Креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи

Номер патенту: 88336

Опубліковано: 11.03.2014

Автор: Музичишин Сергій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи, що містить горизонтальну лінійку, на якій за допомогою Т-подібного повзуна зі стопорним гвинтом встановлена вертикальна напрямна, на якій закріплена перша діада повзунів, в яку вставлені одне з плечей прямокутного важеля та перша траверса, з'єднана з другою траверсою за допомогою другої діади повзунів, який відрізняється тим, що додатково оснащений двома повзунами зі стопорними гвинтами, додатковою вертикальною напрямною, двома тріадами повзунів, кулісою та кулісою-шатуном, при цьому на горизонтальній лінійці за допомогою двох повзунів зі стопорними гвинтами встановлені прямокутний важіль і куліса, яка першою тріадою повзунів з'єднано з додатковою вертикальною напрямною, а другою тріадою повзунів пов'язана з другою траверсою, прямокутним важелем та вертикальною напрямною, куліса-шатун встановлена в другій діаді повзунів та в першій тріаді повзунів, а додаткова вертикальна напрямна жорстко встановлена на горизонтальній лінійці.

Текст

Реферат: UA 88336 U UA 88336 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до креслярських пристроїв та пристроїв загального машинобудування, зокрема для розмітки та обгинання плоскої кривої третього порядку гіперболізм параболи, та може бути використана в конструкторських бюро заводів і фабрик легкої промисловості та в навчальних цілях у ВНЗах. Відомий креслярський пристрій для відтворення гіперболізму параболи, який містить вертикальну напрямну, важіль, перше плече якого пов'язане з вертикальною напрямною першою діадою повзунів, друге плече пов'язане другою діадою повзунів з першою траверсою, яка встановлена на перший діаді повзунів. Крім цього пристрій містить другу та третю траверси, з'єднані між собою хрестоподібним повзуном (И.И. Артоболевский "Механизмы в современной технике". - М., 1979, т. ІІ, мех-м № 1151. - С. 243) що дозволяє відтворювати параболу та криву третього порядку під назвою гіперболізм параболи, та не має можливості змінювати параметр параболи та її гіперболізму. Відомий також креслярський пристрій для відтворення гіперболізму параболи, що містить горизонтальну лінійку, на якій за допомогою Т-подібного повзуна зі стопорним гвинтом встановлена вертикальна напрямна, на якій закріплена перша діада повзунів, в яку вставлені одне з плечей прямокутного важеля та перша траверса, з'єднана з другою траверсою за допомогою другої діади повзунів (патент України № 80424, МПК B43L 11/00, 2013р.). Зазначений пристрій відтворює необхідну криву, та має можливість змінювати параметри вихідної параболи, але за його допомогою неможливо відтворити обгинання гіперболізму параболи. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи, в якому введенням нових елементів та зв'язків, забезпечилось би розширення функціональних можливостей пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи, що містить горизонтальну лінійку, на якій за допомогою Тподібного повзуна зі стопорним гвинтом встановлена вертикальна напрямна, на якій закріплена перша діада повзунів, в яку вставлені одне з плечей прямокутного важеля та перша траверса, з'єднана з другою траверсою за допомогою другої діади повзунів, згідно з корисною моделлю, додатково оснащений двома повзунами зі стопорними гвинтами, додатковою вертикальною напрямною, двома тріадами повзунів, кулісою та кулісою-шатуном, при цьому на горизонтальній лінійці за допомогою двох повзунів зі стопорними гвинтами встановлені прямокутний важіль і куліса, яка першою тріадою повзунів з'єднано з додатковою вертикальною напрямною, а другою тріадою повзунів пов'язана з другою траверсою, прямокутним важелем та вертикальною напрямною, куліса-шатун встановлена в другій діаді повзунів та в першій тріаді повзунів, а додаткова вертикальна напрямна жорстко встановлена на горизонтальній лінійці. Виконання конструкції пристрою таким чином, що на горизонтальній лінійці був встановлений перший повзун зі стопором, що дозволяє закріпити шарнірно на ньому прямокутний важіль, плечі якого пов'язані з вертикальною напрямною за допомогою повзунів: першої діади повзунів та другої тріади повзунів. Переріз першої та другої траверс, закріплених на повзунах першої діади та другої тріади повзунів, виконаний другою діадою повзунів, що дозволяє відтворювати гіперболізм параболи. Оснащення конструкції другим повзуном зі стопором дозволяє встановити шарнірно на ньому кулісу. Зв'язок плеча прямокутного важеля з вертикальною напрямною за допомогою повзуна першої тріади повзунів та з додатковою напрямною повзуном другої тріади повзунів дозволяє закріпленій шарнірно на другій діаді повзунів кулісі-шатуну, завдяки зв'язку з додатковою вертикальною напрямною, займати таке положення, коли її вісь в точці відтворення кривої є дотичною до неї, тобто при відтворенні кривої обгинає її, що розширює функціональні можливості пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій розміщено Т-подібний повзун 2 (т.