травматизмом у нашій державі не має тенденції до покращення. Пошкодження селезінки серед потерпілих трапляється у 30 %. У більшості з них виконується спленектомія. Попередження гіпоспленозу досягається аутотрансплантацією фрагментів селезінки (1). Для діагностики приживлення фрагментів селезінкованої тканини запропонований ряд способів. Серед них спосіб оцінки кровотоку у селезінці чи її фрагментах шляхом проведення рентгенівської, комп'ютерної томографії для визначення площі тканини з різними коефіцієнтами абсорбції (35-50 од та 56-75 од) та наступним визначенням співвідношення величин площ, що й покаже рівень кровотоку у тканині. (2). Недоліком даного способу є потреба у спеціальному обладнанні, необхідність транспортувати хворого до відповідного відділення, трудомісткість та значна вартість дослідження. Проте навіть відновлений кровотік не завжди може бути ознакою відновлення функції елементами того чи іншого органа, у тому числі і паренхіми селезінки. Існує метод імпендансометрії, який дозволяє вивчити імпеданс у зоні додаткових утворів, що залежить від їхнього кровонаповнення, а останнє - про приживлення пересаджених фрагментів (3). Недоліком даного методу є потреба застосовувати при ньому два фізичних методи обстеження: ультрасоноскопію та імпедансометрію, що є незручним для клініциста, оскільки вимагає відповідного апаратного забезпечення і, відповідно, часу для обстеження. Найбільш зручним способом визначення приживлення фрагментів селезінки є визначення рівня функціонування фрагментів селезінки шляхом ультрасоноскопії зони аутотрансплантації (4). Виявлення додаткових утворів у зоні дослідження (великий чи малий чепець, заочеревина, стінка шлунка) є свідченнями додаткового їх кровонаповнення, що безумовно свідчить за приживлення фрагментів. Проте приживлення аутотрансплантату, як і кровотоку у ньому, не є відображенням відновлення специфічних функцій пересадженої паренхіми селезінки. Рівень останнього характеризує лише наявність специфічних органних проявів. У корисній моделі поставлена задача встановити можливість не лише приживлення, а й рівень функціонування пересаджених фрагментів селезінки, оскільки практичного лікаря цікавить не стільки власне приживлення, що можна зафіксувати УЗД, а рівень функціональної здатності з метою можливої корекції гомеостазису. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі ранньої діагностики приживлення і функціонування аутотрансплантату селезінки, який включає визначення рівня функціонування пересаджених фрагментів селезінки, згідно з корисною моделлю, рівень функціонування паренхіми селезінки визначають шляхом вивчення деяких змін імунограми, а саме показників крові, які відтворюють функцію селезінки, а саме рівня імуноглобулінів, головним чином Ig M, числа природних кілерів, наявності у еритроцитах периферійної крові тілець Жоллі та кількості тромбоцитів, для чого у динаміці визначають рівень перерахованих показників на 7, 14, 21 дні післяопераційного періоду, коли проводять забір крові і вивчають лабораторно названі показники, при цьому, якщо на 7-й день з'являються ознаки динамічної зміни рівня цих показників, на 14-й день достовірно збільшується кількість Ig M до 2,4-2,5 ммоль/л, а число природних кілерів до 4,5-4,6 % і має місце зменшення кількості тромбоцитів до 300-400 у 1 мл з подальшою тенденцією наближення їх до норми при відсутності еритроцитарних тілець Жоллі, а на 21-й день ці показники повертаються до норми, констатують початок функціонування трансплантатів селезінки з 7-ої доби після операції, що є свідченням приживлення аутотрансплантату. Використання запропонованого способу зі всіма суттєвими ознаками, включаючи відмінні, дозволяє отримати дані не тільки за приживлення тканини селезінки та відновлення їх функції, що розпочинається на 7-му добу після операції, а й констатувати про позитивний вплив гетеротопічно трансплантованих фрагментів на імунний стан організму і загалом на гомеостазис. Для визначення у динаміці деяких показників імунітету після аутотрансплантації фрагментів селезінки, проводиться забір крові натщесерце з наступним її лабораторним дослідженням на 7, 14 і 21 добу післяопераційного періоду з метою встановлення рівня імунітету, ознаками якого є деякі показники крові (кількість Ig M, число природних кілерів, кількість тромбоцитів, наявність еритроцитарних тілець Жоллі). Динамічне прогресуюче збільшення рівня у крові Ig M до 2,4-2,5 ммоль/л та природних кілерів до 4,5-4,6 % при зменшенні кількості тромбоцитів до 300-400 у 1 мл та зникнення еритроцитарних тілець Жоллі відображають відновлення функції паренхіми селезінки і про позитивний вплив трансплантованих фрагментів на імунний стан організму. 1 UA 88372 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний спосіб застосований у 7 хворих і свідчить про адекватність ранньої діагностики функціонування фрагментів селезінки, що підтверджено клінічним перебігом у близький та віддалений післяопераційні періоди. Наводимо клінічний приклад. Хворий М. 44 років, № історії хвороби 1414. Годину тому відбулась ДТП. При огляді хворого на тлі тяжкої черепно-мозкової травми (забій головного мозку) з порушенням свідомості за CSG7 балів визначались низький тиск (90/60 мм Hg) і тахікардія (124 за 1 хв). Клінічне дослідження 12 крові: зниження гемоглобіну до 80 г/л, кількість еритроцитів - 2,4×10 /л м, Ht - 0,26. При терміновому УЗД діагностовано наявність вільної рідини у черевній порожнині. При мінілапаротомії - отримана кров. Виставлений діагноз: поєднана краніоабдомінальна травма. Розрив селезінки. Внутрішньочеревна кровотеча. Хворий терміново взятий до операційної. Верхньо-серединна лапаротомія, у черевній порожнині - до 800 мл крові зі згустками. Джерело кровотечі - ушкодження селезінки, повний розрив капсули і паренхіми у ділянці її воріт, з розчавленням більшої частини органу. Рівень пошкодження селезінки за класифікацією AIS відповідає ІV ступеню, що є абсолютним показанням до спленектомії. Виконана спленектомія. Проведена реінфузія 500 мл крові. Проведена аутотрансплантація фрагментів селезінки. Контроль гемостазу. Рана зашита, дренована трубчатим дренажем через контрапертуру у лівому підребер'ї. У післяопераційний період проводились трансфузії еритроцитарної маси, плазми і антибактеріальна терапія для профілактики інфекційних ускладнень. Дренаж видалено на 7 добу, шви зняті на 10. Ускладнень не спостерігалось. Імунологічні дослідження проводились на 7, 14 та 21 добу після операції. Вже з 7 доби спостерігались прояви відновлення функції трансплантованих фрагментів селезінки, а на 14 добу у клінічному 12 дослідженні крові кількість еритроцитів склала 3,6×10 /л, тільця Жоллі не визначалося, 9 кількість лейкоцитів - 6,8×10 /л, кількість тромбоцитів - 320 у 1 мл; у імунограмі кількість IgM 2,4 ммоль/л, число природних кілерів - 4,6 %. Клінічний перебіг у післяопераційний період з боку усіх органів систем та з боку рани перебігав без ускладнень. Проведені дослідження і клінічні спостереження підтверджують простоту і доцільність вивчення наведених показників для підтвердження функціональної здатності аутотрансплантатів селезінки, що дає право рекомендувати запропонований спосіб з метою ранньої діагностики її приживлення і функціонування. Джерела інформації:. 1. Сапожникова М.А. Морфологические изменения аутотрансплантантов селезенки после спленэктомии в клинике и эксперименте / М.А. Сапожникова, Л.Ф. Тверитнева, Т.И. Ильницкая // Архив патологии. - 1987. - № 12. - С. 31-37. 2. Описание изобретения к патенту Ru № 2202282, А61В 6/00, 20.04.2003. 3. Описание изобретения к патенту Ru № 2325846, А61В 5/053, 10.06.2008. 4. Трутяк І.Д. Пошкодження селезінки: спленектомія, органозберігальна операція чи консервативне лікування? / І.Д. Трутяк, Я.М. Лунь, Р.І. Трутяк // Шпитальная хірургія. - 2006. - № 1. - С. 23-27. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб ранньої діагностики приживлення і функціонування аутотрансплантату селезінки, що включає визначення рівня функціонування пересаджених фрагментів селезінки, який відрізняється тим, що рівень функціонування фрагментів селезінки визначають шляхом вивчення деяких змін імунограми, а саме показників крові, які відтворюють функцію селезінки, таких як рівень імуноглобулінів, головним чином IgM, число природних кілерів, наявність у еритроцитах периферійної крові тілець Жоллі та кількість тромбоцитів, для чого у динаміці визначають рівень перерахованих показників з цієї метою на 7, 14, 21 дні післяопераційного періоду проводять забір крові і вивчають лабораторно перераховані показники, при цьому, якщо на 7 день з'являються ознаки динамічної зміни рівня цих показників, на 14 день достовірно збільшується кількість IgM до 2,4-2,5 ммоль/л, а число природних кілерів до 4,5-4,6 % і має місце зменшення кількості тромбоцитів до 300-400 у 1 мл з подальшою тенденцією наближення їх до норми при відсутності еритроцитарних тілець Жоллі, а на 21-й день ці показники повертаються до норми, то констатують початок функціонування трансплантатів селезінки з сьомої доби після операції, що свідчить про приживлення аутотрансплантату селезінки. 2 UA 88372 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Duzhyi Ihor Dmytrovych, Shevchenko Volodymyr Porfyrovych

Автори російською

Дужий Игорь Дмитриевич, Шевченко Владимир Порфирьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: функціонування, аутотрансплантату, приживлення, ранньої, спосіб, селезінки, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-88372-sposib-ranno-diagnostiki-prizhivlennya-i-funkcionuvannya-autotransplantatu-selezinki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ранньої діагностики приживлення і функціонування аутотрансплантату селезінки</a>

Подібні патенти