А) зі стопорним гвинтом 3, в який встановлена вертикальна напрямна 4. Також на горизонтальній лінійці 1 розміщені повзуни 5 (т.В) та 7 (т.С) зі стопорними гвинтами 6 та 8. На горизонтальній лінійці 1 жорстко встановлена додаткова вертикальна напрямна 9. Один з повзунів першої тріади повзунів 10 встановлено на додатковій вертикальній напрямній 9 (т.D), а на вертикальній напрямній 4 встановлений один з повзунів другої тріади повзунів 11 (т.Е), який є Т-подібним, та один з повзунів першої діади повзунів 12 (т.F). Прямокутний важіль з плечами 13 та 14 шарнірно кріпиться до першого повзуна 5. Плече 13 прямокутного важеля пов'язано з вертикальною напрямною 4 за допомогою другого повзуна діади повзунів 12, який є Т-подібним. Плече 14 прямокутного важеля пов'язано з вертикальною напрямною 4 за допомогою другого повзуна другої тріади повзунів 11 (т.С). До Т-подібного повзуна першої діади повзунів 12 кріпиться 1 UA 88336 U 5 10 15 20 25 30 перша траверса 15, а до Т-подібного повзуна другої тріади повзунів 11 друга траверса 16. Обидві траверси 15 та 16 з'єднані між собою другою діадою повзунів 17 (т.G). До другого повзуна 7 шарнірно кріпиться куліса 18, яка пов'язана з вертикальною напрямною 4, та плечем 14 прямокутного важеля за допомогою другого та третього повзунів другої тріади повзунів 11, а з додатковою вертикальною напрямною 9 за допомогою другого повзуна першої тріади повзунів 10. Куліса-шатун 19 шарнірно закріплена в другій діаді повзунів 17(т.G) та пов'язана з кулісою 18 та додатковою вертикальною напрямною 9 за допомогою третього повзуна першої тріади повзунів 10. Пристрій дозволяє відтворювати криву 3-го порядку, під назвою гіперболізм параболи, згідно з рівнянням 2 3 (1) Y X= , де: X- переміщення т.G повздовж координатної осі ОХ; Y- переміщення т.G повздовж координатної осі OY. Куліса-шатун 19 (вісь D-G) обгинає криву в т.G. Пристрій працює наступним чином: Горизонтальну лінійку 1 розміщують повздовж координатної осі X, місцем встановлення додаткової вертикальної напрямної 9, на початку координат YOX. Вертикальна напрямна 4, за допомогою Т-подібного повзуна 2 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 3 на відстані,  з лівого боку від т.О. Повзуни 5 та 7 встановлюються на горизонтальній лінійці 1 та кріпляться стопорними гвинтами 6 та 8 на відстані 2 та 3 відповідно. Обертаючи прямокутний важіль відносно шарніру повзуна 5, його плече 13 призводить до руху першу діаду повзунів 12 повздовж вертикальної напрямної 4 і тим самим призводить до руху першу траверсу 15 відносно вертикальної напрямної 4, а плече 14 прямокутного важеля призводить до руху другу тріаду повзунів 11 повздовж вертикальної напрямної 4 і тим самим призводить до руху другу траверсу 16 відносно вертикальної напрямної 4. Сумісний рух траверс 15 та 16 дає можливість рухатись в площині другій діаді повзунів 17. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в другу діаду повзунів 17 (т.G), відтворює криву 3-го порядку, під назвою гіперболізм параболи по рівнянню (1). Рух другої тріади повзунів 11, повзун якої пов'язаний з кулісою 18 призводить до руху першу тріаду повзунів 10. Сумісний рух другої діади повзунів 17 та першої тріади повзунів 10 забезпечує плоскопаралельний рух кулісишатуна 19, при цьому положення куліси-шатуна 19 відносно кривої є дотичним в точці її відтворення (т.G), що дозволяє кулісі-шатуну 19 обгинати криву протягом її відтворення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи, що містить горизонтальну лінійку, на якій за допомогою Т-подібного повзуна зі стопорним гвинтом встановлена вертикальна напрямна, на якій закріплена перша діада повзунів, в яку вставлені одне з плечей прямокутного важеля та перша траверса, з'єднана з другою траверсою за допомогою другої діади повзунів, який відрізняється тим, що додатково оснащений двома повзунами зі стопорними гвинтами, додатковою вертикальною напрямною, двома тріадами повзунів, кулісою та кулісою-шатуном, при цьому на горизонтальній лінійці за допомогою двох повзунів зі стопорними гвинтами встановлені прямокутний важіль і куліса, яка першою тріадою повзунів з'єднано з додатковою вертикальною напрямною, а другою тріадою повзунів пов'язана з другою траверсою, прямокутним важелем та вертикальною напрямною, куліса-шатун встановлена в другій діаді повзунів та в першій тріаді повзунів, а додаткова вертикальна напрямна жорстко встановлена на горизонтальній лінійці. 2 UA 88336 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Автори російською

Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: параболи, гіперболізму, обгинання, відтворення, креслярський, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-88336-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-ta-obginannya-giperbolizmu-paraboli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення та обгинання гіперболізму параболи</a>

Подібні патенти